Samsvar med sertifisering

Nøkkel og passivt opplåsingssystem

FCC-sertifisering

Modellnummer Mfr Frekvens Testet for
A-0749G02 Pektron 315 MHz

USA
Canada
Mexico
Taiwan

A-0749G12 Pektron 315 MHz

USA
Canada
Mexico
Taiwan

WC1 Tesla 127,7 KHz Global

De angitte enhetene ovenfor er i overensstemmelse med Del 15 av FCC-reglene, RSS-standard(er) som er unntatt fra Industry Canada-lisensen og EU-direktiv 2014/53/EU.

 1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
 2. Denne enheten må akseptere eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Tesla, kan oppheve autorisasjonen din til å betjene utstyret.

Erklæring om strålingseksponering

Produktet samsvarer med FCC/IC RF-eksponering for trådløs strømoverføring med lavt strømforbruk. Grensen for RF-eksponering er fastsatt for et ukontrollert miljø og er trygge for tiltenkt bruk som beskrevet i denne håndboken. Den lengste avstanden for RF-eksponering som samsvar ble demonstrert for, var ved 20 cm og lengre fra brukerens kropp, og du kan angi enheten til lavere utgangseffekt hvis en slik funksjon er tilgjengelig.

MIC-sertifisering

Modellnummer Mfr MHz Testet for
A-0749G04/A-0749G14 Pektron 315 Japan

CE-sertifisering

Modellnummer Mfr MHz Testet for
A-0749G01 and A-0749G11 Pektron 433

Europa

Australia

New Zealand

Singapore

Sør-Korea

A-0749G05 and A-0749G15 Pektron 433

Kina

Hongkong

Korea

Enhetene opplistet ovenfor samsvarer med CE-standardene. Drift er avhengig av følgende to forhold:

 1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
 2. Denne enheten må akseptere eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Tesla, kan oppheve autorisasjonen din til å betjene utstyret.

SRIM-godkjenning (Malaysia)

Modellnummer Mfr Frekvens Testet for
A-0749G01 and A-0749G11 Pektron 433–435 MHz Malaysia

Samsvarsmerke

Modell A-0749G11:

Bilde av eksempel på samsvarsmerke.

Modell A-0749G01:

Bilde av eksempel på samsvarsmerke.

System for dekktrykkovervåking

FCC-ID-er: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

IC-ID: 11852A-201FS4X

Dekktrykkovervåkingssystemet (TMPS) overholder del 15 i FCC-reglene og RSS-210 i Innovation, Science and Economic Development Canada. Drift er avhengig av følgende to forhold:

 1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
 2. Denne enheten må akseptere eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Tesla, kan oppheve autorisasjonen din til å betjene utstyret.

HomeLink

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene, RSS-210 Industry Canada og med EU-direktiv 2014/53/EU.

Drift er avhengig av følgende forhold:

 • Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens.
 • Denne enheten må akseptere eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Alle endringer eller modifikasjoner på enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten eller Tesla, kan oppheve autorisasjonen din til å bruke utstyret.

Radiofrekvensinformasjon

Dette utstyret er testet og samsvarer med grensene for en digital enhet i klasse B, i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i montering i bolig. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke det monteres og brukes i henhold til instruksjonene, føre til skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke oppstår i en spesifikk montering. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret på og av, kan man forsøke å rette opp interferens ved hjelp av ett eller flere tiltak:

 • Snu eller flytt mottakerantennen.
 • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et uttak i en annen krets enn det mottakeren er koblet til.
 • Få hjelp av forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

RF-moduler

Enhetene beskrevet ovenfor, samsvarer med CE-standardene. Drift er avhengig av følgende to forhold:

 1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens.
 2. Denne enheten må akseptere eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Tesla, kan oppheve autorisasjonen din til å betjene utstyret.

Beskrivelse Frekvensbånd Strømnivå Antenneplassering
Nøkkelfjernkontroll

Send – 433,9 MHz
Motta – 134,2 kHz

10 mW (0,285 μW ERP)
ved 433,9 MHz

Karosseri-/sikkerhetskontroller

Send – 134,2 kHz
Motta – 433,9 MHz

n/a (magnetfelt) Fotbrønn på passasjersiden
TPMS-sensor

433,9 MHz

2,5 mW Hvert hjul
TPMS-modul/antenne

Motta – 433,9 MHz

n/a (kun mottak) C-stolpe på venstre side
AM/FM

522–1620 kHz
88–108 MHz

n/a (kun mottak) Bakvindu
DAB 174–241 MHz n/a (kun mottak) Bakvindu
HomeLink (hvis tilgjengelig) 433,9 MHz 10 mW Over støtfangerbjelken foran
Passiv inngang

Send – 134,2 kHz
Motta – 433,9 MHz
                        

2 i dekslene på instrumentpanelet
1 i bakre støtfanger

Bluetooth 2402–2480 MHz 2,5 mW maks. B-list i midten av taket
GSM (bånd 5/8)

Send – 824–849, 880–915 MHz
Motta – 864–894, 925–960 MHz

2 W

Send – høyre sidespeil
Motta – høyre sidespeil

GSM (bånd 2/3)

Send – 1710–1785, 1850–1910 MHz
Motta – 1805–1880, 1930–1990 MHz

1 W

Send – høyre sidespeil
Motta – høyre sidespeil

WCDMA (bånd 5/6/19/8)

Send – 824–849, 880–915 MHz
Motta – 864–894, 925–960 MHz

250 mW

Send – høyre sidespeil
Motta – høyre sidespeil

WCDMA (bånd 1/2/3/4)

Send – 1710–1785, 1850–1910, 1920–1980 MHz
Motta – 1805–1880, 1930–1990, 2110–2170 MHz

250 mW

Send – høyre sidespeil
Motta – høyre sidespeil

LTE (bånd 5/19/26/8/20/28)

Send – 703–748, 814–849, 832–862, 880–915 MHz
Motta – 758–803, 791–821, 859–894, 925–960 MHz

200 mW

Send – høyre sidespeil
Motta – høyre sidespeil

LTE (bånd 21/32)

Send – 1447,9–1462,9 MHz
Motta – 1452–1510,9 MHz

200 mW

Send – høyre sidespeil
Motta – høyre sidespeil

LTE (bånd 1/2/3/4)

Send – 1710–1785, 1850–1910, 1920–1980 MHz
Motta – 1805–1880, 1930–1990, 2110–2170 MHz

200 mW

Send – høyre sidespeil
Motta – høyre sidespeil

LTE (bånd 7)

Send – 2500–2570 MHz
Motta – 2620–2690 MHz

200 mW

Send – høyre sidespeil
Motta – høyre sidespeil

Wi-Fi

2400–2483,5 MHz
5180–5825 MHz

100 mW

Venstre sidespeil
Venstre sidespeil/B-list i midten av taket

GPS 1563–1587 MHz n/a (kun mottak) Mellom frontrute og bakspeil

Nøkkel og system for passiv inngang

Kjøretøyet har forskjellige typer radioutstyr. Produsentene av radioutstyret erklærer at RF-modulene oppført ovenfor, er evaluert opp mot de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til samsvarserklæringen finner du på følgende URL-adresse: https://www.tesla.com/eu-doc.

Komponent Frekvens (MHz) Strømnivå
System for passiv inngang 13,56 Kun magnetfelt
System for passiv inngang 2402-2480 4 mW
Nøkkelfjernkontroll 2402–2480 4 mW