Bruk av klimakontroller

Oversikt over klimakontroller

Klimakontroller er tilgjengelige nederst på berøringsskjermen. Klimakontrollen er som standard satt til Auto, noe som gir best mulig komfort under alle slags værforhold, med unntak av ekstremvær. Når du justerer kupétemperaturen mens Auto-innstillingen er aktiv, justerer systemet automatisk oppvarming, klimaanlegg, luftfordeling og viftehastighet for å opprettholde valgt temperatur i kupeen.

Berør temperaturen som vises nederst på berøringsskjermen, for å åpne hovedskjermbildet for klimakontroller, der du kan justere preferanser for klima. Du kan bytte tilbake til Auto når som helst ved å berøre Auto. Berør på/av-knappen på hovedskjermbildet for klimakontroller for å slå på eller av. Hvis du vil ha hurtigtilgang til vanlige kontroller, berører du < eller > for å vise hurtigvinduet for klima.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Klimaanlegget drives av høyspenningsbatteriet. Langvarig bruk fører derfor til redusert kjørerekkevidde.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå forbrenninger på grunn av langvarig bruk bør personer som lider av perifer nevropati eller har redusert evne til å føle smerte på grunn av diabetes, alder, nevrologisk skade eller andre omstendigheter, utvise forsiktighet ved bruk av klimakontroll og setevarmere.

Justere klimakontrollinnstillinger

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er enkelt å justere preferansene for klima, som å slå på setevarmeren eller endre kupétemperatur, håndfritt ved å bruke talekommandoer (se Talekommandoer).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For ettrykkstilgang til setevarmere og avrimere, kan du legge til disse kontrollene i Mine apper. Se Tilpasning av Mine apper.
 1. Berør for å slå klimaanlegget av og på.
 2. Trykk på Auto for å slå Auto-innstillingen av eller på.
 3. Berør ikonet på førersiden for å justere setevarmerne for føreren. Setene opererer ved tre nivåer, fra 3 (høyest) til 1 (lavest). For ettrykkstilgang til setevarmerne kan du legge dem til i linjen nederst på berøringsskjermen (se Tilpasning av Mine apper).
 4. Berør for å slå på avrimerne for vindusviskerne (hvis utstyrt). Vindusviskerne avrimes i 15 minutter og slås deretter av automatisk.
 5. Berør for å slå varmeapparatet av eller på for rattet (hvis utstyrt).
 6. Når Model S er i Park, vises disse innstillingene for at du skal kunne holde klimakontrollsystemet i gang selv om du går fra bilen (se Hold klima på, Dog og Camping).
 7. Berør for å justere opp alle setevarmere.
 8. Berør for å justere setevarmere for for- og bakseter.
 9. Berør ikonet på passasjersiden for å justere setevarmerne for passasjerene foran. Setene opererer ved tre nivåer, fra 3 (høyest) til 1 (lavest). For ettrykkstilgang til setevarmerne kan du legge dem til i linjen nederst på berøringsskjermen (se Tilpasning av Mine apper).
 10. Hvis din Model S er utstyrt med HEPA-filteret (High Efficiency Particulate Air) av medisinsk kvalitet, sørger dette filteret for luft av beste kvalitet i kupeen når klimaanlegget er slått på og luft utenfra kommer inn i kupeen (resirkulering er slått av). HEPA-filteret fjerner partikler ekstremt effektivt, inkludert forurensning, allergener, bakterier, pollen, muggsporer og virus. Både HEPA-filteret og det sekundære filtreringssystemet inneholder også aktivert karbon for å fjerne et bredt spekter av lukter og gasser. Når du aktiverer bioforsvarsmodus, minimerer det positive trykket i kupeen mengden luft utenfra som kan komme inn i bilen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Enkelte gasser, som karbonmonoksid, fjernes ikke effektivt av aktivt kull.
 11. Når Model S er i Park, berører du Planlegg for å angi et gjentakende daglig tidspunkt når du vil at Model S skal være klar til å kjøre, ved å forvarme/avkjøle batteriet og kupeen og/eller lade før kl. 6 (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
 12. Frontruteaviseren sprer deler luftstrømmen utover frontruten. Berør én gang for å fjerne dugg fra frontruten (ikonet blir oransje). Berør en gang til for å fjerne is fra frontruten. Trykk en tredje gang for å slå av og gjenopprette luftfordelingen, oppvarmingen og viften til sine tidligere innstillinger.
 13. Berør for å kontrollere luftstrømmen inne i kupeen. Luft kan trekkes inn i Model S utenfra eller luft kan resirkuleres inne i kupeen.
 14. Bruk glidebryteren til å justere viftehastigheten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du justerer viftehastigheten, kan det endre den valgte innstillingen for hvordan luft trekkes inn i Model S for å øke eller redusere luftstrømmen.
 15. Trykk for å skru klimaanlegget av eller på. Når det er slått av, reduseres kjølingen, men du sparer strøm.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Siden Model S kjører mye stillere enn bensindrevne biler, kan du høre lyden fra klimaanleggskompressoren når den går. Reduser viftehastigheten for å minimere støy.
 16. Velg hvor luft skal flyte inn i fremre kupé (ventil ved frontrute-, ansikts- eller fothøyde). Du kan velge én eller flere ventiler.

Klima-dialogboks

Berør temperaturpilene nederst på berøringsskjermen for å vise en dialogboks for enkel tilgang til noen av de vanligste klimakontrollene:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For ettrykkstilgang til setevarmere og avrimere, kan du legge til disse kontrollene i Mine apper. Se Tilpasning av Mine apper.
 1. Berør for å få tilgang til hovedskjermbildet for klimakontroll.
 2. Aktiver eller deaktiver oppvarmede eller avkjølte seter (hvis utstyrt).
 3. Aktiver eller deaktiver aviserne for front- og bakrute.
 4. Endre kupétemperaturen ved å dra glidebryteren. Du kan også aktivere temperaturdeling som lar føreren og passasjeren foran tilpasse sine egne klimapreferanser. Passasjeren foran kan trykke på temperaturikonet nederst på berøringsskjermen eller hovedskjermbildet for klimakontroll for å justere. Berør Del igjen for å deaktivere klimadeling.

Hold klima på, Dog og Camping

Innstillingene Hold klima på, Dog og Camping lar deg holde klimaanlegget i gang i Park, selv når du har forlatt Model S eller velger å forbli i bilen. Disse innstillingene er nyttige når det er viktig å opprettholde temperaturen i kupeen ved varme eller kalde værforhold. Når du for eksempel legger igjen dagligvarer i Model S på varme dager, vil du kanskje bruke Hold klima på for å hindre at de blir dårlige.

Dog er designet for å opprettholde en behagelig kupétemperatur for kjæledyret ditt, mens du aktivt og ofte overvåker denne temperaturen ved hjelp av mobilappen (som krever at både telefonen og bilen har mobiltilkobling). Når den er i Dog, viser berøringsskjermen gjeldende kupétemperatur for å informere forbipasserende om at kjæledyret ditt har det trygt. Denne innstillingen er ikke beregnet på mennesker og skal bare brukes i korte perioder mens du holder deg i umiddelbar nærhet, i tilfelle du trenger å gå tilbake til bilen i situasjoner der temperaturen ikke lenger kan opprettholdes.

Camping gjør at elektronikk kan få strøm gjennom USB-portene og lavspenning-uttaket, i tillegg til at temperaturen i kupeen opprettholdes. Berøringsskjermen forblir på, så du kan spille av musikk, surfe på Internett, spille spill i arkaden eller se på serier på Tesla Kino. Du kan også styre medie- og klimainnstillinger fra en paret telefon. Camping er ideell når du skal forbli i bilen, f.eks. ved camping eller sammen med et barn. Når den er aktiv, er Sentry Mode og bilens alarmsystem deaktivert. Walk-Away-dørlås er inaktiv.

Slik bruker du Hold klima på, Dog og Camping:

 1. Sørg for at batteriets ladenivå er over 20 %.
 2. Aktiver Park. Innstillingene Hold klima på, Dog og Camping er bare tilgjengelig når Model S er i Park.
 3. Juster klimainnstillingene ved behov.
 4. På skjermbildet for klimakontroller berører du Hold klima på, Dog eller Camping.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan også styre Dog og Camp fra mobilappen ved å sveipe opp fra den grå linjen på skjermbildet for Klima.

Klimaanlegget forsøker å opprettholde klimainnstillingene til du skifter til et annet gir fra Park eller slår av klimaanlegget manuelt. Unngå å bruke Hold klima på, Dog eller Camping når batterinivået er lavt. Hvis batteriets ladenivå faller under 20 %, forsøker Tesla-mobilappen å sende gjentatte varsler som minner deg på å sjekke det du eventuelt har lagt igjen i Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Programvareoppdateringer kan ikke utføres når Hold klima på, Dog eller Camping er aktiv.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forlat aldri et barn uten tilsyn i bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sjekk lokale lover for eventuelle begrensninger angående å forlate kjæledyr uten tilsyn i bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du er ansvarlig for hundens eller kjæledyrets sikkerhet. La dem aldri stå inni Model S i lange perioder. Overvåk biltemperaturen og velværen deres konstant. Sørg for at du har tilstrekkelig mobildekning på telefonen og tid til å gå tilbake til bilen, om nødvendig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis klimaanlegget ditt trenger service eller ikke fungerer som forventet, bør du unngå å bruke Hold klima på, Dog og Camping. Stol aldri på at bilen din klarer å beskytte noe uerstattelig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du kan justere og overvåke klimaanlegget eksternt ved hjelp av mobilappen. Hvis du bruker mobilappen til å slå av klimaanlegget, stoppes imidlertid Hold klima på, Dog eller Camping.

Kupéopphetelsevern

Kupéopphetelsesvern hindrer kupeen i å bli for varm i brennhete omgivelsesforhold. Det er ikke nødvendig å aktivere når du forlater Model S – klimaanlegget kan redusere og opprettholde temperaturen i bilens kupé. Dette kan forhindre at kupeen blir for varm når bilen står parkert i sola, slik at den blir mer komfortabel når du kommer tilbake. Kupéopphetelsesvern kan ta inntil 15 minutter å aktivere når du går ut av bilen. Denne funksjonen er ment for passasjerkomfort og har ingen innvirkning på påliteligheten til bilens komponenter.

Når du skal slå på, berører du Kontroller > Trygghet > Kupéopphetelsevern og velger

 • : Klimaanlegget er på når temperaturen i kupeen overskrider 40 °C. Tilpasning av temperaturer kan kreve nyeste versjon av mobilappen.
 • Av: Dette deaktiverer kupéopphetelsevern.

Du kan også aktivere kupéopphetelsevern eksternt via mobilappen ved å berøre Klima. Sveip opp på nedre meny og velg en innstilling under Kupéopphetelsevern (se Mobilapp).

Kupéopphetelsevern er aktiv til det har gått 12 timer siden du forlot Model S eller til batterienergien er under 20 %, avhengig av hva som kommer først. Bruk av kupéopphetelsevern krever energi fra batteriet, som kan redusere rekkevidden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å aktivere KupéopphetelsevernHelling/innbrudd være slått av.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
På grunn av automatisk avslåing eller ekstreme uteforhold, eller annen potensiell manglende evne til å opprettholde valgt temperatur, kan det bli farlig varmt inni bilen, selv når Kupéopphetelsevern er aktivert. Hvis du opplever temperaturer som overskrider valgt temperatur gjentatte ganger, kontakter du Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Barn eller kjæledyr må aldri etterlates i bilen uten tilsyn. På grunn av automatisk avslåing eller ekstreme uteforhold, kan det bli farlig varmt inne i bilen selv når Kupéopphetelsevern er aktivert.

Tips ved bruk av klimakontroll

 • Når du bruker mobilappen til å slå på klimaanlegget, slås det automatisk av når ladenivået faller under 20 %, eller hvis to timer har gått. Hvis du vil kjøle ned eller varme opp kupeen over lengre tid, lader du bilen og aktiverer klimakontrollpreferansene dine på nytt via mobilappen.
 • Du kan komme til å høre lyden av klimaanlegget i kupeen til Model S når bilen er parkert. Det lager en lav viftelyd. Klimasystemet prøver å tørke seg selv, slik at det skal bli minimalt med fukt og muggen lukt. Dette er normal drift og er ingen grunn til bekymring.
 • Når du skal spare energi, slår du på Rekkeviddemodus (hvis utstyrt) for å begrense kraften til klimakontrollsystemet (berør Kontroller > Pedaler og styring > Rekkeviddemodus). Oppvarming og avkjøling av kupeen kan være mindre effektiv, men du kan bruke setevarmere til å gi varme i kaldt klima.
 • Hvis klimakontrollen lager mer lyd enn du ønsker, kan du redusere viftehastigheten manuelt.
 • I tillegg til å redusere temperaturen i kupeen, har klimaanleggets kompressor også en avkjølende effekt på batteriet. Når det er varmt ute, kan det derfor hende at klimaanleggets kompressor slår seg på selv om du har slått det av. Dette er normalt. Systemet kjøler ned batteriet for å sikre at det holder optimal temperatur, slik at det kan vare lenger og yte best mulig.
 • Selv når den ikke er i bruk, kan du høre en hvinende lyd fra Model S eller lyden av sirkulerende vann. Disse lydene er normale og kommer når det interne kjølesystemet slås på for å støtte forskjellige bilfunksjoner, f.eks. vedlikehold av lavspenning-batteri og balansering av temperaturen i høyspenningsbatteriet.
 • For å sikre at klimaanlegget fungerer effektivt, skal du lukke alle vinduer og se etter at grillen foran frontruten er fri for is, snø, blader og andre gjenstander.
 • Ved svært fuktige værforhold er det normalt at det dugger litt på frontruten med en gang du slår på klimaanlegget.
 • Det er normalt at det oppstår en liten vanndam under Model S når den er parkert. Ekstra vann som oppstår under avfuktingen, dreneres ut under bilen.
 • For å redusere temperaturen i kupeen i varmt vær kan viften slås på for å ventilere kupeen når bilen er parkert. Dette skjer bare hvis batteriets ladenivå er over 20 %.