Sentry Mode

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, tilleggsutstyr og programvareversjon, er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Sentry Mode, eller det kan hende at funksjonene ikke fungerer akkurat som beskrevet. Det er ditt ansvar å lese og overholde alle lokale forskrifter og eiendomsrestriksjoner når det gjelder bruk av kameraer.

Når den er aktivert, forblir bilens kameraer og sensorer (hvis utstyrt) aktive og klare til å ta opp mistenkelig aktivitet hver rundt bilen når Model S er låst og i Park. Se på Sentry Mode som et intelligent sikkerhetssystem for bilen som varsler deg når mulige trusler oppdages i nærheten.

Hvis en trussel oppdages eller bilsensorene registrerer mange rykkvise bevegelser for eksempel ved sleping eller risting, pulserer Sentry Mode med frontlysene, aktiverer alarmen og viser en melding på berøringsskjermen om at kameraene kan ta opp, for å informere personer utenfor bilen. Mobilappen varsler deg om alarmen og lagrer videoopptak av hendelsen på en USB-stasjon (hvis montert).

Sentry Mode er deaktivert som standard. Du kan bruke talekommandoer eller Tesla-mobilappen for enkel aktivering eller deaktivering av Sentry Mode. Du aktiverer Sentry Mode ved hjelp av talekommandoer ved å si «Hold Tesla trygg», «Hold bilen trygg», «Sentry på» eller «Aktiver Sentry» (se Talekommandoer).

Sentry Mode krever at batteriet er ladet minst 20 %. Hvis batteriets ladenivå faller under 20 %, slås Sentry Mode av, og mobilappen sender et varsel. Når Sentry Mode er aktiv, kan strømforbruket øke.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når Sentry Mode er aktivert, er Sikkerhetsalarm-innstillingene (Kontroller > Sikkerhet > Sikkerhetsalarm) ikke tilgjengelige.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke stol på at Sentry Mode beskytter Model S fra alle mulige sikkerhetstrusler. Sentry Mode bruker mange faktorer til å avgjøre om sikkerhetsalarmen skal aktiveres. Alle sammenstøt registreres kanskje ikke, og alarmen aktiveres kanskje ikke i alle situasjoner. Selv om den kanskje bidrar til å hindre noen trusler, kan ingen sikkerhetssystemer hindre alle angrep.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Sentry Mode sender bare varsler til mobilappen når alarmen løses ut eller bilen registrerer plutselige rykkvise bevegelser.

Slik bruker du Sentry Mode (med USB-flash-enhet)

 1. Sentry Mode krever at en riktig formatert USB-stasjon er satt inn i bilens USB-port. Biler som er produsert fra omtrent begynnelsen av 2020, er utstyrt med en forhåndsformatert USB-flash-enhet i hanskerommet. Det finnes to metoder for formatering av USB-stasjonen:
  • Sett USB-stasjonen inn i USB-porten, og naviger til Kontroller > Trygghet > Formater USB-minne. Bilen formaterer automatisk USB-stasjonen for deg.
  • Formater USB-stasjonen på en datamaskin. Se Krav til USB-stasjon for opptak av video for mer informasjon.
 2. Sett USB-stasjonen inn i bilens USB-port, helst den i hanskerommet (hvis utstyrt).
 3. Når bilen står i Park, aktiverer du Dashcam ved å navigere til Kontroller > Sikkerhet > Dashcam (Dashcam må være aktivert for at Sentry Mode skal fungere).
 4. Berør Kontroller > Sikkerhet > Sentry Mode > . Når den er aktivert, blir Sentry Mode-ikonet i statuslinjen rødt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Opptak fra ryggekameraet er bare tilgjengelig på biler produsert etter ca. februar 2018.

  Når Sentry Mode er aktivert, er den klar til å aktivere alarmen og lagre opptak av en sikkerhetshendelse hvis den utløses. Lengden på opptaksklippene kan tilpasses (berør Trygghet > Sentry Mode > Lengde på Sentry Mode-klipp). Se Visning av videoopptak for informasjon om visning av opptak.

 5. Sentry Mode kan aktiveres/deaktiveres manuelt frem til neste kjøretur ved å berøre Sentry Mode-ikonet. Sentry Mode er Av når ikonet ikke er rødt lenger.
  sirkel i en sirkel
  Slå Sentry Mode Av i Kontroller > Trygghet > Sentry Mode for å deaktivere den i mer enn én kjøresyklus.

Slik bruker du Sentry Mode (uten USB-flash-enhet)

Når Sentry Mode er aktivert og en sikkerhetshendelse oppdages, men uten en USB-stasjon koblet til en USB-port, varsler bilen deg via mobilappen, uten kameraopptak.

Innstillinger i Sentry Mode

 • Ekskludering av spesifikke steder

  Under Kontroller > Trygghet > Sentry Mode kan du bestemme om du vil at Sentry Mode ikke skal aktiveres på enkelte steder (se Hjem, arbeid og favorittdestinasjoner for mer informasjon):

  • Utelat hjem: Sentry Mode aktiveres ikke automatisk på stedet du angir som Hjem i Favoritter-listen.
  • Utelat jobb: Sentry Mode aktiveres ikke automatisk på stedet du angir som Jobb i Favoritter-listen.
  • Utelat favoritter: Sentry Mode aktiveres ikke automatisk på noe sted i Favoritter-listen.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Hvis Model S skal gjenkjenne et sted som er oppført som Hjem, Jobb eller Favoritt, må du parkere innen ca. 500 meter fra det lagrede stedet.

  Når du skal konfigurere hvor hjem og jobb er, berører du Naviger > Lagre. Når du skal konfigurere en Favoritt, berører du stjernen når du viser en adresse på kartet. Hvis du slår Sentry Mode på eller av ved bruk av berøringsskjermen eller mobilappen, overstyrer dette eksklusjonsinnstillingene for hjem, arbeid og favoritter til neste gang du kjører bilen.

 • Angi lengde på Sentry Mode-klipp

  Hvis Sentry Mode konfigureres til å ta kameraopptak av sikkerhetshendelser med en riktig formatert USB-stasjon, kan du tilpasse opptakslengden på berøringsskjermen (berør Kontroller > Trygghet > Sentry Mode > Lengde på Sentry Mode-klipp).

 • Angi kamerabasert registrering

  Når Kamerabasert registrering er aktivert, vil Sentry Mode bruke bilens eksterne kameraer i tillegg til bilsensorer til å registrere en sikkerhetshendelse når bilen er parkert. Hvis det er deaktivert, lagrer bilen bare klipp på USB-stasjonen hvis en fysisk trussel oppdages. Dette kan justeres ved å trykke på Kontroller > Trygghet > Sentry Mode > Kamerabasert registrering.

Se Visning av videoopptak for mer informasjon om å se opptak fra Sentry Mode.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når den interne lagringen er fylt opp, overskriver nye opptak de eldre opptakene.