Naviger på Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Naviger på Autopilot, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Naviger på Autopilot er en BETA-funksjon.

Ved bruk av Autostyring på en adgangsbegrenset motorvei (en hovedmotorvei der trafikanter kjører inn og ut via på- og avkjøringsramper). Naviger på Autopilot veileder Model S til avkjøringsramper og kryss basert på navigasjonsruten. Langs motorveidelen av en navigasjonsrute skifter også Naviger på Autopilot filer for å forberede for avkjørsler (rutebaserte filskifter) og minimere kjøretiden til reisemålet ditt (hastighetsbaserte filskifter).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Naviger på Autopilot gjør ikke kjøring autonom. Du må være oppmerksom på veien, hold hendene på ratt til enhver tid, og være oppmerksom på navigasjonsruten din.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Akkurat som ved normal kjøring må du være ekstra forsiktig i svinger hvor du ikke kan se rundt, kryss samt på- og avkjøringsramper – hindringer kan dukke opp raskt og når som helst.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Naviger på Autopilot kan muligens ikke gjenkjenne eller oppdage motgående kjøretøy, stasjonære gjenstander og spesialfiler, som de som brukes utelukkende for sykler, samkjøring, nødutrykningskjøretøy osv. Vær alltid oppmerksom og forberedt på å handle umiddelbart. Hvis ikke er det fare for alvorlig skade eller dødsfall.

Aktivering og tilpassing av Naviger på Autopilot

Når du skal aktivere Naviger på Autopilot, berører du Kontroller > Autopilot > Autopilot-funksjoner > Autostyring > Naviger på Autopilot (Beta). Deretter, når du skal tilpasse hvordan Naviger på Autopilot skal fungere, berører du Tilpass Navigate on Autopilot:

  • Aktiver ved start av hver tur: Velg om du vil aktivere Naviger på Autopilot automatisk eller ei for hver navigasjonsrute. Når den er aktivert, er Naviger på Autopilot-knappen på den detaljerte kjøreanvisningen, allerede aktivert ved begynnelsen av hver tur.
  • Hastighetsbaserte filskifter: Naviger på Autopilot er utformet for å utføre både rutebaser og hastighetsbaserte filskifter. Rutebaserte filskifter er utformet for å holde deg på navigasjonsruten (f.eks. flytte deg inn i en nærliggende fil for å forberede på en kommende avkjørselsrampe), mens hastighetsbaserte filskifter er utformet for å opprettholde en kjørehastighet (ikke for å overskride kjørehastigheten) som lar deg minimere tiden det tar å nå destinasjonen (f.eks. flytte inn i en nærliggende fil for å kjøre forbi et kjøretøy foran deg). Hastighetsbaserte filskifter er valgfritt. Du kan bruke denne innstillingen til å deaktivere hastighetsbaserte filskifter, eller til å spesifisere hvor aggressivt du vil at Naviger på Autopilot skal skifte filer for å oppnå angitt kjørehastighet. Mild-innstillingen er mer konservativ når det gjelder filskifter, og kan føre til litt lengre kjøretid, mens Mad Max er utformet for å ta deg til destinasjonen på kortest mulig kjøretid, men vil bare skifte fil når det er trygt å gjøre det.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Berøringsskjermen viser rutebaserte filskifter øverst på kartets detaljerte kjøreanvisningsliste, slik at du blir varslet om at et kommende filskifte er nødvendig for å bli på navigasjonsruten.

Betjening av Naviger på Autopilot

Når funksjonen er aktivert, vises knappen for Naviger på Autopilot på kartets detaljerte kjøreanvisning når en navigasjonsrute er aktiv og ruten omfatter minst én adgangsbegrenset motorvei. Når den er aktivert, er Naviger på Autopilot-knappen blå, og den detaljerte kjøreanvisningen viser Autopilot-ikonet ved siden av manøvrene (som avkjøringsramper), som Naviger på Autopilot vil håndtere.

Naviger på Autopilot-ikonet med et ratt når den ikke er aktiv
Naviger på Autopilot-ikonet vises i den detaljerte kjøreanvisningen når du navigerer til en destinasjon og Naviger på Autopilot er tilgjengelig, men ikke aktiv.
Aktiv Naviger på Autopilot-ikon med ratt
Hvis Naviger på Autopilot er aktiv. er ikonet blått. Hvis Aktiver ved start av hver tur er slått på, velges Naviger på Autopilot-ikonet hver gang du starter navigasjonen. Trykk på ikonet for å avbryte Naviger på Autopilot og gå tilbake til Autostyring. Hvis Aktiver ved start av hver tur er slått av, må du berøre knappen Naviger på Autopilot for å aktivere den for hver navigasjonsrute.

Naviger på Autopilot aktiveres og deaktiveres etter behov, basert på hvilken type vei du kjører på. Hvis for eksempel Autostyring er aktiv og Naviger på Autopilot er aktivert, blir Naviger på Autopilot automatisk aktiv når du når en adgangsbegrenset motorvei på navigasjonsruten.

Når Naviger på Autopilot er aktiv, viser instrumentpanelet kjørefilen som en enkelt blå linje foran Model S:

Enkel blå linje foran bilen vist på instrumentpanel

Når Naviger på Autopilot er aktiv og du nærmer deg en avkjøringsrampe eller et kryss langs navigasjonsruten, aktiveres relevant blinklys, og Autostyring manøvrerer Model S inn på avkjøringsrampen eller i krysset.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Stol aldri på at Naviger på Autopilot velger en egnet fil på en avkjøringsrampe. Vær oppmerksom og kontroller visuelt for å sikre at kjørefilen er trygg og egnet.

Når du forlater en adgangsbegrenset motorvei (f.eks. når du kjører av eller når du kjører inn i en del av navigasjonsruten som ikke lenger støttes), går Naviger på Autopilot tilbake til Autostyring – en varsellyd høres, og instrumentpanelet viser kjørefillinjene i blått (i stedet for den enkle blå foran Model S).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når Naviger på Autopilot deaktiveres, forblir Autostyring aktiv. Vær alltid forberedt på å iverksette egnede tiltak.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Naviger på Autopilot prøver kanskje ikke alltid å kjøre av på en avkjøringsrampe eller skifte filer, selv om en avkjørsel eller et filskifte avgjøres av navigasjonsruten. Vær alltid oppmerksom, og vær forberedt på å styre inn på avkjøringsrampen manuelt, eller foreta et nødvendig filskifte for å forberede for eller for å kjøre inn på en avkjøringsrampe eller i et kryss.

Du kan avbryte Naviger på Autopilot når som helst ved å berøre Naviger på Autopilot på kartets detaljerte kjøreanvisningsliste (Model S går tilbake til Autostyring) eller ved å avbryte Autostyring helt (se Canceling Autosteer).

Filskifte

Naviger på Autopilot skifter fil enten for å forberede Model S på en kommende avkjøringsrampe, for å øke kjørehastigheten (uten å overskride den angitte kjørehastigheten) eller for å flytte Model S ut av en forbikjøringsfil når du ikke aktivt passerer andre trafikanter. Det vises en melding øverst i kartets detaljerte kjøreanvisningsliste for å varsle deg når et kommende filskifte er nødvendig for å bli på navigasjonsruten. Instrumentpanelet viser den kommende kjørebanen:

Skyggelagt fil på skjermen varsler føreren om kommende filskifte

Når instrumentpanelet viser en melding der du blir bedt om å bekrefte filskiftet, slår du på ønsket blinklys eller trekker Autopilot-hendelen mot deg. Hvis du ikke bekrefter filskiftet innen tre sekunder, avgis det et lydsignal for å minne deg på at Naviger på Autopilot krever bekreftelse for å skifte fil.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du ignorerer et rutebasert endringsforslag til kjørefil (for eksempel at du kjører i venstre kjørefelt mens du nærmer deg en avkjøringsrampe på høyre side av motorveien), kan ikke Naviger på Autopilot manøvrere til avkjørselen, og i så fall omdirigeres du til reisemålet ditt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Naviger på Autopilot prøver kanskje ikke alltid å kjøre av på en avkjøringsrampe eller skifte filer, selv om en avkjørsel eller et filskifte avgjøres av navigasjonsruten. Vær alltid oppmerksom, og vær forberedt på å styre inn på avkjøringsrampen manuelt, eller foreta et nødvendig filskifte for å forberede for eller for å kjøre inn på en avkjøringsrampe eller i et kryss.

Vær klar til å hjelpe

Når du prøver å skifte filer eller manøvrere Model S, eller når du nærmer deg områder med veiarbeid, kan det være at Naviger på Autopilot ikke er i stand til å avgjøre hensiktsmessig kjørefil (f.eks. komplekse kløverbladkryss og avkjøringsramper med flere filer), og instrumentpanelet viser et varsel som angir at Naviger på Autopilot prøver å manøvrere og kan trenge hjelp. Når du ser meldingen, må du være forberedt på å gå til øyeblikkelig handling for å sikre at det er trygt og hensiktsmessig å fullføre endringen av kjørefilen eller manøveren.