Starthjelp

Følgende instruksjoner antar at du bruker en ekstern lavspenning-strømforsyning (f.eks. bærbar starthjelp). Hvis du skal gi Model S starthjelp med et annet kjøretøy, må du se i instruksjonene til produsenten av det kjøretøyet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model S kan ikke brukes til å gi andre kjøretøy starthjelp. Det kan føre til skade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Unngå kortslutninger når du gir Model S starthjelp. Hvis kabler kobles til feil starthjelppol, ledninger berører hverandre osv., kan det føre til skade på Model S.

Følg disse trinnene:

Sikre at du har ekstern strømforsyning. Etter åpning av panseret:

 1. Ta av vedlikeholdspanelet.
 2. Finn de positive (+) og negative (–) starthjelppolene.
 3. Løsne dekselet fra den røde, positive (+) starthjelppolen, og koble deretter den røde, positive (+) kabelen til lavspenning-strømforsyningen til den røde, positive (+) starthjelppolen.
 4. Koble lavspenning-strømforsyningens svarte, negative (–) kabel til bilen.
 5. Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner). Trykk på berøringsskjermen for å aktivere den.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Det kan ta flere minutter før bilen forsynes med nok strøm til å aktivere berøringsskjermen.
 6. Når ekstern lavspenning-strøm ikke lenger er nødvendig, kobler du fra begge kablene. Begynn med den svarte, negative (-) kabelen.
 7. På toppen av lavspenning-batteriet skyver du kontakthuset mot den elektriske kontakten slik at den elektriske kontakten kommer i kontakt med lavspenning-batteriet.
 8. På toppen av lavspenning-batteriet skyver du ned låsetappen som fester den elektriske kontakten til kontakthuset.
 9. Sett vedlikeholdspanelet tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 10. Lukk panseret.