Antispinn

Slik fungerer den

Antispinnsystemet overvåker kontinuerlig hastigheten til for- og bakhjulene. Hvis Model S opplever tap av trekkraft, vil systemet minimere hjulspinn ved å kontrollere bremsetrykket og motorkraften. Som standard er antispinnsystemet på. Under normale forhold bør det forbli på for å sikre maksimal sikkerhet.

oransje ikon av bilen sett bakfra med snirklete hjulspor
Denne gule lampen for elektronisk stabilitetskontroll blinker på instrumentpanelet når antispinnsystemet aktivt kontrollerer bremsetrykket og motorkraften for å minimere hjulspinn. Hvis lampen forblir tent, har det blitt oppdaget en feil på antispinnsystemet. Kontakt Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Antispinn kan ikke forhindre kollisjoner som skyldes uforsiktig kjøring eller brå svinging i høye hastigheter.

Tillate hjulspinn

Du kan aktivere Slip Start for at hjulene skal kunne spinne ved en begrenset hastighet. Slip Start kan kun aktiveres når Model S kjører i 48 km/t eller saktere. Slip Start deaktiveres automatisk når hastigheten er over 80 km/t.

Under normale forhold bør ikke Slip Start aktiveres. Slå kun på antispinn i omstendigheter der du ønsker at hjulene skal spinne, som følgende:

  • start på løse overflater, for eksempel grus eller snø
  • kjøring i dyp snø, sand eller gjørme
  • rugging ut av et hull eller dype hjulspor

Du kan la hjulene spinne ved å berøre Kontroller > Pedaler og styring > Slip Start.

oransje ikon av bilen sett bakfra med snirklete hjulspor og ordet OFF
Instrumentpanelet viser en varselmelding når Slip Start er aktivert.

Selv om Slip Start automatisk deaktiveres igjen neste gang du starter Model S, anbefales det på det sterkeste at du deaktiverer det umiddelbart etter at omstendighetene som gjorde at du aktiverte det, endrer seg.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Slip Start kan ikke slås på mens du aktivt bruker Cruise Control.