Sikkerhetsinnstillinger

Om sikkerhetssystemet

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregionen kan det hende at bilen din ikke har en hørbar alarm for sikkerhetsfunksjoner eller at funksjonene ikke fungerer akkurat som beskrevet.

Hvis Model S ikke registrerer en nøkkel i nærheten, og en låst dør eller et låst bagasjerom åpnes, lyder en alarm. Hovedlysene og blinklysene blinker også. Alarmen deaktiveres ved å trykke på en hvilken som helst knapp på nøkkelfjernkontrollen.

Du kan aktivere eller deaktivere alarmsystemet ved å berøre Kontroller > Trygghet > Sikkerhetsalarm. Når alarmen er slått på, aktiverer Model S den ett minutt etter at du har gått ut av bilen, dørene låses, og en registrert nøkkel ikke registreres lenger.

En batteridrevet sirene (hvis utstyrt) høres i situasjoner der en låst dør eller et låst bagasjerom åpnes og Model S ikke registrerer en nøkkel i nærheten. Hvis du også ønsker at denne sirenen aktiveres i situasjoner der kjøretøyet oppdager bevegelse inne i kupeen, aktiverer du Helling/innbrudd (se Helling/innbrudd (hvis utstyrt)).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model S er i Sentry Mode (se Slik bruker du Sentry Mode (med USB-flash-enhet)), er innstillingen Sikkerhetsalarm ikke tilgjengelig.

Helling/innbrudd (hvis utstyrt)

Bilen din er kanskje ikke utstyrt med denne funksjonen, avhengig av konfigurasjon, markedsregion og produksjonsdato.

Sikkerhetsalarm må være på for å aktivere Helling/innbrudd.

Helling/innbrudd aktiverer alarmen i kjøretøyet hvis Model S registrerer bevegelse i kupeen, eller hvis kjøretøyet beveger seg eller skråstilles (f.eks. ved tauing eller jekking). For å aktivere denne funksjonen trykker du på Kontroller > Trygghet > Helling/innbrudd.

Innbruddssensoren deaktiveres automatisk i situasjoner der klimaanlegget er aktivt når du forlater kjøretøyet. Hvis du vil overstyre denne funksjonen, kan du slå på sensoren for Helling/innbrudd manuelt igjen, etter å ha valgt Hold klima på, Dog Mode eller Campingmodus.

Hellings-/innbruddssensoren aktiveres automatisk på nytt ved starten av hver kjøresyklus.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Alarmen Bevegelse/innbrudd må være slått av for å bruke Kupéopphetelsevern (se Kupéopphetelsevern).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Husk å slå av Helling/innbrudd hvis du lar noe som beveger seg, være igjen i det låste kjøretøyet. Hvis denne innstillingen er på, vil enhver bevegelse som registreres i Model S, aktivere innbruddsalarmen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model S er i Sentry Mode (se Slik bruker du Sentry Mode (med USB-flash-enhet)), er innstillingen Helling/innbrudd ikke tilgjengelig.

Enhanced Anti-Theft-oppgradering (hvis montert)

Hvis kjøretøyet er utstyrt med Enhanced Anti-Theft-oppgraderingen, lyder hornet i situasjoner der låste dører eller bagasjerom åpnes og Model S ikke registrerer en nøkkel i nærheten. Dersom Helling/innbrudd er aktivert, høres sirenen også hvis Model S registrerer bevegelse i kupeen, eller hvis bilen beveger seg eller skråstilles (f.eks. ved tauing eller jekking). Slå Helling/innbrudd-alarmen på eller av ved å trykke på Kontroller > Trygghet > Helling/innbrudd.

PIN for å kjøre

For å øke sikkerheten kan du forhindre Model S fra å kjøres til en 4-sifret PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer) blir oppgitt. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, trykker du på Kontroller > Trygghet > PIN for å kjøre og følger instruksjonene på skjermen for å opprette en kjøre-PIN.

Når den er aktivert, må du i tillegg til å angi den 4-sifrede PIN-koden for å kjøre også bruke den for å gå inn i Valet-modus for første gang, og opprette den 4-sifrede PIN-koden for å gå inn og ut av Valet-modus. Når du er i Valet-modus, kan Model S kjøres uten behov for å angi kjøre-PIN. Innstillingen for PIN for å kjøre er deaktivert når Valet-modus er aktiv.

Hvis du glemmer kjøre-PIN-koden, berører du koblingen for å angi Tesla-påloggingsinformasjonen din på dialogboksen for PIN for å kjøre, og deretter følger du instruksjonene på berøringsskjermen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Dersom berøringsskjermen mot formodning ikke skulle svare, kan det være at du ikke kan angi PIN-koden. I så tilfelle prøver du først å startet berøringsskjermen på nytt (se Omstart av berøringsskjermen eller instrumentpanelet). Hvis berøringsskjermen fortsatt ikke svarer, kan du omgå PIN for å kjøre ved å slå på nøkkelfri kjøring i Tesla-mobilappen.

PIN-kode til hanskerom

Beskytt innholdet i hanskerommet med en 4-sifret PIN-kode (ikke relatert til PIN for å kjøre). Aktiver ved å berøre Kontroller > Sikkerhet > PIN-kode til hanskerom, og følg anvisningene på berøringsskjermen. Når dette er aktivert, bes du angi PIN-koden for å åpne hanskerommet. Velg bryteren for deaktivering, og angi deretter PIN-koden for å fjerne denne ekstra beskyttelsen.

Hvis du glemmer PIN-koden til hanskerommet, kan den tilbakestilles ved å angi Tesla-påloggingsinformasjonen din og deretter følge anvisningene på berøringsskjermen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bruk av PIN-kode til hanskerom gjør at hanskerommet kan åpnes, selv når Model S er i Valet-modus.

Fartsbegrensning

Fartsbegrensning lar deg begrense akselerasjon og maksimal kjørehastighet til en valgt verdi mellom 80 og 193 km/t. Første gang du bruker denne funksjonen, må du opprette en firesifret PIN-kode som du må bruke for å aktivere og deaktivere Fartsbegrensning. Når det er aktivert og kjørehastigheten kommer innenfor ca. 5 km/t av den maksimale hastigheten, høres et lydvarsel, det vises en melding på instrumentgruppen, og Model S sender et varsel til mobilappen. Du kan også berøre Sikkerhet > Fartsbegrensning for aktivering fra Tesla-mobilappen. Slik aktiveres Fartsbegrensning:

 1. Sørg for at Model S står i Park.
 2. Berør Kontroller > Sikkerhet > Fartsbegrensning på berøringsskjermen.
 3. Velg maksimal kjørehastighet.
 4. Dra glidebryteren til -stillingen.
 5. Angi den firesifrede PIN-koden du ønsker å bruke til å aktivere og deaktivere Fartsbegrensning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du glemmer PIN-koden, kan du deaktivere Fartsbegrensning ved å angi påloggingsinformasjonen til Tesla-kontoen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når fartsgrensemodus er aktivert, angis akselerasjonsinnstillingen automatisk til Chill.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kjøring i nedoverbakke kan øke hastigheten og føre til at Model S overskrider den valgte maksimale hastigheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Fartsbegrensning er ikke en erstatning for god dømmekraft, føreropplæring og behovet for å følge med på fartsgrenser og kjøreforhold. Ulykker skjer ved alle hastigheter, og det er ditt ansvar å kjøre trygt.

Slett nettleserdata

Du kan slette kjøretøyets nettleserdata (som du ville gjort på en datamaskin eller smarttelefon) ved å navigere til Kontroller > Service > Slett nettleserdata. Dette er nyttig i mange situasjoner, for eksempel sletting av innstillinger eller søk fra en annen fører.

Merk av i boksene på berøringsskjermen for å utelukke bokmerker og/eller historikk etter behov.