Bremsing og stopping

Bremsesystemer

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er avgjørende for sikkerheten å ha bremsesystemer som fungerer ordentlig. Hvis du opplever et problem med bremsepedalen, bremsekaliperne eller andre komponenter i Model Ss bremsesystem, må du kontakte Tesla umiddelbart.

Model S har blokkeringsfritt bremsesystem (ABS) som forhindrer at hjulene låser seg når du bruker maksimalt bremsetrykk. Dette forbedrer styrekontrollen under tung bremsing ved de fleste veiforhold.

Ved nødbremsing overvåker ABS hastigheten til hvert hjul og varierer bremsetrykket i henhold til veigrepet.

Variasjonen i bremsetrykk kan kjennes som en pulserende følelse gjennom bremsepedalen. Dette viser at ABS er i drift og er ingen grunn til bekymring. Hold et fast og jevnt trykk på bremsepedalen når du kjenner pulseringen.

ordet ABS i en oransje sirkel
ABS-indikatoren blinker raskt oransje på instrumentpanelet når du starter opp Model S. Hvis denne indikatoren lyser på andre tidspunkter, har det oppstått en feil i ABS-systemet og det virker ikke lenger. Kontakt Tesla. Bremsesystemet fungerer fortsatt som det skal, og påvirkes ikke av en ABS-feil. Bremselengden kan imidlertid øke. Kjør forsiktig og unngå kraftig bremsing.
rødt utropstegn i en rød sirkel med ordet BRAKE under
Hvis denne røde bremseindikatoren vises på instrumentpanelet på andre tidspunkter enn en kort visning ved oppstart av Model S, er det registrert en feil i bremsesystemet eller lavt nivå av bremsevæske. Kontakt Tesla umiddelbart. Påfør et jevnt og fast trykk på bremsepedalen for å stoppe bilen når det er trygt.
oransje utropstegn i en oransje sirkel med ordet BRAKE under
Hvis instrumentpanelet viser denne oransje bremseindikatoren, er det oppdaget en feil hos bremseforsterkeren. Trykk jevnt og hold bremsene faste for å stoppe bilen når sikkerheten tillater det. Hydraulic Boost Compensation vil være aktiv (se Hydraulic Boost Compensation).

Nødbremsing

I nødstilfeller trykker du bremsepedalen helt inn og holder et fast trykk, selv på overflater med lav friksjon. ABS varierer bremsetrykket til hvert hjul i henhold til friksjonen. Dette forhindrer at hjulet låser seg og sikrer at du stanser så trygt som mulig.

Hvis en alternativ metode for å stoppe bilen er nødvendig, trykker du på og holder inne Park-knappen på kjørehendelen, for å aktivere bremsene og fjerne kjøremoment mens knappen holdes inne.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke pump bremsepedalen. Det forstyrrer driften av ABS og kan øke bremselengden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hold alltid trygg avstand til bilen foran og vær oppmerksom på farlige kjøreforhold. Selv om ABS kan redusere stopplengden, kan det ikke overvinne fysiske lover. Det reduserer heller ikke faren for vannplaning (der et lag med vann forhindrer direkte kontakt mellom dekkene og veien).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Den automatiske nødbremsingen (se Kollisjonsvarselassistent) bryter kanskje inn for å bremse automatisk i situasjoner der en kollisjon ansees som umiddelbart forestående. Automatisk nødbremsing er ikke beregnet på å forhindre en kollisjon. I beste fall kan det redusere kraften i en frontkollisjon ved å prøve å redusere kjørehastigheten. Hvis du stoler på at automatisk nødbremsing unngår en kollisjon, kan det føre til alvorlig skade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis bremsene ikke fungerer som de skal i et nødstilfelle, trykker du på og holder inne Park-knappen for å stoppe Model S. Ikke bruk denne metoden til å stoppe bilen med mindre det er helt nødvendig.

Dynamiske bremselys (hvis montert)

Hvis du kjører over 50 km/t og bremser kraftig (eller hvis automatisk nødbremsing aktiveres), blinker bremselysene raskt for å advare andre førere om at Model S stopper raskt. Hvis Model S stopper helt, blinker nødblinklysene. Blinkingen fortsetter til du trykker på gasspedalen eller trykker manuelt på nødblinklysknappen for å slå dem av (se ).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du kjører med tilhenger (hvis aktuelt), fungerer bremselysene på tilhengeren også som beskrevet ovenfor, selv om tilhengeren ikke er utstyrt med et separat bremsesystem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du kjører med tilhenger (hvis aktuelt), må du alltid øke følgeavstanden. Bråbremsing kan føre til skrensing eller at tilhengeren havner på tvers av veien og man mister kontroll.

Brake Disc Wiping

Model S er utstyrt med Brake Disc Wiping for å sikre at bremsene dine reagerer i kaldt og varmt vær. Når det registreres kaldt og varmt vær, bruker denne funksjonen en umerkelig mengde bremsekraft for å fjerne vann fra overflaten på bremseskivene.

Hydraulic Fade Compensation

Model S er utstyrt med Hydraulic Fade Compensation. Dette bidrar til å overvåke trykket i bremsesystemet og ABS-aktivitet for tilfeller med redusert bremseytelse. Hvis redusert bremseytelse registreres (som et resultat av f.eks. bremsefading eller kalde/våte forhold), kan du kanskje høre en lyd, merke at bremsepedalen trekker seg vekk fra foten din og merke en kraftig økning i bremsing. Brems som normalt, og fortsett å trykke på bremsepedalen uten å slippe eller pumpe bremsene.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis bremsene ikke fungerer som de skal i et nødstilfelle, trykker du på og holder inne Park-knappen for å stoppe Model S. Ikke bruk denne metoden til å stoppe bilen med mindre det er helt nødvendig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hold alltid trygg kjøreavstand til bilen foran, og vær forsiktig på farlige kjøreforhold. Brake Disc Wiping og Hydraulic Fade Compensation fungerer ikke som erstatninger for tilstrekkelig bremsing.

Hydraulic Boost Compensation

Model S er utstyrt med en bremseforsterker som aktiverer bremsene når du trykker på bremsepedalen. Hydraulic Boost Compensation gir mekanisk assistanse i tilfelle feil hos bremseforsterkeren. Hvis det oppdages en feil hos bremseforsterkeren, kan bremsepedalen føles stivere å trykke på, og du kan høre en lyd når du trykker på bremsepedalen. Når du skal stoppe Model S, bruker du jevn kraft på bremsepedalen uten å slippe eller pumpe den. Kjør forsiktig og hold deg på trygg avstand fra andre trafikanter – responsen på bremsepedalen og bremseytelsen kan bli redusert.

Regenerativ bremsing

Når Model S beveger seg og foten ikke er på gasspedalen, reduserer regenerativ bremsing farten til bilen og sender overskuddsstrøm tilbake til batteriet. Ved å forutse stopp og redusere eller ganske enkelt ta foten av gasspedalen for å redusere farten kan du dra nytte av regenerativ bremsing for å øke kjørerekkevidden.

Strømmåleren i energiappen viser tilbakemelding på mengden strøm som brukes, i sanntid. Du kan også vise strømmåleren på den siden av instrumentpanelet du ønsker, ved å velge Energi med rulleknappen på ratt (se Ratt). Når energi hentes ved hjelp av regenerativ bremsing, viser strømmåleren et grønt område som representerer mengden strøm som går tilbake til batteriet.

Mengden strøm som føres tilbake til batteriet med regenerativ bremsing, avhenger av batteriets gjeldende tilstand. Regenerativ bremsing kan for eksempel være begrenset hvis batteriet er kaldt eller allerede er fulladet. Når regenerativ bremsing er begrenset, viser strømmåleren en stiplet linje for å angi mengden energi fra hastighetsreduksjon som ikke tilbakeføres til batteriet.

skjermbilde av strømmåleren til bilen med en pil som peker mot den gule stiplede linjen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis regenerativ bremsing reduserer hastigheten til Model S betydelig (som når foten ikke er på gasspedalen ved motorveihastigheter), tennes bremselyset for å varsle andre om at du reduserer hastigheten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Siden Model S bruker regenerativ bremsing, brukes bremseklossene vanligvis sjeldnere enn de i tradisjonelle bremsesystemer. For å unngå oppsamling av rust og korrosjon anbefaler Tesla å trykke på bremsepedalen regelmessig for å bruke de mekaniske bremsene og tørke bremseklossene og rotorene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ved snø og is kan Model S miste veigrepet under regenerativ bremsing, spesielt når Standard-innstillingen og/eller når vinterdekk ikke brukes. Tesla anbefaler å bruke Lav-innstillingen ved snø og is for å bidra til å opprettholde bilens stabilitet.

Angi nivå for regenerativ bremsing

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Innstillingen for regenerativ bremsing er ikke tilgjengelig på alle biler.

Du kan bruke berøringsskjermen til å endre nivået for regenerativ bremsing:

 1. Berør Kontroller > Pedaler og styring > Regenerativ bremsing.
 2. Velg mellom to nivåer:
  • Standard: Gir maksimal mengde regenerativ bremsing. Når du slipper gasspedalen, reduseres hastigheten til Model S.
  • Lav: Begrenser regenerativ bremsing. Når du slipper gasspedalen, bruker Model S lengre tid på å redusere hastigheten og ruller lengre enn hvis den var satt til Standard.

Stoppmodus

Regenerativ bremsing senker hastigheten til Model S når du slipper gasspedalen opp under kjøring. Du kan velge hva du vil at Model S skal gjøre når kjørehastigheten har blitt redusert til en svært lav hastighet (nesten stoppet) og både gasspedalen og bremsepedalen er sluppet opp. Når bilen er i Park, berører du Kontroller > Kjøring > Stoppmodus og velger blant disse alternativene:

 • CREEP: Når bilen er nesten eller helt stoppet, fortsetter motoren å aktivere dreiemoment og beveger Model S sakte forover (i Drive) eller bakover (i Reverse), lignende et konvensjonelt kjøretøy med automatisk girkasse. I enkelte situasjoner, som i bratte bakker eller innkjørsler, kan det være nødvendig å trykke inn gasspedalen for å fortsette å bevege bilen eller å hindre at Model S beveger seg i motsatt retning.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Stol aldri på at KRYPE skal tilføre nok dreiemoment til å forhindre at bilen ruller ned en bakke. Bruk alltid bremsepedalen for å bli stående stille eller gasspedalen for å fortsette opp bakken. Svikt kan føre til materiell skade og/eller en kollisjon.
 • HOLD: Maksimerer rekkevidden og reduserer slitasjen ved å fortsette å sørge for regenerativ bremsing ved hastigheter lavere enn med Krype- og Rull-innstillingene. Når Model S stopper, aktiveres bremsene automatisk uten at du må sette foten på bremsepedalen. Enten bilen er stoppet på flatt underlag eller i en bakke, holder Bakkestopp bremsene aktivert så lenge foten din ikke er på gass- og bremsepedalene. Se Bakkestopp.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Du må aldri stole på at bare HOLD kan sakke ned eller fullstendig stoppe bilen tilstrekkelig. Mange faktorer kan bidra til lengre stopplengde, f.eks. nedoverbakke, lavt innstilt regenerativ bremsing, og redusert eller begrenset regenerativ bremsing (se Regenerativ bremsing). Du må alltid være klar til å bruke bremsepedalen for å redusere hastigheten tilstrekkelig eller stoppe.
 • ROLL: Når Model S er nesten eller fullstendig stoppet, begynner den å rulle fritt som et kjøretøy i Neutral. Hvis Model S stoppes i en bakke, vil den derfor rulle nedover. Bremsen aktiveres ikke, og motoren bruker ikke dreiemoment (før gasspedalen trykkes ned).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du velger KRYPE eller RULL, kan du fremdeles bruke Bakkestopp for å aktivere bremsene. Du må imidlertid gi bremsepedalen et kort trykk når bilen er stoppet. Se Bakkestopp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den foretrukne innstillingen din for Stoppmodus synkroniseres ikke med førerprofilen din.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Trykk ned bremsepedalen hvis Model S beveger seg når denne bevegelsen er utrygg. Det er ditt ansvar å være årvåken og til enhver tid ha kontroll over bilen. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlig materiell skade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må ikke stole på at regenerativ bremsing og den valgte stoppmodusen holder deg og bilen trygge. Ulike faktorer som kjøring med tung last, i en bratt bakke eller på våt eller isete vei påvirker bremseegenskapene og distansen Model S bruker på å stoppe. Vær årvåken når du kjører, og vær alltid klar til å bruke bremsepedalen til å stoppe dersom trafikk- og veiforholdene krever det.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forovervendt kollisjonsvarsel og automatisk nødbremsing er ikke aktive når du kjører ved svært lave hastigheter (se Kollisjonsvarselassistent). Ikke stol på at disse funksjonen varsler deg om, hindrer eller reduserer omfanget av en kollisjon.

Parkeringsbrems

Når du skal aktivere parkeringsbremsen, berører du Kontroller > Trygghet > Parkeringsbrems. Følg instruksjonene på skjermen. Du kan også aktivere parkeringsbremsen ved å trykke på og holde inne knappen på enden av kjørehendelen når bilen står i Park.

kjørehendel vist med en pil som peker mot knappen på enden

Bruk berøringsskjermen til å frigjøre parkeringsbremsen manuelt (som også setter Model S i Neutral):

 1. Berør Kontroller > Trygghet.
 2. Trykk ned bremsepedalen, og berør deretter Parking Brake. Hvis Model S tidligere sto i Park, settes den Neutral.
en rød P i en rød sirkel med ordet PARK under
Når du aktiverer parkeringsbremsen manuelt med berøringsskjermen, lyser den røde indikatorlampen for parkeringsbrems på berøringsskjermen.
en oransje P i en oransje sirkel
Hvis parkeringsbremsen får et elektrisk problem, tennes den oransje indikatorlampen for parkeringsbrems, og en feilmelding vises på berøringsskjermen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Parkeringsbremsen virker bare på bakhjulene og er uavhengig av det pedalbetjente bremsesystemet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Dersom Model S mot formodning skulle miste elektrisk kraft, får du ikke tilgang til berøringsskjermen, og du kan derfor ikke frigjøre parkeringsbremsen uten først å gi starthjelp (se Starthjelp).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Under forhold med snø og is har bakhjulene kanskje ikke nok trekkraft for å hindre at Model S glir ned en helling, spesielt hvis vinterdekk ikke er montert. Unngå å parkere i hellinger under forhold med snø og is. Du er alltid ansvarlig for å parkere trygt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model S kan vise et varsel det er for bratt til å parkere trygt, eller hvis parkeringsbremsen ikke er ordentlig aktivert. Disse varslene er kun veiledende og er ikke en erstatning for førerens vurdering av trygge parkeringsforhold, inkludert spesifikke vei- eller værforhold. Ikke stol på at disse varslene skal avgjøre om det er trygt å parkere eller ei, uansett sted. Du er alltid ansvarlig for å parkere trygt.

Bremseslitasje

Model S bremseklossene har slitasjeindikatorer. En slitasjeindikator er en tynn metallremse som er festet til bremseklossen, og som hviner når den gnisser mot rotoren når klossen er slitt. Denne hvinelyden indikerer at bremseklossene er utslitte og trenger utskifting. Kontakt Tesla Service for å skifte bremseklossene.

Bremsene må kontrolleres visuelt med jevne mellomrom ved at dekket og felgen fjernes. Se Undersystemer for detaljerte spesifikasjoner og servicebegrensninger for rotorer og bremseklosser. I tillegg anbefaler Tesla rengjøring og smøring av bremsekaliperne årlig eller etter 20 000 km i områder der veiene saltes i vintermånedene.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis slitte bremseklosser ikke skiftes, vil det føre til skader på bremsesystemet og fare ved bremsing.