Dashcam

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er bilen kanskje ikke utstyrt med Dashcam, eller funksjonene fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet. Det er ditt ansvar å lese og overholde alle lokale forskrifter og eiendomsrestriksjoner når det gjelder bruk av kameraer.

Dashcam tar opp videoer av omgivelsene når du kjører. Bruk Dashcam til å ta opp kjørehendelser eller andre hendelser av betydning, som du ville brukt et ekstern dashbordkamera på andre biler.

Dashcam-ikonet befinner seg i startprogrammet for apper. Du kan legge til Dashcam-appen i den nedre linjen for enkel tilgang (se Tilpasning av Mine apper). Når Model S står i Park, åpnes visningen når du berører Dashcam-ikonet (se Visning av videoopptak).

grått kameraikon

For å beskytte personvernet ditt lagres videoopptak lokalt på en formatert USB-flash-enhets innebygde minne. Opptak sendes ikke til Tesla. Model S tar ikke opp video når Dashcam er slått Av.

Bruk av Dashcam

 1. Formater en USB-flash-enhet. Dashcam krever en riktig formatert USB-stasjon satt inn i bilens USB-port, for å lagre og hente frem opptak. Biler som er produsert fra omtrent begynnelsen av 2020, er utstyrt med en forhåndsformatert USB-flash-enhet i hanskerommet. Det finnes to metoder for formatering av flash-enheten ved behov:
  • Formater flash-enheten med Model S. Sett flash-enheten inn i USB-porten, og berør Kontroller > Trygghet > Formater USB-minne.
  • Formater flash-enheten på en datamaskin. Se Krav til USB-stasjon for opptak av video for mer informasjon.
 2. Sett USB-flash-enheten inn i bilens USB-port, helst den i hanskerommet (hvis utstyrt).
 3. Aktiver Dashcam ved å berøre Kontroller > Trygghet. > Dashcam. Dashcam lar deg velge hvordan og når opptak lagres. Du kan velge mellom følgende:
  • Auto: Dashcam lagrer automatisk et opptak på USB-stasjonen når Model S registrerer en sikkerhetskritisk hendelse, som for eksempel en kollisjon eller utløsing av kollisjonsputen. Når Auto er valgt, kan deteksjonen variere og er avhengig av bilens strøm-, hvile- og Autopilot-tilstand.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Flere faktorer avgjør om Dashcam lagrer opptak av en sikkerhetskritisk hendelse automatisk (for eksempel mengden kraft, om kollisjonsputer blir utløst osv.). Ikke stol på at Dashcam tar opp alle sikkerhetskritiske hendelser automatisk.
  • Manuell: Du må berøre Dashcam-ikonet manuelt for å lagre et opptak av de siste 10 minuttene med opptak.
  • Ved tuting: Når du trykker på hornet, lagrer Dashcam et opptak av de siste 10 minuttene med opptak. Du kan aktivere dette sammen med Auto eller Manuell samtidig.
 4. Når det er aktivert, angir Dashcam-ikonet når opptak lagres. Du kan også vise statusen til Dashcam-ikonet i Kontroller:
  grått kameraikon
  Ikonet endres for å vise status for Dashcam:
  Grått kameraikon med rød sirkel i indikerer innspilling.
  INNSPILLING: Dashcam tar opp. Berør ikonet for å lagre et videoopptak. Trykk og hold på ikonet for å sette et opptak på pause.
  grått kameraikon
  TILGJENGELIG: Dashcam er tilgjengelig, men tar ikke aktivt opp. Berør dashcam-ikonet for å begynne å ta opp.
  PAUSET: Dashcam er satt på pause. Berør ikonet for å fortsette opptaket. For å unngå å miste videoopptak må du stoppe Dashcam før du fjerner flash-enheten.
  OPPTATT: Dashcam er i ferd med å laste, lagre eller skrive over opptak. Når dashcam er opptatt, blir det tatt hverken bilder eller video.
  Grått kameraikon med grønn hake indikerer klipp lagret.
  LAGRET: Opptak er lagret.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du må lagre ønsket opptak for å kunne se på det senere. Model S lager ikke opptak, ikke en gang midlertidig. Ulagrede opptak fra Dashcam blir kontinuerlig overskrevet. Se Visning av videoopptak for mer informasjon.
 5. Når ønsket opptak er lagret, kan du vise klippene på berøringsskjermen eller en datamaskin:
  • Berøringsskjerm: Sørg for at Model S står i Park, og berør Dashcam-ikonet i startprogrammet for apper. Videoer er organisert etter tidsstempel. Se Visning av videoopptak for mer informasjon.
  • Datamaskin: Sett USB-flash-enheten inn i en datamaskin, og naviger til TeslaCam-mappen. Videoer er organisert etter tidsstempel. Se Visning av videoopptak for mer informasjon.
 6. Når du skal slå av Dashcam, navigerer du til Kontroller > Trygghet > Dash cam > Av. Hvis Auto, Manuell eller Ved tuting er angitt, aktiveres Dashcam automatisk (men lagrer kanskje ikke opptak aktivt, avhengig av innstillingene) hver gang du kjører.