Bruk av denne brukerhåndboken

Når du vil søke etter noe, skriver du inn søkeord i søkefeltet øverst på skjermen (når det er valgt, må du kanskje bla nedover for å finne innholdet). Du kan også navigere blant innholdet ved å trykke på navigasjonsikonene i sidemenyen (nederst på en mobil enhet).

BRUKERHÅNDBOKEN DIN

For den nyeste og beste informasjonen som er tilpasset kjøretøyet ditt kan du vise brukerhåndboken på berøringsskjermen på kjøretøyet ved å berøre startprogrammet for apper og deretter velge Brukerhåndbok-appen. Informasjonen er spesifikk for kjøretøyet ditt avhengig av funksjonene du har kjøpt, kjøretøykonfigurasjonen, markedsregionen og programvareversjonen. Eierinformasjon som leveres av Tesla andre steder, oppdateres derimot etter behov og inneholder kanskje ikke informasjon som er unik for kjøretøyet ditt.

VERSJONSINFORMASJON

Informasjon om nye funksjoner vises på berøringsskjermen etter en programvareoppdatering og kan vises når som helst ved å velgeversjonsinformasjonfanen i manual-appen, eller ved å trykke på Kontroller > Programvare > Versjonsinformasjon. Hvis innholdet i eierhåndboken om hvordan du skal bruke kjøretøyet, ikke stemmer overens med versjonsinformasjonen, har versjonsinformasjonen forrang.

ILLUSTRASJONER OG PRODUKTSPESIFIKASJONER

Illustrasjonene i dette dokumentet er kun ment som eksempler. Avhengig av kjøretøyutvalget, programvareversjonen og markedsregionen kan det hende at informasjonen som vises på berøringsskjermen i ditt kjøretøy, ikke samsvarer helt.

Alle spesifikasjoner og beskrivelser i dette dokumentet er bekreftet som nøyaktige på tidspunktet for trykking. Da Tesla har stadig forbedring som mål, forbeholder vi oss imidlertid retten til når som helst å foreta produktendringer. Hvis du vil meddele unøyaktigheter eller utelatelser i dette dokumentet, kan du sende en e-post til ownersmanualfeedback@tesla.com.

SIKKERHETSINFORMASJON

Du finner sikkerhetsinformasjon i Model S-brukerhåndboken på berøringsskjermen.

Hvis du ønsker detaljert informasjon om din Model S, kan du gå til Teslas nettsted for din region og logge på Tesla-kontoen din eller registrere deg for å få en konto.

Hvis du har spørsmål eller problemer med Model S, ringer du Tesla. Nummeret som gjelder for området du befinner deg i, kan du finne på www.tesla.com. Velg område nederst på siden, så får du opp kontaktinformasjon.

© 2012–2024 TESLA, INC.

All informasjon i dette dokumentet og all kjøretøyprogramvare er underlagt opphavsrett og andre åndsverkrettigheter som tilhører Tesla, Inc. og deres rettighetshavere. Det er ikke tillatt å endre, gjengi eller kopiere dette materialet, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Tesla, Inc., og deres rettighetshavere. Mer informasjon er tilgjengelig på forespørsel. Vist her er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Tesla, Inc. i USA og andre land:

varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Tesla, Inc.