Førerprofiler

Når du først justerer førersetet, stillingen til ratt eller de utvendige sidespeilene, ber berøringsskjermen deg om å opprette en førerprofil for å lagre disse innstillingene. Profilen din lagrer også forskjellige innstillinger du foretar mens du tilpasser Model S.

en halvsirkel med en mindre sirkel oppå
Berør ikonet for førerprofil øverst på berøringsskjermen, for å legge til en ny førerprofil. Berør deretter Førerprofilinnstillinger > Legg til ny fører, skriv deretter inn førerens navn, og berør Opprett profil. Følg instruksjonene på skjermen.

Velg avmerkingsboksen Bruk Easy Entry hvis du ønsker å lagre (eller bruke eksisterende) innstillinger for Easy Entry, hvor førersetet og ratt justeres automatisk for å gjøre det enkelt å stige inn i og ut av Model S.

Hvis du endrer stillingen til førersetet, ratt eller de utvendige sidespeilene etter at du har lagret eller valgt en førerprofil, ber berøringsskjermen deg om å Lagre den nye stillingen eller Gjenopprette den forrige lagrede stillingen (andre innstillinger lagres automatisk). Hvis du vil bruke en innstilling uten å lagre eller gjenopprette, ignorerer du beskjeden.

Hvis du vil slette en førerprofil, berører du førerprofilikonet øverst på berøringsskjermen, og deretter berører du Førerprofilinnstillinger og velger førerprofilen du vil fjerne. Slett førerprofilen når den er valgt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Valet-modus er en innebygget førerprofil som begrenser hastigheten og tilgangen til visse Model S-funksjoner (se Valet-modus).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av produksjonsdatoen og alternativene som er valgt på kjøpstidspunktet, er noen Model S-biler ikke utstyrt med førerprofilfunksjonen. I noen tilfeller der bilen er utstyrt med førerprofiler, lagres og justeres noen funksjoner kanskje ikke automatisk basert på førerprofilen (for eksempel speilposisjon).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du skal stoppe automatiske justeringer som er i gang, basert på en førerprofil, trykker du på Stopp på nedtrekksmenyen Førerprofil. Automatiske justeringer stopper også hvis du justerer et sete, speil eller ratt manuelt.

Veksling mellom førerprofiler

en halvsirkel med en mindre sirkel oppå
Når du skal justere Model S basert på en førerprofil, berører du ikonet for førerprofil øverst på berøringsskjermen. Når du deretter velger fører, justeres Model S basert på innstillingene som er lagret i den valgte førerprofilen.

Lagrede innstillinger

Et delsett av innstillingene du velger for å tilpasse Model S, lagres automatisk til førerprofilen. Når de er lagret, vises en grønn hake ved siden av førerprofilikonet på berøringsskjermen. Eksempler på automatisk lagrede førerprofilinnstillinger er
 • navigasjon, temperatur, lys og skjerminnstillinger
 • autopilot- og kjørepreferanser
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Innstillingene som er knyttet til førerprofiler varierer avhengig av bilens produksjonsdato og versjonen av installert programvare.

Koble en førerprofil til en key fob

Du kan koble en førerprofil til en spesifikk key fob for å la Model S automatisk velge riktig førerprofil når den koblede nøkkelfjernkontrollen registreres, når du nærmer deg bilen og åpner førerdøren. For å koble en førerprofil til en key fob går du inn i Model S med nøkkelfjernkontrollen og berører ikonet for førerprofil øverst på berøringsskjermen. Velg førerprofilen du vil koble til nøkkelfjernkontrollen, og berør deretter Kobl. til nøk.fj.k..

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S registrerer bare én key fob om gangen. Førerprofilen er koblet til nøkkelfjernkontrollen som registreres av bilen på det tidspunktet. Hvis du vil koble førerprofiler til flere nøkkelfjernkontroller, må du derfor sørge for at bare nøkkelfjernkontrollen som du vil koble førerprofilen til, er innenfor rekkevidde mens du utfører koblingsprosedyren. Flytt alle andre nøkkelfjernkontroller utenfor rekkevidde (minst én meter unna Model S).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S kan støtte inntil tre tilkoblede nøkkelfjernkontroller. En førerprofil kan imidlertid bare kobles til én key fob.

Hvis du vil fjerne koblingen mellom en førerprofil og en key fob, trykker du på ikonet for førerprofil øverst på berøringsskjermen. Velg førerprofil, og berør deretter X ved siden av Koblet til nøk.fj.k..

Easy Entry

Du kan definere en innstilling for Easy Entry som beveger ratt og førersetet for å gjøre det enkelt å stige inn i og ut av Model S. Alle førere kan bruke innstillingen for Easy Entry ved å knytte den til førerprofilen sin. Når innstillingen for Easy Entry er knyttet til en førerprofil, justeres ratt og førersetet automatisk når Park er innkoblet og førerens sikkerhetsbelte er løsnet, noe som gjør det enkelt å stige ut av (og neste innstigning i) Model S. Når du kommer tilbake til bilen og tråkker på bremsepedalen, justeres innstillingene automatisk tilbake til innstillingene som ble brukt av den siste førerprofilen (eller basert på nøkkelen hvis den er koblet til en førerprofil).

Når du skal bruke Easy Entry med en førerprofil, må du sikre at avmerkingsboksen Bruk Easy Entry er valgt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk aldri Easy Entry for flytting av førersetet til helt bakre stilling hvis et barnesete er montert i et baksete bak førersetet. Med redusert klaring kan bevegelsen av setet føre til at du treffer et barns ben, at skade forårsakes eller at setet løsner.

Valet-modus

Når Model S er i Valet-modus, vil følgende restriksjoner gjelde:

 • Hastigheten er begrenset til 113 km/t.
 • Maksimal akselerasjon og kraft er begrenset.
 • Bagasjerom foran og hanskerommet er låst.
 • Hjem- og arbeidssteder er ikke tilgjengelige i navigasjonssystemet.
 • Stemmekommandoene er deaktiverte.
 • Bekvemmelighetsfunksjoner for Autopilot er deaktivert.
 • Innstillingen Tillat mobiltilgang kan ikke endres.
 • HomeLink (hvis tilgjengelig i din markedsregion) er ikke tilgjengelig.
 • Førerprofiler er ikke tilgjengelige.
 • Enkelte apper, som Leketøy og Kino, er ikke tilgjengelige.
 • Wi-Fi og Bluetooth er deaktivert. Når Model S er i Valet-modus, kan du ikke pare nye Bluetooth-enheter eller vise eller slette eksisterende parede enheter. Hvis en paret Bluetooth-enhet eller et kjent Wi-Fi-nettverk imidlertid er innenfor rekkevidde, vil Model S koble seg til.

Starte Valet-modus

Med Model S i Park berører du ikonet for førerprofil øverst på berøringsskjermen, og deretter berører du Valet-modus.

Første gangen du starter Valet-modus, ber berøringsskjermen deg om å opprette en 4-sifret PIN-kode som du bruker til å avbryte Valet-modus.

Når Valet-modus er aktivert, viser instrumentpanelet ordet Valet mens førerprofilen endres til Valet-modus på berøringsskjermen.

Du kan også bruke mobilappen til å starte og avbryte Valet-modus (dersom Model S er i Park). Når du bruker mobilappen, trenger du ikke å taste inn PIN-koden, fordi du allerede blir bedt om å logge på i appen ved hjelp av informasjonen for Tesla-kontoen din.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis PIN for å kjøre er aktivert (se PIN for å kjøre), må du angi PIN-koden for å kjøre før du kan definere eller angi en PIN-kode for Valet-modus. Når den er i Valet-modus, kan Model S kjøres uten behov å angi en kjøre-PIN.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
PIN for å kjøre-innstillingen er ikke tilgjengelig når Valet-modus er aktiv.

Dersom du glemmer PIN-koden din for Valet-modus, kan du nullstille denne fra innsiden av Model S ved å taste inn informasjonen for Tesla-kontoen din (dette avbryter også Valet-modus). Du kan også nullstille PIN-koden ved hjelp av mobilappen.

Avbryte Valet-modus

Med Model S i Park berører du førerprofilikonet Valet-modus øverst på berøringsskjermen og angir den firesifrede PIN-koden.

Når du avbryter Valet-modus, vil alle innstillingene forbundet med siste førerprofil og klimakontroll gjenopprettes, og alle funksjonene blir igjen tilgjengelige.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du trenger ikke å taste inn PIN-koden for å avbryte Valet-modus i mobilappen.