Barneseter

Retningslinjer for plassering av barn

Spedbarn og små barn skal sitte fastspent i barneseter som er egnet for barnets alder, vekt og størrelse. I markedsregioner der det er tillatt å sette et barn i passasjersetet foran, må du aldri sette et barn i passasjersetet foran når den tilhørende kollisjonsputen er aktivert (se Kollisjonsputer), selv om barnet sitter i et barnesete eller på en sittepute. Hvis kollisjonsputen ikke deaktiveres, kan den påføre barnet ALVORLIG SKADE eller DØD.

Se merket som er festet på solskjermene.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bildet som er vist nedenfor, er kun til illustrasjon og er kanskje ikke identisk med merket i bilen.
kollisjonsputevarsel på solskjermen med 1) bilde av et barnesete i forsetet med en rød sirkel/omvendt skråstrek 2) en utløst kollisjonspute med et bakovervendt barnesete og barn 3) en hånd som peker mot en åpen bok med en «I»

Statusen til den fremre kollisjonsputen for passasjer vises i øvre hjørne på berøringsskjermen:

ikon med passasjer med kollisjonspute og teksten: kollisjonspute på passasjersiden av
Når du kjører med et barnesete i passasjersetet foran (hvis dette er tillatt i ditt markedsområde), må du alltid dobbeltsjekke statusen til den fremre kollisjonsputen for passasjer for å bekrefte at den er AV.
ikon med barn i barnesete med sirkel / omvendt skråstrek og teksten: kollisjonspute på passasjersiden PÅ
For å beskytte en voksen som sitter i passasjersetet foran senere, må du kontrollere at den fremre kollisjonsputen for passasjer er PÅ.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan fremre kollisjonspute for passasjer styres, kan du se Kollisjonsputer.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk Easy Entry(som beskrevet i Førerprofiler) for automatisk flytting av førersetet til helt bakre stilling hvis et barnesete er montert i et baksete bak førersetet. Med redusert klaring kan bevegelsen av setet føre til at du treffer et barns ben, at skade forårsakes eller at setet løsner.

Valg av barnesete

Se de følgende tabellene for retningslinjer for typen sikkerhetsbelte som er montert, og hvilken type ISOFIX/i-Size-monterte barneseter du bør bruke, basert på barnets vekt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er førerens ansvar å overholde alle gjeldende lover og regler i regionen der Model S kjøres. I enkelte regioner er det forbudt å plassere et spedbarn eller lite barn i passasjersetet foran.

Sikkerhetsbeltemonterte barneseter

Vektgruppe Passasjersete foran Ytre baksete Midtre sete bakC
Gruppe 0 opptil 10 kg X U U
Gruppe 0+ opptil 13 kg LA U U
Gruppe I 9–18 kg UFB U, UF U, UF
Gruppe II 15–25 kg UFB U, UF U, UF
Gruppe III 22–36 kg UFB U, UF U, UF

U: Universelt bakovervendt barnesete.

UF: Universelt forovervendt barnesete.

L: Velegnet til disse barnesetene – Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 eller Takata Mini E4 04443717.

X: Seteplassering er ikke egnet for barn i denne vektklassen.

ASetet må plasseres i bakerste, laveste posisjon.

BSetet må plasseres i bakerste, høyeste posisjon.

CHvis Model S er utstyrt med eksklusive bakseter (tilleggsutstyr), er midtre posisjon i baksetet ikke tilgjengelig.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Sitteputer skal bare festes med sikkerhetsbelte (ikke bruk ISOFIX/i-Size).

ISOFIX-monterte barneseter

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
ISOFIX/i-Size er internasjonale standarder for festepunkter for barneseter i personbiler.
Vektgruppe Størrelsesklasse Feste ISOFIX-posisjon i ytre baksete
Gruppe 0 opptil 10 kg E R1
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Sitteputer skal bare festes med sikkerhetsbelte (ikke bruk ISOFIX).
IL
Gruppe 0+ opptil 13 kg E R1 ILA, C
D R2 ILA, C
C R3 ILA, C
Gruppe I 9–18 kg D R2 ILA, B
C R3 ILA, B
B F2 IUF, ILB, D
B1 F2X IUF, ILB, D
A F3 IUF, ILB, D

IL: Egnet for halvuniverselle barneseter (alle bakover- eller fremovervendte barneseter med støttebein).

IUF: Egnet for universelle barneseter (fremovervendt med fester).

AAnbefaling: Takata Mini E4 04443717.

BAnbefaling: Takata Midi E4 04444204.

CAnbefaling: Maxi-Cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517.

DAnbefaling: Maxi-Cosi Pearl/Familyfix E4 043908.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du monterer et barnesikringssystem, må du også feste setebeltet for å stilne varselsignalet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk ISOFIX/i-Size-forankringer med barnesikringssystemer eller sitteputer som har et integrert sikkerhetsbelte der den samlede vekten av barnet pluss barnesikringssystemet overskrider 33 kg.

Sikre større barn

Hvis et barn er for stort til å sitte i et barnesikringssystem, men for lite for å kunne festes trygt med kjøretøyets sikkerhetsbelter, skal det brukes en sittepute som er egnet for barnets alder og størrelse. Følg instruksjonene fra produsenten nøye ved installasjon og bruk av en sittepute.

To installasjonsmetoder

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Installer alltid barnesikringssystemer ved å følge instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet nøye.

Blant mange varianter finnes det to generelle typer barnesikringssystemer basert på hvordan de festes i setet:

Noen barnesikringssystemer kan monteres med begge metodene. Se instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet for å fastslå hvilken installasjonsmetode du vil bruke, og for å få detaljerte instruksjoner om installasjonen.

I Model S kan beltebaserte barnesikringer installeres i alle passasjerseter, og ISOFIX-/i-Size-systemer kan installeres i begge de ytre baksetene. Spesifikke detaljer om typen barnesikringssystem som kan brukes i hvert sete, finner du nedenfor.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
ISOFIX og i-Size er internasjonale standarder for integrerte forankringer som brukes i passasjerbiler for å feste barneseter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk ISOFIX/i-Size-forankringer med barnesikringssystemer eller sitteputer som har et integrert sikkerhetsbelte der den samlede vekten av barnet pluss barnesikringssystemet overskrider 33 kg.

Montere sikkerhetsbeltemonterte barneseter

Først må du sikre at barnesetet passer til barnets vekt, høyde og alder.

Unngå å kle barnet i store klær og ikke legg noe mellom barnet og sikringssystemet.

Juster selene for hvert barn, for hver tur.

Følg alltid de detaljerte instruksjonene fra produsenten av barnesetet. Generelle retningslinjer er gitt nedenfor.

  1. Plasser barnesetet i Model S, og trekk sikkerhetsbeltet helt ut. Før sikkerhetsbeltet inn i festene og fest spennen i henhold til instruksjonene fra produsenten av barnesetet.
    et barnesete festet i et passasjersete ved hjelp av sikkerhetsbeltet til bilen
  2. La sikkerhetsbeltet trekke seg inn for å fjerne all slakk mens du presser barnesetet bestemt ned i setet på Model S.
  3. Fest de(n) øvre festestroppen(e) som beskrevet av produsenten av barnesikringssystemet (se Feste øvre festestropper).

Montere ISOFIX-barneseter

Du finner nedre ISOFIX-/i-Size-forankringer i de ytre baksetene. Forankringene befinner seg mellom seteryggen og seteputen. Den nøyaktige plasseringen til hvert forankringspunkt er indikert ved en barneseteknapp på setet, som illustrert nedenfor. Knappen finner du på seteryggen, rett over det tilhørende forankringspunktet.

ISOFIX-ikonet og piler som viser plasseringen til ISOFIX-låser

I baksetene installerer du ISOFIX-/i-Size-barneseter bare i de ytre setene. Bruk et sikkerhetsbeltefestet barnesete i midten hvis du skal bruke tre barneseter.

to grønne merker på ytre seter på andre rad og en rød X på det midtre setet

Når du skal installere et barnesete av typen ISOFIX/i-Size, må du lese og følge instruksjonene fra produsenten av barnesikringssystemet nøye. Disse instruksjonene beskriver hvordan du skyver barnesikringssystemet inn på setets forankringslister til det klikker på plass. Du må kanskje presse barnesikringssystemet mot seteryggen for at det skal klikke på plass.

korrekt posisjonering av barnesete på ISOFIX-forankringslister
et barnesete som skyves på plass med en snakkeboble med utropstegn som peker mot forankringslisten

Juster slik at barnesikringssystemet er godt festet mot seteryggen. Sikre at barnesikringssystemet sitter godt på plass.

barnesete med hånd som trekker i sikkerhetsbelte

Før du setter et barn i setet, må du kontrollere at barnesikringssystemet er forskriftsmessig installert. Ta tak i fronten av barnesikringssystemet med én hånd på hver side, og forsøk følgende:

  • Vri barnesikringssystemet fra side til side.
  • Trekk barnesikringssystemet bort fra setet.

Hvis barnesikringssystemet beveger seg bort fra setet, er ikke de to låsene forskriftsmessig festet til setets forankringslister. Installer på nytt og prøv en gang til. Det er svært viktig at begge låser på barnesikringssystemet er forskriftsmessig festet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk ISOFIX/i-Size-forankringer med barnesikringssystemer eller sitteputer som har et integrert sikkerhetsbelte der den samlede vekten av barnet pluss barnesikringssystemet overskrider 33 kg.

Feste øvre festestropper

Hvis det er en øvre festestropp, festes kroken på denne til forankringspunktet som er plassert på seteryggen til baksetene.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Plasseringen av forankringspunktene er kanskje ikke umiddelbart synlig, men du finner dem ved å identifisere et snitt i setets materiale.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Trekk til de øvre festestroppene i henhold til instruksjonene fra produsenten av barnesetet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
BRUK BARE BARNESETER SOM FESTES MED SIKKERHETSBELTE, I MIDTRE SETEPOSISJON.

Plasser en stropp på hver side av hodestøtten for dobbeltstroppbelter.

tre nakkestøtter med stropper plassert på hver side av nakkestøtten med en pil som peker mot forankringskroken på seteryggene
Fest alltid enkeltstroppbelter slik at de føres over toppen av nakkestøtten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å forhindre at enkeltstroppbeltet beveger seg fra side til side, formes toppen av hodestøtten for formålet.

Teste barnesete

Kontroller alltid at barnesetet ikke er løst, før du setter et barn i setet:

  1. Hold barnesetet i beltet, og prøv å skyve barnesetet fra side til side, og frem og tilbake.
  2. Hvis setet beveger seg mer enn 2,5 cm, er det for løst. Stram beltet, eller fest barnesetet med ISOFIX-/i-Size-fester på nytt.
  3. Prøv en annen plassering eller et annet barnesete hvis du ikke kan redusere slakket.

Varsler for barnesete

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må aldri plassere et barn i barnesete eller på sittepute i passasjersetet foran, når kollisjonsputen er aktivert. Det kan føre til alvorlig personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk aldri et bakovervendt barnesete på et sete som er beskyttet av en aktiv kollisjonspute. Det kan føre til alvorlig personskade eller død. Se varselmerket på solskjermen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Barnesikringssystemer er beregnet på å festes i bilseter ved hjelp av hoftebelter eller hoftebeltedelen av et hofte/skulder-belte. Barn kan utsettes for fare i en kollisjon hvis barnesikringene ikke er riktig festet i bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ifølge ulykkesstatistikker er barn sikrere når de er riktig sikret i bakseter enn i forseter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk et fremovervendt barnesete før barnet veier over 9 kg, og kan sitte på egenhånd. Frem til toårsalderen er ikke barns rygg og nakke tilstrekkelig utviklet til å unngå skade ved støt forfra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke tillat at spedbarn holdes på fanget til en voksen. Alle barn skal være festet i egnet barnesete til enhver tid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikkerhetsbeltepåminnelsen på berøringsskjermen er ikke en erstatning for å sjekke om en liten passasjer eller et barnesete er forskriftsmessig festet. Det kan hende at passasjersensorene ikke identifiserer en liten passasjer eller barneseter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken og fra produsenten av barnesetet for å sikre at barn sitter trygt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Barn bør sitte i bakovervendte barneseter med setets integrerte fempunktssele så lenge som mulig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk sikkerhetsbelteforlengelser på et setebelte som brukes til å montere et barnesete eller en sittepute.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Pass på at barnets hode støttes og at sikkerhetsbeltet er riktig justert og festet, ved plassering av større barn. Skulderbeltet skal holdes unna ansikt og hals, og hoftebelte skal ikke ligge over magen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke fest to barneseter til ett forankringspunkt. I en kollisjon er ett forankringspunkt ikke sterkt nok til å sikre begge setene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Barneseteforankringer er utformet til å tåle kun den belastningen som virker på dem ved korrekt plasserte barneseter. De skal ikke under noen omstendigheter brukes for sikkerhetsbelter til voksne, bæreseler eller for å feste andre gjenstander eller annet utstyr i bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontroller alltid selene og festestroppene og se etter slitasje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aldri la barn være uten tilsyn, selv om barnet er festet i et barnesete.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk aldri barneseter som har vært involvert i en kollisjon. Få setene kontrollert og skiftet som beskrevet i instruksjonen fra produsenten av barnesetet.