Oppbevaring innvendig

Hanskerom

Trykk på bryteren på siden av berøringsskjermen for å åpne hanskerommet. Hanskerommet låses når Model S låses utenfra ved hjelp av nøkkel eller låsing når du forlater bilen. Det låses også når Model S er i Valet-modus (se Valet-modus). Det låses ikke når du låser Model S ved å bruke låsikonet på berøringsskjermens statuslinje.

Hvis du vil ha ytterligere beskyttelse av hanskerommet, berører du Kontroller > Trygghet > PIN-kode til hanskerom for å angi en firesifret PIN-kode (se PIN-kode til hanskerom).

bilde med en pil som viser at hanskerommet åpnes
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Lyset i hanskerommet slås av etter en stund hvis du lar det stå åpent.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Under kjøring må du holde hanskerommet lukket for å forhindre at passasjerer kommer til skade ved kollisjon eller bråstopp.

Koppholdere

Skyv armlenet tilbake for å få frem en koppholder foran.

bilde som viser hvordan man skyver armlenet tilbake

Trykk på og slipp frontplaten til en koppholder på baksiden av midtkonsollen for å få frem koppholderen (hvis tilgjengelig).

bilde som viser at koppholderen åpnes