Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Summon, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.

Summon gjør at du kan parkere og hente Model S automatisk mens du står utenfor kjøretøyet. Summon kjører Model S forover og rygger inntil 12 meter inn på eller ut av en parkeringsplass.

Du kan bruke Smart Summon (hvis utstyrt) og mobiltelefonen til å kjøre Model S over lengre avstander mens den styrer rundt gjenstander. Smart Summon gjør at kjøretøyet kan finne deg (eller du kan sende kjøretøyet til et sted du velger). Se Smart Summon.

For at du skal kunne flytte Model S, må telefonen være paret via Bluetooth (se Paring av telefon eller Bluetooth-enhet).

Summon krever at Model S kan oppdage en gyldig nøkkel i nærheten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forsikre deg om at alle kameraer og sensorer (hvis utstyrt) er rene. Skitne kameraer og sensorer samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking, kan påvirke Autopilot-ytelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Summon er utelukkende utformet og beregnet på bruk på parkeringsplasser og innkjøringer på privat eiendom der omgivelsene er velkjente og forutsigbare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Summon er en BETA-funksjon. Du må holde øye med bilen og omgivelsene kontinuerlig og være klar til å reagere hele tiden. Det er førerens ansvar å bruke Summon sikkert, ansvarlig og slik den er tiltenkt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ytelsen til Summon er avhengig av evnen til kameraene og sensorene (hvis utstyrt) til å bestemme bilens avstand til gjenstander, mennesker, dyr og andre kjøretøy.

Før bruk av Summon

Før du bruker Summon, bruker du berøringsskjermen for å aktivere og tilpasse hvordan du vil at det skal fungere. Berør Kontroller > Autopilot > Tilpasse Summon, og juster deretter de følgende innstillingene i henhold til preferansene dine:

 • Klaring for støtfanger: Angi avstanden til en oppdaget gjenstand der du ønsker at Summon skal stoppe (du ønsker for eksempel kanskje at Summen skal stoppe noen få centimeter fra en garasjevegg). Vær oppmerksom på at denne avstanden gjelder bare objekter som Summon registrerer rett foran Model S ved kjøring forover eller rett bak Model S ved rygging.
 • Summon distanse: Angi en maksimal avstand som Model S kan bevege seg ved kjøring inn i eller ut av en parkeringsplass.
 • Sideklaring: Velg et alternativ for å spesifisere hvor mye sideklaring du vil tillate. Tight lar Model S bevege seg inn på og ut av svært trange parkeringsplasser.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Parkering på trange steder begrenser kameraenes og sensorenes (hvis utstyrt) evne til å oppdage hindringer nøyaktig, noe som øker faren for skade på Model S og/eller omliggende gjenstander.
 • Bruk Auto HomeLink (hvis utstyrt): Angi som hvis du ønsker å aktivere HomeLink for å åpne/lukke en programmert HomeLink-enhet (f.eks. en port eller en garasjedør) under parkeringen ved bruk av Summon. Hvis den er aktivert, åpnes og lukkes enheten automatisk når Model S kjører inn eller ut i løpet av en Summon-økt. I løpet av en Smart Summon-økt (hvis utstyrt) åpnes enheten automatisk når Smart Summon registrerer at Model S er parkert i en garasje ved begynnelsen av en økt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Forsikre deg alltid om at Model S er helt inni eller ute av garasjen før HomeLink senker garasjedøren. Summon og Smart Summon (hvis utstyrt) kan ikke registrere hvor en dør over bilen kommer til å senkes.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når den er aktivert, vil HomeLink-enheten åpnes og lukkes automatisk ved bruk av Summon, og ved bruk av Smart Summon (hvis utstyrt) vil den automatisk åpnes etter behov. For å automatisere HomeLink i andre situasjoner (som ved normal kjøring) må du få tilgang til HomeLink-enhetens hovedinnstillinger ved å berøre HomeLink-ikonet øverst på berøringsskjermen (se Smartgarasje).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Med unntak av HomeLink gjelder innstillingene ovenfor bare for Summon – ikke Smart Summon (hvis utstyrt) (se Før du bruker Smart Summon). Du kan ikke tilpasse støtfangerklaringen, avstanden og sideklaringen til Smart Summon. Og når du bruker Smart Summon, må du alltid holde nede knappen på mobilappen for å holde Model S i bevegelse. Smart Summon betjenes dessuten bare med mobilappen – ikke nøkkelkontrollen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Alle innstillingene beholdes til du endrer dem manuelt.

Bruke Summon til å parkere og hente bilen

Følg disse trinnene for å bruke Summon til å parkere Model S:

 • Rett inn Model S innen 12 meter fra parkeringsplassen slik at Model S kan følge en rett bane inn i eller ut av plassen i enten Drive eller Reverse.
 • Sørg for at nøkkelfjernkontrollen til Model S er innenfor nær rekkevidde.
 • Par telefonen med Model S via Bluetooth (se Paring av telefon eller Bluetooth-enhet). Når du har paret én gang, kobles telefonen automatisk til Model S hver gang. Telefonen må være innenfor ca. 6 m fra kjøretøyet for at Summon skal fungere.
 • Fra utsiden av bilen starter du parkeringsmanøveren ved å berøre Summon på mobilappen og deretter holde nede Forover- eller Revers-knappen.

Summon setter Model S i Drive eller Reverse (basert på retningen du har angitt) og kjører inn på eller ut fra parkeringsplassen. Når parkeringen er fullført eller det registreres en hindring, veksler Summon Model S til Park. Summon veksler Model S til Park når:

 • Model S registrerer en hindring i kjørebanen (innenfor Klaring for støtfanger-innstillingen du har spesifisert)
 • Summon har kjørt Model S den maksimale avstanden på 12 meter
 • du slipper Forover- eller Revers-knappen
 • du trykker på hvilken som helst knapp for å stoppe Summon manuelt

Hvis du bruker Summon til å parkere Model S, kan du bruke Summon til å bringe Model S tilbake til den opprinnelige posisjonen (forutsatt at Model S fortsatt står i Park) eller til den maksimale Summon distanse som du har spesifisert (det som kommer først). Spesifiser ganske enkelt den motsatte retningen på mobilappen, så flytter Summon Model S langs den opprinnelige banen, forutsatt at det ikke har kommet noen hindringer. Hvis en hindring registreres, prøver Model S å unngå hindringen samtidig som den følger den opprinnelige banen svært nøye (Summon styrer ikke rundt hindringer).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du ønsker å bruke Summon til å flytte Model S flere ganger i samme retning, opptil (uten å overskride maksimum på 12 meter), avbryter du Summon og starter deretter parkeringsprosessen på nytt med samme retning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Selv om Summon kan flytte Model S en kort avstand til siden for å unngå en hindring, prøver det ikke å styre rundt en hindring for å føre Model S tilbake til den opprinnelige banen. Bare Smart Summon (hvis utstyrt) kan styre Model S rundt objekter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Summon krever at Model S kan oppdage en gyldig nøkkel i nærheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model S kan ikke oppdage hindringer som er lavere enn støtfangeren, svært smale eller henger fra taket (f.eks. sykler). I tillegg kan mange uforutsette omstendigheter redusere Summon-funksjonens evne til å bevege seg inn på eller ut av en parkeringsplass, og det kan derfor være at Summon ikke kan styre Model S på riktig måte. Derfor må du kontinuerlig følge med på bilens bevegelse og omgivelsene og være klar til å stoppe Model S når som helst.

Stoppe eller avbryte Summon

Du kan stoppe Model S når som helst mens Summon er aktiv ved å bruke mobilappen eller ved å trykke på hvilken som helst knapp på nøkkelfjernkontrollen. Summon avbrytes også når

 • et dørhåndtak brukes eller en dør åpnes
 • Du bruker ratt, bremsepedalen eller gasspedalen eller girer.
 • Model S registrerer en hindring
 • Summon har kjørt Model S den maksimale avstanden på omtrent 12 meter
 • Telefonen går i dvalemodus og mister forbindelsen til Model S.

Begrensninger

Det er usannsynlig at Summon fungerer som den skal i følgende situasjoner:

 • Kjørebanen er i en helning. Summon er kun utviklet for å fungere på flate veier (opptil 10 % helning).
 • Det er registrert en hevet betongkant. Summon kjører ikke Model S over en kant som er høyere enn omtrent 2,5 cm.
 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) eller kameraene er skadet, skitne eller blokkert (for eksempel av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke, eller veldig høye eller lave temperaturer), som påvirker sensorenes funksjon.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Summon deaktiveres hvis Model S er i Valet-modus (se Valet-modus).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke en fullstendig liste over situasjoner som kan hindre at Summon fungerer som den skal. Det er førerens ansvar til enhver tid å ha kontroll over Model S. Vær spesielt oppmerksom når Summon aktivt beveger Model S, og vær klar til å gripe inn når som helst. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlig materiell skade, personskade eller død.