Om denne eierinformasjonen

Dokumentets bruksområde

For den nyeste og beste informasjonen som er tilpasset kjøretøyet ditt kan du vise brukerhåndboken på berøringsskjermen på kjøretøyet ved å berøre Kontroller > Service > Brukerhåndbok. Informasjonen er spesifikk for kjøretøyet ditt avhengig av funksjonene du har kjøpt, kjøretøykonfigurasjonen, markedsregionen og programvareversjonen. Eierinformasjon som leveres av Tesla andre steder, oppdateres derimot etter behov og inneholder kanskje ikke informasjon som er unik for kjøretøyet ditt.

Informasjon om nye funksjoner vises på berøringsskjermen etter en programvareoppdatering og kan vises når som helst ved å berøre Kontroller > Programvare > Versjonsinformasjon. Hvis innholdet i eierhåndboken om hvordan du skal bruke kjøretøyet, ikke stemmer overens med versjonsinformasjonen, har versjonsinformasjonen forrang.

Illustrasjoner

Illustrasjonene i dette dokumentet er kun ment som eksempler. Avhengig av kjøretøyutvalget, programvareversjonen og markedsregionen kan det hende at informasjonen som vises på berøringsskjermen i ditt kjøretøy, ikke samsvarer helt.

Tilgjengelighet for funksjoner

Noen funksjoner er bare tilgjengelige i noen kjøretøykonfigurasjoner og/eller bare i bestemte markedsregioner. Valg eller funksjoner som er nevnt i brukerhåndboken, garanterer ikke at de er tilgjengelige for ditt spesifikke kjøretøy. Se Erklæring om funksjonstilgjengelighet for mer informasjon.

Feil eller utelatelser

Alle spesifikasjoner og beskrivelser er korrekte på publiseringstidspunktet. Siden Tesla har stadig forbedring som mål, forbeholder vi oss derimot retten til å gjøre produktendringer når som helst. Ved feil, unøyaktigheter eller utelatelser, eller ved tilbakemeldinger eller forslag angående kvaliteten på denne brukerhåndboken, kan du sende en e-post til ownersmanualfeedback@tesla.com.

Plassering av

Eierinformasjonen kan spesifikt angi plasseringen til en komponent som på venstre eller høyre side av bilen. Som vist representerer venstre (1) og høyre (2) siden av bilen når du sitter i den.

bilen sett ovenfra med 1 på venstre side av bilen og 2 på høyre side av bilen

Opphavsrett og varemerker

© 2012-2024 Tesla, Inc. All informasjon i dette dokumentet og all bilprogramvare er underlagt opphavsrett og andre åndsverkrettigheter som tilhører Tesla, Inc. og deres rettighetshavere. Det er ikke tillatt å endre, gjengi eller kopiere dette materialet, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Tesla, Inc., og deres rettighetshavere. Mer informasjon er tilgjengelig på forespørsel. Tesla bruker programvare laget av Open Source Community. Gå til Teslas nettsted for programvare med åpen kildekode på http://www.tesla.com/opensource. HD Radio er et registrert varemerke som tilhører iBiquity Digital Corporation. Følgende er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Tesla, Inc. i USA og andre land:

diverse ord, logoer osv. som Tesla har varemerkeregistrert

Alle andre varemerker i dette dokumentet eies av sine respektive eiere, og bruk i dette dokumentet innebærer ikke sponsing av eller støtte til deres produkter eller tjenester. Uautorisert bruk av noen av varemerkene i dette dokumentet eller på bilen, er strengt forbudt.