Normale lyder under bruk

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Dette er en generell veiledning for å hjelpe deg til å forstå vanlige lyder du kan høre fra bilen under normal bruk. Det er ikke en diagnose av bilen, og det representerer ikke en omfattende liste over normale lyder du kan høre. Hvis du vil bestille time hos Tesla Service, tar du kontakt med det lokale servicesenteret.

Model S er utrolig stillegående, men ikke helt uten lyd. Bilen lager enkelte lyder som en del av den normale daglige bruken, og disse er ingen grunn til bekymring. Her er en liste over mulige normale lyder som kan komme fra bilen under bruk, basert på hvor lyden kommer fra:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Noen lyder kan brukes til flere formål. Bruk instrumentpanelet for å fastslå årsaken til lyden.

Mens du står parkert

Mekanisk dunkelyd ved aktivering/deaktivering

Deaktivering:

Aktivering:

Disse lydene oppstår når du bytter til Park og er lyden av parkeringsbremsen som aktiveres/deaktiveres. Se Skifte for mer informasjon.

Tikking fra bremsekloss

Når du skifter ut av Park, kan du høre en tikkelyd fra bremsene. Dette skyldes litt kontakt mellom bremseklosshuset og kaliperen ved utløsing av bremsen.

Klikking, klunking eller dunking fra bilens gulv

Når Model S står parkert, åpner høyspenningsbatteriet kontaktorer for å bidra til å bevare energi. Denne lyden inntreffer når du starter bilen etter at den har stått parkert. Den er et tegn på at høyspenningskontaktorene lukker kretsen mellom bilen og batteriet.

Knirking fra dekkene eller bremsene

Når bilen har stått parkert over lang tid og du skifter til Drive, kan denne lyden høres. Dette er fordi bilen bruker skivebremsene til å holde hjulene på plass mens den står parkert. Lyden inntreffer når bremsekaliperne løses ut fra rotorene og kan være ganske høy – spesielt i kaldt vær eller etter kraftig regn. Denne lyden kan også komme fra fordekkene når du dreier rattet, og det er ikke grunn til bekymring.

Låsesignal

Denne lyden oppstår når du er i bilen og den låses (for eksempel når du trykker på låseikonet på berøringsskjermen). Se Nøkler og dører.

Bruk en godkjent nøkkel for å kjøre

Denne lyden høres når bilen ikke oppdager noen gyldig nøkkel. For at du skal kunne begynne å kjøre, må du følge instruksjonene på berøringsskjermen om å få nøkkelen din godkjent. Se Nøkler og dører for mer informasjon.

Larm fra klimaanleggskompressoren

Utenfor bilen: Når bilen står parkert, spesielt utendørs på en varm eller kald dag, kan det være at du hører summing eller svak tikking fra i nærheten av bagasjerommet foran. Dette kan skje selv når bilen ikke lader. Det kan også være at du hører denne lyden når Model S står parkert etter en lang kjøretur. Dette er lyden av bilen som forbereder batteriet for å opprettholde optimal temperatur. Dette er fordi det kreves ekstra mye av klimasystemet for å oppfylle alle kjølebehovene til bilen. Lyden kan øke gradvis i frekvens og/eller volum etter hvert som den optimale temperaturen nås.

Inni bilen: Du kan høre denne lyden fra kupeen til Model S, men dette er normalt og forekommer av samme årsaker som ovenfor.

Mens du kjører

Høyfrekvent hvinelyd ved akselerasjon

Når du trykker på gasspedalen, kan du høre en høyfrekvent lyd i kupeen. Dette er lyden av bilen som akselererer. Siden elbiler er så stillegående, kan denne lyden bli tydeligere under kjøring.

Enkeltklikk eller vibrering fra pedalen under akselerasjon

Denne lyden kan inntreffe når foten din er på gasspedalen og er ikke grunn til bekymring. Dette inntreffer når den hydrauliske styringsenheten utfører en selvtest for å sikre at systemet fungerer normalt ved starten av en kjøresyklus.

Vibrasjonslyd/-følelse i rattet Ratt

I dette tilfellet vibrerer rattet fordi Filskiftevarsling varsler deg om at bilen har oppdaget en utilsiktet kryssing av en linje.

Hvining/gnissing fra bremsene

Du kan høre hvining fra bremsene når bremsepedalen trykkes inn. Dette kan i særlig grad forekomme når du kjører i regn eller klimaer med kalde forhold eller høy luftfuktighet, eller hvis det er overflaterust til stede på bremsekomponentene. Lyden kan også forekomme når du skifter bremseklosser eller bremserotorer. Du kan kjøre inn bremsene for å bli kvitt lyden (se «Polering av bremsene» i Gjør det selv-veiledningen).

Surring eller hvining under kjøring ved lav hastighet (hvis utstyrt med system for fotgjengervarsling)

Lyden kan høres når bilen kjører ved lav hastighet, for å varsle fotgjengere i nærheten om at bilen er i bevegelse. Surringen eller hviningen er litt annerledes avhengig av om Model S kjører forover eller rydder.

Støy fra førerens fotbrønn når bremsen trykkes inn

Når Model S stopper helt opp, kan Hold aktiveres. Dette holder bilen på plass til du trykker på gasspedalen, slik at du kan ta foten bort fra bremsepedalen ved behov. Når Hold først aktiveres, kan denne svake lyden høres fra førerens fotbrønn, og det kan kjennes ut som om bremsepedalen trykkes lenger ned. På instrumentpanelet vises også Hold-ikonet:
grått ikon av en Hi en sirkel

Summing eller surring fra motoren ved navigering til en Supercharger

Når du navigerer til en Supercharger (eller tredjeparts hurtiglader i noen regioner), forbehandler Model S batteriet for å klargjøre det til lading. Dette sikrer at du kommer frem med optimal batteritemperatur, som reduserer ladetiden. Under noen omstendigheter (som kaldt vær) er det normalt at motoren(e) og komponenter lager lyd, som summing eller surring, når den genererer varme for å varme opp batteriet.

Dashcam-lagring

Når du trykker på Dashcam-ikonet, kommer denne lyden for å indikere at et opptak har blitt lagret. Se Dashcam for mer informasjon.

Sikkerhetsbelte ikke festet

Forsetene:

Lyden høres når bilen oppdager at en passasjer i et av forsetene ikke har festet sikkerhetsbeltet. Det røde sikkerhetsbelteikonet på berøringsskjermen viser hvem som ikke har på seg beltet. Se Sikkerhetsbelter for mer informasjon.

Bakseter:

Lyden høres når bilen oppdater at en passasjer i et av baksetene ikke har festet sikkerhetsbeltet.

Mens du lader

Klunking, smelling eller dunking under superlading

Denne lyden kommer fra bilens gulv (der høyspenningsbatteriet befinner seg) og inntreffer når metallkomponentene i bilens høyspenningsbatteri på naturlig vis utvides eller trekkes sammen for å tilpasse seg endringer i omgivelsestemperatur.

Sikkerhetsfunksjoner

Ulike lydsignaler, pipelyder og alarmer høres når bilen oppdager en mulig kollisjon, filskifte osv. for å holde bilen og passasjerene trygge.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikkerhetsfunksjonene er kun ment som et hjelpemiddel og kan ikke erstatte den direkte visuelle kontrollen du selv utfører.

Forovervendt kollisjonsvarsel

Bilen varsler deg om en mulig frontkollisjon. Se Kollisjonsvarselassistent for mer informasjon.

Filskiftevarsling

Dette varselet kommer når bilen oppdager et mulig filskifte. Filmerkingen er også fremhevet på autopilotvisualiseringen på berøringsskjermen. Ta i bruk korrigerende styring, og hold deg i midten av kjørefeltet. Se Filskifteassistent for mer informasjon.

Parkeringshjelp

Dette lydsignalet oppstår når du prøver å parkere og bilen oppdager gjenstander i nærheten. Bilstatusen på berøringsskjermen viser deg omtrent hvor gjenstanden er. Se Parkeringshjelp for mer informasjon.

Du er veldig nær en gjenstand. Vær forsiktig, og pass på at du har nok plass til å parkere på en trygg måte.

Du varsles om at du er for nær en gjenstand. Gi deg selv litt bedre plass til å parkere.

Advarsel om fartsgrense

Et lydsignal varsler deg om at bilen overskrider den registrerte eller angitte fartsgrensen. Se Hastighetsassistent for mer informasjon.

Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, bilkonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er bilen kanskje ikke utstyrt med alle Autopilot-funksjonene, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet i alle situasjoner.

Når Autopilot-funksjoner er aktivert, kan forskjellige lydsignaler avgis for å fange oppmerksomheten din. Se Om Autopilot for mer informasjon om funksjonsdetaljer og -begrensninger. Hold blikket på veien og hendene på rattet til enhver tid, i tilfelle autopiloten kobles ut.

Autopilot-varsler

Denne lyden kan avgis av flere årsaker. Se på varslene på berøringsskjermen for mer informasjon.

Autopilot utilgjengelig

Dette signaliserer at autopiloten for øyeblikket ikke er tilgjengelig. Prøv å aktivere på et annet tidspunkt. Se Om Autopilot for mer informasjon.

Hendene på rattet nå

Føreren varsles om å plassere hendene på ratt, ellers kan autopiloten bli koblet ut med tanke på sikkerheten til passasjerene og andre kjøretøy på veien. Plasser hendene på rattet for å få lyden til å forsvinne.

Naviger på Autopilot

Du hører denne lyden når du aktiverer Naviger på Autopilot (se Naviger på Autopilot) .

Du hører denne lyden når Naviger på Autopilot deaktiveres.

Autostyring

Denne oppstår når Autostyring aktiveres (se Autosteer).

Denne oppstår når Autostyring deaktiveres.

Aktiv Cruise Control

Du hører denne lyden når Aktiv Cruise Control aktiveres (se )).

Du hører denne lyden når Aktiv Cruise Control deaktiveres.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Mange uforutsette omstendigheter kan redusere virkemåten til autopiloten. Husk alltid dette, og vær klar over at disse omstendighetene kan gjøre at autopiloten ikke fungerer på Model S som forventet. Det er ditt ansvar å være oppmerksom mens du kjører og klar til å reagere til enhver tid.