Bluetooth

Bluetooth®-kompatibilitet

Bluetooth-symbol
Du kan bruke ulike Bluetooth-enheter i Model S, gitt at de er paret og innenfor rekkevidde. Du kan for eksempel pare en telefon med Bluetooth-funksjonalitet, slik at du kan bruke den håndfritt. I tillegg til telefoner kan du pare andre Bluetooth-aktiverte enheter med Model S. Du kan for eksempel pare en iPod Touch, en iPad, et Android-nettbrett osv. som du kan spille av musikk fra.

Før du bruker telefonen eller en annen Bluetooth-enhet sammen med Model S, må du pare den. Paringen gjør Model S i stand til å kommunisere med støttede enheter med Bluetooth-funksjonalitet. Du kan pare inntil ti Bluetooth-telefoner. Hvis du ikke har spesifisert en bestemt telefon som Prioritert enhet, eller hvis telefonen som er spesifisert som Prioritert enhet, ikke er innenfor rekkevidde, kobler Model S seg alltid til telefonen som ble brukt sist (forutsatt at den er innenfor rekkevidde). Hvis du vil koble til en annen telefon, kan du se Tilkobling til en paret enhet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
På mange telefoner slås Bluetooth av hvis den har lite strøm igjen på batteriet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Selv om Bluetooth vanligvis støtter trådløs kommunikasjon over avstander på opptil omtrent 9 meter, kan ytelsen variere avhengig av hvilken telefon, eller annen enhet, du bruker.

Paring av Bluetooth-enhet

Med paring kan du bruke den Bluetooth-kompatible telefonen din håndfritt for å ringe og motta telefonsamtaler, få tilgang til kontaktlisten, de siste samtalene osv. Det lar deg også spille av medieinnhold fra telefonen. Når en telefon er paret, kan Model S koble til den når som helst når telefonen er innen rekkevidde.

Følg disse trinnene for å pare en telefon når du sitter inne i Model S:

 1. Kontroller at både berøringsskjermen og telefonen er slått på.
 2. Aktiver Bluetooth på telefonen, og sikre at den er synlig.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  På noen telefoner kan dette kreve at du åpner Bluetooth-innstillinger for resten av prosedyren.
 3. Trykk på Bluetooth-ikonet øverst på berøringsskjermen.
 4. På berøringsskjermen trykker du på Legg til ny enhet > Start søk. Skjermbildet for Bluetooth-innstillinger viser en liste over alle tilgjengelige Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
 5. Velg telefonen (eller enheten) du vil pare med. Når du parer en telefon, vises et tilfeldig generert nummer på skjermbildet for Bluetooth-innstillinger. Det vises også et nummer på telefonen din.
 6. Kontroller at nummeret som vises på telefonen, er det samme som på skjermbildet for Bluetooth-innstillinger. Bekreft så på telefonen at du ønsker å utføre paringen.
 7. Hvis du blir bedt om det på telefonen, angir du om du vil tillate at Model S får tilgang den personlige informasjonen din, som kalender, kontakter og mediefiler (se Import av kontakter og nylige anrop).

Når paringen er fullført, kobler Model S til automatisk, og på skjermbildet for Bluetooth-innstillinger vises Bluetooth-symbolet ved siden av navnet på enheten for å vise at tilkoblingen er aktiv.

Du kan vise skjermbildet for Bluetooth-innstillinger og endre innstillingene for en tilkoblet enhet når som helst. Du kan for eksempel tilordne en tilkoblet telefon som Prioritert enhet. Dette er nyttig i situasjoner der du har flere enn én telefon koblet til, og begge telefoner brukes hyppig i Model S samtidig. Model S prøver automatisk å koble til den prioriterte enheten før andre. Hvis en prioritert enhet ikke er spesifisert eller ikke er innenfor rekkevidde, kobles Model S til telefonen som ble brukt sist (hvis det er aktuelt).

For biler produsert før ca. april 2018: Hvis det tar spesielt lang tid for Bluetooth å pare, tilbakestiller du Bluetooth-funksjonaliteten ved å berøre Kontroller > Service > Tilbakestill Bluetooth. Det kan være at du må vente noen minutter. Når tilbakestillingen er fullført, prøver du å pare med Model S igjen. Når du tilbakestiller Bluetooth, glemmer Model S kanskje tidligere parede enheter.

Import av kontakter og nylige anrop

Når en telefon er paret, kan du bruke skjermbildet for Bluetooth-innstillinger til å spesifisere om du vil gi tilgang til telefonens kontakter, nylige anrop og tekstmeldinger. Hvis du gir tilgang, kan du bruke appen til å ringe og sende meldinger til personer i listen over kontakter og i listen over nylige anrop (se Telefon, kalender og webkonferanse). Før kontakter kan importeres, kan det hende at du må stille inn telefonen slik at den tillater synkronisering, eller bekrefte på telefonen at du vil synkronisere kontakter. Dette varierer avhengig av hvilken type telefon du bruker. Se dokumentasjonen som følger med telefonen for mer informasjon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan når som helst slå tilgang til kontaktene og nylige anrop på eller av ved å berøre Bluetooth-ikonet på berøringsskjermen, velge telefonen din og endre de aktuelle tilgangsinnstillingene.

Oppheving av paring med en Bluetooth-enhet

Hvis du ønsker å koble fra telefonen eller Bluetooth-enheten og bruke den igjen senere, berører du bare Koble fra i skjermbildet for Bluetooth-innstillinger. Hvis du ikke ønsker å bruke enheten med Model S lenger, trykker du på Glem denne enheten. Når du har slettet en enhet, må du pare den på nytt hvis du ønsker å bruke den med Model S igjen (se Paring av Bluetooth-enhet).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Telefonen kobles automatisk fra når du går ut av Model S.

Tilkobling til en paret enhet

Model S kobler automatisk til en telefon du har tilordnet som Prioritert enhet på skjermbildet for Bluetooth-innstillinger. Hvis du ikke har angitt en prioritert telefon, kobler Model S til den siste telefonen den var koblet til, gitt at den er innenfor rekkevidde og har Bluetooth slått på. Hvis den siste telefonen ikke er innenfor rekkevidde, forsøker den å koble seg til neste telefon som den har vært paret med.

Berør Bluetooth-ikonet øverst på berøringsskjermen for å koble til en annen telefon. På skjermbildet for Bluetooth-innstillinger vises en liste over parede telefoner. Velg telefonen du ønsker å koble til, berør deretter Koble til. Hvis telefonen du ønsker å koble til, ikke er på listen, må du pare telefonen. Se Paring av Bluetooth-enhet.

Når paringen er fullført, vises Bluetooth-symbolet ved siden av telefonen på skjermbildet for Bluetooth-innstillinger for å vise at Model S er koblet til telefonen.