Informasjon om høyspenningsbatteri

Model S har et av de mest sofistikerte batterisystemene i verden. Den viktigste måten du kan bevare høyspenningsbatteriet på, er å LA BILEN VÆRE TILKOBLET når du ikke bruker den. Dette er spesielt viktig hvis du ikke har planer om å kjøre Model S på flere uker.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
På tomgang og frakoblet bruker bilen energi fra batteriet periodisk for systemtester og opplading av lavspenning-batteriet ved behov.

Det er ingen fordeler ved å vente til spenningen i batteriet er lav før du lader det opp. Batteriet yter faktisk best når det lades regelmessig.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du lar batteriet bli utladet til 0 %, kan andre komponenter bli skadet, eller det kan være behov for at de erstattes (for eksempel lavspenning-batteriet). I slike tilfeller er du ansvarlig for kostnader til reparasjon og/eller transport. Utgifter i forbindelse med utladet batteri dekkes ikke av garantien eller av veihjelpen.

Toppladehastigheten til batteriet kan reduseres noe etter et stort antall raske DC-ladeøkter, som f.eks. med superladere. Maksimal kjørerekkevidde og batterisikkerhet sørges for ved å redusere batteriets ladehastighet når det er for kaldt, når det nesten er fulladet samt når tilstanden endres med bruk og over tid. Disse endringene i batteriets tilstand drives av batteriets fysikk og kan øke den totale varigheten av superlading med noen få minutter over tid. Du kan minimere ladetiden ved å bruke Ruteplanlegger (hvis tilgjengelig i din markedsregion) til å varme opp batteriet mens du kjører til en superlader. Se Ruteplanlegger for mer informasjon.

Pleie av batteriet

La aldri batteriet bli helt utladet.

Selv når du ikke kjører Model S, lades batteriet ut svært sakte mens det gir strøm til bilens elektronikk. Batteriet kan lades ut med ca. 1 % per dag, men utladingshastigheten kan variere avhengig av miljøfaktorer (som kaldt vær), bilkonfigurasjonen og innstillingene du har valgt på berøringsskjermen. Det kan oppstå situasjoner hvor du må la Model S stå frakoblet i en lengre periode (for eksempel på en flyplass når du er ute og reiser). I slike tilfeller må du ikke glemme de nødvendige 1 % for å sikre at batteriet fortsatt har et tilstrekkelig ladenivå. I løpet av en periode på to uker (14 dager) kan batteriet for eksempel lades ut med ca. 14 %.

Utlading av batteriet til 0 % kan føre til skade på bilkomponenter. For å beskytte mot en fullstendig utladning går Model S over i en lavforbruksmodus når det viste ladenivået faller til omtrent 0 %. I denne modusen slutter batteriet å støtte den innebygde elektronikken og lavspenning-hjelpebatteriet. Når denne lavforbruksmodusen er aktiv, plugger du Model S umiddelbart inn for å hindre starthjelp og bytte av lavspenning-batteri.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model S ikke svarer og ikke vil låses opp, åpne eller lade, kan lavspenning-batteriet være utladet. I en slik situasjon kan du prøve å gi starthjelp for å få lavspenning-batteriet i gang (se Starthjelp). Bilen fremdeles ikke svarer, bruker du mobilappen til å avtale service.

Temperaturgrenser

Ikke utsett Model S for temperaturer over 60 °C eller under –30 °C i mer enn 24 timer av gangen.

Energisparingsfunksjon

Model S har en energisparingsfunksjon som reduserer energiforbruket til displayene når Model S ikke er i bruk. På nyere biler er denne funksjonen automatisert for å gi optimal energisparing. På eldre biler kan du derimot kontrollere hvor mye energi som forbrukes av displayene, ved å trykke på Kontroller > Skjerm > Energisparing. For mer informasjon om maksimering av rekkevidde og energisparing, se Oppnå maksimal rekkevidde.

Bil under vann

Som med alle biler – hvis din Tesla utsettes for flom, ekstremvær eller ellers havner under vann (spesielt saltvann), må den behandles som om den har vært utsatt for en ulykke, og forsikringsselskapet ditt må kontaktes for støtte. Ikke prøv å bruke bilen før Tesla Service har kontrollert den, men den må slepes eller flyttes bort fra eventuelle strukturer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Skader forårsaket av vann, dekkes ikke av garantien.

Advarsler og forholdsregler i forbindelse med batteri

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kun en opplært tekniker skal utføre service på høyspenningssystemet. Ikke under noen omstendigheter må du åpne eller manipulere batteriet. Ikke demonter, fjern eller skift komponenter, kabler eller kontakter med høy spenning. Høyspenningskabler er vanligvis oransje slik at de lett kan identifiseres.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis batteriets ladenivå faller til 0 %, må du koble det til strøm. Hvis du lar Model S stå frakoblet i en lengre periode, kan det hende at det ikke lenger er mulig å lade bilen, eller at du må bruke starthjelp eller skifte ut lavspenning-batteriet for å starte opp. Hvis du lar Model S stå frakoblet over lengre tid, kan det dessuten oppstå permanent skade på batteriet. Hvis du ikke klarer å lade Model S etter å ha forsøkt å gi lavspenning-batteriet starthjelp, må du avtale service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Batteriet krever ikke vedlikehold fra eierens side. Ikke fjern kjølevæskelokket og ikke fyll på væske. Hvis instrumentpanelet varsler deg om at væskenivået er lavt, bruker du mobilappen til å avtale service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk batteriet som en stasjonær strømkilde. Hvis du gjør det, blir garantien annullert.