Jekke opp og løfte

Jekkprosedyre

Følg trinnene nedenfor for å løfte Model S. Sørg for at andre verksteder er klar over hvor løftepunktene er.

 1. Plasser Model S midt mellom løftestolpene.
 2. Hvis Model S har luftfjæring, justerer den seg automatisk, selv når strømmen er slått av (se Service-modus). Bruk berøringsskjermen til å angi fjæringen som følger:
  • BerørKontroller > Fjæring.
  • Trykk inn bremsepedalen, og berør Svært høy for å maksimere fjæringshøyden.
  • Berør Kontroller > Service > Service-modus for å deaktivere selvjustering.
 3. Plasser løftearmputene under de angitte karosseriløftepunktene som vist.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  IKKE plasser løftearmputene under batteriet eller sideskinnene.
  Bilen sett fra undersiden med løftepunkter vist i grønt og områder som må unngås, vist i rødt.
 4. Juster høyden og posisjonen til løftearmputene for å sikre at de er riktig plassert.
 5. Få hjelp til å heve heisen til ønsket høyde mens du kontrollerer at løftearmputene ikke flytter seg.
 6. Aktiver eventuelle sikkerhetslåser for heisen. Følg instruksjonene til heisprodusenten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Service-modus annulleres når Model S kjører i hastigheter over 7 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Service-modus aktiveres kanskje uventet i situasjoner der et objekt støtter bilens vekt (f.eks. når støtfangeren hviler på en fortauskant).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Luftfjæringssystemet justerer seg selv automatisk, selv når strømmen er slått av. Du MÅ deaktivere dette systemet, ved å sette bilen i Service-modus, før den løftes eller jekkes opp. Hvis du ikke deaktiverer luftfjæringen, kan det hende at Model S forsøker å selvjustere, noe som kan føre til alvorlig skade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model S må aldri løftes når ladekabelen er koblet til, selv når lading ikke pågår.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke utfør arbeid på en bil som ikke er skikkelig støttet opp. Det kan føre til alvorlig skade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
IKKE løft med løftearmputer under batteriet eller sideskinnene. Plasser kun løftearmputene under de angitte karosseriløftepunktene. De viste plasseringene er de eneste godkjente løftepunktene for Model S. Hvis den løftes på noe annet punkt, kan det forårsake skade. Skader forårsaket av feil løfting av Model S dekkes ikke av garantien.

Service-modus

Hvis Model S har luftfjæring, justerer den seg automatisk, selv når strømmen er slått av. For at skader når du jekker eller løfter kjøretøyet skal forhindres, må du aktivere Service-modus for å deaktivere selvjustering. Service-modus hindrer selvjusteringen som skjer selv når Model S er slått av.

Trykk inn bremsepedalen, og berør Kontroller > Service > Service-modus.

For å deaktivere må du berøre Service-modus.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Service-modus deaktiveres automatisk når du kjører over 7 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S angir også Service-modus automatisk hvis det registreres at bilen ikke kan redusere til målhøyden, eller hvis den registrerer at et objekt støtter bilens vekt (f.eks. når støtfangeren hviler på en fortauskant).