Instrumentpanel

Oversikt over instrumentpanel

Instrumentpanelet endres avhengig av om Model S er

Når Model S er av, viser instrumentpanelet beregnet rekkevidde, dørstatus og utvendig temperatur. Når du trykker på bremsen, vil indikatorlampene langs toppen lyse en kort stund. Indikatorlampen skal slås av igjen hvis den ikke gjelder i en aktuell situasjon. Kontakt Tesla dersom en indikatorlampe ikke slås på eller av.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Illustrasjonen nedenfor er bare brukt som eksempel. Avhengig av bilens utstyr, programvareversjon og markedsregion kan informasjonen som vises, variere noe.
en oversikt over instrumentpanelet

Følgende indikatorlamper på instrumentpanelet lyser for å varsle deg dersom det oppstår en spesiell situasjon.

rødt utropstegn i en rød sirkel med ordet BRAKE under
Hvis denne røde bremseindikatoren vises på berøringsskjermen på andre tidspunkter enn en kort visning ved oppstart av Model S, er det registrert en feil i bremsesystemet eller lavt nivå av bremsevæske. Kontakt Tesla umiddelbart. Trykk jevnt og hold bremsepedalen godt trykket inn for å stoppe bilen når det er trygt å gjøre det.
oransje utropstegn i en oransje sirkel med ordet BRAKE under
Hvis berøringsskjermen viser denne oransje bremseindikatoren, er det oppdaget en feil i bremseforsterkeren. Trykk jevnt og hold bremsepedalen godt trykket inn for å stoppe bilen når det er trygt å gjøre det. Hydraulic Boost Compensation vil være aktiv (se #GUID-63CA292E-1221-4207-8AF8-95419AD34D9C).
ordet ABS i en oransje sirkel
ABS-indikatoren blinker raskt oransje på berøringsskjermen når du starter opp Model S. Hvis denne indikatoren lyser på andre tidspunkter, har det oppstått en feil i ABS-systemet og det virker ikke lenger. Kontakt Tesla. Bremsesystemet fungerer fortsatt som det skal, og påvirkes ikke av en ABS-feil. Bremselengden kan imidlertid øke. Kjør forsiktig og unngå kraftig bremsing.
en rød P i en rød sirkel med ordet PARK under
Når du aktiverer parkeringsbremsen manuelt med berøringsskjermen, lyser den røde indikatorlampen for parkeringsbrems på berøringsskjermen.
en oransje P i en oransje sirkel
Hvis parkeringsbremsen får et elektrisk problem, tennes den oransje indikatorlampen for parkeringsbrems, og en feilmelding vises på berøringsskjermen.
en grønn sirkulær form med fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Nærlys er på.
en blå sirkulær form med fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Fjernlys er på. Tennes når fjernlys er på, men innstillingen for automatisk fjernlys (hvis utstyrt) er avslått, eller hvis innstillingen for automatisk fjernlys er slått på, men er midlertidig utilgjengelig. Se Fjernlys.
en blå sirkulær form med en A og fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Fjernlys er for øyeblikket slått på, og automatisk fjernlys (hvis utstyrt) er klar til å slå av fjernlysene hvis det registreres lys foran Model S. Se Fjernlys.
en grå sirkulær form med en A og fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Fjernlys er midlertidig slått av fordi automatisk fjernlys (hvis utstyrt) er på og har registrert lys foran Model S. Når det ikke lenger oppdages lys, slås fjernlysene på igjen automatisk. Se Fjernlys.
to grønne ellipser side om side med tre horisontale linjer som kommer ut av hver side
Parkeringslys (sideblinklys, baklys og nummerskiltlys) er på . Se Lys.
en grønn halvsirkel med tre skrå linjer som kommer ut av den og en bølget loddrett linje
Tåkelys foran, hvis montert. Se Lys.
en oransje halvsirkel med tre horisontale linjer som kommer ut av den og en bølget loddrett linje
Tåkelys bak, hvis montert. Se Lys.
en oransje sirkulær form med fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Adaptive frontlys, hvis montert. Se Adaptive Front Lighting System (AFS).
oransje ikon av bilen sett bakfra med snirklete hjulspor
Elektroniske stabilitetskontrollsystemer minimerer sluring aktivt ved å regulere bremsetrykket og motoreffekten (indikatoren blinker oransje). Se Antispinn. Hvis indikatoren forblir på, er en feil registrert, og du skal kontakte Tesla umiddelbart.
et oransje omriss av en bil med en pil pekende opp på innsiden og en pil pekende ned under
Hvis det blir registrert en feil på luftfjæringssystemet, lyser denne oransje indikatorlampen (se Luftfjæring). Ta kontakt med Tesla hvis problemet vedvarer.
et rødt omriss av en bil med en pil pekende opp på innsiden og en pil pekende ned under
Hvis det blir registrert en feil som deaktiverer luftfjæringssystemet, lyser en rød indikatorlampe på instrumentpanelet (se Luftfjæring). Kontakt Tesla.
en rød person som sitter med en stor rød sirkel foran seg
Kollisjonsputesikkerhet. Kontakt Tesla umiddelbart hvis denne røde indikatorlampen ikke lyser kort når Model S klargjøres for kjøring, eller hvis den ikke slår seg av. Se Kollisjonsputer.
en grå sirkel med bokstaven H inni
Bakkestoppfunksjonen bruker bremsene aktivt Se Bakkestopp.
en oransje U-form med et utropstegn inni
Varsel for dekktrykk. Trykket til et dekk er utenfor anbefalt trykkintervall. Hvis det oppdages en feil i systemet for dekktrykkovervåking (TPMS), blinker indikatorlampen. Kontakt Tesla ved TPMS-feil. Se Stell og vedlikehold av dekk.
en rød bil med åpne dører
En dør eller et bagasjerom er ikke lukket. Se Nøkler og dører, Bagasjerom bak eller Bagasjerom foran.
en rød person med festet sikkerhetsbelte
En passasjer har ikke festet sikkerhetsbeltet. Se Sikkerhetsbelter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av produksjonsdato kan det hende at baksetene ikke er utstyrt med påminnelse om sikkerhetsbelte.
en oransje person med en utkrysset sirkel og en person nummer to med ordet OFF til høyre for dem
Kollisjonsputen for passasjeren foran er slått av. Se Kollisjonsputer.
oransje ikon av bilen sett bakfra med snirklete hjulspor og ordet OFF
Elektroniske stabilitetsstyringssystemer reduserer ikke lenger hjulspinn{. Antispinnsystemet på en bil med bakhjulsdrift har blitt slått av, eller Slip Start har blitt aktivert på en bil med firehjulstrekk. Se Antispinn.
en oransje N i firkantede parenteser
Model S er i transportmodus og kan rulle fritt. Den settes ikke automatisk i Park når du går ut. Se Instruksjoner for transportører.
et blått snøfnugg
Vises når noe av strømmen som er lagret i batteriet, kanskje ikke er tilgjengelig på grunn av kalde værforhold. Under disse kalde værforholdene kan ladehastigheten også være begrenset. Hvis Model S er plugget inn, kan du varme opp batteriet ved slå på klimaanlegget med mobilappen. Snøfnuggikonet forsvinner når batteriet er tilstrekkelig varmt.
oransje skilpaddeikon i en sirkel
Bilens strøm er for øyeblikket begrenset fordi den gjenværende batterinivået er lavt, eller kjøretøyets systemer varmes opp eller kjøles ned.
en grønn sirkel med pil som peker mot venstre
Blinker grønt når venstre blinklys er i drift. Begge blinklysindikatorene blinker grønt når nødblinklysene lyser.
en grønn sirkel med pil som peker mot høyre
Blinker grønt når høyre blinklys er i drift. Begge blinklysindikatorene blinker grønt når nødblinklysene lyser.

Popup-meldinger og bilvarsler

Popup-meldinger vises på instrumentpanelet. Det vises for eksempel en påminnelse om sikkerhetsbelte hvis et sikkerhetsbelte er løsnet i et sete med passasjer, et varsel vises for å varsle deg om en innkommende telefonsamtale, en tekstmelding vises (når det er aktuelt), og talekommandoer vises når de er i bruk.

Du kan se en liste over varsler og meldinger fra bilen ved å berøre varselikonet på berøringsskjermen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ikke alle varsler gir ytterligere informasjon på det nåværende tidspunkt.

Instrumentpanel – Kjøring

Når Model S kjører (eller er klar til å kjøre), vil instrumentpanelet vise aktuell kjørestatus og en sanntidsvisualisering av veien som registrert av Autopilot-komponentene (se Om Autopilot). Visualiseringen zoomer automatisk inn og ut etter behov for å informere deg om når et kjøretøy registreres i blindsonen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Illustrasjonen nedenfor er bare brukt som eksempel. Avhengig av bilens utstyr, programvareversjon og markedsregion kan informasjonen som vises, variere noe.
en oversikt over instrumentpanelet
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Trykk på Kontroller > Autopilot > Forhåndsvisning av full selvkjøring for å vise mer informasjon om veien og omgivelsene, f.eks. veimerking, røde lys, gjenstander (f.eks. søppelbøtter og stolper) osv.
 1. Indikatorlamper langs toppen viser status (se Oversikt over instrumentpanel).
 2. Når du navigerer til en destinasjon, vil navigasjonsinstruksene vises her. Hvis du ikke ser navigasjonsinstruksene, kan du bruke knappene på venstre side av rattet til å endre det som vises på venstre side av instrumentpanelet (se Bruke venstre rattknapper).
 3. Autostyring styrer Model S aktivt. Når Autostyring er tilgjengelig, men du ikke har aktivert funksjonen, vil symbolet være grått (se Autosteer).
 4. Aktiv Cruise Control kjører i innstilt hastighet. Dersom Aktiv Cruise Control er tilgjengelig, men du ikke har valgt en kjørehastighet, vil symbolet være grått, og hastigheten vises ikke (se Aktiv Cruise Control).
 5. Kjørehastighet.
 6. Fartsgrensen (om tilgjengelig) som for øyeblikket registreres av Hastighetsassistenten (se Hastighetsassistent).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Ikonet som er tilknyttet den registrerte fartsgrensen, reflekterer stilen på fartsgrenseskilt som brukes i din markedsregion.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Et blått omriss kan omgi fartsgrenseikonet for å varsle om at du er over fartsgrensen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  På veier der kartdata fastslår at en betinget hastighetsgrense er til stede (f.eks. en hastighetsgrense basert på tidspunkt eller værforhold), vises en sekundær hastighetsgrense. Det er førerens ansvar å fastslå om den betingede fartsgrensen gjelder, og justere fartsgrensen deretter.
 7. På energigrafen vises stiplede linjer på strømmåleren hvis Model S begrenser strømmen. Stiplede linjer vises øverst (energi som brukes) når strømmen som er tilgjengelig til akselerasjon, er begrenset, og nederst (energi som spares) når strømmen som kan hentes fra regenerativ bremsing, er begrenset. Model S begrenser strømmen av mange årsaker. Her er noen få eksempler:
  • Akselerasjonen kan være begrenset når batteriet når lav ladetilstand eller hvis drivlinjen er varm.
  • Både akselerasjonen og regenerativ bremsing kan være begrenset når omgivelsestemperaturen enten er svært høy eller svært lav.
  • Regenerativ bremsing kan også være begrenset når batteriet er fulladet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Bruk knappene til høyre for rattet til å kontrollere det som vises på høyre side av instrumentpanelet (se Bruke høyre rattknapper).
 8. Vær oppmerksom på viktige varselmeldinger som vises her. Hvis du har aktive varsler, kan du se informasjon om dem ved å trykke på varselsymbolet (utropstegnet) på statuslinjen (øverst på berøringsskjermen).
 9. Hvis en telefonsamtale ikke er aktiv, kan du bruke knappene på høyre side av rattet til å endre det som vises på høyre side av instrumentpanelet (se Bruke høyre rattknapper).
 10. Totalt beregnet kjøreavstand (eller energi) tilgjengelig. I stedet for kjøreavstand som vist her, kan du vise prosentandelen som gjenstår av batterienergien. For å gjøre det, trykker du på Kontroller > Skjerm > Energidisplay.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Ved beregning av når du trenger å lade, må beregnet rekkevidde kun brukes som en generell retningslinje.
 11. Gjeldende valgt kjøremodus: Park, Reverse, Neutral eller Drive.
 12. Bilen foran deg (hvis relevant).
 13. Vær oppmerksom på kjørerelaterte meldinger som vises nederst i midten på instrumentpanelet.
 14. Din Model S.
 15. Når Autostyring er aktivert og registrerer kjørefeltet, vises det i blått (se Autosteer). Avhengig av det gjeldende kjørescenarioet kan det hende du ser tilstøtende kjørefelt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis Naviger på Autopilot er aktiv, vises kjørefeltet som en enkelt blå linje foran Model S (se Naviger på Autopilot).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Selv om instrumentpanelet viser omgivende trafikk, kan noen kjøretøy kanskje ikke vises. Ikke stol på instrumentpanelet for å avgjøre om et kjøretøy er til stede (for eksempel i blindsonen din). Bruk alltid speilet, og se deg over skulderen.