Filskifteassistent

Model S overvåker veimerkingen til filen du kjører i samt områdene rundt for å oppdage andre kjøretøyer eller gjenstander.

skjermbilde av strålelinjer for å vise at et objekt er detektert
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ensure all cameras are clean and free of obstructions before each drive and before using Autopilot features (see Rengjøring av et kamera). Dirty cameras and sensors (if equipped), as well as environmental conditions such as rain and faded lane markings, can affect Autopilot performance. If a camera is obstructed or blinded, Model S displays a message on the instrumentpanel and Autopilot features may not be available. For more information on specific alerts, see Feilsøking av varsler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Filskifteassistent er kun ment som et hjelpemiddel og kan ikke erstatte den direkte visuelle kontrollen du selv utfører. Før du skifter fil, må du alltid bruke sidespeilene og se deg over skulderen for å kontrollere visuelt om det er sikkert og passende å skifte fil.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Stol aldri på at Filskifteassistent vil varsle deg hvis du kjører utenfor filen utilsiktet, eller informere deg om det er et kjøretøy bak deg eller i blindsonen. Flere eksterne faktorer kan redusere ytelsen til Filskifteassistent (se Begrensninger og unøyaktigheter). Det er førerens ansvar å være oppmerksom til enhver tid og følge med på kjørefilen og andre trafikanter. Hvis ikke kan det føre til alvorlig skade eller død.

Inngrep i styringen

Filskifteassistent kan også gripe inn hvis Model S driver over i (eller nær) en annen fil der det registreres en gjenstand, for eksempel et kjøretøy. I disse situasjonene styrer Model S automatisk til en tryggere posisjon i kjørefilen. Denne styringen brukes kun når Model S kjører mellom 48 og 140 km/t på hovedveier med tydelig filmerking. Når inngrep i styringen aktiveres, vises en advarsel på instrumentpanelet en kort stund.

Unngåelse av filskifte

Unngåelse av filskifte er utformet for å advare deg hvis Model S driver ut av, eller nærmer seg kanten av, filen din.

Unngåelse av filskifte brukes ved kjøring mellom 64 og 145 km/t på veier med tydelig filmerking. Du kan velge om og hvordan Filskiftevarsling skal aktiveres ved å berøre Kontroller > Autopilot > Unngåelse av filskifte og velge blant disse alternativene:

 • Av: Du varsles ikke om filskifter eller potensielle kollisjoner med et kjøretøy i en annen fil.
 • Advarsel: Hvis et forhjul krysser filmerkingen, ratt vibrerer.
 • Assistanse: Korrigerende styring aktiveres for å holde Model S i en trygg posisjon, hvis Model S driver inn i en tilstøtende fil eller nærmer seg veikanten.

Hvis Model S driver ut av filen når det tilsvarende blinklyset er av og Unngåelse av filskifte og Aktiv Cruise Control er aktivert, kontrollerer Filskifteassistent også om hendene dine er på ratt. Hvis hendene ikke registreres, vises det en rekke varsler på instrumentpanelet, som ligner på dem som brukes ved kjøring med Autostyring. Hvis hendene ikke registreres gjentatte ganger, senker Model S gradvis farten til 25 km/t under den registrerte fartsgrensen eller under den angitte kjørehastigheten, og nødblinklysene begynner å blinke.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Unngåelse av filskifte varsler deg ikke om filskifte og griper ikke inn i styringen hvis det tilhørende blinklyset er på som indikasjon på et tilsiktet filskifte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Unngåelse av filskifte skal holde deg trygg, men den fungerer ikke i alle situasjoner og erstatter ikke behovet for å være oppmerksom og ha kontroll.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må alltid holde hendene på ratt og være oppmerksom under kjøringen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Inngrep i styringen er minimale og er ikke beregnet på å flytte Model S ut av kjørefilen. Ikke sett din lit til at inngrep i styringen skal forhindre sidekollisjoner.

Nødunngåelse av filskifte

Nødunngåelse av filskifte aktiverer styring automatisk for å unngå en potensiell kollisjon i situasjoner der

 • Model S forlater en fil og kan kollidere med et kjøretøy som kjører i samme retning i filen ved siden av (uansett statusen til blinklyset)
 • Model S forlater en fil inn i en møtende fil, blinklyset er av og et møtende kjøretøy registreres
 • Model S kjører av veien og blinklyset er av (for eksempel svært nær kanten på veien og en kollisjon kan oppstå)

Nødunngåelse av filskifte aktiveres automatisk på begynnelsen av hver kjøretur. Du kan slå den av for den aktuelle kjøreturen ved å berøre Kontroller > Autopilot > Nødunngåelse av filskifte.

Når Nødunngåelse av filskifte aktiverer styring, høres et lydvarsel og instrumentpanelet viser en advarsel og fremhever filmerkingen i rødt.

Nødunngåelse av filskifte brukes når Model S kjører mellom 64 og 145 km/t på en vei med tydelig filmerking, fortauskanter osv.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Nødunngåelse av filskifte er ikke en erstatning for å kjøre oppmerksomt og god dømmekraft. Hold øynene på veien under kjøring, og stol aldri på at Nødunngåelse av filskifte skal forhindre en kollisjon. Flere faktorer kan redusere eller forringe ytelsen. Hvis du gjør deg avhengig av at Nødunngåelse av filskifte skal hindre en potensiell kollisjon, kan det resultere i skade eller død.

Blindsoneassistanse

Varsellyd for blindsonevarsel

Hvis du vil at en varsellyd skal høres når det registreres et kjøretøy i blindsonen din og mulig kollisjon, berører du Kontroller > Autopilot > Varsellyd for blindsonevarsel.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Blindsonekameraet eliminerer ikke behovet for å være oppmerksom når du kjører og å se deg over skulderen når du skifter fil.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Varsellyd for kollisjonsvarsel for blindsone kan ikke registrere alle kollisjoner. Det er førerens ansvar å være på vakt og se seg over skulderen ved filskifte.

Begrensninger og unøyaktigheter

Funksjonene til Filskifteassistent oppdager ikke alltid tydelig veimerking, noe som kan føre til unødvendige eller ugyldige varsler i følgende situasjoner:

 • Sikten er dårlig, og fartsgrenseskiltene er ikke klart synlige (på grunn av kraftig regn, snø, tåke osv.).
 • Kraftig lys (f.eks. lys fra møtende kjøretøy eller direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
 • Et kjøretøy foran Model S blokkerer sikten til kameraene.
 • Frontruten hindrer kameraenes sikt (duggete, skitten, dekket av et klistremerke osv.).
 • Veimerkingene er svært slitt, har synlige merkinger fra tidligere, er justert på grunn av veiarbeid eller endres raskt (for eksempel filer som deler seg, krysser hverandre eller samles).
 • Veien blir smalere eller bredere.
 • Gjenstander eller landskapet kaster kraftige skygger på veimerkingen.

Det kan hende at Filskifteassistent ikke gir varsel, eller gir uriktig varsel, i følgende situasjoner:

 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) eller kameraene er skadet, skitne eller blokkert (av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke, eller veldig høye eller lave temperaturer), som påvirker sensorenes funksjon.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
 • En gjenstand som er montert på Model S, påvirker og/eller forstyrrer en sensor (f.eks. et sykkelstativ eller et klistremerke på støtfangeren).

I tillegg kan det hende at Filskifteassistent ikke styrer Model S vekk fra et kjøretøy, eller at styringssystemet aktiveres unødvendig eller uhensiktsmessig, i følgende situasjoner:

 • Du kjører Model S gjennom skarpe svinger og ved relativ høy hastighet.
 • Kraftig lys (f.eks. lys fra møtende kjøretøy eller direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
 • Bilen beveger seg inn i en annen fil, men ingen gjenstander (for eksempel biler) befinner seg i denne filen.
 • En bil fra en annen fil hopper inn foran deg i din fil.
 • Model S kjører ikke innenfor hastighetene som Filskifteassistent-funksjonen er beregnet på.
 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) er skadet, skitne eller blokkert (for eksempel av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke, eller veldig høye eller lave temperaturer), som påvirker sensorenes funksjon.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
 • En gjenstand som er montert på Model S (f.eks. et sykkelstativ eller et klistremerke), påvirker eller forstyrrer sensoren.
 • Sikten er dårlig, og fartsgrenseskiltene er ikke klart synlige (på grunn av kraftig regn, snø, tåke osv.).
 • Veimerkingene er svært slitt, har synlige merkinger fra tidligere, er justert på grunn av veiarbeid eller endres raskt (for eksempel filer som deler seg, krysser hverandre eller samles).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Førerassistansefunksjoner deaktiveres automatisk når Track-modus er på. Det er førerens ansvar å kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over bilen, inkludert på bane. Førerassistansefunksjoner aktiveres automatisk på nytt når Track-modus er av.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke alle mulige situasjoner som kan hindre at Filskifteassistent fungerer som den skal. Det er mange årsaker til at Filskifteassistent kanskje ikke fungerer som den skal. Det er førerens ansvar å gjøre alt for å unngå kollisjoner ved å være årvåken og følge med på veibanen og filene, slik at vedkommende kan forutse om det må iverksettes korrigerende tiltak så tidlig som mulig.