Mobilapp

Med mobilappen til Tesla kan du kommunisere eksternt med Model S ved hjelp av en iPhone®- eller Android™-telefon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Informasjonen nedenfor representerer kanskje ikke en uttømmende liste over funksjonene som er tilgjengelige på Tesla-mobilappen. For å sikre tilgang til nye og forbedrede funksjoner kan du laste ned oppdaterte versjoner av mobilappen etter som de blir tilgjengelige.

Bruk av mobilappen

Slik konfigurerer du Tesla-mobilappen til å kommunisere med Model S:

 1. Last ned Tesla-mobilappen til telefonen.
 2. Logg på Tesla-mobilappen ved å skrive inn Tesla-kontoinformasjonen din.
 3. Aktiver mobiltilgang til Model S ved å berøre Kontroller > Trygghet > Tillat mobiltilgang.

Telefonen din og kjøretøyet må være aktivt tilkoblet mobilnettet for at mobilappen skal kunne kommunisere med kjøretøyet. Tesla anbefaler at du alltid har en fungerende fysisk nøkkel tilgjengelig hvis du parkerer på et sted med begrenset eller ingen mobildekning, for eksempel i en parkeringsgarasje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du har låst deg ut av bilen og trenger hjelp av Tesla, og det ikke dekkes av garantien, for eksempel hvis du har dårlig mobildekning og ingen reservenøkkel tilgjengelig, vil ikke kostnadene være dekket under retningslinjene for veihjelp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla støtter ikke bruk av tredjepartsprogrammer for å kontakte Model S.

Oversikt

På startskjermen til Tesla-mobilappen kan du gjøre følgende:

 • Se navnet på kjøretøyet (hvis du har det).
 • Se bilens estimerte rekkevidde.
 • Se hvilken kjøremodus bilen er i (Park, Reverse, Neutral, Drive).
 • Lås eller lås opp bilen.
 • Aktiver maksimal avising for å varme opp kjøretøyet ved kalde forhold.
 • Sjekk bilens ladeinformasjon og åpne eller lukk ladeporten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Vridde røde linjer ved siden av batteriikonet angir at batteriet varmes opp aktivt (inkludert ved lading eller forberedelse til lading).
 • Åpne bagasjerommet foran.
 • Se kjøretøyets kilometerteller, understellnummer og gjeldende fastvareversjon.

Medieinnstillinger vises på mobilappen for å pause, spille av, spole tilbake, spole fremover og justere volumet på mediene som spilles av i bilen.

For støttede videokilder kan du sende videoer Tesla Kino ved å dele koblingen gjennom mobilappen. Naviger til filmen, programmet eller videoen du vil dele på telefonen, og berør deleknappen. Del videoen med Tesla-appen, så vises den på berøringsskjermen hvis Model S er i Park.

Profil

I Profil-fanen i det øvre hjørnet på telefonskjermen (vises som et avatarikon) kan du gjøre følgende:

 • Veksle til en annen bil som er knyttet til Tesla-kontoen din hvis du har tilgang til mer enn én.
 • Naviger i Tesla Shop.
 • Administrer kontoinformasjonen din og se ordrehistorikken.
 • Vis og tilpass varslene du mottar under Innstillinger-fanen, for eksempel kalendersynkronisering, når sikkerhetsalarmen din er utløst, ladeoppdateringer og nye programvareoppdateringer. Du kan starte oppdateringer fra et annet sted og sjekke fremdriften.

Kontroller

Med Kontroller-fanen kan du gjøre følgende:

 • åpne bagasjerommet foran eller bak
 • låse eller låse opp Model S på avstand
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Bilen låses ikke på nytt automatisk hvis du låser opp med mobilappen.
 • åpne eller lukke ladeporten
 • blinke med lysene eller tute med hornet for å finne hvor Model S er parkert
 • aktivere nøkkelfri kjøring
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Nøkkelfri kjøring kan brukes når du ikke har nøkkelen, eller for å omgå PIN for å kjøre i tilfeller der du har glemt PIN-koden eller berøringsskjermen ikke svarer (se PIN for å kjøre).
 • åpne og lukke garasjedøren hvis kjøretøyet har en programmert HomeLink-forbindelse, hvis tilgjengelig (se Smartgarasje)
 • åpne vinduene

Klima

Du kan kontrollere den innvendige temperaturen og varme opp eller kjøle ned kupeen før du kjører (selv når den står i en garasje), kontrollere setevarmerne og avrime frontruten:

 • Aktiver eller deaktiver avising, som bidrar til å smelte snø, is og frost på frontruten, vinduer og speil, ved å sveipe opp fra nederst på skjermen.
 • Åpne eller lukk soltaket.
 • Forvarm/avkjøl kupeen til ønsket temperatur, og slå rattsetevarmerne på eller av.

Når mobilappen brukes til forvarming av Model S, varmes også batteriet opp etter behov. Mobilappen varsler deg når kjøretøyet har nådd ønsket forbehandlingstemperatur.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ved ekstremt kaldt vær eller isete forhold, kan det hende at ladeportlåsen fryser fast. I tilfeller der du ikke kan ta ut eller sette inn ladekabelen, eller bilen ikke superlader fordi låsen er frosset fast, bruker du Tesla-mobilappen til å forvarme kjøretøyet på HI i ca. 30–45 minutter (du må bruke mobilappen til å forvarme kjøretøyet – bruk av berøringsskjermen til å angi HI vil ikke fungere). Dette kan bidra til å tine isen på ladeportlåsen, slik at ladekabelen kan tas ut eller settes inn.

Sted

Finne Model S med veibeskrivelser eller spore bevegelsene på et kart.

Summon

Du kan parkere eller hente Model S ved hjelp av Summon (se Summon) eller Smart Summon (se Smart Summon).

Sikkerhet

Med Sikkerhet-fanen kan du gjøre følgende:

Oppgrader

Vis og kjøp de nyeste oppgraderingene som er tilgjengelige for bilen din, som Selvkjørende funksjoner.

Service

Se Avtale service for informasjon om hvordan du avtaler service gjennom mobilappen.

Veihjelp

Se veihjelpsoperatører og be om veihjelp (der det er aktuelt). Se Kontakte Teslas veihjelp for mer informasjon om veihjelpstjenesten.

Slik gir du en sekundær fører tilgang

Du kan legge til og fjerne tilgangstillatelser for en ekstra fører i Tesla mobilapp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla mobilapp versjon 4.3.1 eller nyere kreves. Ekstra førere kan enten bruke en tidligere registrert Tesla-konto, eller de kan bruke appen til å opprette en ny Tesla-konto.

Når du skal legge til en ekstra fører i Tesla mobilapp, går du fra startskjermbildet for kjøretøyet til Sikkerhet > Legg til sjåfør og følger instruksjonene på skjermen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den ekstra føreren har tilgang til alle funksjoner i appen, unntatt kjøp av oppgraderinger.

Når du skal fjerne tilgang, bruker du mobilappen og går til Sikkerhet > Administrer sjåfører og følger instruksjonene på skjermen.