Bluetooth

Bluetooth®-kompatibilitet

Bluetooth-symbol
Du kan bruke ulike Bluetooth-enheter i Model S, gitt at de er paret og innenfor rekkevidde. Du kan for eksempel pare en telefon med Bluetooth-funksjonalitet, slik at du kan bruke den håndfritt. I tillegg til telefoner kan du pare andre Bluetooth-aktiverte enheter med Model S. Du kan for eksempel pare en iPod Touch, en iPad, et Android-nettbrett osv. som du kan spille av musikk fra.

Før du bruker telefonen eller en annen Bluetooth-enhet sammen med Model S, må du pare den. Paringen gjør Model S i stand til å kommunisere med støttede enheter med Bluetooth-funksjonalitet. Du kan pare inntil ti Bluetooth-telefoner. Hvis du ikke har spesifisert en bestemt telefon som Prioritert enhet, eller hvis telefonen som er spesifisert som Prioritert enhet, ikke er innenfor rekkevidde, kobler Model S seg alltid til telefonen som ble brukt sist (forutsatt at den er innenfor rekkevidde). Hvis du vil koble til en annen telefon, kan du se Veksling mellom parede enheter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
På mange telefoner slås Bluetooth av hvis den har lite strøm igjen på batteriet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Selv om Bluetooth vanligvis støtter trådløs kommunikasjon over avstander på opptil omtrent 9 meter, kan ytelsen variere avhengig av hvilken telefon, eller annen enhet, du bruker.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S kan bare inntil 20 Bluetooth-enheter om gangen, men tillater bare at to enheter samtidig kobles til (for eksempel én telefon og én kontroller, eller to kontrollere) hver berøringsskjerm foran og bak (hvis aktuelt).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke la den parede telefonen ligge igjen i bilen (for eksempel hvis du går tur eller er på stranda). Hvis du må la telefonen ligge igjen i bilen, deaktiverer du Bluetooth og/eller slår av telefonen.

Paring av telefon eller Bluetooth-enhet

Med paring kan du bruke den Bluetooth-kompatible telefonen din håndfritt for å ringe og motta telefonsamtaler, få tilgang til kontaktlisten, de siste samtalene osv. Det lar deg også spille av medieinnhold fra telefonen. Når en telefon er paret, kan Model S koble til den når som helst når telefonen er innen rekkevidde.

 1. Når du skal pare en telefon eller Bluetooth-enhet, setter du deg inn i Model S og sørger for at berøringsskjermen er på.
 2. Lås opp telefonen, og aktiver Bluetooth (vanligvis i telefonens innstillinger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  På noen telefoner kan dette kreve at du åpner Bluetooth-innstillinger for resten av prosedyren.
 3. På berøringsskjermen berører du Kontroller > Bluetooth for automatisk start av Bluetooth-skanning etter nye enheter.
 4. Vent til telefonen dukker opp i listen, og berør Koble til.
 5. Kontroller at tallet på telefonen er det samme som tallet på berøringsskjermen. Bekreft deretter på telefonen at du ønsker å utføre paringen.
 6. Hvis du blir bedt om det på telefonen, angir du om du vil tillate at Model S får tilgang den personlige informasjonen din, som kalender, kontakter og mediefiler (se Import av kontakter og nylige anrop). Når paringen er fullført, viser Model S telefonen din under Kontroller > Bluetooth > Parede enheter.

Når du skal endre innstillingene til en paret enhet, går du til Kontroller > Bluetooth > Parede enheter og åpner nedtrekkslisten ved siden av enhetens navn.

Hvis du har problemer med importering eller tilkobling til Bluetooth, kan du se Feilsøking av Bluetooth for mer informasjon.

For biler produsert før ca. april 2018: Hvis det tar spesielt lang tid for Bluetooth å pare, tilbakestiller du Bluetooth-funksjonaliteten ved å berøre Kontroller > Service > Tilbakestill Bluetooth. Det kan være at du må vente noen minutter. Når tilbakestillingen er fullført, prøver du å pare med Model S igjen. Når du tilbakestiller Bluetooth, glemmer Model S kanskje tidligere parede enheter.

Import av kontakter og nylige anrop

Når en telefon er paret, går du til Kontroller > Bluetooth > Parede enheter og åpner nedtrekkslisten ved siden av enhetens navn, for å spesifisere om du vil gi tilgang til telefonens kontakter, nylige anrop og tekstmeldinger. Hvis du gir tilgang, kan du bruke appen til å ringe og sende meldinger til personer i listen over kontakter og i listen over nylige anrop (se Telefon, kalender og webkonferanse). Før kontakter kan importeres, kan det hende at du må stille inn telefonen slik at den tillater synkronisering, eller bekrefte på telefonen at du vil synkronisere kontakter. Dette varierer avhengig av hvilken type telefon du bruker. Se dokumentasjonen som følger med telefonen for mer informasjon.

Hvis du har problemer med å importere kontakter eller paring med Bluetooth, kan du se Feilsøking av Bluetooth for mer informasjon.

Frakobling eller oppheving av paring med en Bluetooth-enhet

Hvis du vil koble fra telefonen eller Bluetooth-enheten, men beholde paringen, berører du Koble fra i telefonens nedtrekksliste for Bluetooth-innstillinger på berøringsskjermen (Kontroller > Bluetooth > Parede enheter > Din telefon). Hvis du ikke ønsker å bruke enheten med Model S lenger, berører du Fjern enhet og følger instruksjonene. Når du har slettet en enhet, må du pare den på nytt hvis du ønsker å bruke den med Model S igjen (se Paring av telefon eller Bluetooth-enhet).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Telefonen kobles automatisk fra når du går ut av Model S.

Veksling mellom parede enheter

Model S kobler automatisk til en telefon du har tilordnet som Prioritert enhet. Hvis du ikke har angitt en prioritert telefon, kobler Model S til den siste telefonen den var koblet til, gitt at den er innenfor rekkevidde og har Bluetooth slått på. Hvis den siste telefonen ikke er innenfor rekkevidde, forsøker den å koble seg til neste telefon som den har vært paret med.

Når du skal koble til en annen telefon, berører du Kontroller > Bluetooth > Parede enheter. Velg telefonen du ønsker å koble til, og berør deretter Koble til. Hvis telefonen du ønsker å koble til, ikke er på listen, må du pare telefonen. Se Paring av telefon eller Bluetooth-enhet.

Når paringen er fullført, vises Bluetooth-symbolet ved siden av telefonen på skjermbildet for Bluetooth-innstillinger for å vise at Model S er koblet til telefonen.

Feilsøking av Bluetooth

Bilen bruker Bluetooth og BLE (Bluetooth Low Energy) for sømløs tilkobling av smarttelefon til Model S. På grunn av flere potensielle faktorer kan Bluetooth eller BLE noen ganger kobles fra eller problemer kan oppstå i paringsprosessen. Tilkobling med Bluetooth gjør at bilen kan bruke telefonfunksjoner som lyd, telefonanrop, kalendre, tekstmeldinger osv.

BLE brukes for passive funksjoner som telefonnøkkel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ikke oppheving paringen mellom bilen og telefonen, og ikke fjern den som telefonnøkkel, med mindre du har et fungerende nøkkelkort i nærheten.

Prøv følgende for feilsøking av Bluetooth – begynn med smarttelefonen din.

Feilsøking med smarttelefon

Bluetooth kobles kanskje ikke til på grunn av innstillinger og oppdateringer på smarttelefonen:

 • Aktiver Bluetooth på telefonen. Hvis det allerede er aktivert, deaktiverer du Bluetooth og aktiverer det på nytt.
 • Kontroller at flymodus er slått av.
 • Lad telefonen. Hvis telefonens batterinivå er for lavt, støtter det kanskje ikke Bluetooth-funksjoner.
 • Par enheten ordentlig. Hvis den allerede er paret, kan du oppheve paringen og pare på nytt.
 • Oppdater telefonen til nyeste programvare som er levert fra produsenten.
 • Kontroller at bilens lydsystem er valgt som lydkilde.
 • Kontroller at telefonens innstillinger tillater Bluetooth (for eksempel: data er slått på eller du er koblet til Wi-Fi).
 • Slå telefonen av og på igjen.
 • Sørg for at posisjonstillatelser er angitt til alltid å være på for mobilappen.

Feilsøking med Tesla mobilapp

Kontroller Tesla-mobilappen:

 • Sjekk at Tesla-mobilappen er oppdatert.
 • Kontroller at du er logget på i Tesla-mobilappen mens du bruker telefonnøkkelen.
 • Sørg for at Tesla-appen kjører i bakgrunnen.
 • Dobbeltsjekk at du har fullført oppsettet av profilen i mobilappen og konfigurert innstillingene ordentlig.

Feilsøking med bilen

Bilens innstillinger kan påvirke evnen til å pare med smarttelefonen:

 • Lad Model S: Hvis bilens batterinivå er for lavt, kan du miste Bluetooth-funksjonen.
 • Oppdater bilens programvare, og sørg for at den er oppdatert til enhver tid. Se etter programvareoppdateringer ved å navigere til Kontroller > Programvare.
 • Start berøringsskjermen på nytt. Se Berøringsskjerm.
 • Start bilen på nytt.

Hvis Bluetooth fremdeles ikke fungerer, opphever du paringen til både bilen OG smarttelefonen. Deretter prøver du å pare begge på nytt.

For BLE-problemer med telefonnøkkelen, kan du i bilen navigere til Kontroller > Låser og fjerne telefonen som telefonnøkkel. Deretter legger du den til på nytt. Dette skal du imidlertid bare gjøre hvis du er i bilen og har en pålitelig reservenøkkel tilgjengelig (for eksempel et nøkkelkort).