Feilsøking av varsler

APP_w009Automatisk nødbremsing utilgjengeligFunksjonen kan gjenopprettes på neste tur

Dette betyr denne alarmen:

Automatisk nødbremsing er utilgjengelig for resten av den pågående kjøreturen. Dette varselet indikerer ikke spesifikt om andre bremsefunksjoner eller egenskaper er utilgjengelige.

Dette varselet kan utløses av flere grunner. Andre varsler kan utløses for forhold som også gjør at Automatisk nødbremsing er utilgjengelig.

Dette gjør du:

Vanligvis trenger du ikke å foreta deg noe. Automatisk nødbremsing vil vanligvis være tilgjengelig igjen neste gang du starter bilen og begynner å kjøre.

Hvis dette varselet vedvarer gjennom flere kjøreturer, eller oppstår med økende hyppighet over flere kjøreturer, anbefales det at du avtaler service så snart det passer.

Se Kollisjonsvarselassistent for mer informasjon.

APP_w048Autopilot-funksjoner midlertidig utilg.Funksjoner kan gjenopprettes vid neste tur

Dette betyr denne alarmen:

Autopilot-funksjonene er for øyeblikket utilgjengelige for bilen. Avhengig av konfigurasjonen av bilen kan de deaktiverte funksjonene inkludere følgende:

 • Autostyring
 • Aktiv Cruise Control
 • Automatisk nødbremsing
 • Forovervendt kollisjonsvarsel
 • Filskiftevarsling

Dette gjør du:

Dette varselet kan komme av flere grunner. Se etter ytterligere varsler som kan indikere årsaken til denne tilstanden.

Autopilot-funksjonene gjenopprettes vanligvis på neste kjøretur. Hvis dette varselet blir værende på flere kjøreturer, bør du bestille service så snart det passer.

Hvis du ønsker mer informasjon og den fullstendige listen over Autopilot-funksjoner, kan du se Om Autopilot.

APP_w207Autostyring midlertidig utilgjengelig

Dette betyr denne alarmen:

Autostyring er midlertidig utilgjengelig. Dette kan være en midlertidig tilstand forårsaket av en ekstern faktor, for eksempel følgende:

 • manglende eller falmet veimerking
 • smale eller svingete veier
 • dårlig sikt på grunn av regn, snø, tåke eller andre værforhold
 • ekstremt høye eller lave temperaturer
 • sterke lys på grunn av andre bilers frontlys, direkte sollys eller andre lyskilder

Dette varselet vises også hvis du overskrider maksimal hastighetsgrense for Autostyring med Autostyring aktiv. I dette tilfellet vil Autostyring ikke være tilgjengelig resten av kjøreturen.

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Hvis Autostyring ikke er tilgjengelig innen du kommer til destinasjonen, og forblir utilgjengelig i løpet av neste planlagte kjøring, bør du se etter følgende:

 • skader eller tilstoppinger på grunn av smuss, gjørme, is, snø eller andre miljøpåvirkninger
 • hindringer forårsaket av noe montert på bilen, f.eks. et sykkelstativ
 • hindringer forårsaket av påføring av lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker eller gummibelegg, på bilen
 • støtfanger som er skadet eller skjev

Hvis du ikke ser noen åpenbare hindringer, eller du finner skade på bilen, bestiller du service så snart det passer. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

Se Autosteer for mer informasjon.

APP_w218Autostyring fartsgrense overskredetTa kontroll over rattet

Dette betyr denne alarmen:

Autostyring er ikke tilgjengelig fordi bilen har overskredet den maksimale fartsgrensen for denne førerassistansefunksjonen.

Dette gjør du:

Ta kontroll over ratt umiddelbart, og behold kontrollen til du når målet.

I de fleste tilfeller vil Autostyring ikke være tilgjengelig resten av kjøreturen. Når du skal tilbakestille den, stopper du bilen helt og setter giret i Park. Når du setter giret i Drive for å kjøre videre til neste mål, skal Autostyring være tilgjengelig igjen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis dette varselet blir aktivt når du kjører i Tyskland, skal Autostyring bli tilgjengelig igjen så snart bilen kjører under hastighetsgrensen til Autostyring.

Hvis Autostyring ikke er tilgjengelig under den neste kjøreturen og forblir utilgjengelig under de neste kjøreturene, må du bestille service så snart det passer. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

Se Autosteer for mer informasjon.

APP_w221Cruisekontroll ikke tilgjengeligRedusert synlighet for frontradar

Dette betyr denne alarmen:

Aktiv Cruise Control og Autostyring er ikke tilgjengelige fordi radaren i støtfangerområdet foran på bilen har ingen eller lav sikt.

Dette kan være en midlertidig hindring forårsaket av faktorer som snø, is, jord eller søle.

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen. Aktiv Cruise Control og Autostyring vil være utilgjengelige så lenge radaren ikke har tilstrekkelig sikt.

Hvis varselet vedvarer under kjøreturen, må du undersøke støtfangeren foran før den neste planlagte kjøreturen for å fjerne en eventuell hindring. Se Rengjøring av et kamera for mer informasjon om fjerning av smuss eller rusk fra det området på bilen.

Hvis dette varselet vedvarer under påfølgende kjøreturer, men det ikke er noen synlig hindring på støtfangeren foran der radaren befinner seg, må du bestille service så snart det passer. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

APP_w222Cruisekontroll ikke tilgjengeligRedusert synlighet for frontkamera

Dette betyr denne alarmen:

Aktiv Cruise Control og Autostyring er ikke tilgjengelige fordi ett eller flere av frontkameraene i bilen er blokkert eller tildekket av eksterne forhold.

Aktiv Cruise Control og Autostyring vil være utilgjengelige så lenge et frontkamera ikke har tilstrekkelig sikt. Kameraene kan ha begrenset eller ingen sikt på grunn av følgende:

 • smuss eller rusk på kameraets overflate
 • miljøpåvirkninger som regn, tåke, snø eller dugg
 • sterkt sollys eller gjenskinn fra andre lyskilder
 • forhold med lite eller begrenset lys, inkludert ubelyste eller dårlig belyste veier når det er mørkt
 • kondensering (vanndråper eller dugg) på kameraets overflate
 • ensformige omgivelser, inkludert tunnelvegger eller midtdelere

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen.

Dette er ofte et midlertidig problem som løser seg selv. Hvis varselet ikke forsvinner innen kjøreturen er over, gjør du følgende:

 • Kontroller og rengjør frontkameraområdet øverst i midten på frontruten før du planlegger neste kjøretur.
 • Sjekk kameraoverflaten for kondens, smuss eller annet rusk, og prøv å fjerne eventuelle hindringer.

Se Rengjøring av et kamera for mer informasjon om fjerning av smuss eller rusk fra det området på bilen.

Selv om kondens inni frontkameradekselet ikke kan tørkes bort, forsvinner den ofte fortere hvis du følger disse trinnene:

 1. Forvarm kupeen med temperaturen angitt til Høy and klimaanlegget PÅ.
 2. Slå på frontruteaviseren.

Hvis dette varselet vedvarer under påfølgende kjøreturer, men det ikke er noen synlig frontkamerahindring, må du bestille service så snart det passer. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

APP_w224Cruisekontroll ikke tilgjengeligFortsett å kjøre for å kalibrere kameraene

Dette betyr denne alarmen:

Aktiv Cruise Control og Autostyring er ikke tilgjengelige fordi kameraene på bilen ikke er fullstendig kalibrert.

Kjøretøyet må manøvrere med stor presisjon når funksjoner som Aktiv Cruise Control og Autostyring er aktive. Før disse funksjonene kan brukes for første gang, må kameraene fullføre en innledende selvkalibrering. Av og til kan ett eller flere kameraer bli ukalibrert.

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen.

Aktiv Cruise Control og Autostyring vil være utilgjengelige til kamerakalibrering er fullført.

Når kalibreringen er fullført, skal Aktiv Cruise Control og Autostyring være tilgjengelige.

En fremdriftsindikator for kalibrering vises på berøringsskjermen. Kalibrering fullføres vanligvis etter å ha kjørt 32–40 km (20–25 miles), men avstanden varierer avhengig av vei- og miljøforhold. Hvis man kjører på en rett vei med svært godt synlige filmerkinger, hjelper det for eksempel kameraet med å kalibreres raskere.

Hvis varselet vedvarer og kamerakalibreringen ikke er fullført etter å ha kjørt 160 km (100 miles) eller mer, eller Aktiv Cruise Control og Autostyring fortsatt ikke er tilgjengelige etter fullført kamerakalibrering, må du planlegge service så snart du har anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

APP_w304Kamera blokkert eller tildekketRengjør kameraet eller vent til den klarner

Dette betyr denne alarmen:

Ett eller flere av bilens kameraer har begrenset eller ingen sikt på grunn av eksterne faktorer. Når bilens kameraer ikke kan gi nøyaktig visuell informasjon, kan det være at noen eller alle Autopilot-funksjoner er midlertidig utilgjengelige.

Kameraene kan ha begrenset eller ingen sikt på grunn av følgende:

 • smuss eller rusk på kameraets overflate
 • miljøpåvirkninger som regn, tåke, snø eller dugg
 • sterkt sollys eller gjenskinn fra andre lyskilder
 • forhold med lite eller begrenset lys, inkludert ubelyste eller dårlig belyste veier når det er mørkt
 • kondensering (vanndråper eller dugg) på kameraets overflate
 • ensformige omgivelser, inkludert tunnelvegger eller midtdelere

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen. Dette er ofte et midlertidig problem som forsvinner når kondensen fordamper, eller når en spesifikk påvirkning eller egenskap i omgivelsene ikke lenger er til stede.

Hvis varselet ikke går bort innen du kommer til destinasjonen, må du sjekke kameraoverflatene for kondens, smuss eller annet rusk. Se Kameraer for kameraplasseringer.

Rengjør kameraene etter behov før du planlegger neste kjøretur. Se Rengjøring av et kamera for anbefalte rengjøringsprosedyrer.

Hvis varselet fortsatt er der etter rengjøring av kameraene, ser du om det er kondens på de innvendige overflatene til kameradekslene i dørstolpen. Selv om kondens inni kameradekslene ikke kan tørkes bort, forsvinner den ofte raskere hvis du følger disse trinnene:

 1. Forvarm kupeen ved å slå på klima, angi temperaturen til høy og sørge for at klimaanlegget er på.
 2. Slå på frontruteaviseren.
 3. Rett luftventilene mot dørstolpekameraene.

Se Rengjøring av et kamera for mer informasjon om å fjerne kondens fra kameradeksler.

Hvis varselet ikke forsvinner før slutten av den neste planlagte kjøreturen, selv om du har rengjort indikert(e) kamera(er) og fulgt anbefalte trinn for å fjerne kondens, må du planlegge service ved neste anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

BMS_u006Kjøretøyet slås av – SVING FORSIKTIG AV VEIENFor lavt batterinivå

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har oppdaget at høyspenningsbatteriet ikke har nok strøm til å kunne fortsette å kjøre.

Bilen vil ikke kunne kjøre eller fortsette å kjøre før den lades.

Hvis dette varselet vises mens du kjører, må bilen slås av. Et separat varsel for bilen kan vises for å indikere denne tilstanden. Det er også mulig at bilen stopper uventet.

Hvis dette varselet vises når bilen står parkert, kan det være at du ikke kan kjøre.

Dette varselet vises vanligvis fordi ladenivået til bilens høyspenningsbatteri er redusert gjennom normal bruk.

Dette gjør du:

Lad bilen umiddelbart. Lading av bilen skal gjenopprette muligheten for kjøring.

Hvis dette varselet vises ved påfølgende kjøreturer, til tross for at batteriets ladenivå vises som 5 % eller høyere, bestiller du service ved første anledning.

Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om høyspenningsbatteriet.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

BMS_u018Det maksimale batterinivået er redusertOK å kjøre – avtal service

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har oppdaget en tilstand i høyspenningsbatteriet som begrenset batteriets ytelse. Som følge av dette er maksimalt ladenivå og maksimal rekkevidde redusert. Service kreves for å gjenopprette full ytelse.

Dette gjør du:

Hvis varselet vedvarer, må du bestille service snart. Uten service vil bilens maksimale ladenivå og rekkevidde forbli begrenset.

Det går fint å kjøre og lade bilen.

Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om høyspenningsbatteriet.

BMS_u030Ladeadapteret er utsatt for lysbueBruk annet ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Lading er ikke tilgjengelig fordi bilen har registrert fare for elektrisk lysbue i den tredjeparts ladeadapteren som brukes til å koble et ladehåndtak av typen Combined Charging System (CCS) til bilens ladeport.

En elektrisk lysbue kan inntreffe hvis du forøker å koble fra mens lading er aktiv med den tredjeparts ladeadapteren, og en elektrisk lysbue kan forårsake alvorlig personskade og/eller skade på eiendom.

Dette gjør du:

Følg trinnene nedenfor for å begrense denne risikoen:

 • Sørg for at ladingen stoppes fullstendig.
  1. Bruk bilens berøringsskjerm til å bekrefte at ladingen har stoppet, eller til å stoppe ladingen ved behov.
  2. Bruk skjermen og kontrollene på ladestasjonen til å bekrefte at ladingen har stoppet, eller til å avslutte eventuelle aktive ladeøkter.
 • Sørg for at du ikke kan se noe blinkende grønt eller blått lys (LED) på bilens ladeport.
 • Koble ladeadapteren fra bilens ladeport.
 • Bekreft på nytt at ladestasjonen ikke angir noen aktiv ladeøkt.
 • Koble ladeadapteren fra ladehåndtaket.

Bruk annet ladeutstyr til å lade bilen. Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

BMS_u031Batterisikring må skiftes snartOK å kjøre – avtal service

Dette betyr denne alarmen:

En sikring i høyspenningsbatteriet i bilen er nær slutten av levetiden og må skiftes.

Dette gjør du:

Du anbefales å avtale service så snart som mulig for å skifte sikringen i høyspenningsbatteriet.

Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden. Du kan imidlertid merke redusert hastighet og akselerasjon mens du kjører.

Hvis du vil ha mer informasjon om høyspenningsbatterisystemet, kan du se Informasjon om høyspenningsbatteri.

BMS_u032Batterisikringen må byttesOK å kjøre – avtal service

Dette betyr denne alarmen:

En sikring i høyspenningsbatteriet i bilen er nær slutten av levetiden og må skiftes.

Dette gjør du:

Du anbefales å avtale service så snart som mulig for å skifte sikringen i høyspenningsbatteriet.

Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden. Du kan imidlertid merke redusert hastighet og akselerasjon mens du kjører.

Hvis du vil ha mer informasjon om høyspenningsbatterisystemet, kan du se Informasjon om høyspenningsbatteri.

BMS_w176Batterisikring må byttesOK å kjøre – Avtal service umiddelbart

Dette betyr denne alarmen:

En sikring i høyspenningsbatteriet i bilen har nådd slutten av levetiden og må skiftes umiddelbart.

Dette gjør du:

Du anbefales å avtale service umiddelbart for å skifte sikringen i høyspenningsbatteriet.

Fortsett til det neste målet ditt. Det går fint å kjøre bilen. Du kan imidlertid merke redusert hastighet og akselerasjon mens du kjører.

Hvis du vil ha mer informasjon om høyspenningsbatterisystemet, kan du se Informasjon om høyspenningsbatteri.

CC_f001Lader ikke – utilstrekkelig jordingBekreft korrekte ledninger og kontaktjording

Dette betyr denne alarmen:

Ingen jordforbindelse oppdaget i veggkontakten.

Dette gjør du:

Få Wall Connector inspisert av en elektriker for å sikre at den er riktig jordet. Elektrikeren skal sikre at det er riktig jording på kretsbryteren eller strømfordelingsskapet og også sikre riktig tilkobling til Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f002Lader ikke – utilstrekkelig jordingKoble til igjen, eller bytt ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Jordingsfeil. Strøm lekker gjennom på et usikkert sted. Mulig linje til jord eller nøytral til jordfeil.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med elektrikeren eller Tesla.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f003Kan ikke lade – GFCI til Wall Connector-feilKoble til igjen, eller bytt ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Jordingsfeil. Strøm lekker gjennom på et usikkert sted. Mulig linje til jord eller nøytral til jordfeil.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med elektrikeren eller Tesla.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f004Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.
 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f005Kan ikke lade – GFCI til Wall Connector-feilKoble til igjen, eller bytt ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Jordingsfeil. Strøm lekker gjennom på et usikkert sted. Mulig linje til jord eller nøytral til jordfeil.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med elektrikeren eller Tesla.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f006Kan ikke lade – overstrøm på Wall ConnectorKoble til igjen, eller bytt ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Overspenningsvern.

Dette gjør du:

Reduser bilens innstilling for ladestrøm. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f007Lader ikke – for høy spenningSpenning må være innenfor Wall Connector-effekt

Dette betyr denne alarmen:

Over- eller underspenningsvern.

Dette gjør du:

Ta kontakt med elektriker for å sikre riktig spenning på strømbryter som betjener veggkontakten.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f008Lader ikke – for lav spenningSpenning må være innenfor Wall Connector-effekt

Dette betyr denne alarmen:

Over- eller underspenningsvern.

Dette gjør du:

Ta kontakt med elektriker for å sikre riktig spenning på strømbryter som betjener veggkontakten.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f009Lader ikke – feil inngangsledningInngangsledninger til Wall Connector må fikses

Dette betyr denne alarmen:

Inngang feilkoblet: mulig at linje og nøytral er byttet.

Dette gjør du:

Ledningsnettet mellom stikkontakten og veggkontakten er feil montert. Ta kontakt med elektriker.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f010Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f011Kan ikke lade – Wall Connector for varmLa Wall Connector kjøle ned og prøv på nytt

Dette betyr denne alarmen:

Beskyttelse mot overoppheting (lås av).

Dette gjør du:

Kontroller at Wall Connector ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis problemet vedvarer under normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C), må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f012Kan ikke lade – Wall Connector for varmWall Connector-ledninger må kontrolleres

Varselet Høy temperatur registrert av Wall Connector angir at bygningens forbindelse til Wall Connector begynner å bli for varm, så ladingen har stoppet for å beskytte kablingen og Wall Connector.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller Wall Connector, men heller et problem med bygningens kabling. Dette kan skyldes løs forbindelse fra bygningens kabling til Wall Connector, og kan repareres kjapt av en elektriker.

For å få tilbake normal ladedrift kan du prøve følgende trinn.

Hvis Wall Connector er plugget inn i et vegguttak, må du passe på at

 • pluggen er satt helt inn i stikkontakten/uttaket
 • plugg-/uttaksområdet ikke er blokkert eller dekket av noe
 • det ikke er noen varmekilde i nærheten

Hvis problemet fortsetter eller Wall Connector er fastkoblet, kontakter du en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til Wall Connector. De skal sikre at alle ledninger er riktig koblet til og trukket i henhold til monteringsveiledningen for Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f013Lader ikke – ladehåndtak for varmtSe etter rusk på ladehåndtak og -port

Dette betyr denne alarmen:

Beskyttelse mot overoppheting (lås av).

Dette gjør du:

Pass på at kontakten er skjøvet helt inn i ladeinntaket i bilens ladeport, ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis problemet vedvarer under normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C), må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f014Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f015Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f016Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f017Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f018Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f019Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f020Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f021Lader ikke – ingen Wall Connector er primærSjekk at primær har strøm og er tilgjengelig

Dette betyr denne alarmen:

Lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling): Du trenger én (og bare én) Wall Connector angitt som primærkontakt.

Dette gjør du:

Bare én Wall Connector kan stilles inn med primærkonfigurasjon. Få elektrikeren til å bekrefte at:

 1. Bare en av Wall Connectors er angitt som primærkontakt.
 2. Alle andre Wall Connectors koblet til den primære enheten, er satt til paret posisjon (posisjon F).

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f022Lader ikke – mer enn én primærenhetSjekk at bare én Wall Connector er primær

Dette betyr denne alarmen:

Lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling): Du trenger én (og bare én) Wall Connector angitt som primærkontakt.

Dette gjør du:

Bare én Wall Connector kan stilles inn med primærkonfigurasjon. Få elektrikeren til å bekrefte at:

 1. Bare en av Wall Connectors er angitt som primærkontakt.
 2. Alle andre Wall Connectors koblet til den primære enheten, er satt til paret posisjon (posisjon F).

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f023Lader ikke – for mange Wall ConnectorSørg for maks. tre parede enheter til primær

Dette betyr denne alarmen:

Lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling): Mer enn tre Wall Connectors er paret med samme primærenhet.

Dette gjør du:

Ta kontakt med elektrikeren for å få én eller flere parede Wall Connectors flyttet til en annen krets og koblet fra (paring opphevet) dette lastfordelingsnettverket (kretsbryterfordeling).

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f024Lader ikke – lav spenning på Wall ConnectorStrøminnstillinger på primærenhet må økes

Dette betyr denne alarmen:

Feil dreiebryterinnstilling.

Dette gjør du:

Få elektrikeren til å justere Wall Connectors interne dreiebryter til en gyldig driftstrøminnstilling. Elektrikeren må først sørge for at Wall Connector er slått av. Sammenhengen mellom bryterinnstilling og strøm skal være trykt på innsiden av Wall Connector. Elektrikeren bør også se delen Innstilling av driftsstrøm i Wall Connectors monteringshåndbok.

Hvis Wall Connector er satt opp for lastfordeling (kretsbryterfordeling) og paret med andre Wall Connectors, må dreiebryteren til primærenheten angis til en driftsstrøminnstilling som lar hver parede Wall Connector motta minst 6 A ladestrøm.

Eksempel: Tre Wall Connectors er paret for lastfordeling. Primærenheten må angis til en strøm på minst 3 * 6 A = 18 A eller høyere.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f025Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f026Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.
 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f027Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.
 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f028Lader ikke – feil bryterinnstillingDreiebryter på Wall Connector må justeres

Dette betyr denne alarmen:

Feil dreiebryterinnstilling.

Dette gjør du:

Få elektrikeren til å justere Wall Connectors interne dreiebryter til en gyldig driftstrøminnstilling. Elektrikeren må først sørge for at Wall Connector er slått av. Sammenhengen mellom bryterinnstilling og strøm skal være trykt på innsiden av Wall Connector. Elektrikeren bør også se delen Innstilling av driftsstrøm i Wall Connectors monteringshåndbok.

Hvis Wall Connector er satt opp for lastfordeling (kretsbryterfordeling) og paret med andre Wall Connectors, må dreiebryteren til primærenheten angis til en driftsstrøminnstilling som lar hver parede Wall Connector motta minst 6 A ladestrøm.

Eksempel: Tre Wall Connectors er paret for lastfordeling. Primærenheten må angis til en strøm på minst 3 * 6 A = 18 A eller høyere.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f029Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f030Lader ikke – primær/paret enhet passer ikkeSikringen må være tilpasset Wall Connector

Dette betyr denne alarmen:

Lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling): De parede Wall Connectors har forskjellige maksimale strømkapasiteter.

Dette gjør du:

Bare Wall Connectors med samme maksimale strømkapasiteter kan pares i lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling). Få elektrikeren til å sjekke typeetikettene på Wall Connectors for å sikre at strømkapasitetene passer sammen. Det anbefales videre at elektrikeren bare parer Wall Connectors med samme delenummer, for enkelt å sikre at parede enheter er kompatible.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_f041Ladehast. redusert – veggkontakt varmWall Connector-ledninger må kontrolleres

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Wall Connector har oppdaget høy temperatur angir at bygningens forbindelse til Wall Connector begynner å bli for varm, så ladingen har fått redusert hastighet for å beskytte kablingen og Wall Connector.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller Wall Connector, men heller et problem med bygningens kabling. Dette kan skyldes løs forbindelse fra bygningens kabling til Wall Connector, og kan repareres kjapt av en elektriker.

Dette gjør du:

Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til Wall Connector. De skal sikre at alle ledninger er riktig koblet til og trukket i henhold til monteringsveiledningen for Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CHG_f035Kommunikasjonsfeil i ladeutstyrPrøv på nytt eller bytt utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lades fordi den ikke kan kommunisere effektivt med det eksterne ladeutstyret. Den registrerer ikke et gyldig kontrollpilotsignal fra ladeutstyret.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Bekreft først at mangelen på effektiv kommunikasjon forårsakes av ladeutstyret, og ikke et problem med bilen. Det er vanligvis tilfellet.

Prøv å lade kjøretøyet med annet eksternt ladeutstyr (inkludert ladekabel, ladestasjon eller ladebås).

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Hvis du mistenker at problemet ligger hos bilen, Inspiser ladeportens inntak og ladekabelkontakten for hindringer som rusk, fuktighet og/eller fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeportens inntak er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn kabelen i ladeporten på nytt.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CHG_f083Lader ikke – muligens dårlig nettstrømkvalitetPrøv på nytt eller annet ladested/superlading

Dette betyr denne alarmen:

Strømmen har gått under lading. Dette kan være fordi ladeutstyret mistet strømmen fra kilden (for eksempel en stikkontakt) eller grunnet et problem med ladeutstyret.

Dette gjør du:

Dette varselet er ofte ledsaget av andre varsler som kan hjelpe deg med å identifisere og feilsøke problemet. Begynn med å undersøke andre viste varsler relatert til ladeproblemer.

Alternativt kan du sjekke statuslampene for mobil kontakt eller Wall Connector for å bekrefte strømmen til enheten, og også se i eierhåndboken for feilsøkingsinformasjon basert på blinkkoder. Hvis du bruker annet (ikke-Tesla) eksternt ladeutstyr, må du se etter en skjerm eller annet brukergrensesnitt som gir hjelp til feilsøking.

Hvis det åpenbart ikke er strøm til ladeutstyret, må du sjekke strømbryteren til vegguttaket/Wall Connector for å forsikre deg om at den ikke er utløst.

Flere feilsøkingstips basert på utstyrstype:

 • Hvis du bruker en mobil kontakt, kan du prøve å lade bilen med et annet vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket.
  • Hvis kjøretøyet fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos mobilkontakten.
 • Hvis du bruker en Wall Connector, kan du prøve å lade bilen med annet ladeutstyr – for eksempel en mobil kontakt med strøm fra et separat vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos Wall Connector.

Hvis problemet er knyttet til det opprinnelige vegguttaket eller veggkontakten, bør du kontakte en elektriker som kan undersøke kablingen.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

CHG_f091Ladeutstyr ikke gjenkjentPrøv på nytt eller bytt utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Ladeporten kan ikke registrere om en ladekabel er satt inn eller hvilken type ladekabel som er koblet til.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet vises mens en ladekabel er koblet til, må du avgjøre om problemet skyldes ladeutstyret eller bilen. Prøv å lade kjøretøyet med annet eksternt ladeutstyr (inkludert ladekabel, ladestasjon eller ladebås).

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Hvis dette varselet vises når en ladekabel ikke er koblet til, eller hvis du mistenker at problemet ligger hos bilen, Inspiser ladeportens inntak og ladekabelkontakten for hindringer som rusk, fuktighet og/eller fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeportens inntak er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn kabelen i ladeporten på nytt.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CHGS_f083Lader ikke – muligens dårlig nettstrømkvalitetPrøv på nytt eller annet ladested/superlading

Dette betyr denne alarmen:

Strømmen har gått under lading. Dette kan være fordi ladeutstyret mistet strømmen fra kilden (for eksempel en stikkontakt) eller grunnet et problem med ladeutstyret.

Dette gjør du:

Dette varselet er ofte ledsaget av andre varsler som kan hjelpe deg med å identifisere og feilsøke problemet. Begynn med å undersøke andre viste varsler relatert til ladeproblemer.

Alternativt kan du sjekke statuslampene for mobil kontakt eller Wall Connector for å bekrefte strømmen til enheten, og også se i eierhåndboken for feilsøkingsinformasjon basert på blinkkoder. Hvis du bruker annet (ikke-Tesla) eksternt ladeutstyr, må du se etter en skjerm eller annet brukergrensesnitt som gir hjelp til feilsøking.

Hvis det åpenbart ikke er strøm til ladeutstyret, må du sjekke strømbryteren til vegguttaket/Wall Connector for å forsikre deg om at den ikke er utløst.

Flere feilsøkingstips basert på utstyrstype:

 • Hvis du bruker en mobil kontakt, kan du prøve å lade bilen med et annet vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket.
  • Hvis kjøretøyet fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos mobilkontakten.
 • Hvis du bruker en Wall Connector, kan du prøve å lade bilen med annet ladeutstyr – for eksempel en mobil kontakt med strøm fra et separat vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos Wall Connector.

Hvis problemet er knyttet til det opprinnelige vegguttaket eller veggkontakten, bør du kontakte en elektriker som kan undersøke kablingen.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

CHG_u001Ladehast. redusert – uventet spenningsfallFjern skjøteledninger / få ledn. kontrollert

Dette betyr denne alarmen:

Ladehastigheten er redusert fordi den integrerte laderen i kjøretøyet har registrert et stort spenningsfall under lading.

Sannsynlige årsaker til dette inkluderer følgende

 • problemer med bygningens kabling og/eller vegguttaket
 • en skjøteledning eller annen kabling som ikke kan støtte den ønskede ladestrømmen

Dette problemet kan også skyldes at det er slått på elektriske enheter som trekker mye strøm fra samme avgreining men kjøretøyet lades.

Dette gjør du:

Hvis dette problemet har oppstått flere ganger på den vanlige ladestasjonen din, må du ta kontakt med en elektriker for inspeksjon av det elektriske anlegget. Vedkommende bør kontrollere følgende:

 • installert ladeutstyr og tilkoblingen til bygningens kabling
 • bygningens kabling, inkludert vegguttaket som brukes med en mobil kontakt
 • den elektriske forbindelsen til strømledningen der den går inn i bygningen

Diskuter med elektrikeren om ladestrømmen på kjøretøyet skal senkes eller om installasjonen skal oppgraderes for å støtte høyere ladestrøm.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

CHG_u002Lading stoppet pga. stort spenningsfallFjern skjøteledninger / få ledn. kontrollert

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen er avbrutt fordi den integrerte laderen i kjøretøyet har registrert et uvanlig stort spenningsfall.

Sannsynlige årsaker til dette inkluderer følgende

 • problemer med bygningens kabling og/eller vegguttaket
 • en skjøteledning eller annen kabling som ikke kan støtte den ønskede ladestrømmen

Dette problemet kan også skyldes at det er slått på elektriske enheter som trekker mye strøm fra samme avgreining men kjøretøyet lades.

Dette gjør du:

Hvis dette problemet har oppstått flere ganger på den vanlige ladestasjonen din, må du ta kontakt med en elektriker for inspeksjon av det elektriske anlegget. Vedkommende bør kontrollere følgende:

 • installert ladeutstyr og tilkoblingen til bygningens kabling
 • bygningens kabling, inkludert vegguttaket som brukes med en mobil kontakt
 • den elektriske forbindelsen til strømledningen der den går inn i bygningen

Diskuter med elektrikeren om ladestrømmen på kjøretøyet skal senkes eller om installasjonen skal oppgraderes for å støtte høyere ladestrøm.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

CHG_u004Lading stoppet – strømstans under ladingKontroller strømkilden og ladeutstyret

Dette betyr denne alarmen:

Strømmen har gått under lading. Dette kan være fordi ladeutstyret mistet strømmen fra kilden (for eksempel en stikkontakt) eller grunnet et problem med ladeutstyret.

Dette gjør du:

Dette varselet er ofte ledsaget av andre varsler som kan hjelpe deg med å identifisere og feilsøke problemet. Begynn med å undersøke andre viste varsler relatert til ladeproblemer.

Alternativt kan du sjekke statuslampene for mobil kontakt eller Wall Connector for å bekrefte strømmen til enheten, og også se i eierhåndboken for feilsøkingsinformasjon basert på blinkkoder. Hvis du bruker annet (ikke-Tesla) eksternt ladeutstyr, må du se etter en skjerm eller annet brukergrensesnitt som gir hjelp til feilsøking.

Hvis det åpenbart ikke er strøm til ladeutstyret, må du sjekke strømbryteren til vegguttaket/Wall Connector for å forsikre deg om at den ikke er utløst.

Flere feilsøkingstips basert på utstyrstype:

 • Hvis du bruker en mobil kontakt, kan du prøve å lade bilen med et annet vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket.
  • Hvis kjøretøyet fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos mobilkontakten.
 • Hvis du bruker en Wall Connector, kan du prøve å lade bilen med annet ladeutstyr – for eksempel en mobil kontakt med strøm fra et separat vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos Wall Connector.

Hvis problemet er knyttet til det opprinnelige vegguttaket eller veggkontakten, bør du kontakte en elektriker som kan undersøke kablingen.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

CHG_u005Lader ikke – stasjon ikke tilkoblet strømKontroller strømkilde, eller prøv en annen

Dette betyr denne alarmen:

Kan ikke starte lading fordi ladeutstyret ikke er klart. Et ladehåndtak er registrert, men ladestasjonen kommuniserer ikke med kjøretøyet. Problemet kan skyldes følgende:

 • Ladestasjonen ikke er tilkoblet strøm.
 • Kontrollpilotsignalet mellom ladestasjonen og kjøretøyet er avbrutt.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Prøv å lade bilen med annet ladeutstyr eller på en annen ladestasjon.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Hvis du bruker en mobil kontakt eller Wall Connector, må du først sjekke statuslampene foran. Hvis det ikke er noen synlige statuslamper, må du kontrollere strømkilden og ta kontakt med en elektriker for å inspisere bygningens kabling til Wall Connector for å bekrefte at alle ledningene er riktig tilkoblet og trukket til.

Hvis du bruker annet eksternt ladeutstyr, må du sjekke brukerhåndboken til produktet for å bekrefte at stasjonen har strøm. Ta kontakt med en elektriker for å inspisere bygningens kabling og ladeutstyret etter behov.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

CHG_u006Feil ved låsing av ladekabelFør ladekabel helt inn eller sjekk for hindring

Dette betyr denne alarmen:

Ladeportlåsen klarer ikke å låse ladekabelen i ladeportinntaket. Hvis låsen ikke er koblet til, vil vekselstrømlading (for eksempel lading med en mobilkontakt eller Wall Connector) være begrenset til 16 A, og hurtiglading/superlading vil ikke være tilgjengelig.

Ladeportlampen pulserer oransje hvis dette varselet vises under vekselstrømlading og vil lyse oransje konstant hvis dette varselet vises når du prøver hurtiglading/superlading.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Forsøk å sette ladekabelen helt inn i ladeportens inntak på nytt.

Hvis bilen begynner å lade og ladeportlyset pulserer grønt, kan det hende at ladekabelen ikke er satt helt inn før. Vekselstrømlading skal ikke lenger være begrenset, og hurtiglading/superlading skal være tilgjengelig.

Hvis ladingen fremdeles er begrenset eller bilen ikke lader i det hele tatt, Inspiser ladeportens inntak og ladekabelkontakten for hindringer som rusk, fuktighet og/eller fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeportens inntak er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn kabelen i ladeporten på nytt.

Hvis lading fremdeles er begrenset eller bilen ikke vil lade i det hele tatt, må du sikre at ladeportlåsens kabel for manuell utløsing (plassert til venstre i bagasjerommet) ikke er trukket i. Sørg for at håndtaket (vanligvis ringformet eller en stropp) for kabelen for manuell utløsing er fri for hindringer og at ingenting er festet til den (som et lastenett eller en paraply). Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av manuell utløsing av ladeporten, kan du se Manuell utløsing av ladekabel.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CHG_u007Ladeutstyr rapporterer om feilSe etter feilkode/-melding på utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Lading ble avbrutt fordi det eksterne ladeutstyret rapporterte om en feil som forhindrer at bilen lades.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Inspiser det eksterne ladeutstyret, og se etter statuslamper, skjermer eller andre statusindikatorer på utstyret. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Prøv å lade bilen med annet ladeutstyr eller på en annen ladestasjon.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

CHG_u010Feil i eksternt ladeutstyr oppdagetPrøv annet ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

AC-ladingen kan ikke begynne fordi en tilstand forhindrer at bilen lades med vekselstrøm. Hurtiglading/superlading skal fortsatt fungere som forventet.

Den integrerte laderen i bilen registrerer inngangsspenning på ladeporten når det ikke har blitt forespurt strøm fra det eksterne ladeutstyret, noe som indikerer at det eksterne ladeutstyret ikke fungerer som forventet.

Dette kan noen ganger forårsakes av et maskinvareproblem som er spesifikt for det eksterne ladeutstyret og som forhindrer at ladeutstyret kan slå strøm til bilen på eller av ved forespørsel. Det kan også oppstå på grunn av en annen tilstand som påvirker det eksterne ladeutstyret eller selve bilen.

Dette gjør du:

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Prøv å lade med flere forskjellige typer ladeutstyr.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

CHG_u012Strømnett eller bilproblem begr. AC-ladingKoble fra og prøv på nytt / prøv annen lading

Dette betyr denne alarmen:

Ladehastigheten er redusert på grunn av en tilstand som påvirker bilens evne til å lade med vekselstrøm. Hurtiglading/superlading skal fortsatt fungere som forventet.

Dette kan oppstå på grunn av problemer med strømforsyningen som er forårsaket av det eksterne ladeutstyret eller av strømnettet. I noen tilfeller kan denne tilstanden også skyldes bruk av elektriske enheter som bruker mye strøm.

Hvis disse sannsynlige årsakene er utelukket, kan en tilstand i selve bilen også påvirke vekselstrømladingen.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet kommer sammen med et varsel som spesifiserer hva det er som påvirker vekselstrømladingen, bør du begynne med å undersøke det spesifikke varselet.

Flere feilsøkingstips basert på utstyrstype:

 • Hvis du bruker en mobil kontakt, kan du prøve å lade bilen med et annet vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket.
  • Hvis kjøretøyet fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos mobilkontakten.
 • Hvis du bruker en Wall Connector, kan du prøve å lade bilen med annet ladeutstyr – for eksempel en mobil kontakt med strøm fra et separat vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos Wall Connector.

Hvis problemet er knyttet til det opprinnelige vegguttaket eller veggkontakten, bør du kontakte en elektriker som kan undersøke kablingen.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis dette varselet fortsatt vises når du prøver å lade på forskjellige steder og med forskjellige typer ladeutstyr, anbefales det at du bestiller service.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

CHG_u013Kommunikasjonsbrudd med ladeutstyrKontroller strømkilden og ladeutstyret

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen stoppet fordi kommunikasjonen mellom kjøretøyet og det eksterne ladeutstyret ble avbrutt.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Bekreft om det eksterne ladeutstyret har strøm ved å se etter statuslamper, skjermer eller andre indikatorer på utstyret. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Hvis utstyret ikke er forsynt med strøm, kan du prøve å gjenopprette strømkilden til det eksterne ladeutstyret.

 • Hvis du forsøker å lade ved en offentlig ladestasjon og strømmen ikke kan gjenopprettes, kan du kontakte stasjonsoperatøren.
 • Hvis du prøver å lade ved en privat stasjon (for eksempel hjemme) og strøm ikke kan gjenopprettes, må du kontakte en elektriker.

Hvis utstyret har strømtilførsel, kan du prøve å lade bilen ved hjelp av annet eksternt ladeutstyr.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

CHG_u014Ladeutstyr rapporterer om feilSe etter feilkode/-melding på utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Lading ble avbrutt fordi det eksterne ladeutstyret rapporterte om en feil som forhindrer at bilen lades.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Inspiser det eksterne ladeutstyret, og se etter statuslamper, skjermer eller andre statusindikatorer på utstyret. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Prøv å lade bilen med annet ladeutstyr eller på en annen ladestasjon.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

CHG_w032Ladehast. redusert – veggkontakt varmWall Connector-ledninger må kontrolleres

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Wall Connector har oppdaget høy temperatur angir at bygningens forbindelse til Wall Connector begynner å bli for varm, så ladingen har fått redusert hastighet for å beskytte kablingen og Wall Connector.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller Wall Connector, men heller et problem med bygningens kabling. Dette kan skyldes løs forbindelse fra bygningens kabling til Wall Connector, og kan repareres kjapt av en elektriker.

Dette gjør du:

Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til Wall Connector. De skal sikre at alle ledninger er riktig koblet til og trukket i henhold til monteringsveiledningen for Wall Connector.

Monteringsveiledninger for Wall Connector finner du her.

CHG_w037Kan ikke lade – Wall Connector for varmWall Connector-ledninger må kontrolleres

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Wall Connector har oppdaget høy temperatur angir at bygningens forbindelse til Wall Connector begynner å bli for varm, så ladingen har fått redusert hastighet for å beskytte kablingen og Wall Connector.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller Wall Connector, men heller et problem med bygningens kabling. Dette kan skyldes løs forbindelse fra bygningens kabling til Wall Connector, og kan repareres kjapt av en elektriker.

Dette gjør du:

Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til Wall Connector. De skal sikre at alle ledninger er riktig koblet til og trukket i henhold til monteringsveiledningen for Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CP_w043Feil på ladeportens dørsensorLadeport kanskje ikke fungere som forventet

Dette betyr denne alarmen:

En av ladeportens dørsensorer fungerer ikke som normalt. Når dette skjer, er ladeporten kanskje ikke i stand til å registrere dørposisjonen til ladeporten, og ladeporten fungerer kanskje ikke som forventet.

 • Ladeportlåsen kan av og til forbli innkoblet når ladeportluken åpnes.
 • Ladeportlyset lyser kanskje bare av og til når ladeportluken er åpen.

Dette gjør du:

Prøv å lukke ladeportluken og åpne den igjen.

Se Åpne ladeporten for mer informasjon.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CP_w054Feil ved låsing av ladekabelFør ladekabel helt inn eller sjekk for hindring

Dette betyr denne alarmen:

Ladeportlåsen klarer ikke å låse ladekabelen i ladeportinntaket. Hvis låsen ikke er koblet til, vil vekselstrømlading (for eksempel lading med en mobilkontakt eller Wall Connector) være begrenset til 16 A, og hurtiglading/superlading vil ikke være tilgjengelig.

Ladeportlampen pulserer oransje hvis dette varselet vises under vekselstrømlading og vil lyse oransje konstant hvis dette varselet vises når du prøver hurtiglading/superlading.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Forsøk å sette ladekabelen helt inn i ladeportens inntak på nytt.

Hvis bilen begynner å lade og ladeportlyset pulserer grønt, kan det hende at ladekabelen ikke er satt helt inn før. Vekselstrømlading skal ikke lenger være begrenset, og hurtiglading/superlading skal være tilgjengelig.

Hvis ladingen fremdeles er begrenset eller bilen ikke lader i det hele tatt, Inspiser ladeportens inntak og ladekabelkontakten for hindringer som rusk, fuktighet og/eller fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeportens inntak er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn kabelen i ladeporten på nytt.

Hvis lading fremdeles er begrenset eller bilen ikke vil lade i det hele tatt, må du sikre at ladeportlåsens kabel for manuell utløsing (plassert til venstre i bagasjerommet) ikke er trukket i. Sørg for at håndtaket (vanligvis ringformet eller en stropp) for kabelen for manuell utløsing er fri for hindringer og at ingenting er festet til den (som et lastenett eller en paraply). Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av manuell utløsing av ladeporten, kan du se Manuell utløsing av ladekabel.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

DI_f138Motor foran deaktivert – OK å kjøreKjøretøyets ytelse kan være begrenset

Dette betyr denne alarmen:

Bilens motor foran er ikke tilgjengelig. Effekt, hastighet og akselerasjon kan være redusert siden bilen bruker motoren(e) bak til å fortsette å kjøre.

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din.Det går fint å kjøre bilen.

Dette varselet kan forårsakes av en midlertidig tilstand som løser seg selv automatisk. Hvis dette varselet forsvinner under kjøreturen, eller ikke lenger er til stede når neste kjøretur starter, skyldtes det sannsynligvis en midlertidig tilstand. Ingen tiltak er nødvendig.

Dette varselet kan også angi en tilstand som krever kontroll og service av motoren foran. Hvis dette varselet vedvarer over flere kjøreturer, anbefaler det at du bestiller service.Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

DI_u006Kjøretøy parkert automatisk for å hindre bortrullingFest setebeltet og lukk døren for å forbli i giret

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har satt giret automatisk i Park (P) fordi det registrerte at føreren var på vei ut av bilen eller ikke lenger var til stede. Dette er forventet atferd under diverse omstendigheter.

Bilen setter giret automatisk i Park hvis alle følgende forhold foreligger:

 • Autoparkering er ikke aktiv.
 • Bilen kjører saktere enn 2,25 km/t (1,4 mph) i Drive eller Reverse.
 • Siste føreraktivitet ble registrert for mer enn 2 sekunder siden. Føreraktivitet omfatter følgende:
  • trykk på bremse- og/eller gasspedalen

og minst to av følgende forhold foreligger:

 1. Førerens setebelte registreres som ikke festet.
 2. Føreren registreres som ikke til stede.
 3. Førerdøren registreres som åpen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis bilen kjører programvare fra 2015 eller senere, setter den giret automatisk i Park umiddelbart når alle tre av forholdene ovenfor foreligger, uansett hastighet eller siste registrerte trykk på bremse-/gasspedalen.

Bilen setter også giret automatisk i Park hvis alle følgende forhold foreligger:

 • Bakkestopp er aktivert.
 • Giret står i Drive (D) eller Reverse (R).
 • Førerdøren registreres som åpen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bilen setter også giret automatisk i Park når en ladekabel kobles til ladeporten.

Dette gjør du:

Hvis du vil ha mer informasjon om automatisk girskift til Park, kan du se Skifte.

DI_u015Cruisekontroll ikke tilgjengelig

Dette betyr denne alarmen:

Cruisekontroll, inkludert Aktiv Cruise Control, er for tiden utilgjengelig.

Cruisekontroll kan være utilgjengelig av følgende årsaker:

 • Føreren avbrøt forespørselen.
 • Føreren løsnet setebeltet.
 • Bagasjerommet foran, bagasjerommet bak eller en dør er åpen.
 • Bilen kjører under minstehastigheten for cruisekontroll på 30 km/t (18 mph).
 • Omgivelsesforhold, som begrenset sikt, har oppstått.
 • Valet-modus er aktiv.

Dette gjør du:

Ta styringen og kjør bilen manuelt.

Når eventuelle forhold som forhindrer aktivering av cruisekontroll ikke lenger er til stede, bør cruisekontroll være tilgjengelig. Hvis dette varselet fortsetter gjennom påfølgende turer, bør du planlegge service så snart du har anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

Se Aktiv Cruise Control for mer informasjon.

DI_u024Autopark avbruttTa kontroll

Dette betyr denne alarmen:

Autoparkering er avbrutt.

Autoparkering kan ha blitt avbrutt av følgende årsaker:

 • Føreren trykket på Avbryt-knappen på berøringsskjermen.
 • Føreren beveget ratt.
 • Føreren trykket på gasspedalen, trykket på bremsepedalen eller åpnet en dør.
 • Bilen befinner seg i en bratt bakke/helling.
 • Værforhold påvirker sikten.
 • Fortauskanten kan ikke detekteres.
 • En tilhenger er koblet til bilen.

Dette gjør du:

Parker, eller fullfør parkeringen, av bilen manuelt.

Autoparkering skal være tilgjengelig neste gang du kjører.

Se Slik avbryter du parkering og Begrensninger for mer informasjon.

DI_u025Autoparkering avbrutt

Dette betyr denne alarmen:

Autoparkering er avbrutt, og elektronisk parkeringsbrems er aktivert.

Autoparkering kan ha blitt avbrutt av følgende årsaker:

 • Føreren trykket på Avbryt-knappen på berøringsskjermen.
 • Føreren beveget ratt.
 • Føreren trykket på gasspedalen, trykket på bremsepedalen eller åpnet en dør.
 • Bilen befinner seg i en bratt bakke/helling.
 • Værforhold påvirker sikten.
 • Fortauskanten kan ikke detekteres.
 • En tilhenger er koblet til bilen.

Dette gjør du:

Parker, eller fullfør parkeringen, av bilen manuelt.

Autoparkering skal være tilgjengelig neste gang du kjører.

Se Slik avbryter du parkering og Begrensninger for mer informasjon.

DI_u032Adaptiv kjørekontroll deaktivert Kjør forsiktig

Dette betyr denne alarmen:

Bilens hastighet er begrenset til 144 km/t (90 mph) på grunn av et problem med systemet for adaptiv fjæringsdemping.

Systemet kan ikke sanntidsjustere fjæringssystemet for å optimalisere både kjøring og manøvrering, og kjøreturen kan være mykere enn vanlig som et resultat av dette.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet fortsetter gjennom påfølgende turer, bør du planlegge service så snart du har anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

Dette varselet ledsages av en rød indikatorlampe på instrumentpanelet. Se Luftfjæring for mer informasjon.

DI_w039Regenerativ bremsing er ikke tilgjengeligBruk bremsepedal etter behov

Dette betyr denne alarmen:

Ytelsen til regenerativ bremsing er midlertidig redusert, og du får mindre automatisk hastighetsreduksjon når du løfter foten fra gasspedalen under kjøring.

Dette varselet kan oppstå i følgende tilfeller:

 • Høyspenningsbatteriet er nesten fulladet. Regenerativ bremsing er redusert når batteriets ladenivå er 95 % eller høyere.
 • Høyspenningsbatteriet er ikke varmt nok. Dette kan skje i begynnelsen av en kjøretur. Det kan skje oftere i kaldere klimaforhold.

Dette gjør du:

Det går fint å kjøre bilen.

Bruk bremsepedalen etter behov for å senke hastigheten til bilen, akkurat som du ville gjort i en bensindrevet, ikke-elektrisk bil.

Kjøring av bilen fjerner vanligvis dette varselet, siden det reduserer batteriets ladenivå til under 95 % og/eller varmer opp batteriet tilstrekkelig.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I kaldere klimaforhold kan dette varselet være til stede på ubestemt tid, og automatisk hastighetsreduksjon kan forbli begrenset, siden kjøring av bilen kanskje ikke varmer opp batteriet nok til å gjenopprette ytelsen til regenerativ bremsing fullstendig. Du kan bruke Tin bil i Tesla-mobilappen til å varme opp høyspenningsbatteriet før du kjører og gjenopprette normal regenerativ bremsing. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beste praksis for kaldt vær.

Dette varselet angir vanligvis ikke i seg selv en tilstand som krever service. Hvis dette varselet vedvarer i flere kjøreturer, kan det tyde på en tilstand som påvirker bilens evne til regenerativ bremsing, og det anbefales at du bestiller service så snart du kan.

Se Regenerativ bremsing for mer informasjon.

DI_w138Motor foran deaktivert – OK å kjøreKjøretøyets ytelse kan være begrenset

Dette betyr denne alarmen:

Bilens motor foran er ikke tilgjengelig. Effekt, hastighet og akselerasjon kan være redusert siden bilen bruker motoren(e) bak til å fortsette å kjøre.

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen.

Dette varselet kan forårsakes av en midlertidig tilstand som løser seg selv automatisk. Hvis dette varselet forsvinner under kjøreturen, eller ikke lenger er til stede når neste kjøretur starter, skyldtes det sannsynligvis en midlertidig tilstand. Ingen tiltak er nødvendig.

Dette varselet kan også angi en tilstand som krever kontroll og service av motoren foran. Hvis dette varselet vedvarer over flere kjøreturer, anbefaler det at du bestiller service. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

DI_w168Vehicle Hold-funksjon utilgjengeligHold bremsepedalen inne når du står i ro

Dette betyr denne alarmen:

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen.

Hvis dette varselet fortsetter gjennom påfølgende turer, bør du planlegge service så snart du har anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

For mer informasjon kan du se Bakkestopp.

DI_w172Service av drivlinje nødvendigUnngå hard akselerasjon

Dette betyr denne alarmen:

Det er registrert et problem i drivlinjesystemet.

Kjøretøyet har registrert for mye klaring mellom drivenheten og hjulene. Mye eller for mye klaring er en indikasjon på mekanisk slitasje.

Det er mange mulige årsaker, så det er nødvendig med inspeksjon av drivlinjen.

Dette gjør du:

Det anbefales at du bestiller service så snart som mulig for inspeksjon av drivlinjen.

Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden. Du kan kjøre til reisemålet og til et servicesenter. Unngå hard akselerasjon siden det fører til mer belastning på drivlinjen.

Bestill service så snart som mulig. Hvis problemet ikke løses, kan kjøretøyet stoppe uventet mens du kjører.

GTW_w017Redusert effekt i elsystemIkke-essensielle funksjoner kan være utilgjengelige

Dette betyr denne alarmen:

Noen ikke-essensielle funksjoner, som setevarmere eller oppvarming/avkjøling av kupeen, er kanskje ikke tilgjengelige eller fungerer kanskje på redusert nivå. Denne forventede atferden er beregnet på å hjelpe kjøretøyet å opprettholde tilstrekkelig strøm for essensielle funksjoner.

Dette gjør du:

Dette varselet kan vises på grunn av ulike kjøretøyforhold. For mer informasjon og ytterligere anbefalte handlinger bør du sjekke om det er andre varsler som er spesifikke for tilstander som påvirker elsystemet til kjøretøyet.

GTW_w018Redusert effekt i elsystemIkke-essensielle funksjoner kan være utilgjengelige

Dette betyr denne alarmen:

Noen ikke-essensielle funksjoner, som setevarmere eller oppvarming/avkjøling av kupeen, er kanskje ikke tilgjengelige eller fungerer kanskje på redusert nivå. Denne forventede atferden er beregnet på å hjelpe kjøretøyet å opprettholde tilstrekkelig strøm for essensielle funksjoner.

Dette gjør du:

Dette varselet kan vises på grunn av ulike kjøretøyforhold. For mer informasjon og ytterligere anbefalte handlinger bør du sjekke om det er andre varsler som er spesifikke for tilstander som påvirker elsystemet til kjøretøyet.

GTW_w17412 V-batteriet må skiftes ut – avtal serviceProgram oppdat. ikke før batteriet er skiftet

Dette betyr denne alarmen:

Lavspenningsbatteriet har redusert ytelse og må skiftes ut. Bilens programvare oppdateres ikke før lavspenningsbatteriet er skiftet ut.

Dette gjør du:

Det anbefales at du skifter ut lavspenningsbatteriet ved neste anledning.

Du kan avtale service via Tesla-mobilappen eller hos et uavhengig verksted som tilbyr utskifting av lavspenningsbatterier for kjøretøyet ditt. Vær oppmerksom på at alternativene for uavhengige verksteder kan variere avhengig av kjøretøykonfigureringen og plasseringen din.

Det går fint å kjøre med dette varselet. Hvis du imidlertid utsetter å skifte ut lavspenningsbatteriet, vil bilen til slutt kanskje ikke ha nok kraft til å starte eller starte på nytt etter en nylig kjøretur.

Hvis lavspenningsbatteriet ikke har tilstrekkelig kraft til å slå på kjøretøyet eller åpne dørene, kan du se Pleie av batteriet for anbefalte tiltak.

Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om batterisystemet.

GTW_w360Assistent for lav bremseytelse er aktivertHold bremsepedal godt inne for å stoppe

Dette betyr denne alarmen:

Hydraulic Fade Compensation er aktiv. Denne assistentfunksjonen for bremsing aktiveres midlertidig for å sikre at du har full bremsekapasitet under forhold der redusert bremseytelse er registrert av kjøretøyet.

Når denne assistentfunksjonen aktiveres, kan du føle at bremsepedalen trekkes bort fra foten og merke en kraftig økning i bremsetrykket. Du vil kanskje også høre en pumpelyd fra bremsehydraulikkenheten foran på kjøretøyet. Dette vil vanligvis bare vare noen få sekunder avhengig av veioverflaten og hastigheten. Dette er helt normalt og er ikke en indikasjon på et problem med kjøretøyet.

Dette gjør du:

Fortsett å tråkke på bremsepedalen som normalt, og ikke «pump» (trykk og slipp flere ganger) pedalen, siden det vil avbryte funksjonen.

Dette varselet forsvinner når kjøretøyet stopper eller du ikke tråkker på bremsepedalen lenger. Det kan vises inntil fem sekunder etter.

Redusert bremseytelse er vanligvis midlertidig og kan oppstå av en rekke ulike grunner, inkludert høy bremsetemperatur etter kraftig bremsing eller svært kalde eller våte kjøreforhold. Det kan også være en indikasjon på at bremseklossene eller rotorene er så utslitt at det er behov for normal utskifting.

Hvis du fortsetter å oppleve redusert bremseytelse som ikke forbedres over tid, må du ta kontakt med Tesla Service for en bremseinspeksjon når det passer for deg.

Se Hydraulic Fade Compensation for mer informasjon.

GTW_w405Redusert effekt i elsystemKjøretøyet kan stoppe uventet

Dette betyr denne alarmen:

Det elektriske systemet kan ikke opprettholde spenningen som kreves for å støtte alle kjøretøyfunksjonene.

Hvis dette varselet vises mens du kjører, kan kjøretøyet stoppe uventet.

Det er også mulig at kjøretøyet ikke vil starte på nytt etter den aktuelle kjøreturen.

Dette gjør du:

Det anbefales at du eliminerer eller reduserer bruken av ikke-essensielle funksjoner. Dette kan hjelpe kjøretøyet å opprettholde tilstrekkelig strøm for essensielle funksjoner. Det kan også forhindre at kjøretøyet slås av før du når det neste målet, selv om det ikke er garantert.

Hvis varselet forblir aktivt, må du bestille service umiddelbart. Uten service kan kjøretøyet stoppe uventet eller vil kanskje ikke starte på nytt.

MCU_u005Åpent bagasjerom foranVær forsiktig

Dette betyr denne alarmen:

Bilens bagasjerom foran (panser) registreres som åpent under kjøring.

Dette varselet angir at minst én av de to låsene som sikrer panseret, den primære og/eller sekundære låsen til bagasjerommet foran, ikke kan bekreftes lukket (bekreftes som fullstendig sikret) når giret settes til noe annet enn Park.

Dette gjør du:

Da denne tilstanden kan føre til at bagasjerommet foran åpner seg under kjøring, anbefales det at du kjører forsiktig til du kan stoppe kjøretøyet trygt og sette giret i Park.

Når bilen er parkert, kontrollerer du bagasjerommet foran (panseret) for å forsikre deg om at det er fullstendig lukket (begge låsene er helt i inngrep). Se Instruksjoner for lukking for Bagasjerom foran hvis du vil ha mer informasjon.

Varselet skal forsvinne når giret settes til Park. Det kan imidlertid komme tilbake når du begynner å kjøre hvis du ikke kontrollerer og sikrer panseret fullstendig først.

Hvis dette varselet vedvarer gjennom flere kjøreturer, eller oppstår med økende hyppighet over flere kjøreturer, anbefales det at du avtaler service så snart det passer.

Se Bagasjerom foran for mer informasjon om bagasjerommet foran.

MCU_u019Aktiv servicetilkobling til kjøretøyetService utfører fjerndiagnostikk

Dette betyr denne alarmen:

En servicetekniker er fjerninnlogget på kjøretøyet ditt for å utføre diagnostikk eller reparasjon. Du kan merke noe tap av Infortainment-funksjonalitet mens tilkoblingen pågår, men dette varselet indikerer ikke et problem med kjøretøyet ditt.

Det går fint å kjøre bilen.

Dette gjør du:

Dette varselet fjernes automatisk når teknikeren har fullført kjøretøydiagnostikken eller -reparasjonen. Det kan være nødvendig å starte berøringsskjermen på nytt for å gjenopprette Infortainment-funksjonaliteten etter at varselet har forsvunnet.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Starte berøringsskjermen på nytt i kjøretøyets Gjør det selv-veiledning.

Hvis dette varselet ikke forsvinner etter 24 timer, anbefales det å avtale service via Tesla-mobilappen eller hos et uavhengig verksted. Vær oppmerksom på at alternativene for uavhengige verksteder kan variere avhengig av bilkonfigureringen og plasseringen din.

MCU_w008Lufttrykk i dekk veldig lavtSTOPP TRYGT – se etter punktert dekk

Dette betyr denne alarmen:

Dette varselet indikerer at ett eller flere dekk har svær lavt lufttrykk eller er punktert.

Overvåkingssystemet for dekktrykk (TPMS) har registrert at lufttrykket i ett eller flere av dekkene dine er vesentlig lavere enn det anbefalte trykket for kalde dekk.

Dette gjør du:

Du må stoppe så snart som mulig. Stopp på et trygt sted og sjekk om du har et punktert dekk.

Du kan be om Teslas veihjelp (mobilt hjul, lånehjul, tauing) ved behov. Se Kontakte Teslas veihjelp for mer informasjon.

Hvis det ikke er en nødsituasjon, anbefales det at du oppsøker en lokal dekkbutikk for assistanse eller bestiller service ved hjelp av Tesla-mobilappen.

Se Opprettholde dekktrykk for detaljert informasjon om hvordan du finner anbefalt trykk for kalde dekk (RCP), hvordan du sjekker dekktrykk samt hvordan dekkene får riktig mengde luft.

Varselet forsvinner når TPMS har en konsekvent dekktrykkmåling for hvert av dekkene innen 3 psi fra det anbefalte kalde trykket.

 • Varselet og indikatorlampen for dekktrykk kan fortsatt vises umiddelbart etter at du har fylt dekkene til anbefalt trykk for kalde dekk, men de skal forsvinne når du har kjørt et kort stykke.
 • Du må kanskje kjøre over 25 km/t (15 mph) i minst 10 minutter før overvåkingssystemet for dekktrykk måler og rapporterer det oppdaterte dekktrykket.

Se Stell og vedlikehold av dekk for mer informasjon om dekktrykk og fylling.

MCU_w010Dekktrykket er for lavtSjekk trykk, og fyll på luft etter behov

Dette betyr denne alarmen:

Dette varselet indikerer IKKE et punktert dekk.

Overvåkingssystemet for dekktrykk (TPMS) har registrert at lufttrykket i ett eller flere av dekkene dine er minst 20 % lavere enn det anbefalte trykket for kalde dekk.

Se Opprettholde dekktrykk for detaljert informasjon om hvordan du finner anbefalt trykk for kalde dekk (RCP), hvordan du sjekker dekktrykk samt hvordan dekkene får riktig mengde luft.

Dette varselet kan vises i kaldt vær fordi dekkene trekkes sammen naturlig når det blir kaldt slik at dekktrykket reduseres.

Dette gjør du:

Fyll luft for å opprettholde det anbefalte trykket for kalde dekk. Selv om reduksjon i dekktrykk er forventet i kaldt vær, skal det anbefalte trykket for kalde dekk opprettholdes til enhver tid.

Varselet kan forsvinne mens du kjører. Dette er fordi dekkene varmes opp og dekktrykket øker. Selv om varselet forsvinner, må dekkene fylles med luft når de er avkjølt igjen.

Varselet skal forsvinne når overvåkingssystemet for dekktrykk registrerer at hvert enkelt dekk er fylt til anbefalt trykk for kalde dekk.

 • Varselet og indikatorlampen for dekktrykk kan fortsatt vises umiddelbart etter at du har fylt dekkene til anbefalt trykk for kalde dekk, men de skal forsvinne når du har kjørt et kort stykke.
 • Du må kanskje kjøre over 25 km/t (15 mph) i minst 10 minutter før overvåkingssystemet for dekktrykk måler og rapporterer det oppdaterte dekktrykket.

Hvis du ser dette varselet for det samme dekket, må du få inspisert dekket for en sakte lekkasje. Du kan oppsøke en lokal dekkbutikk eller bestille service med Tesla-mobilappen.

Se Stell og vedlikehold av dekk for mer informasjon om dekktrykk og fylling.

Se Stell og vedlikehold av dekk for mer informasjon om dekktrykk og fylling.

MCU_w029Service krevesAvtal service nå

Dette betyr denne alarmen:

Dette varselet angis eksternt av Tesla når det oppdages en tilstand som krever service på kjøretøyet ditt.

Dette varselet kan angis på grunn av ulike forhold. Når du avtaler service, skal mer informasjon være tilgjengelig.

Dette varselet kan bare fjernes av en servicetekniker etter at service er utført på kjøretøyet ditt.

Dette gjør du:

Ettersom dette varselet kan vises på grunn av forskjellige forhold, anbefales det at du avtaler service så snart som mulig.

TAS_a313Adaptiv kjørekontroll degradertKjørekomforten kan bli redusert

Dette betyr denne alarmen:

Det er et problem med bilens system for adaptiv fjæringsdemping. Som et resultat av dette kan ikke systemet sanntidsjustere fjæringssystemet for å optimalisere både kjøring og manøvrering.

I stedet får alle demperne en fast mengde strøm. Kjøreturen kan bli mykere eller fastere enn vanlig.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet fortsetter gjennom påfølgende turer, bør du planlegge service så snart du har anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

Dette varselet ledsages av en rød indikatorlampe på instrumentpanelet. Se Luftfjæring for mer informasjon.

TAS_a314Adaptiv kjørekontroll degradert

Dette betyr denne alarmen:

Det er et problem med bilens system for adaptiv fjæringsdemping. Som et resultat av dette kan ikke systemet sanntidsjustere fjæringssystemet for å optimalisere både kjøring og manøvrering, og kjøreturen kan bli mykere enn vanlig.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet fortsetter gjennom påfølgende turer, bør du planlegge service så snart du har anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

Dette varselet ledsages av en rød indikatorlampe på instrumentpanelet. Se Luftfjæring for mer informasjon.

THC_u0005Klimaanlegg midlertidig redusertKjøretøysystemer avkjøles

Dette betyr denne alarmen:

Ytelsen til kupeens klimaanlegg har blitt midlertidig redusert fordi kjøretøyet må fokusere på å kjøle ned høyspenningsbatteriet (batteriet) og/eller drivlinjen. Dette er helt normalt og angir ikke at det er noe problem med kjøretøyet eller klimaanlegget.

I tillegg til å redusere temperaturen i kupeen, har klimaanlegget også en avkjølende effekt på batteriet. Klimaanleggets prioritet er å kjøle ned batteriet for å sikre at det holder en optimal temperatur, slik at det kan vare lenger og yte best mulig.

I miljøer med høy temperatur er det normalt at bilen din i korte perioder fokuserer mer på å kjøle batteriet. Når dette skjer, er det oftest fordi kjøretøyet superlader i varmt vær.

Dette gjør du:

Ingen handling er nødvendig. Det går fint å kjøre bilen.

Varslingen skal forsvinne etter kort tid, og klimaanleggets ytelse skal gå tilbake til normal drift. I noen tilfeller vil varselet og kjøretøyets atferd fortsette til superladingen er fullført.

Hvis varselet vedvarer over flere kjøreturer og ledsages av andre varsler som angir mulige problemer med klimaanlegget, kan du kontakte Tesla Service når det passer deg for å avtale en inspeksjon av klimaanlegget.

THC_w0100Batterioppvarming utilgj. – Ladehast. red.Lading kan være utilgj. i kalde temperaturer

Dette betyr denne alarmen:

En tilstand som påvirker bilens oppvarming av høyspenningsbatteriet, har blitt registrert.

Uten tilstrekkelig oppvarming av høyspenningsbatteriet kan ladehastigheten bli redusert. Bilen kan også være ute av stand til å lade i kaldt vær, mens oppvarming av høyspenningsbatteriet forblir utilgjengelig.

Dette gjør du:

Det går fint å kjøre bilen. Bilen kan også lades og kobles til en ladestasjon. I kalde temperaturer kan det imidlertid hende at bilen ikke kan lades, eller at det lades mer langsomt enn normalt.

Om mulig bør du prøve å lade bilen i et lukket miljø, for eksempel i en garasje, der et varmere omgivelsesmiljø kan bety at oppvarming av høyspenningsbatteriet ikke er nødvendig.

Hvis du kjører i kaldt vær, er det anbefalt at du IKKE har behov for å lade underveis på turen, ettersom høyspenningsbatteriet kan bli for kaldt til å lades.

 • Hvis du trenger å lade, kan det være lurt å lade bilen umiddelbart etter en kjøretur. Høyspenningsbatteriet kan da fremdeles være varmt etter kjøreturen.
 • Hvis du lar bilen stå ute i kaldt vær etter en kjøretur, vil dette føre til at høyspenningsbatteriet kjøles ned og at lading da ikke blir mulig.

Det anbefales også at du ikke må sette din lit til regenerativ bremsing for å lade høyspenningsbatteriet mens du kjører i kaldt vær, ettersom regenerativ bremsing kan være utilgjengelig hvis batteritemperaturen er for lav. Se Regenerativ bremsing for mer informasjon.

Det kan være mange grunner til at dette varselet vises. Det kan dukke opp på grunn av et midlertidig problem som forsvinner av seg selv.

Hvis dette varslet imidlertid blir værende på flere kjøreturer, eller dukker opp sammen med andre varsler som indikerer potensielle problemer med bilens oppvarming eller klimaanlegg, anbefales det at du avtaler service så snart som mulig.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om høyspenningsbatteriet.

UMC_w001Kan ikke lade med mobil kontaktFor dårlig uttaksjording – prøv annet uttak

Dette betyr denne alarmen:

Den mobile kontakten har registrert at strømuttaket har utilstrekkelig jording, som sannsynligvis er forårsaket av utilstrekkelig eller manglende jordingskontakt.

Dette tyder ikke på et problem med den mobile kontakten eller bilen, men i stedet på et problem med vegguttaket eller elinstallasjonen den mobile kontakten er koblet til.

Dette gjør du:

Få en elektriker til å inspisere elinstallasjonen. Elektrikeren må sørge for at det er ordentlig jording i sikringen eller strømfordelingsskapet, og også sikre riktig tilkobling til uttaket, før du prøver å koble til den mobile kontakten igjen.

Hvis du må lade i mellomtiden, prøver du et annet uttak på et annet sted eller med en annen type ladestasjon.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w002Kan ikke lade – Mobile Connector GFCI feiletKoble håndtak fra ladeport og prøv på nytt

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lade fordi jordfeilbryteren (GFCI) i den mobile kontakten er utløst.

Akkurat som jordfeilbryteren i et vegguttak er denne funksjonen utformet for å stoppe strømflyten hvis det oppstår et problem. Den har avbrutt ladingen for å beskytte bilen din og ladeutstyret.

Det er flere grunner til at dette skjer. Problemet kan være i ladekabelen, ladehåndtaket, ladeporten eller en av bilens komponenter.

Dette gjør du:

Inspiser ladeporten og ladehåndtaket for vann som har samlet seg opp, eller uvanlig fuktighetsnivå. Hvis du finner for mye fukt, må du vente og la både innsiden av ladeporten og den eksponerte delen av ladehåndtaket tørke tilstrekkelig før du prøver igjen.

Inspiser ladeutstyret for skade.
 • Hvis kabelen er skadet eller forringet, må du ikke bruke den. Prøv annet ladeutstyr i stedet for.
 • Hvis kabelen er i god stand, prøver du å lade igjen med samme mobile kontakt.

Hvis problemet vedvarer og forhindrer lading, prøver du å lade med annet ladeutstyr.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w004Kan ikke lade med mobil kontaktFor høy spenning / Prøv annet vegguttak

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lade, eller ladingen avbrytes, fordi den mobile kontakten enten

 • registrerer at spenningen i vegguttaket er for høy
 • registrerer et uventet fall i nettspenning fra vegguttaket

Dette gjør du:

Prøv å lade bilen med et annet vegguttak. Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket. Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til dette uttaket.

Hvis bilen fremdeles ikke lader når du prøver et annet vegguttak, prøver du å lade på et annet sted.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w005Kan ikke lade med mobil kontaktFor lav spenning / Prøv annet vegguttak

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lade, eller ladingen avbrytes, fordi den mobile kontakten enten

 • ikke oppdager høy nok nettspenning fra vegguttaket
 • oppdager et uventet fall i nettspenning fra vegguttaket

Dette gjør du:

Prøv å lade bilen med et annet vegguttak. Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket. Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til dette uttaket.

Hvis bilen fremdeles ikke lader når du prøver et annet vegguttak, prøver du å lade på et annet sted.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w007Kontrollboks til mobil kontakt for varmLa mobil kontakt kjøle ned før mer lading

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen er avbrutt fordi den mobile kontakten har registrert høy temperatur inni kontrollboksen.

Dette gjør du:

Kontroller at den mobile kontakten ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis problemet vedvarer under normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C), må service utføres.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w008Kan ikke lade – veggkontakt for varmInspeksjon av uttak og ledninger anbefalt

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Mobil kontakt har oppdaget høy temperatur angir at uttaket som brukes til lading, begynner å bli for varmt, så ladingen har stoppet for å beskytte uttaket.

Dette tyder ikke på et problem med den mobile kontakten eller bilen, men i stedet på et problem med vegguttaket eller elinstallasjonen den mobile kontakten er koblet til.

Et varmt uttak kan være forårsaket av en plugg som ikke er satt helt inn, en løs forbindelse fra bygningens kabling til veggkontakten, eller et uttak som begynner å bli utslitt.

Dette gjør du:

Sørg for at adapteren er plugget helt inn i uttaket. Hvis ladingen ikke går tilbake til normal hastighet, kontakter du en elektriker for å inspisere uttaket og forbindelsene til bygningens kabling til uttaket, og utføre nødvendige reparasjoner.

Hvis uttaket er utslitt, skal det byttes ut med et uttak av høy kvalitet. Vurder å oppgradere til en Tesla Wall Connector for enklere lading med den høyeste hastigheten.

UMC_w009Kan ikke lade – ladehåndtak for varmtSe etter rusk på ladehåndtak og -port

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen er avbrutt fordi den mobile kontakten har registrert høy temperatur i ladehåndtaket som er koblet til bilens ladeport.

Dette gjør du:

Sørg for at den mobile kontakten er satt helt inn i bilens ladeportinntak.

Inspiser ladeportinntaket og håndtaket til den mobile kontakten for eventuelle hindringer eller fukt. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeporten eller håndtaket til den mobile kontakten er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn håndtaket til den mobile kontakten i ladeporten på nytt.

Kontroller at den mobile kontaktens ladehåndtak ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten.

Hvis varselet vedvarer i normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C) og inntreffer ved flere ladeforsøk, kan det tyde på en tilstand som påvirker den mobile kontakten eller bilen. Det anbefales at du avtaler service så snart det passer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w010Adapter for mobil kontakt er varmKjøl ned – sett adapter inn i mobil kontakt

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen er avbrutt fordi den mobile kontakten har registrert høy temperatur i forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og kontrollboksen.

Dette gjør du:

Sørg for at veggkontaktadapteren er riktig tilkoblet den mobile kontaktens kontrollboks.

Kontroller også at veggkontaktadapteren ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten.

Når du har koblet fra strømkilden (vegguttak), ser du etter hindringer eller fukt i tilkoblingen til veggkontaktadapteren og forbindelsen til den mobile kontaktens kontrollboks. Sørg for at eventuelle hindringer fjerner og eventuell fukt får tørke. Prøv så å sette inn veggkontaktadapteren i den mobile kontakten, og prøv deretter å koble til strømkilden (veggutak).

Når temperaturen til den mobile kontaktens kontrollboks er redusert, og eventuelle hindringer er fjernet, skal varselet forsvinne, og lading skal være mulig.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w011Kommunikasjonsfeil i ladeutstyrPrøv på nytt eller bytt utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lades fordi den ikke kan kommunisere effektivt med den mobile kontakten. Den mobile kontakten kan ikke bekrefte via nærhetsregistrering at ladehåndtaket er riktig koblet til bilen.

Dette gjør du:

Bekreft først at mangelen på effektiv kommunikasjon forårsakes av den mobile kontakten, og ikke et problem med bilen. Det er vanligvis tilfellet.

Du kan bekrefte dette ved å prøve å lade bilen ved hjelp av annet eksternt ladeutstyr.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Inspiser ladeportinntaket og den mobile kontaktens håndtak for eventuelle hindringer (bruk lommelykt ved behov). Sørg for at eventuelle hindringer er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn håndtaket til den mobile kontakten i ladeporten på nytt.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

UMC_w012Kommunikasjonsfeil i ladeutstyrPrøv på nytt eller bytt utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lades fordi den ikke kan kommunisere effektivt med den mobile kontakten. Den mobile kontakten registrerer at den ikke kan generere eller opprettholde en et gyldig kontrollpilotsignal.

Dette gjør du:

Bekreft først at mangelen på effektiv kommunikasjon forårsakes av den mobile kontakten, og ikke et problem med bilen. Det er vanligvis tilfellet.

Du kan bekrefte dette ved å prøve å lade bilen ved hjelp av annet eksternt ladeutstyr.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Inspiser ladeportinntaket og den mobile kontaktens håndtak for eventuelle hindringer (bruk lommelykt ved behov). Sørg for at eventuelle hindringer er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn håndtaket til den mobile kontakten i ladeporten på nytt.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

UMC_w013Veggkontaktadapter-feil - Ladehast. redusertSett adapter inn i mobil kontakt og prøv igjen

Dette betyr denne alarmen:

Den mobile kontakten kan ikke kommunisere med veggkontaktadapteren. Fordi den mobile kontakten ikke kan overvåke temperaturen til veggkontaktadapteren, blir ladestrømmen automatisk redusert til 8 A.

Dette gjør du:

 1. Koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig fra vegguttaket.
 2. Sørg for at forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og hoveddelen av den mobile kontakten er sikker.
  1. Koble veggkontaktadapteren fullstendig fra hoveddelen av den mobile kontakten.
  2. Sett veggkontaktadapteren helt inn i hoveddelen av den mobile kontakten ved å trykke den inn i uttaket til den går i inngrep.
 3. Forsøk å lade på nytt ved å koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig inn i vegguttaket.
 4. Hvis varselet vedvarer, forsøker du å bruke en annen veggkontaktadapter (se trinnene ovenfor for å sikre at adapteren er fullstendig tilkoblet den mobile kontakten).
  1. Hvis varselet ikke lenger er til stede, ligger problemet sannsynlig hos veggkontaktadapteren du brukte tidligere.
  2. Hvis varselet vedvarer, ligger problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.

Ved behov skaffer du en annen veggkontaktadapter eller mobil kontakt.

I mellomtiden kan du forsette å lade med det samme utstyret. Ladestrømstyrken vil bli redusert da ladestrømmen er begrenset til 8 A mens denne tilstanden vedvarer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w014Veggkontaktadapter-feil - Ladehast. redusertSett adapter inn i mobil kontakt og prøv igjen

Dette betyr denne alarmen:

Den mobile kontakten kan ikke kommunisere med veggkontaktadapteren. Fordi den mobile kontakten ikke kan identifisere typen vegguttak som veggkontaktadapteren er koblet til, blir ladestrømmen automatisk redusert til 8 A.

Dette gjør du:

 1. Koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig fra vegguttaket.
 2. Sørg for at forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og hoveddelen av den mobile kontakten er sikker.
  1. Koble veggkontaktadapteren fullstendig fra hoveddelen av den mobile kontakten.
  2. Sett veggkontaktadapteren helt inn i hoveddelen av den mobile kontakten ved å trykke den inn i uttaket til den går i inngrep.
 3. Forsøk å lade på nytt ved å koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig inn i vegguttaket.
 4. Hvis varselet vedvarer, forsøker du å bruke en annen veggkontaktadapter (se trinnene ovenfor for å sikre at adapteren er fullstendig tilkoblet den mobile kontakten).
  1. Hvis varselet ikke lenger er til stede, ligger problemet sannsynlig hos veggkontaktadapteren du brukte tidligere.
  2. Hvis varselet vedvarer, ligger problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.

Ved behov skaffer du en annen veggkontaktadapter eller mobil kontakt. I mellomtiden kan du forsette å lade med det samme utstyret. Ladestrømstyrken vil bli redusert da ladestrømmen er begrenset til 8 A mens denne tilstanden vedvarer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w015Veggkontaktadapter-feil - Ladehast. redusertSett adapter inn i mobil kontakt og prøv igjen

Dette betyr denne alarmen:

Den mobile kontakten kan ikke kommunisere med veggkontaktadapteren. Fordi den mobile kontakten ikke kan identifisere typen vegguttak som veggkontaktadapteren er koblet til, blir ladestrømmen automatisk redusert til 8 A.

Dette gjør du:

 1. Koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig fra vegguttaket.
 2. Sørg for at forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og hoveddelen av den mobile kontakten er sikker.
  1. Koble veggkontaktadapteren fullstendig fra hoveddelen av den mobile kontakten.
  2. Sett veggkontaktadapteren helt inn i hoveddelen av den mobile kontakten ved å trykke den inn i uttaket til den går i inngrep.
 3. Forsøk å lade på nytt ved å koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig inn i vegguttaket.
 4. Hvis varselet vedvarer, forsøker du å bruke en annen veggkontaktadapter (se trinnene ovenfor for å sikre at adapteren er fullstendig tilkoblet den mobile kontakten).
  1. Hvis varselet ikke lenger er til stede, ligger problemet sannsynlig hos veggkontaktadapteren du brukte tidligere.
  2. Hvis varselet vedvarer, ligger problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.

Ved behov skaffer du en annen veggkontaktadapter eller mobil kontakt. I mellomtiden kan du forsette å lade med det samme utstyret. Ladestrømstyrken vil bli redusert da ladestrømmen er begrenset til 8 A mens denne tilstanden vedvarer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w016Kontrollboks til mobil kontakt for varmMaksimal ladehastighet redusert

Dette betyr denne alarmen:

Ladestrømmen er midlertidig redusert fordi den mobile kontakten har registrert økt temperatur inni kontrollboksen.

Dette gjør du:

Kontroller at den mobile kontakten ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis problemet vedvarer under normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C), må service utføres.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w017Ladehast. redusert – veggkontakt for varmInspeksjon av uttak og ledninger anbefalt

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Høy temperatur registrert av mobil kontakt angir at uttaket som brukes til lading, begynner å bli for varmt, så ladingen har fått redusert hastighet for å beskytte uttaket.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller den mobile kontakten, men heller et problem med uttaket. Et varmt uttak kan være forårsaket av en plugg som ikke er satt helt inn, en løs forbindelse fra bygningens kabling til veggkontakten, eller et uttak som begynner å bli utslitt.

Dette gjør du:

Sørg for at adapteren er plugget helt inn i uttaket. Hvis ladingen ikke går tilbake til normal hastighet, kontakter du en elektriker for å inspisere uttaket og forbindelsene til bygningens kabling til uttaket, og utføre nødvendige reparasjoner.

Hvis uttaket er utslitt, skal det byttes ut med et uttak av høy kvalitet. Vurder å oppgradere til en Tesla Wall Connector for enklere lading med den høyeste hastigheten.

UMC_w018Ladehast. redusert – håndtak for varmtSe etter rusk på ladehåndtak og -port

Dette betyr denne alarmen:

Ladestrømmen er midlertidig redusert fordi den mobile kontakten registrert økt temperatur i ladehåndtaket som er koblet til bilens ladeport.

Dette gjør du:

Sørg for at den mobile kontakten er satt helt inn i bilens ladeportinntak.

Inspiser ladeportinntaket og håndtaket til den mobile kontakten for eventuelle hindringer eller fukt. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeporten eller håndtaket til den mobile kontakten er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn håndtaket til den mobile kontakten i ladeporten på nytt.

Kontroller at den mobile kontaktens ladehåndtak ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten.

Hvis varselet vedvarer i normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C) og inntreffer ved flere ladeforsøk, kan det tyde på en tilstand som påvirker den mobile kontakten eller bilen. Det anbefales at du avtaler service så snart det passer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_w019Adapter for mobil kontakt er varmMaksimal ladehastighet redusert

Dette betyr denne alarmen:

Ladestrømmen er redusert fordi den mobile kontakten har registrert høy temperatur i forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og kontrollboksen.

Dette gjør du:

Sørg for at veggkontaktadapteren er riktig tilkoblet den mobile kontaktens kontrollboks.

Når du har koblet fra strømkilden (vegguttak), ser du etter hindringer eller fukt i tilkoblingen til veggkontaktadapteren og forbindelsen til den mobile kontaktens kontrollboks.

Det anbefales å fjerne eventuelt rusk/fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer fjerner og eventuell fukt får tørke. Prøv så å sette inn veggkontaktadapteren i den mobile kontakten, og prøv deretter å koble til strømkilden (veggutak).

Kontroller også at veggkontaktadapteren ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis varselet vedvarer i normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C) og inntreffer ved flere ladeforsøk, kan det tyde på en tilstand som påvirker den mobile kontakten eller bilen. Det anbefales at du avtaler service så snart det passer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.