Bakkestopp

Når Model S er stoppet, kan bakkestoppfunksjonen holde bremsene innkoblet selv etter at du tar foten av bremsepedalen.

Bakkestopp aktiverer:

  • Hold: Bakkestopp aktiveres automatisk hver gang bilen stopper helt opp.
  • Krype eller Rull: Bakkestopp aktiveres automatisk hver gang bilen står stille og bremsen holdes trykkes til gulvet.
grått ikon av en Hi en sirkel
Indikatoren for fjernlys lyser i instrumentpanelet når bakkestoppfunksjonen bremser aktivt Model S.

For å koble ut bakkestoppfunksjonen trykker du inn gasspedalen, eller trykker inn bremsepedalen før du slipper den igjen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan også koble ut bakkestoppfunksjonen ved å sette bilen i Neutral.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Etter aktiv bremsing av Model S i omtrent ti minutter settes Model S i Park, og bakkestoppfunksjonen avbrytes. Model S settes også i Park hvis den registrerer at føreren har forlatt bilen.