Kart og navigasjon

Kartoversikt

Berøringsskjermen viser et kart til enhver tid (unntatt når Model S er satt til Reverse).

Bruk én eller flere fingere til å bruke kartet:

 • Flytt kartet i hvilken som helst retning ved å holde og dra en finger.
 • Roter kartet i en hvilken som helst retning ved å holde og dreie to fingre.
 • Hvis du vil zoome inn eller ut på kartet, kniper du enten to fingre sammen, eller skiller dem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du roterer eller flytter kartet, blir din nåværende posisjon ikke lenger sporet. Meldingen «Sporing deaktivert» vises kort ved siden av ikonet for kartorientering, og ikonet blir grått. Hvis du vil aktivere sporing igjen, berører du kartets orienteringsikon for å velge nord opp eller kjøreretning opp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kartet zoomer inn og ut automatisk når en navigasjonsrute er aktiv.

Hvis du vil endre kartretningen, veksler du mellom følgende alternativer:

Nord opp: Nord er alltid øverst på skjermen.
Kjøreretning opp: Kjøreretningen er alltid øverst på skjermen. Kartet roterer når du skifter retning. Dette ikonet har et integrert kompass som indikerer kjøreretningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du berører dette ikonet mens du navigerer til en destinasjon, vises ruteoversikten.
Ruteoversikt er tilgjengelig når du kjører til et bestemmelsessted og vises når du utvider listen med detaljerte kjøreanvisninger (ved å sveipe den nedover). Når du skjuler de detaljerte kjøreanvisningene ved å sveipe dem oppover, viser kartet den tidligere valgte retningen.

Kartvisning

Når Model S står i Park, vises følgende ikoner på kartet for å la deg tilpasse typen informasjon som vises på kartet. Berør hvor som helst på kartet for tilgang til disse ikonene mens du kjører (de forsvinner etter noen sekunder).

globus-ikon
Satellittbilder (hvis utstyrt med premium-tilkobling)
trafikklys-ikon
Trafikkforhold (hvis utstyrt med premium-tilkobling)
dråpeikon med svart prikk i midten
Kartdetaljer (for eksempel interessepunkter)

Plasser en tegnestift hvor som helst på kartet ved å trykke og holde fingeren på ønsket sted. Når du fester en tegnestift eller berører en eksisterende tegnestift, blir det valgte stedet sentrert på kartet, og en dialogboks gir informasjon om stedet. Fra denne dialogboksen kan du navigere til stedet og legge til eller fjerne plasseringen fra listen over favorittdestinasjoner (se Hjem, arbeid og favorittdestinasjoner).

ladestasjon-ikon

Ladestasjoner Viser en popup-liste som inkluderer byen og avstanden til de tilhørende stasjonene på kartet. Ladestasjoner inkluderer Tesla superladere, destinasjonsladesteder, tredjeparts hurtigladere og offentlige ladere som du har brukt tidligere. Se Ladestasjoner. Berør lynikonene i popup-listen for å filtrere etter ladertypene basert på maksimal effekt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I noen markedsregioner er tredjeparts hurtigladere også inkludert på kartet som mørkegrå tegnestifter når du viser ladere.

Navigasjonsinnstillinger

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tilgjengelige navigasjonsinnstillinger kan variere avhengig av region og bilens konfigurasjon.
Ikonet for navigasjonsinnstillinger vises når du berører ... når du begynner å navigere til en destinasjon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan også åpne navigasjonsinnstillingene ved å berøre Kontroller > Navigasjon.

Berør ikonet for navigasjonsinnstillinger for å tilpasse navigasjonssystemet etter dine preferanser (de tilgjengelige innstillingene er avhengige av markedsregion og kjøretøykonfigurasjon):

 • Navigasjonshjelp: Berør Tale for å aktivere hørbare navigasjonsinstruksjoner.
 • Berør eller + for å øke eller redusere volumet på oppleste navigasjonsanvisninger. Hvis du reduserer helt til venstre, eller berører høyttalerikonet, dempes instruksjonene. Du kan også dempe / slå på navigasjonsinstruksjoner ved å berøre høyttalerikonet. Denne voluminnstillingen gjelder kun navigasjonssystemets talte instruksjoner. Volumet for Media Player og telefonen endres ikke.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Volumet kan justeres automatisk basert på kjørehastighet og klimainnstillinger.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Navigasjonsinstruksjoner dempes når den parede telefonen har et aktivt anrop.
 • Aktiver Automatisk navigasjon hvis du vil at Model S skal sette i gang en navigasjonsdestinasjon automatisk når du setter deg i bilen. Destinasjonene blir forutsett basert på ofte kjørte ruter, tidspunkt og kalenderoppføringer (se Automatisk navigasjon).
 • Aktiver Ruteplanlegger (hvis tilgjengelig i din markedsregion) for å legge til stopp for superlader etter behov. Stopp for superlader legges til navigasjonsrutene med mål om å minimere tidsbruken for kjøring og lading (se Ruteplanlegger).
 • Aktiver Unngå trafikk for automatisk rute for å unngå kø samt å få trafikkforhold i sanntid langs navigasjonsrutene, hvis dette er tilgjengelig i ditt område (se Unngå trafikk).
 • Berør Unngå ferjer for å bli automatisk dirigert for å unngå ferger.
 • Berør Unngå bomstasjoner for å bli automatisk dirigert for å unngå bomstasjoner, hvis mulig.

Navigering til en destinasjon

Naviger til et sted ved å berøre søkefeltet i hjørnet av kartet og angi et bestemmelsessted, send bestemmelsesstedet fra telefonen, eller bruk talekommandoer (se Talekommandoer) for adresse, severdighet, bedrift osv. Når du berører søkefeltet, kan du også velge blant følgende typer steder:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du vil starte navigasjonen fra iOS®- eller Android™-enheten eksternt, bruker du delingsfunksjonaliteten på enheten etter å ha gitt tilgang til Tesla-mobilappen.

Når du spesifiserer et sted, zoomer berøringsskjermen ut for å gi en oversikt over ruten du må reise, og viser en detaljert kjøreanvisning. Estimert ankomsttid, kjøretid og tilbakelagt strekning vises nederst på kjøreanvisningen. Legg merke til følgende om de detaljerte kjøreanvisningene:

 • Batteriikonet på anvisningslisten gir en visuell representasjon med estimat av hvor mye strøm som vil være igjen når du når målet, og hvor mye som vil være igjen hvis du kjører frem og tilbake til gjeldende posisjon. Se Energiforbruk.
 • Hvis ladingen er nødvendig for å nå destinasjonen og reiseplanleggeren er aktivert (og tilgjengelig i markedsregionen din), inkluderer navigasjonsruten automatisk stopp for superlader (se Ruteplanlegger).
 • Hvis du ikke har nok strøm til å nå destinasjonen din, og det ikke er noen superlader på ruten, forteller et varsel at lading er nødvendig for å nå destinasjonen.
 • Avstanden som gjenstår før en kjøreanvisning, vil vises før anvisningen faktisk skal utføres.
 • For å se bunnen av listen må du kanskje dra listen oppover.
 • Trykk på toppen av listen for å minimere den.

Mens du navigerer, sporer kartet ditt sted og viser gjeldende etappe på turen. Du kan når som helst vise hele ruten ved å sveipe ned for å utvide den detaljerte kjøreanvisningen eller trykke på ruteoversiktikonet.

Under listen med detaljerte kjøreanvisninger viser en fremdriftslinje hvor nær du er destinasjonen eller neste stopp. Hvis ruteplanlegging på nett er aktivert, viser fremdriftslinjen også trafikkforhold i sanntid for ruten din (se Unngå trafikk).

For å stoppe navigasjonen berører du Avbryt, som er plassert nede i hjørnet av de detaljerte kjøreanvisningene. Sveip til høyre på den foreslåtte posisjonen eller trykk og hold på posisjonen for raskt å slette visse nylige navigasjonssøk.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis en dataforbindelse ikke er tilgjengelig, lar kartene ombord deg navigere til en hvilket som helst destinasjon, men du må skrive inn nøyaktig og fullstendig adresse for destinasjonen.
Hvis Naviger på Autopilot (hvis tilgjengelig i ditt markedsområde) er aktivert, kan du slå den på for navigasjonsruten ved å trykke på Naviger på Autopilot i de detaljerte kjøreanvisningene (når funksjonen er aktiv, er ikonet blått). Naviger på Autopilot skifter automatisk fil og styrer Model S på adgangsbegrensede veier (som motorveier), langs en navigasjonsrute. Se Naviger på Autopilot for detaljer.

Valg av alternativ rute

Avhengig av markedsregion og kjøretøykonfigurasjon kan det hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig i kjøretøyet ditt. Kjøretøyet må være utstyrt med Premium-tilkobling.

Når du har angitt en destinasjon med ett stopp, viser kartet inntil tre alternative ruter. Dette gjør at du enkelt kan sammenligne total reisetid og trafikkinformasjon for hver rute. Hvis du ikke velger en ønsket rute innenfor tidsavbruddsperioden, velges den raskeste ruten automatisk.

Legge til stopp i en rute

Når du har angitt en destinasjon, redigerer du ruten ved å legge til, slette eller omorganisere stopp. Berør de tre prikkene nederst på de detaljerte kjøreanvisningene for å vise alternativer for redigering av ruten.

dråpeikon med pluss
Legg til stopp lar deg legge til et stopp ved å søke etter et sted eller legge til en Hjem-, Nylig- eller Favoritt-destinasjon. Du kan også legge til et stopp ved å berøre en stift på kartet og velge Legg til fra dialogvinduet.
blyantikon
Rediger stopp lar deg sette opp en kompleks reise ved å legge til eller slette stopp langs ruten. Dra og slipp stopp ved å berøre likhetstegnet for å omorganisere turen.

Du kan også bruke Tesla-mobilappen til å redigere ruten (hvis dette er tilgjengelig i ditt område). I Tesla-mobilappen går du til Steder > Naviger og angir et bestemmelsessted, berører Rediger tur > Legg til stopp for å redigere rute, og deretter berører du Send til bil for å dele turen med bilen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla-mobilapp versjon 4.27.5 eller nyere kreves.

Automatisk navigasjon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatisk navigasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle markedsregioner og på alle bilkonfigurasjoner.

Automatisk navigasjon kan forutse en destinasjon når du setter deg inn i bilen. Når telefonens kalender er synkronisert med Model S, og kalenderen har et gjøremål som finner sted innen to timer fra når du setter deg i bilen for å kjøre, foreslår Automatisk navigasjon posisjonen til gjøremålet (gitt at en gyldig adresse er knyttet til gjøremålet).

I tillegg, hvis du er hjemme og kjører på ukedager (mandag til fredag) fra kl. 5 til 11, kan Automatisk navigasjon automatisk gi deg ruten til den forhåndsangitte destinasjonen for Jobb (se Hjem, arbeid og favorittdestinasjoner). På samme måte, hvis du er på jobb på hverdager fra kl. 15 til 23, kan Automatisk navigasjon automatisk gi deg en rute til det angitte stedet for Hjem.

Når du skal aktivere Automatisk navigasjon, berører du Kontroller > Navigasjon > Automatisk navigasjon. Telefonens kalender må være synkronisert med Model S, og hendelsen må ha en unikt spesifisert og gyldig adresse (se Telefon, kalender og webkonferanse).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Navigasjonsinstruksjoner som du legger inn manuelt eller sender til Model S, overstyrer rutene som foreslås av Automatisk navigasjon.

Sjanse og Sulten

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig i alle markedsregioner og på alle bilkonfigurasjoner.

I tillegg til å navigere til et ønsket reisemål, kan Model S også foreslå steder i nærheten basert på om du føler deg Sulten eller vil ta en Sjanse. I navigasjonens søkefelt berører du Sulten eller Sjanse. Sulten foreslår en liste med populære restauranter, mens Sjanse foreslår en liste med populære destinasjoner (som museer og fornøyelsesparker). Når du har funnet et sted som interesserer deg, berører du Naviger for å fortsette til destinasjonen.

Denne funksjonen krever den nyeste versjonen av navigasjonskart. Når du skal laste ned, kobler du Model S til Wi-Fi og berører Kontroller > Programvare for å se om en oppdatering er tilgjengelig (se Kartoppdateringer).

Hjem, arbeid og favorittdestinasjoner

Hvis du ofte kjører til én destinasjon, legger du den til som favoritt, slik at du slipper å legge inn stedsnavnet eller adressen hver gang. Når du legger til en destinasjon som favoritt, er det enkelt å navigere til den ved å berøre søkefeltet for navigasjon, og deretter berøre Favoritter og velge den fra listen over favorittdestinasjoner.

Hvis du vil legge til en destinasjon i listen over favoritter berører du tegnestiften på kartet, og deretter berører du stjerneikonet i dialogboksen som vises. Skriv inn et navn (eller la det være som det er for å godta standardnavnet), og berør deretter Legg til favoritter. Stjernen blir fylt og destinasjonen blir inkludert i Favoritt-listen.

Du sletter en nylig destinasjon eller en favorittdestinasjon ved å berøre den på destinasjonslisten og holde kort på den til X vises. Deretter berører du X for å slette den fra listen.

Plasseringene Hjem og Jobb vises også under søkefeltet for navigasjon. Berør for å angi en adresse til det tilsvarende stedet. Når du har skrevet inn adressen, berører du Lagre som hjem eller Lagre som jobb. Deretter berører du helt enkelt disse snarveiene når du vil navigere hjem eller til jobb.

Når du skal endre eller slette tilsvarende adresse, trykker du på og holder hjemme ikonet for hjem eller jobb. Et popup-vindu lar deg angi en ny adresse og Lagre som hjem eller Lagre som jobb. Når du har lagret et hjemsted eller et arbeidssted, kan Model S foreslå at du navigerer til arbeid om morgenen og hjem om kvelden, samt gi en estimert kjøretid basert på gjeldende trafikkforhold. Se Automatisk navigasjon. Du kan også berøre Tøm hjem eller Tøm jobb for å fjerne tilknyttede adresser helt. Basert på bruksmønsteret kan Model S foreslå at du lagrer en posisjon som hjem- eller arbeidssted.

Av sikkerhetsgrunner, hvis du selger, overfører eierskap av eller lar andre kjøre Model S, anbefales det at du sletter hjemsted og arbeidssted. Du kan slette disse individuelt, eller du kan utføre en fabrikktilbakestilling for å slette alle personlige data (berør Kontroller > Service > Fabrikktilbakestilling).

Ladestasjoner

Du viser ladestasjoner på kartet ved å berøre kartets søkefelt og deretter berøre Lading. Ladestasjoner vises i en liste (med nærmeste ladestasjon øverst på listen) og representeres med tilsvarende tegnestifter på kartet. Berør en tegnestift for å vise mer informasjon, navigere til den eller merke den som en favoritt.

Berør lynikonene for å spesifisere typene ladesteder du vil at kartet skal inkludere (som standard viser kartet bare superladere):

ett lyn
Berør for å inkludere ladestasjoner som har lav effekt på inntil 25 kW, i destinasjonsladesteder.
to lyn
Berør for å inkludere ladestasjoner som har middels effekt på 25 til 75 kW.
tre lyn
Berør for å inkludere ladestasjoner som har høy effekt på 75 kW og høyere.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kartet viser bare CCS-superladere hvis bilen er utstyrt med mulighet for CCS-lading. Når du berører markøren til superladeren, forteller et meldingsvindu deg om en CCS-adapter trengs for å lade bilen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I noen markedsregioner er tredjeparts hurtigladere også inkludert som mørkegrå tegnestifter når du velger å vise alle ladestasjoner.

Utseendet til tegnestiften for ladested viser antatt status for plasseringen. Trykk på tegnestiften for å vise detaljer.

Superladerstedet er i drift, og tallet som vises på tegnestiften, viser til antatt antall tilgjengelige superladerbåser ved ankomst.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
En superlader plassert på din nåværende navigasjonsrute er farget svart (eller hvit, hvis berøringsskjermen er i nattmodus).
Superladerplasseringen antar et høyt antall brukere. Du kan måtte vente før lading.
Superlader-plasseringen kan ha redusert kapasitet.
Superlader-plasseringen kan være stengt.
Superlader-plasseringen har ingen tilgjengelige data, men skal være i drift.
Plasseringen er enten et destinasjonsladested, en tredjeparts hurtiglader eller enhver offentlig ladestasjon som du tidligere har brukt. Berør for å vise mer informasjon, for eksempel bruksbegrensninger og tilgjengelig ladestrøm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når kartet er zoomet ut og mer enn ett destinasjonsladested er tilgjengelig i et område, er tegnestiften rund og viser antall stasjoner. Berør tegnestiften for å zoome inn. Deretter kan du trykke på en enkelt tegnestift for detaljer om et spesifikt sted.

Berør tegnestiften for et ladested for å vise en dialogboks, der du kan

 • fastslå nøyaktig plassering og omtrentlig avstand fra nåværende posisjon
 • vise tilbud som er tilgjengelige ved ladestasjonen, inkludert toaletter, restauranter, overnatting, butikker og Wi-Fi I dialogboksen for superladeren berører du et tilbudsikon for å søke i det omkringliggende området etter tilhørende tilbud.
 • Berør pilikonet for å navigere til ladestasjonen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når du navigerer til en Supercharger (eller tredjeparts hurtiglader i noen regioner), forbehandler Model S batteriet for å klargjøre det til lading. Dette sikrer at du kommer frem med optimal batteritemperatur, som reduserer ladetiden. Under noen omstendigheter (som kaldt vær) er det normalt at motoren(e) og komponenter lager lyd når den genererer varme for å varme opp batteriet (se Lading).
 • Du kan se hvor travel en superladerstasjon vanligvis er på ulike tidspunkter i løpet av dagen samt tilhørende ladeavgifter og sperreavgifter (se Avgift for superlading).

Energiforbruk

Når du navigerer til en destinasjon, hjelper Model S deg med å forutse ladebehovene, ved å beregne energimengden som er igjen når du ankommer destinasjonen. Når du navigerer, viser kartet denne beregningen ved siden av batteriikonet i de detaljerte kjøreanvisningene (se Navigering til en destinasjon). Når de detaljerte kjøreanvisningene komprimeres, berører du toppen av listen for å utvide dem.

Beregningen som antar hvor mye energi du vil bruke, er et estimat basert på kjørestil (antatt hastighet osv.) og miljøfaktorer (vindhastighet og -retning, omgivelsestemperaturer og meldte temperaturer, lufttetthet og -fuktighet osv.). Når du kjører, lærer Model S kontinuerlig hvor mye energi den bruker, som fører til økt nøyaktighet over tid. Model S antar energiforbruk basert på kjørestilen til det individuelle kjøretøyet. Hvis du for eksempel kjører aggressivt over en periode, vil fremtidige rekkeviddeantagelser formode høyere forbruk. Noen faktorer som bidrar til antatt energi (for eksempel meldte temperaturer og vindhastigheter), er bare tilgjengelige når Model S er koblet til Internett.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du har kjøpt en brukt Tesla-bil, anbefales det at du utfører en fabrikktilbakestilling (Kontroller > Service > Fabrikktilbakestilling) for å sikre at antatt energi er så nøyaktig som mulig.

I løpet av ruten overvåker Model S energiforbruk og oppdaterer estimatet for gjenværende energi på slutten av turen. En dialogboksadvarsel vises på den detaljerte kjøreanvisningen i disse situasjonene:

 • Et gult varsel vises når du har svært lite energi igjen for å nå destinasjonen, slik at du må kjøre sakte for å spare energi. Se Oppnå maksimal rekkevidde for tips om sparing av energi.
 • En rød advarsel vises når du må lade for å nå destinasjonen.

Du fastslår om du har nok energi til en rundtur ved å berøre batteriikonet i den detaljerte kjøreanvisningen for å vise en estimert beregning av energibruken for retur.

Unngå trafikk

Model S registrerer trafikkforholdene langs ruten i sanntid og justerer automatisk den beregnede kjøre- og ankomsttiden. I situasjoner der trafikkforholdene kan forsinke den beregnede ankomsttiden, og det finnes alternative ruter, kan navigasjonssystemet omdirigere deg til din nye destinasjon. For å avslå den alternative ruten trykker du på omdirigeringsvarselet på berøringsskjermen. Du kan også spesifisere det minste antallet minutter som må lagres før du omdirigeres. Du slår denne funksjonen av eller på ved å berøre Kontroller > Navigasjon > Unngå trafikk.

Når Unngå trafikk er aktivert, vises ikoner for trafikkforhold i sanntid langs navigasjonsruten når de detekteres, hvis dette er tilgjengelig i din region (premium-tilkobling kreves).
Ikon for fotoboks
Unntatt Frankrike: Dette vises når en fotoboks detekteres. Når du nærmer deg fotoboksen, kan Model S også avgi et lydsignal. Du aktiverer denne funksjonen ved å berøre Kontroller > Navigasjon > Fotobokslyd.
hvitt utropstegn i ikon av rød sirkel
Kun Frankrike: kan muligens inneholde én eller flere fotobokser eller diverse andre farer under kjøring. Når du nærmer deg fotoboksen, kan Model S også avgi et lydsignal. Du aktiverer denne funksjonen ved å berøre Kontroller > Navigasjon > Fotobokslyd.
stoppskiltikontrafikklysikon
Viser stoppskilt og trafikklys.

Ruteplanlegger

Ruteplanlegger (hvis tilgjengelig i ditt område) gir deg trygghet til å dra på lengre turer. Dersom det trengs lading for at du skal kunne nå frem til bestemmelsesstedet, vil Ruteplanlegger legge ruten via superladerstasjonene. Ruteplanleggeren velger en rute og gir ladetider for å minimere hvor lang tid du bruker på kjøring og lading. For å aktivere ruteplanleggeren trykker du på kartets innstillingsikon (se Navigasjonsinnstillinger), og deretter på Ruteplanlegger.

Når ruteplanleggeren er aktivert og lading kreves for å nå destinasjonen, inkluderer listen for detaljerte kjøreanvisninger superladerstopp, anbefalt ladetid ved hver superlader, og et estimat på hvor mye energi som vil være tilgjengelig når du kommer til superladeren.

Hvis du vil fjerne superladerstopp og bare vise kjøreanvisninger, berører du Fjern alle ladestopp nederst på de detaljerte kjøreanvisningene. Hvis du fjerner ladestopp, kan det hende at de detaljerte kjøreanvisningene viser et varsel som indikerer at lading er nødvendig for å nå destinasjonen. For å legge et superladerstopp til de detaljerte kjøreanvisningene igjen berører du Legg til ladestopper.

Når du lader ved et superladerstopp, viser ladeskjermen gjenværende ladetid som trengs for å kjøre til neste superladerstopp eller destinasjon (hvis det ikke er behov for ytterligere lading). Hvis du benytter kortere eller lengre ladetid, justeres ladetiden for de neste superladerstoppene tilsvarende. Du kan også bruke mobilappen til å overvåke gjenværende ladetid etter behov.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du navigerer til en superlader eller, i noen regioner, et tredjeparts hurtigladersted via Ruteplanlegger, kan Model S tildele energi til å forvarme batteriet slik at det kommer til superladeren eller et tredjeparts hurtigladersted med optimal batteritemperatur. Dette reduserer ladetiden (se Lading).

Hvis ruteplanleggeren anslår at du ikke har nok energi til returen din, og det ikke finnes noen superladere tilgjengelig på ruten din, viser ruteplanleggeren et varsel øverst i de detaljerte kjøreanvisningene, og informerer deg om at lading er nødvendig for å nå målet ditt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis det oppstår et strømbrudd på en superlader langs ruten din, viser Ruteplanlegger en varselmelding og forsøker å omdirigerer deg til en annen superlader.

Kartoppdateringer

Når oppdaterte kart blir tilgjengelig, sendes de automatisk til Model S over Wi-Fi. For å sikre at du mottar dem, må du regelmessig koble Model S til et Wi-Fi-nettverk (se Wi-Fi). Berøringsskjermen viser en melding som informerer deg om at nye kart har blitt installert.