Starte og skru av

Starte

Når du åpner en dør for å gå inn i Model S, slås instrumentpanelet og berøringsskjermen på, og du kan betjene alle kontrollene. Slik kjører du Model S:
  1. Trykk inn bremsepedalenModel S slår på og er klar til å kjøre.
  2. Velg en kjøremodus – flytt kjørehendelen ned for Drive eller opp for Reverse (se Skifte).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis funksjonen PIN for å kjøre er aktivert (se PIN for å kjøre), må du også taste inn gyldig PIN-kode på berøringsskjermen før du kan kjøre Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis passiv inngang er avslått og du ikke trykker på bremsepedalen for å starte Model S innen omtrent fem minutter, vises en melding på instrumentpanelet, og du må du bruke nøkkelen til å låse opp Model S igjen før du kan kjøre bilen.

Alt du trenger å vite mens du kjører Model S, vil vises på instrumentpanelet.

Nøkkelfjernkontroll ikke inni

Hvis Model S ikke registrerer en nøkkelfjernkontroll når du trykker inn bremsen, viser instrumentpanelet en melding om at det ikke er registrert noen nøkkelfjernkontroll i bilen.

Hvis du mottar denne meldingen, trykker du på bremsen og plasserer nøkkelfjernkontrollen i koppholderen i midtkonsollen, der Model S lettest kan registrere den.

Nøkkelfjernkontroll på midtkonsollen med pil som peker mot koppholderen

Hvis Model S fortsatt ikke registrerer nøkkelfjernkontrollen, kan du prøve å holde den mot midtkonsollen, rett nedenfor lavspenning-strømuttaket (se Lavspenning Strømuttak). Du kan også forsøke med en annen nøkkelfjernkontroll. Kontakt Tesla dersom en annen nøkkelfjernkontroll ikke fungerer.

En rekke faktorer kan påvirke om Model S kan registrere nøkkelfjernkontrollen. Disse omfatter lavt batterinivå i nøkkelfjernkontrollen, interferens fra andre enheter som bruker radiosignaler og hindringer mellom nøkkelen og mottakeren.

Ha alltid nøkkelfjernkontrollen på deg. Etter kjøring må du bruke nøkkelfjernkontrollen til å starte Model S på nytt etter at den slår seg av. Når du forlater Model S, må du ta nøkkelfjernkontrollen med deg for å låse Model S, enten manuelt eller automatisk.

Skru av

Når du er ferdig med å kjøre, setter du giret i P ved å trykke på knappen på enden av kjørehendelen. Når du forlater Model S med nøkkelfjernkontrollen, stopper den automatisk, og instrumentpanelet og berøringsskjermen slås av.

Model S stoppes også automatisk når den har stått i Park i 30 minutter, selv når du sitter i førersetet.

Selv om dette sjelden er nødvendig, kan du stoppe Model S mens du sitter i førersetet, gitt at kjøretøyet ikke beveger seg. Trykk på Kontroller > Trygghet > Skru av. Model S starter automatisk igjen hvis du trykker på bremsepedalen eller trykker et sted på berøringsskjermen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S skifter automatisk til Park når det registreres at du går ut av kjøretøyet (førerens sikkerhetsbelte ikke er festet og kjøretøyet nesten står stille, for eksempel). Hvis du skifter til Neutral, skiftes Model S til Park når du åpner døren for å gå ut. For å holde Model S i Neutral, se Instruksjoner for transportører.

Slå av og på kjøretøyet

Du kan slå av og på Model S ved uvanlig atferd eller hvis et ubeskrevet varsel vises.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer eller har unormal atferd, starter du den på nytt før du slår av og på bilen (se Omstart av berøringsskjermen eller instrumentpanelet).
  1. Sett giret i Park.
  2. Trykk på Kontroller > Trygghet > Skru av på berøringsskjermen.
  3. Vent i minst to minutter uten å bruke kjøretøyet. Ikke åpne dørene, bruk bremsepedalen, berør berøringsskjermen osv.
  4. Etter to minutter trykker du på bremsepedalen eller åpner døren for å vekke bilen.