Bagasjerom foran

Åpne

Når du skal åpne bagasjerommet foran, sikrer du at Model S står i Park før du gjør ett av følgende og deretter åpner panseret:

 • Berør Kontroller > Bagasjerom foran på berøringsskjermen.
 • Trykk to ganger på knappen for bagasjerom foran på nøkkelfjernkontrollen.
 • Berør knappen for bagasjerom foran på mobilappen.
pil som peker opp fra panseret foran på bilen
bilikon med åpen dør

Når en dør eller bagasjerommet/bakluken er åpen, viser instrumentpanelet indikatorlampen for åpen dør. Bildet av Model S på berøringsskjermen viser også at bagasjerommet foran er åpent.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før panseret åpnes eller lukkes, er det viktig å kontrollere at området rundt det er fritt for hindringer (mennesker og gjenstander). Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til materiell skade eller alvorlig personskade.

Lukke

Model S-panseret er ikke tungt nok til å låses av sin egen vekt og kan bli skadet hvis trykk utøves på forkanten eller midten av panseret.

Slik lukker du panseret ordentlig:

 1. Senk panseret ned til låseblikket berører låsene.
 2. Plasser begge hender på fronten av panseret i områdene som er vist (i grønt), og trykk bestemt ned for å lukke låsene.
 3. Prøv å løfte kanten foran på panseret forsiktig for å sikre at det er helt lukket.
piler som peker på to grønne bokser på hver side av midten på den fremre kanten på panseret foran en rød boks på midten av den fremre kanten på panseret
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Slik hindrer du skade:
 • Utøv kun trykk på de grønne områdene som er vist. Å utøve trykk på de røde områdene kan føre til skader.
 • Ikke lukk panseret med bare én hånd. Ikke lukk panseret med bare én hånd - dette utøver konsentrert kraft på ett område og kan føre til bulker eller bøyinger.
 • Ikke bruk makt på forkanten av panseret. Det kan bøye kanten.
 • Ikke smell igjen eller slipp panseret.
 • For å unngå riper bør du ikke ha noe i hendene (nøkler). Smykker kan også forårsake riper.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du kjører må du kontrollere at panseret er sikkert låst i helt lukket posisjon ved å prøve å løfte forsiktig opp forkanten av panseret oppover og bekrefte at det ikke er noen bevegelse. Det er førerens ansvar å sikre at bagasjerommet foran er ordentlig lukket før kjøring.

Hvis bagasjerommet foran er åpnet når du prøver å skifte til et annet gir enn Park, vises det et varsel på berøringsskjermen, som krever at du bekrefter at du ønsker å kjøre.

Bagasjerommet foran låses i følgende tilfeller:
 • Du låser Model S med berøringsskjermen, nøkkelen eller mobilappen.
 • Du forlater Model S med nøkkelen på deg (hvis Walk-Away-dørlås er slått på).
 • Valet-modus er aktiv (se Valet-modus).

Lastgrenser for bagasjerom foran

Fordel lastvekten så jevnt som mulig mellom fremre og bakre bagasjerom.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke plasser mer enn 136 kg i bagasjerommet foran. Det kan oppstå skader hvis du gjør dette.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ved lasting må du alltid ta bilens Teknisk tillatt maksimal lastet vekt (TPMLM) i betraktning (se Spesifikasjoner). TPMLM er maksimalt tillatt totalvekt for bilen, inkludert alle passasjerer, væsker og last.

Innvendig nødutløsing

En opplyst, innvendig utløserknapp i bagasjerommet foran gjør at en person som låses inne, kan komme seg ut.

en knapp inni bagasjerommet foran med bilde av en bil med åpent bagasjerom

Trykk på den innvendige utløserknappen for å låse opp bagasjerommet foran, og dytt deretter panseret opp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den innvendige utløserknappen lyser etter kort eksponering for omgivelseslys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Personer må aldri klatre inn i bagasjerommet foran. Lukk aldri bagasjerommet foran hvis det er en person i det.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at gjenstander i bagasjerommet foran ikke kommer borti utløserknappen og fører til at panseret åpnes utilsiktet.