Beste praksis for kaldt vær

For å sikre at Model S gir deg den best mulige eierskapsopplevelsen under tøffe, kalde værforhold, følger du denne beste praksisen.

Før du kjører

Når snø og is samler seg på bilen, kan bevegelige deler som dørhåndtak, vinduer, speil og vindusviskere fryse fast. For å oppnå maksimal rekkevidde og ytelse er det nyttig å varme opp kupeen og batteriet før du kjører. Det er flere måter å gjøre det på:

 • Berør Planlegg, som er tilgjengelig på skjermene for både lading og klimakontroll, for å angi et tidspunkt når du vil at bilen skal være klar til kjøring (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
 • I mobilappen navigerer du til Klima for å tilpasse temperaturen du ønsker å varme kupeen til. Dette varmer også høyspenningsbatteriet etter behov.
 • I mobilappen navigerer du til Klima > Avisning for å smelte snø, is og frost på frontruten, vinduene og speil. Dette varmer også høyspenningsbatteriet etter behov.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tesla anbefaler å aktivere klimainnstillinger minst 30–45 minutter før avreise (se Bruk av klimakontroller). Tiden som kreves til forvarming/avkjøling avhenger av utetemperatur og andre faktorer. Mobilappen varsler deg når bilen har nådd ønsket forbehandlingstemperatur.

Ladeport

Hvis ladeportlåsen fryser fast og en ladekabel blir sittende fast i ladeporten, kan du prøve å løsne ladekabelen manuelt. Se Manuell utløsing av ladekabel.

Ved ekstremt kaldt vær eller isete forhold, kan det hende at ladeportlåsen fryser fast. I tilfeller der du ikke kan ta ut eller sette inn ladekabelen, eller kjøretøyet ikke superlader fordi låsen er frosset fast, bruker du innstillingen Avising av bil i mobilappen. Dette kan bidra til å tine isen på ladeportlåsen, slik at ladekabelen kan tas ut eller settes inn.

Du kan også forhindre at ladeportlåsen fryser fast ved å bruke Planlegg-innstillinger (se Planlagt lading og Planlagt avreise).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis ladeportlåsen er frosset på plass, kan det hende at den ikke låser ladekabelen på plass når den er satt inn, men den kan fortsatt lades ved lav vekselstrømhastighet, selv om låsen ikke er innkoblet.

Lading

Hvis du bruker Ruteplanlegger (hvis tilgjengelig) til å navigere til en Tesla-ladestasjon, forvarmer Model S høyspenningsbatteriet for å sikre at batteritemperaturen er optimal og klar til å lade når du ankommer ved laderen. Dette reduserer tiden det tar å lade. Se (se Ruteplanlegger).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla anbefaler å bruke Ruteplanlegger for å navigere til en ladestasjon minst 30–45 minutter før ankomst for å sikre optimal batteritemperatur og optimale ladeforhold. Hvis kjøreturen til ladestasjonen er på mindre enn 30–45 minutter, bør du vurdere å forvarme batteriet før du kjører (se Før du kjører).

Vinduer

I mobilappen går du til Klima, sveiper opp fra bunnen og velger Avis bil, som hjelper til med å smelte snø, is og frost på frontruten, vinduene og speil.

Bruk mobilappen til å planlegge en serviceavtale der Tesla kan gi vannavvisende belegg til side- og bakrutene (ikke frontruten) for en mindre avgift.

Speil

Hvis det forventes oppbygging av is mens bilen er parkert, slår du av Automatisk innfelling av speil. Berør Kontroller > Kjøretøy > Automatisk innfelling. Is kan forhindre utvendige sidespeil fra å felles inn eller ut.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Sidespeil varmes automatisk opp etter behov under forkondisjonering eller når bakruteaviseren slås på.

Vindusviskere

Dersom du forventer at det bygger seg opp snø eller is når kjøretøyet står parkert, berører du Kontroller > Service > Servicemodus for vindusviskere. Dette hever vindusviskerne mot frontruten slik at de kan tine når frontruten tiner (se Vindusviskere og spylere). Du kan også slå på avrimere for vindusviskere (hvis utstyrt). Se Bruk av klimakontroller.

Dekk og kjettinger

Bruk vinterdekk for å øke trekkraften under forhold med snø og is. Du kan kjøpe vinterdekk i Tesla-butikken (se Dekktype).

Kjettinger gir ekstra trekkraft når du kjører i snødekte eller isete forhold. Sjekk lokale forskrifter for å finne ut om kjetting er anbefalt eller påkrevd i vintermånedene. Se Bruk kjetting for mer informasjon.

Bilens dekktrykk vil falle ved kalde omgivelsestemperaturer. Hvis TPMS-lampen tennes, fyller du luft i dekkene før du kjører. Dekkene vil miste en PSI for hvert fall på 6 °C i utvendig temperatur (se Stell og vedlikehold av dekk). Riktige dekktrykk bidrar til å beskytte dekkene mot hull i veien, og rekkevidden forbedres når dekkene har riktig mengde luft.

Mens du kjører

Kaldt vær kan øke energiforbruket fordi det kreves mer strøm til kjøring, kupé og batterioppvarming. Følg disse forslagene for å redusere energiforbruket:

 • Bruk setevarmere for å holde deg varm. Setevarmere bruker mindre energi enn kupévarmeren. Senking av kupétemperaturen og bruk av setevarmerne reduserer energiforbruket (se Bruk av klimakontroller).
 • Reduser farten og unngå hyppige og raske akselerasjoner.
 • Slå på Rekkeviddemodus (hvis utstyrt) for automatisk å begrense strømmen som klimakontrollsystemet bruker for å opprettholde temperaturen på batteriet og kupéområdet. Rekkeviddemodus slår også av signaturlys (hvis utstyrt) og justerer motorens dreiemomentdeling foran og bak for å maksimere rekkevidden (se Oppnå maksimal rekkevidde).

Regenerativ bremsing

Regenerativ bremsing kan være begrenset hvis batteriet er for kaldt. Når du fortsetter å kjøre, varmes batteriet opp, og den regenerative effekten øker (se Regenerativ bremsing).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Begrenset regenerativ bremsing kan unngås hvis du gir nok tid til å forvarme bilen, eller hvis du bruker Planlegg til å forvarme Model S før avreisetidspunktet (se Planlagt lading og Planlagt avreise).

Kaldt batteri

ikon av et blått snøfnugg
Et blått snøfnuggikon vises på instrumentpanelet når noe av den lagrede energien i batteriet er utilgjengelig på grunn av at batteriet er kaldt. Denne delen av utilgjengelig energi vises i blått på batterimåleren. Regenerativ bremse-, akselerasjons- og ladingshastighet kan være begrenset. Snøfnuggikonet vises ikke lenger når batteriet er tilstrekkelig varmt.

Etter kjøring

La Model S stå tilkoblet når den ikke er i bruk. Dette bruker ladesystemet, i stedet for selve batteriet, til å holde batteriet varmt (se Informasjon om høyspenningsbatteri).

Planlagt avreise

Når du er parkert, kobler du til Model S og bruker Planlegg-innstillingene, som er tilgjengelig på skjermene for både lading og klimakontroll, for å angi et tidspunkt når du vil forvarme Model S (se Planlagt lading og Planlagt avreise). Du kan også bruke Planlegg for å forhindre at ladeportlåsen fryser. Bilen din bestemmer riktig tidspunkt for å begynne å lade, slik at ladingen fullføres før kl. 6 og kupeen og batteriet er varme innen det angitte avreisetidspunktet.

Oppbevaring

Hvis du lar Model S stå parkert i en lengre periode, kobler du den til en lader for å forhindre normalt tap av rekkevidde og holde batteriet ved optimal temperatur. Det er trygt å la kjøretøyet stå tilkoblet over lengre tid.

Når den ikke er i bruk, går Model S inn i hvilemodus for å spare energi. Reduser antall ganger du sjekker kjøretøyets status på mobilappen, da dette automatisk vekker bilen og starter normalt energiforbruk.