Ratt

Justere rattstillingen

Juster rattet til ønsket kjørestilling ved å flytte kontrollen på venstre side av rattstammen. Ved hjelp av denne kontrollen kan du bevege rattet fremover og bakover og opp og ned.

Rattkontroll med en zoomboks med blå piler som peker opp, ned, mot venstre, mot høyre
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Unngå justeringer under kjøring.

Justere hvor mye kraft som trengs for å svinge på rattet

Du kan justere følsomheten til rattsystemet slik at det passer dine preferanser:

 1. På berøringsskjermen berører du Kontroller > Pedaler og styring > Styremodus.
 2. Velg et alternativ for styring:
  • Komfort – reduserer kraften som kreves for å svinge på ratt. Det blir lettere å kjøre og parkere Model S i byen.
  • Standard – Tesla mener at denne innstillingen gir best kjøreegenskaper og respons under de fleste forhold.
  • Sport – øker kraften som kreves for å svinge på ratt. Model S får høyere reaksjonsfølsomhet under kjøring i høyere hastigheter.

Bruke venstre rattknapper

Bruk knappene på venstre side av rattet til å skifte radiostasjoner, styre volumet til mediespilleren og velge hva som skal vises på venstre side av instrumentpanelet (når det ikke gis instruksjoner fra navigasjonsprogrammet).

Venstre rattknapper med beskrivelser
 1. Neste

  Hvis du hører på lokal- eller satellittradio og du har definert mer enn én forhåndsinnstilling for radio, trykker du på denne for å spille den neste forhåndsinnstillingen i radiobåndet som spilles. Hvis du ikke har definert mer enn én forhåndsinnstilling, trykker du på denne for å gå til neste tilgjengelige frekvens.

  Hvis du lytter til nettradio eller til en lydfil fra en tilkoblet Bluetooth- eller USB-enhet, trykker du på denne for å gå til neste sang eller stasjon.

  Hvis du har mer enn én favoritt definert, trykker du og holder inne for å se gjennom favorittene.

 2. Rulleknapp
  • Rull opp eller ned for å justere medievolumet.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Rulleknappen justerer volumet for medier, navigasjonsinstruksjoner og telefonsamtaler, avhengig av hva som er i bruk for øyeblikket. Når du justerer volumet, viser instrumentpanelet volumnivået og om du justerer volum for media, navigasjon eller telefon.
  • Trykk lett på rulleknappen for å slå av lyden eller for å spille av eller sette en lydfil på pause.
  • Trykk på rulleknappen en kort stund til de tilgjengelige alternativene vises, for å velge hva som skal vises på venstre side av instrumentpanelet. Rull rulleknappen for å velge Tom, Bilstatus, Klokke, Media, Energi, Reiser, Fjæringosv. Trykk på rulleknappen når alternativet du ønsker, er uthevet.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Alternativet du velger å vise med den venstre rulleknappen, beholdes til du endrer det manuelt.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Bilstatus, viser informasjon som f.eks. status på dører og bagasjerom, og på nyere modeller måling av dekktrykk.
 3. Forrige

  Samme som beskrevet ovenfor for Neste, bortsett fra at den bytter til forrige sang eller stasjon. Hvis du har mer enn én favoritt definert, trykker du og holder inne for å se gjennom favorittene.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Uansett hvordan du tilpasser venstre side av instrumentpanelet, endres den automatisk for å vise navigasjonsinstruksjoner (hvis relevant), eller for å varsle om at en dør eller et bagasjerom er åpent når Model S står i Drive eller Reverse.

Bruke høyre rattknapper

Bruk knappene på høyre side av rattet til å få tilgang til anropsfunksjonene mens du er i en telefonsamtale, til å velge hva som skal vises i høyre side av instrumentpanelet, til å tilpasse funksjonene til Model S og til å bruke talekommandoer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hver gang du mottar eller foretar et anrop, viser høyre side av instrumentpanelet automatisk samtalealternativene slik at du enkelt kan håndtere telefonanrop til en Bluetooth-tilkoblet telefon.
Høyre rattknapper med beskrivelser
 1. Trykk for å bruke en talekommando til å ringe en kontakt, navigere eller lytte til nettmusikk. Si kommandoen når du hører tonen. Se Talekommandoer for detaljer.
 2. Rulleknapp
  • Under en samtale kan du berøre rulleknappen for å vise samtalealternativene som lar deg utføre en handling på samtalen.
  • Rull på rulleknappen for å justere den sist brukte funksjonen på funksjonslisten (se Menyknappen).
  • Hold inne rulleknappen et lite øyeblikk til de tilgjengelige alternativene vises, for å velge hva som skal vises på høyre side av instrumentpanelet. Rull rulleknappen for å velge Tom, Bilstatus, Klokke, Media, Energi, Reiser, Fjæringosv. Trykk på rulleknappen når alternativet du ønsker, er uthevet.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Bilstatus, viser informasjon som f.eks. status på dører og bagasjerom, og på nyere modeller måling av dekktrykk.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Alternativet du velger å vise med den høyre rulleknappen, beholdes til du endrer det manuelt.
  • For å starte berøringsskjermen på nytt må du holde nede begge rulleknappene i rundt 5 sekunder. Se Omstart av berøringsskjermen eller instrumentpanelet.
  • Fjæring. Viser en visualisering i sanntid av hvordan fjæringssystemet dynamisk justerer dempingen til hvert hjul for å ta hensyn til endrede veiforhold. Rull på rulleknappen for å velge Fjæring, og trykk deretter på rulleknappen. Se Luftfjæring.
 3. Menyknapp

  Trykk for å vise en meny som lar deg styre følgende Model S:

  • Temperatur. Rull med rulleknappen for å endre temperaturen på førersiden, eller trykk på hjulet for å slå klimakontrollen på og av.
  • Viftehastighet. Rull med rulleknappen for å justere viftehastigheten som kjøler ned eller varmer opp kupeen.
  • Skjermens lysstyrke. Rull med rulleknappen for å endre lysstyrke på skjermene, eller trykk på hjulet for å gjenopprette standardinnstillingene.
  • Soltak (utstyrsavhengig). Rull med rulleknappen for å justere posisjonen til soltaket.
  • Nylige samtaler. Hvis telefonen er koblet til Model S, kan du rulle rulleknappen for å vise de nyeste anropene. Trykk på rulleknappen for å ringe til kontakten som vises. Se Paring av Bluetooth-enhet hvis du vil koble til telefonen din.
  • Kontakter. Hvis telefonen din er paret med Model S, ruller du med rulleknappen for å navigere til kontakter i telefonen. Kontaktene dine er oppført alfabetisk etter etternavn. For å sikre at Model S har tilgang til kontaktene dine, kan du se Import av kontakter og nylige anrop.

Trykk på menyknappen igjen for å lukke funksjonslisten.

Oppvarmet Ratt

Hvis Model S er utstyrt med pakken for kaldt vær, kan du varme opp rattet ved å trykke på klimakontrollen på berøringsskjermen (se Bruk av klimakontroller). Når den er slått på, holder strålevarmen rattet ved en behagelig temperatur.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av produksjonsdato er det mulig modell S ikke har oppvarmet ratt, selv når den er utstyrt med pakke for kaldt vær (ekstrautstyr).

Horn

Trykk og hold på midtpanelet på rattet for å bruke hornet.

Ratt med en pil som peker på midtpanelet.