Kollisjonsputer

Plassering av kollisjonsputer

Kollisjonsputene er plassert i de omtrentlige områdene som vises nedenfor. Det er trykket kollisjonsputevarsel på solskjermene.

Model S er utstyrt med en kollisjonspute og hofte/skulder-belte på begge setene foran. Kollisjonsputen er en supplerende beskyttelse for disse seteplassene. Alle passasjerer, inkludert føreren, skal alltid bruke sikkerhetsbelte, uavhengig av om setet også har en kollisjonspute eller ikke, for å minimere risikoen for alvorlig personskade eller død ved en eventuell kollisjon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I høyrestyrte biler er plasseringene til kollisjonsputene for fører og passasjer reversert.
plasseringen til alle kollisjonsputene inni bilen
 1. Fremre kollisjonspute for passasjer
 2. frontkollisjonspute på førersiden
 3. Setemonterte sidekollisjonsputer
 4. Gardinkollisjonsputer

Slik fungerer kollisjonsputer

Kollisjonsputene blåses opp når sensorene registrerer et sammenstøt som overstiger terskelverdiene for utløsing. Disse terskelverdiene er utformet for å forutsi alvorlighetsgraden til en kollisjon i tide for at kollisjonsputene skal beskytte personene i bilen. Kollisjonsputer utløses umiddelbart med betydelig kraft sammen med en høy lyd. Den oppblåste puten, sammen med sikkerhetsbeltene, begrenser bevegelsen av passasjerer for å redusere risikoen for personskade.

Frontkollisjonsputene er ikke utviklet for å utløses i kollisjoner bakfra, ved velting, sidekollisjoner og under bråbremsing eller kjøring over humper og hull i veien. På samme måte er det ikke sikkert at frontkollisjonsputene utløses i alle kollisjoner forfra, for eksempel mindre frontkollisjoner, understyringskollisjoner eller sammenstøt med smale objekter (for eksempel stolper eller påler). Betydelig overfladisk skade kan oppstå på kjøretøyet uten at kollisjonsputene utløses. På den andre siden, kan relativt små, strukturelle skader utløse kollisjonsputene. Kjøretøyets eksterne utseende etter en kollisjon gjenspeiler derfor ikke om frontkollisjonsputene burde ha blitt utløst eller ikke.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk mobilappen til å avtale service før du modifiserer bilen for å gi plass til en person med nedsatt funksjonsevne, på en måte som kan påvirke kollisjonsputesystemet.

Kollisjonsputetyper

Model S er utstyrt med følgende kollisjonsputer:

 • Frontkollisjonsputer: Frontkollisjonsputene er utviklet for å redusere skader hvis større barn eller voksne sitter foran. Følg alle advarsler og instruksjoner som gjelder barn som sitter på passasjersetet foran (hvis dette er tillatt i ditt markedsområde).
 • Setemonterte kollisjonsputer: En setemontert kollisjonspute i framsetene beskytter bekkenet og brystkasseområdet. Den setemonterte kollisjonsputen på indre del av førersetet bidrar til å beskytte hodet og brystkasseområdet. De setemonterte kollisjonsputene både på siden med sammenstøt og den andre siden av kjøretøyet utløses ved alvorlige sidesammenstøt på skrå forfra.
 • Gardinkollisjonsputer: Gardinkollisjonsputer bidrar til å beskytte hodet. Gardinkollisjonsputer både på siden med sammenstøt og den andre siden av kjøretøyet utløses kun hvis det oppstår et kraftig sidesammenstøt, eller hvis bilen velter.

Statusindikator for kollisjonspute

Statusen til den fremre kollisjonsputen for passasjer vises på berøringsskjermen:

kollisjonspute- og passasjersymboler med tekst: kollisjonspute på passasjersiden av
Indikatoren for at kollisjonsputen på passasjersiden er av, vises på berøringsskjermen når kollisjonsputen på passasjersiden er AV. Hvis den fremre kollisjonsputen for passasjer er AV, blåses den ikke opp hvis det oppstår en kollisjon. Denne indikatoren vises også når setet ikke er opptatt. Når du kjører med et barnesete i passasjersetet foran (hvis dette er tillatt i ditt markedsområde), må du alltid dobbeltsjekke statusen til den fremre kollisjonsputen for passasjer for å bekrefte at den er AV.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I biler produsert før omtrent desember 2019, vises ikke indikatoren for at kollisjonspute på passasjersiden er av, hvis det ikke sitter noen i setet.
et barneseteikon med et sirkel/omvendt skråstrek-symbol og tekst: kollisjonspute på passasjersiden på
For å beskytte en voksen som sitter i passasjersetet foran, må du sikre at frontkollisjonsputen for passasjersiden er ON. Hvis kollisjonsputen på passasjersiden er ON, blåses den opp hvis det oppstår en kollisjon.
en rød sirkel med bilde av en kollisjonspute og et ikon av en passasjer med sikkerhetsbelte på

Kollisjonsputeindikatoren på instrumentgruppen lyser hvis det er feil med kollisjonsputesystemet. Det eneste tilfellet hvor denne indikatorlampen skal lyse, er kort når Model S startes, og da vil den slås av innen få sekunder. Hvis den fortsetter å lyse, bruker du mobilappen til å avtale service umiddelbart og lar være å kjøre.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis det er et tillatt i ditt markedsområde å plassere et barn i passasjersetet foran, er det førerens ansvar å passe på at kollisjonsputen for passasjer foran er AV. Du må aldri plassere et barn i passasjersetet foran med en aktivert kollisjonspute, selv om barnet sitter i barnesikringssystem eller på en sittepute. Hvis kollisjonsputen ikke deaktiveres, kan den påføre barnet ALVORLIG SKADE eller DØD.

Kontroll av fremre kollisjonspute for passasjer

Når det sitter et barn i passasjersetet foran (selv om barnet sitter i barnesikringssystem eller på en sittepute), må du deaktivere kollisjonsputen for passasjer foran, slik at den ikke skader barnet ved en eventuell kollisjon. Still bryteren for fremre kollisjonspute på passasjersiden til AV før du setter et barnesete i passasjersetet foran ved å sikre at bilen står i Park, og deretter berøre Kontroller > Trygghet > Fremre kollisjonspute for passasjer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Passasjersetet foran må være tomt for at du skal få tilgang til kontrollen for frontkollisjonsputen på passasjersiden. Hvis passasjersensoren registrerer vekt (for eksempel en person, et barnesete eller en gjenstand), tones kontrollen ned. Du må fjerne eventuell vekt fra setet før du slår frontkollisjonsputen for passasjer på eller av.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S har en kapasitiv berøringsskjerm og vil muligens ikke reagere på berøring hvis du har hansker på deg. Hvis berøringsskjermen ikke reagerer, må du ta av deg hanskene eller bruke hansker med ledende fingertupper egnet for kapasitive berøringsskjermer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du deaktiverer frontkollisjonsputen på passasjersiden manuelt, må du deretter aktivere den for å beskytte en voksen passasjer i forsetet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis den fremre kollisjonsputen på passasjersiden ikke slås på eller av som forventet basert på vekttersklene som er beskrevet tidligere, må du bruke mobilappen til å avtale service umiddelbart.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sett aldri et barn i passasjersetet foran når frontkollisjonsputen for passasjersiden er PÅ. Det kan føre til alvorlig personskade eller død. Det er førerens ansvar å kontrollere at den fremre kollisjonsputen for passasjer er AV før kjøring med et barn sittende i passasjersetet foran.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis det virker som om fremre kollisjonspute for passasjer, eller berøringsskjermkontrollen for Fremre kollisjonspute for passasjer, ikke fungerer (for eksempel hvis kollisjonsputens statusindikator viser at kollisjonsputen er på selv om du har slått den av, eller motsatt, eller berøringsskjermkontrollen for av- og påslåing av kollisjonsputen er nedtonet selv når setet er tomt), skal det ikke sitte passasjerer i forsetet. Bruk mobilappen til å avtale service umiddelbart.

Sikring av nøyaktig detektering av passasjer

For å bidra til at en passasjer i forsetet kan detekteres nøyaktig, må passasjeren gjøre følgende:

 • bruke sikkerhetsbelte
 • sitte oppreist på midten av seteputen, med skuldrene mot seteryggen og bena rettet ut komfortabelt foran, med føttene på gulvet Se Eksempler på riktige og feil sittestillinger.
 • forbli sittende på seteputen og ikke løfte vekten sin av setet (f.eks. ved å skyve føttene mot gulvet eller trykke på midtkonsollen eller armlenet for å løftes opp)
 • aldri ha på tykke, våte eller klumpete klær (f.eks. skiklær eller polstrede klær)

I tillegg til punktene oppført ovenfor, kan følgende situasjoner ha innvirkning på nøyaktigheten til systemet for klassifisering av passasjer:

 • plassering av en radiosender (f.eks. en jaktradio eller walkie talkie) på passasjersetet foran
 • plassering av en AC/DC-vekselretter, eller en enhet som drives av vekselretteren (f.eks. mobiltelefon, nettbrett, datamaskin), på passasjersetet foran
 • plassering av væske (f.eks. drikke i flaske) eller matbeholdere på et bilsete når et barnesete er til stede
 • gjenstander som ligger under setet eller er kilt mellom seteryggen og -puten
 • tunge gjenstander plassert oppå setet (dokumentmappe, stor veske)
 • last som er i veien for setet
 • ettermarkedsartikler som er festet til eller plassert mellom setet og passasjeren, f.eks. dekker, matter, tepper osv.

Disse forholdene kan påvirke funksjonen til passasjersensoren. Hvis du har eliminert disse mulighetene, og status for kollisjonsputen fremdeles er feil, må du be passasjerene om å sette seg i baksetet og bruke mobilappen til å avtale service for kontroll av kollisjonsputesystemet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Sensoren i passasjersetet foran påvirker kun funksjonen til den kollisjonsputene foran og på sidene for passasjer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis instruksjonene ovenfor ikke følges, kan det ha innvirkning på systemet for klassifisering av passasjerer (OCS), som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis kollisjonsputen på passasjersiden ikke slås på eller av som ventet, skal det ikke sitte passasjerer i passasjersetet foran. Bruk mobilappen til å avtale service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å sikre at passasjerregistreringen er nøyaktig, må du ikke foreta noen endringer på passasjersetet foran og ikke bruke setetrekk. Endringer på setet eller bruk av setetrekk kan hindre utløsing av setemonterte sidekollisjonsputer ved en eventuell kollisjon. Det kan også redusere nøyaktigheten til systemet for klassifisering av passasjerer.

Eksempler på riktige og feil sittestillinger

Riktig sittestilling:

person som sitter korrekt i bilsetet: skulder og rygg mot setet, føttene på gulvet, sikkerhetsbelte på

Feil sittestilling – passasjerens føtter må være på gulvet:

person som sitter feil i bilsetet med føttene på dashbordet

Feil sittestilling – passasjeren må ikke gli forover på seteputen:

person som sitter feil i bilsetet med hoftene foran seteputen

Feil sittestilling – passasjeren må ikke felle ned seteryggen til liggende stilling når bilen er i bevegelse:

person som sitter feil i bilsetet med seteryggen i liggende posisjon

Utløsingseffekter

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når kollisjonsputene utløses, frigjøres et fint pulver. Dette pulveret kan irritere huden og må grundig skylles vekk fra øyne og fra eventuelle kutt eller skrubbsår.

Etter oppblåsing tømmes kollisjonsputene for å gi en gradvis buffervirkning for passasjerene og for å sikre at førerens sikt ikke forstyrres.

Hvis kollisjonsputer er utløst eller hvis bilen har vært i en kollisjon, skal alltid kollisjonsputene, sikkerhetsbeltestrammerne og tilknyttede komponenter kontrolleres og, om nødvendig, skiftes av Tesla.

I tillegg til at kollisjonsputene utløses i en kollisjon, vil:

 • Dørene låses opp og dørhåndtakene felles ut.
 • Nødblinklysene slås på.
 • Lyset i kupeen slås på.
 • Høyspenning deaktiveres (du må bruke mobilappen til å planlegge service for å gjenopprette høyspent strøm).
 • Vinduene går til ventileringsstilling.
 • Bilen bruker bremsene for å stoppe.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av sammenstøtets art og kreftene involvert, kan det være at dørene ikke låser seg opp ved en kollisjon, og/eller skade kan hindre dem i å kunne åpnes. I slike tilfeller kan det være at dørene må åpnes ved hjelp av innvendig manuell utløsing eller andre metoder for frigjøring (for eksempel utstigning gjennom en annen dør, knusing av vindu osv.).

Kollisjonsputevarsler

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke plasser objekter over eller nær en kollisjonspute, da disse kan føre til skade dersom bilen havner i en kollisjon som er alvorlig nok til at kollisjonsputen utløses.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Alle passasjerer, inkludert føreren, skal alltid bruke sikkerhetsbelte, uansett om setet også har en kollisjonspute eller ikke, for å minimere risikoen for alvorlig personskade eller død ved en eventuell kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Passasjerene i forsetene må ikke legge armene over kollisjonsputemodulen. En kollisjonspute som utløses, kan forårsake brudd og andre skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk setetrekk på Model S. Det kan være til hinder for de setemonterte kollisjonsputene på siden i tilfelle det oppstår en kollisjon. Det kan også redusere funksjonen til passasjerlokaliseringssystemet, hvis bilen er utstyrt med det.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kollisjonsputer utløses med stor fart og kraft, som kan forårsake skader. Sørg for at passasjerene bruker sikkerhetsbelte og sitter riktig, med setet så langt tilbake som mulig, for å begrense skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Barn skal ikke sitte i passasjersetet foran med mindre det er tillatt i henhold til forskriftene i ditt markedsområde. Følg alle forskriftene i ditt område for å plassere barn riktig med tanke på barnets vekt, størrelse og alder. Det tryggeste for spedbarn og små barn er at de plasseres i baksetene. Hvis et spedbarn eller barn plasseres i et bakovervendt barnesikringssystem eller et sete med en aktivert kollisjonspute foran, kan det føre til alvorlig personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
La det være åpent mellom passasjerens brystkasse og siden av Model S for å sikre riktig utløsing av sidekollisjonsputene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Passasjerene må ikke lene hodet mot dørene. Det kan føre til skader dersom en gardinkollisjonspute utløses.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at passasjerer ikke hindrer utløsing av en kollisjonspute, ved å plassere føtter, knær eller andre kroppsdeler på, eller i nærheten av, en kollisjonspute.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke fest eller plasser gjenstander på eller i nærheten av frontkollisjonsputer, siden av forsetene, topplisten på siden av bilen eller andre kollisjonsputedeksler som kan forstyrre utløsing av kollisjonsputen. De omfatter (men er ikke begrenset til) følgende: rattdeksler, dekaler, seteputer, puter osv. Gjenstander kan føre til alvorlige skader ved kollisjoner som er kraftige nok til at kollisjonsputen utløses.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Etter utløsing er noen kollisjonsputekomponenter varme. Ikke ta på disse komponentene før de er avkjølt.