Telefon, kalender og webkonferanse

Bruke telefonappen

bilde av en telefon
Når telefonen er koblet til Model S ved bruk av Bluetooth (se Bluetooth), og du har gitt tilgang til informasjonen på telefonen (se Import av kontakter og nylige anrop), kan du bruke telefonappen til å vise og foreta et håndfritt anrop til alle som er oppført på telefonen din.
 • Anrop: Viser nylige anrop i kronologisk rekkefølge, med det siste anropet oppført først.
 • Meldinger: Viser meldinger i kronologisk rekkefølge, med den siste meldingen oppført først. Du kan vise, sende og motta tekstmeldinger. I stedet for å skrive en tekstmelding berører du mikrofonknappen på høyre side av ratt for å legge inn tekst ved hjelp av stemmen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  For å minimere distraksjoner og garantere sikkerheten til passasjerene, samt andre trafikanter, skal du ikke vise eller sende tekstmeldinger mens bilen er i bevegelse. Vær oppmerksom på vei og trafikkforhold til enhver tid under kjøring.
 • Kontakter: Kontakter er oppført i alfabetisk rekkefølge, og kan sorteres etter fornavn eller etternavn. Du kan også velge en bokstav på høyre side av listen for å bla raskt til navnene som begynner med det valgte tegnet. Når du trykker på et navn på kontaktlisten, vises kontaktens tilgjengelige nummer/numre i høyre rute sammen med annen tilgjengelig informasjon (for eksempel adresse). Trykk på kontaktens nummer for å ringe.
 • Favoritter: Viser kontaktene fra telefonen din som du har identifisert som Favoritter.
 • Kalender: Viser kalenderoppføringer fra telefonen din (se Kalender). Hvis en oppføring inneholder et telefonnummer eller en adresse, kan du foreta et anrop eller navigere til en destinasjon ved å berøre den aktuelle informasjonen i kalenderoppføringen.

Foreta et anrop

Du kan foreta et telefonanrop ved å:

 • Si en talekommando (se Talekommandoer). Talekommandoer er en praktisk, håndfri måte å ringe eller sende melding til kontaktene dine på.
 • Velg en kontakt eller et nylig anrop fra menyen på høyre rulleknapp (se Bruke høyre rattknapper).
 • Berøring av et telefonnummer som vises i en liste i telefonappen – Kontakter, Anrop eller Kalender.
 • Bruk av oppringningsprogrammet på berøringsskjermen i telefonappen til Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis det er trygt og lovlig, kan du også foreta et anrop, ved å slå nummeret eller velge en kontakt direkte fra telefonen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan også ringe ved å trykke på en tegnestift på kartet og velge telefonnummeret (hvis tilgjengelig) i dialogboksen.

Motta et anrop

Når den tilkoblede telefonen mottar et innkommende anrop, viser instrumentpanelet og berøringsskjermen anropers nummer eller navn (hvis personen er lagret i kontaktlisten og Model S har tilgang til kontaktene dine).

Berør ett av alternativene på berøringsskjermen for Svar eller Ignorer anropet. Avhengig av hvilken telefon du bruker, og hvilke høyttalere du brukte til det siste anropet ditt, kan telefonen din be deg om å velge hvilke høyttalere du vil bruke for innkommende anrop.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Fokuser på veien til enhver tid mens du kjører. Bruk eller programmering av en telefon mens du kjører, selv med Bluetooth aktivert, kan føre til alvorlige personskader eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Følg alle relevante lover når det gjelder bruk av telefoner under kjøring, inkludert, men ikke begrenset til, lover som forbyr teksting og krever håndfri bruk til enhver tid.

Samtalealternativer

Under en samtale kan du vise samtalemenyen på instrumentpanelet, ved å trykke på knappen øverst til høyre på rattet. Rull deretter høyre rulleknapp for å bla gjennom og velge et alternativ (se Bruke høyre rattknapper). Juster volumet ved å rulle den venstre rulleknappen på rattet under en oppringning.

Kalender

bilde av en blank kalender
Kalenderen viser planlagte hendelser fra kalenderen på telefonen din (iPhone® eller Android™) for dagen i dag og i morgen. Kalenderen er praktisk integrert i telefonappen, så du kan ringe inn til møtet ditt fra en kalenderoppføring. Den er også integrert med navigasjonssystemet, så du kan navigere til der hendelsen finner sted.
 1. Sørg for at telefonen din er paret med Model S.
 2. Sørg for at du er logget på Tesla-mobilappen.
 3. På Tesla-mobilappen trykker du på Profil > Innstillinger > Kalendersynkronisering.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  For å sikre at du har tilgang til alle funksjonene i kalenderen er det anbefalt at du bruker den nyeste versjonen av mobilappen.
 4. På telefonen din går du til Innstillinger og gir tilgang/tillatelse til å dele kalenderen din med Tesla-mobilappen. Mobilappen kan deretter sende kalenderdata regelmessig (og automatisk) fra telefonen din til Model S.

Hvis et kalendergjøremål inkluderer en adresse, ser du en navigasjonspil som indikerer at du kan berøre adressen for å navigere til stedet for gjøremålet. Når et gjøremål merket i kalenderen skal finne sted i løpet av den neste timen, og på en spesielt angitt adresse, vil berøringsskjermen varsle deg om en annen kjørerute er bedre grunnet endringer i trafikken, selv når du ikke bruker navigasjonssystemet.

Når et gjøremål har en unikt spesifisert adresse og skal finne sted i løpet av to timer fra at du setter deg inn i bilen og gjør deg klar til å kjøre, gir Model S deg automatisk en rute til gjøremålets adresse (se Automatisk navigasjon).

Berør en hendelses informasjonsikon for å vise alle merknader som er knyttet til hendelsen. Hvis merknadene inneholder ett eller flere telefonnumre viser informasjonikonet et telefonikon, og kalenderen viser det første telefonnummeret som blir funnet. Berør for å starte en telefonsamtale. Du kan også starte en telefonsamtale ved å berøre et hvilket som helst nummer i en hendelses dialogboks for merknader (dette er spesielt nyttig for konferansesamtaler). Hvis merknader inneholder en nettkobling, kan du berøre koblingen for å åpne den i nettleseren.