Rengjøring

Utvendig rengjøring

Fjern korroderende stoffer (fett, olje, fugleskitt, kvae, døde insekter, tjæreflekker, veisalt, industriavfall osv.) så raskt som mulig for å forhindre skade på lakken. Ikke vent til Model S er klar for en komplett vask. Bruk om nødvendig denaturert sprit til å fjerne tjæreflekker og vanskelige fettflekker, og vask umiddelbart området med vann og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne spriten.

Hold de utvendige kameraene fri for smuss, kondens eller hindringer. Hvis du ikke gjør dette, kan bildene bli uklare, eller Autopilot- og sikkerhetsfunksjoner kan slutte å fungere (se Rengjøring av et kamera).

Følg disse trinnene når du vasker Model S utvendig:

 1. Spyl bort smuss og sand fra bilen med en vannslange før du vasker. Spyl bort ansamlinger av søle i områder hvor skitt lett samler seg (slik som hjulbuene og panelsømmene). Hvis det brukes salt på veiene (i vintermånedene), spyles alle spor av veisalt bort fra undersiden av bilen, hjulbuene og bremsene.
 2. Håndvask Model S med en ren, myk klut og kaldt eller lunkent vann med .mild bilsjampo av høy kvalitet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Noen rengjøringsmidler og bilsjampoer inneholder kjemikalier som kan forårsake skade eller misfarging, spesielt på plastkledning, utvendige lys eller kameraobjektiv. Noen formler for bilrengjøringsmidler inneholder hydroksid eller andre svært alkaliske eller kaustiske ingredienser som kan skade utvendige komponenter. Ikke bruk syreholdige produkter heller. Skade eller misfarging som resultat av rengjøringsprodukter, dekkes ikke av garantien.
 3. Etter rengjøring skyller du med rent vann for å forhindre at såpen tørker på overflatene.
 4. Tørk grundig med et pusseskinn. Tørk om nødvendig bremsene ved å kjøre en kort tur og bruke bremsene flere ganger.

Bruk desinfeksjonsservietter (for eksempel for rengjøring av briller eller skjermer) til å fjerne små flekker.

Rengjøring og behandling av vinduer

Rengjør vinduer og speil med et glassrengjøringsmiddel for biler. Ikke skrap eller bruk slipende rengjøringsmidler på glass- eller speiloverflater. Følg retningslinjene i Utvendig rengjøring for anbefalte fremgangsmåter fore rengjøring av glass utvendig.

Når du skal påføre et vannavvisende belegg på bilens vinduer, brukes det bare på side- og bakvinduene, ikke frontruten. Hvis du bruker det på frontruten, kan det påvirke sikten til autopilotkameraene. Følg instruksjonene for påføring fra produsenten av det vannavvisende belegget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av påføring av vindusbehandling på bilen.

Rengjøring av et kamera

Kameraobjektivet må holdes rent og fritt for forstyrrende elementer for å sikre et tydelig bilde.

Fjern eventuell oppsamling av smuss eller rusk ved å sprute vann på kameraobjektivet med en sprayflaske. Ikke prøv å fjerne smuss eller rusk ved å tørke av et eksponert objektiv med hendene eller en klut. Rusket kan skade overflaten på objektivet når det gnis mot den under tørking.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk kjemikaliebaserte eller slipende rengjøringsmidler. Det kan ødelegge objektivets overflate.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke rengjør en ultralydsensor (hvis utstyrt) eller et kameraobjektiv med skarpe eller slipende gjenstander som kan ripe eller skade overflaten.

Forholdsregler ved utvendig rengjøring

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke vask bilen i direkte sollys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk behandlingsmidler for frontruter. Det kan påvirke friksjonen fra viskerne og føre til en klaprende lyd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk varmt vann, rengjøringsmidler, svært alkaliske eller kaustiske rengjøringsingredienser eller -løsninger, spesifikt de som inneholder hydroksid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ved bruk av høytrykksspyler må du holde en avstand på minst 30 cm mellom dysen og overflaten til Model S. Unngå å rette vannstrålen direkte mot parkeringssensorer (hvis utstyrt). Hold dysen i bevegelse og ikke konsentrer vannstrålen på ett område.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke rett vannslanger rett mot tetninger i vinduer, dører eller panser, eller mot elektroniske moduler eller eksponerte kabler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå korrosjonsskade som kanskje ikke dekkes av garantien, må du skylle bort eventuelt veisalt fra undersiden av bilen, hjulbuene og bremsene. Når du har rengjort bilen, tørker du bremsene ved å kjøre en kort tur og bruke bremsene flere ganger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Unngå bruk av ru og grove kluter, som vaskehansker. En rengjøringsklut av mikrofiber av høy kvalitet anbefales.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk kun børsteløs vask ved vask i automatisk bilvask. Disse bilvaskene har ingen deler (børster osv.) som berører overflatene på Model S. Noen berøringsfrie bilvasker bruker kaustiske løsninger som over tid kan føre til misfarging på utvendig dekorkledning. Unngå bruk av såper og kjemikalier over pH 13. Hvis du er usikker, ser du på produktetiketten eller spør de ansatte ved bilvasken. Skader forårsaket av feilaktig vasking dekkes ikke av garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ved vask i en automatisk bilvask må du sørge for at kjøretøyet er låst. I tillegg må du unngå å bruke kontroller på berøringsskjermen som kan føre til at dører eller bagasjerom åpnes mens kjøretøyet vaskes. Eventuelle skader som forårsakes, dekkes ikke av garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at viskerne er slått av før Model S vaskes, slik at du unngår fare for å skade dem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk kjemikaliebaserte rengjøringsmidler til felgene eller forvaskprodukter. De kan skade overflaten til felgene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sprøyt aldri væske med høy hastighet (f.eks. ved bruk av høytrykksspyler) mot ladeporten mens Model S lader. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade på bilen, ladeutstyret eller eiendom.

Innvendig rengjøring

Kontroller og rengjør interiøret ofte for å opprettholde utseendet og forhindre tidlig slitasje. Tørk opp søl og fjern flekker umiddelbart, om mulig. Ved generell rengjøring tørker du av innvendige overflater med en myk klut (for eksempel mikrofiber) som er fuktet med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel (test alle rengjøringsmidler på et skjult område før bruk). Tørk umiddelbart av med en myk, lofri klut for å unngå striper.

Innvendig glass

Ikke skrap eller bruk slipende rengjøringsmidler på glass- eller speiloverflater. Det kan skade den reflekterende overflaten til speilet og varmeelementene i bakvinduet.

Kollisjonsputer

Pass på så det ikke kommer noen stoffer inn i kollisjonsputedekselet. Det kan hindre riktig drift.

Dashbord og plastoverflater

Ikke poler de øvre overflatene på dashbordet. Polerte overflater er reflekterende og kan forstyrre sikten under kjøring.

Seter

Tørk opp søl og kjemikalierester fra innvendige flater så fort som mulig med en myk klut som er fuktet med varmt vann og mild såpe. Tørk forsiktig med en sirkulær bevegelse. Tørk så av med en myk, lofri klut.

Selv om setene er designet for å være flekkbestandige, anbefaler Tesla jevnlig rengjøring for å opprettholde ytelse og for at de skal se nye ut. Hvis klær farger av, f.eks. fargede dongeribukser, må dette tas hånd om umiddelbart. Unngå kontakt med sterke kjemikalier, inkludert enkelte kosmetikkprodukter. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller blekemiddel. Ta dråpetest av rengjøringsmidler på et området som ikke synes, før de brukes på synlige flater.

Hvis bilen er utstyrt med skinnseter, må du være oppmerksom på at skinn er utsatt for fargeoverføring, og kan forårsake gi misfarging, spesielt på lyst skinn. Hvitt og lysebrunt skinn er behandlet med smussavstøtende middel. Bruk av rengjøringsmidler eller kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler og behandlingsmidler for skinn anbefales ikke, fordi de kan misfarge eller tørke ut skinnet.

Støvsug setene ved behov for å fjerne løst smuss.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ettermarkedssetetrekk som ikke er fra Tesla, kan hemme følsomheten til passasjersensorene til et sete og forårsake flekker eller skade.

Tepper

Unngå overdreven bruk av vann på teppene. Bruk fortynnet tekstilrengjøringsmiddel for svært skitne områder.

Sikkerhetsbelter

Trekk ut beltene for å tørke av dem. Ikke bruk rengjøringsmidler eller kjemiske rengjøringsmidler. La beltene tørke naturlig mens de er trukket ut, helst unna direkte sollys.

Dørtetninger

Tørk av dørtetninger med en fuktig klut for å fjerne eventuell smuss. For mye smuss på dørtetningene kan føre til skade ved kontakt med omliggende flater. Unngå å bruke alkoholholdige servietter eller andre kjemiske produkter som potensielt kan forringe belegget på dørtetningene.

Teslas innebygde bakovervendte barneseter

Støvsug setene for å fjerne løst smuss. Tørk av setene med en myk klut fuktet med varmt vann. Du kan også bruke rengjøringsmidler for biltekstiler. Trekk ut beltene for å tørke av. La beltene tørke naturlig, helst unna direkte sollys.

Berøringsskjerm og instrumentpanel

Rengjør berøringsskjermen(e) og instrumentpanelet med en myk, lofri klut som er spesielt utviklet for rengjøring av skjermer og monitorer. Ikke bruk rengjøringsmidler (som glassrengjøringsmiddel) eller alkoholbaserte gelprodukter (som håndsprit), og ikke bruk våtservietter eller tørre, statiske kluter (som nylig vaskede mikrofiberkluter). Aktiver Skjermrensingmodus for å kunne tørke av berøringsskjermen foran uten å aktivere knapper og endre innstillinger. Berør Kontroller > Skjerm > Skjermrensingmodus. Displayet blir mørkere for å gjøre det enklere å se støv og flekker. Trykk på og hold nede HOLD INNE FOR Å AVSLUTTE for å avslutte Skjermrensingmodus.

Overflater i krom og metall

Poleringsmidler, slipende rengjøringsmidler, alkoholbaserte gelprodukter (som håndsprit) og harde kluter kan skade overflater i krom og metall.

Forholdsregler ved innvendig rengjøring

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk av løsemidler (inkludert alkohol), alkoholbaserte gelprodukter (som håndsprit), blekemidler, sitrus, nafta eller silikonbaserte produkter eller tilsetningsstoffer på innvendige komponenter kan gi skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Statisk ladede materialer kan forårsake skade på berøringsskjermen eller instrumentpanelet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontakt Tesla umiddelbart hvis du oppdager skader på en kollisjonspute eller et sikkerhetsbelte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Pass på så ikke vann, rengjøringsmidler eller tekstiler kommer inn i sikkerhetsbeltemekanismen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Eksponering for kjemiske rengjøringsmidler kan være farlig og kan irritere øynene og huden. Les og følg instruksjonene fra produsenten av det kjemiske rengjøringsmiddelet.

Polering, oppfriskning og karosserireparasjoner

For å opprettholde utseendet til karosseriet kan du behandle lakkoverflater med et godkjent poleringsmiddel som inneholder:

 • Svært milde skuremidler for å fjerne smuss på overflaten uten å fjerne eller skade lakken.
 • Fyllstoffer som fyller riper og gjør dem mindre synlige.
 • Voks for å gi et beskyttende belegg mellom lakken og miljøet.

Kontroller utvendig lakk regelmessig og se etter skader. Behandle mindre avskallinger og riper med en oppfriskningspenn (kan kjøpes hos Tesla, avhengig av markedsregion). Bruk oppfriskningspennen etter rengjøring, men før polering eller voksing.

Reparer avskalling fra steinsprut, sprekker eller riper. Se https://www.tesla.com/support/body-shop-support for mer informasjon om reparasjonssteder og tilgjengelige tjenester.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk skjærepasta, fargemidler eller poleringsmidler som inneholder grove slipemidler. Disse kan skrape opp overflaten og skade lakken permanent.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk krompoleringsmidler eller andre slipende rengjøringsmidler.

Bruke biltrekk

For å ta vare på karosseriet når Model S ikke er i bruk bør du bruke et originalt Tesla-biltrekk. Biltrekk kan du kjøpe på nett fra Tesla-butikken.

biltrekk på bil
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk kun biltrekk som er godkjent av Tesla når Model S er koblet til strøm. Bruk av biltrekk som ikke er godkjent av Tesla kan hindre at batteriet kjøles tilstrekkelig ned under lading.

Gulvmatter

Bruk originale Tesla-gulvmatter for å forlenge levetiden til teppet og gjøre det lettere å rengjøre. Disse er tilgjengelig på nett på http://www.tesla.com. Gulvmattene vedlikeholdes ved at de rengjøres regelmessig, og ved å sjekke at de alltid er forsvarlig festet. Skift ut matter som har blitt svært slitt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå at en matte forstyrrer bruk av en pedal må du sørge for at matten er godt festet. Plasser aldri en ekstra gulvmatte oppå en annen. Gulvmatter skal alltid legges oppå det opprinnelige teppet, og aldri oppå andre matter eller annet underlag.