Jekke opp og løfte

Følg trinnene nedenfor for å løfte Model S. Sørg for at andre verksteder er kjent med disse instruksjonene, inkludert hvor løftepunktene er samt advarsler.

 1. Plasser Model S midt mellom løftestolpene.
 2. Hvis Model S er utstyrt med luftfjæring, selvjusterer den, selv når bilen er i hvilemodus og berøringsskjermen er slått av (se Luftfjæring Service-modus). Bruk berøringsskjermen til å angi fjæringen som følger:
  • BerørKontroller > Fjæring.
  • Trykk inn bremsepedalen, og berør Svært høy for å maksimere fjæringshøyden.
  • Berør Kontroller > Service > Luftfjæring Service-modus for å deaktivere selvjustering.
 3. Plasser løftearmputene under de angitte karosseriløftepunktene som vist.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  IKKE plasser løftearmputene under batteriet eller sideskinnene.
  bilen sett fra undersiden med løftepunkter vist i grønt og områder som må unngås, vist i rødt
 4. Juster høyden og posisjonen til løftearmputene for å sikre at de er riktig plassert.
 5. Få hjelp til å heve heisen til ønsket høyde mens du kontrollerer at løftearmputene ikke flytter seg.
 6. Aktiver eventuelle sikkerhetslåser for heisen. Følg instruksjonene til heisprodusenten.
 7. Etter senking av bilen, deaktiverer du Luftfjæring Service-modus ved å berøre Kontroller > Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Luftfjæringssystemet selvjusterer automatisk, selv når bilen er i hvilemodus og berøringsskjermen er slått av. Du MÅ deaktivere dette systemet, ved å sette bilen i Luftfjæring Service-modus, før den løftes eller jekkes opp. Hvis du ikke deaktiverer luftfjæringen, kan det hende at Model S forsøker å selvjustere, noe som kan føre til alvorlig skade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model S må aldri løftes når ladekabelen er koblet til, selv når lading ikke pågår.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke utfør arbeid på en bil som ikke er skikkelig støttet opp. Det kan føre til alvorlig skade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er ditt ansvar å være observant når det gjelder bilen og omgivelsene. Sørg for at området er fritt for hindringer ved heving og senking av Model S, og at dørene, bagasjerommet foran og bakluken er lukket etter behov for å unngå skade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
IKKE løft med løftearmputer under batteriet eller sideskinnene. Plasser kun løftearmputene under de angitte karosseriløftepunktene. De viste plasseringene er de eneste godkjente løftepunktene for Model S. Hvis den løftes på noe annet punkt, kan det forårsake skade. Skader forårsaket av feil løfting av Model S dekkes ikke av garantien.

Luftfjæring Service-modus

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis Luftfjæring Service-modus ikke aktiveres, kan det føre til at bilen selvjusterer, som igjen kan føre til skade, personskade eller dødsfall.

Hvis Model S er utstyrt med luftfjæring, selvjusterer den, selv når bilen er i hvilemodus og berøringsskjermen er slått av. For at skader når du jekker eller løfter kjøretøyet skal forhindres, må du aktivere Luftfjæring Service-modus for å deaktivere selvjustering. Luftfjæring Service-modus hindrer at selvjusteringen skjer automatisk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Luftfjæring Service-modus aktiveres kanskje uventet i situasjoner der et objekt støtter bilens vekt (f.eks. når støtfangeren hviler på en fortauskant).