Instruksjoner for transportører

IKKE TRANSPORTER KJØRETØYET MED HJULENE PÅ BAKKEN

Motoren foran i Model S genererer strøm når hjulene går rundt. Model S skal alltid transporteres med alle fire dekk over bakken. Sørg for at dekkene ikke på noe tidspunkt kan gå rundt i løpet av transporten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
TRANSPORTER ALDRI KJØRETØYET MED DEKKENE I EN POSISJON DER DE KAN GÅ RUNDT. DETTE KAN FØRE TIL BETYDELIG SKADE OG OVEROPPHETING. I SJELDNE TILFELLER KAN OVEROPPHETING FØRE TIL ANTENNING AV OMKRINGLIGGENDE KOMPONENTER.
Model S som taues med forhjulene på bakken og bakhjulene løftet av en slepebil og en rød «X» for å indikere at dette ikke skal gjøres
Model S som transporteres med alle fire hjulene på bakken bak et bergingskjøretøy og en rød «X» for å indikere at dette ikke skal gjøres

Ikke transporter Model S med metoder som ikke er spesifiserte av Tesla. Følg instruksjonene i følgende avsnitt, og legg merke til alle advarsler og forholdsregler. Skader forårsaket av feil transport av bilen, dekkes ikke av garantien.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla er ikke ansvarlig for refundering av tjenester som ikke er utsendt via Teslas veihjelp.

Godkjente transportmetoder

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Dekkene kan gå rundt under 5 km/t og en veldig kort avstand (i mindre enn 10 meter), men bare når Transportmodus er aktiv (se Aktivering av Transportmodus) mens kjøretøyet vinsjes opp på en bil med lasteplan, eller trekkes ut av en parkeringsplass for omplassering. Hvis disse grensene overskrides, kan det føre til betydelig skade og overoppheting som ikke dekkes av garantien.

En bil med lasteplan eller lignende transportkjøretøyer er den anbefalte metoden for transport avModel S. Kjøretøyet kan være vendt begge veier ved bruk av bil med lasteplan.

bil på et kjøretøy med lasteplan

Hvis Model S må transporteres uten bil med lasteplan, må hjulløftere og traller brukes for å sikre at alle fire hjul er over bakken. Denne metoden kan brukes i maksimalt 55 km, og tralleprodusentens hastighetsklassifisering må ikke overskrides. Ved bruk av denne metoden anbefaler Tesla at kjøretøyet er vendt forover, slik at forhjulene er løftet og bakhjulene på traller.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Transport av Model S med forhjulene på traller anbefales ikke, men kan benyttes hvis en ekstern rattlås brukes og man hindrer forhjulene i å gå rundt. IKKE TRANSPORTER KJØRETØYET HVIS DET ER SJANSE FOR AT FORHJULENE SKAL GÅ RUNDT.
bil som taues med forhjulene løftet av en slepebil og bakhjulene på traller
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiver Transportmodus (se Aktivering av Transportmodus) før du vinsjer Model S opp på en bil med lasteplan (se Trekke opp på bil med lasteplan – med slepeøye). Hvis Transportmodus ikke er tilgjengelig eller du ikke får tilgang til berøringsskjermen, må det brukes selvlastende eller vanlige hjultraller for å laste kjøretøyet inn i godkjent transportstilling. Tesla er ikke ansvarlig for skade som forårsakes av eller under transport av Model S, inkludert skade på eiendom eller skade forårsaket av selvlastende traller eller hjultraller.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model S er utstyrt med høyspenningskomponenter som kan berøres som følge av en kollisjon (se Høyspenningskomponenter). Før Model S transporteres, er det viktig å anta at disse komponentene er strømførende. Følg alltid sikkerhetsforholdsregler for høy spenning (ha på personlig verneutstyr osv.) til beredskapsfagfolk har evaluert bilen og kan bekrefte at alle systemer med høy spenning ikke lenger er strømførende. Dersom du ikke gjør det, kan det føre til alvorlige personskader.

Deaktivering av selvjusterende luftfjæringssystem

Hvis Model S har luftfjæringssystemet, justerer den seg automatisk, selv når strømmen er slått av. For å forhindre skade må du aktivere Service-modus for å deaktivere selvjustering:

 1. Berør Kontroller > Fjæring på berøringsskjermen.
 2. Trykk inn bremsepedalen, og berør Svært høy for å maksimere høyden.
 3. Berør Kontroller > Service > Service-modus.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Service-modus avbrytes når kjørehastigheten overskrider 7 km/t.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis Service-modus ikke aktiveres på et kjøretøy med luftfjæringssystemet, kan det føre til at kjøretøyet løsner under transport. Dette kan forårsake betydelige skader.

Aktivering av Transportmodus

Transportmodus holder parkeringsbremsen frakoblet under vinsjing av Model S opp på en bil med lasteplan. Når Transportmodus er aktiv, vises en melding som angir at kjøretøyet ruller fritt. Følgende kreves for å aktivere Transportmodus:

 • Lavspenning Strøm kreves. Du kan ikke bruke berøringsskjermen til å aktivere Transportmodus hvis Model S er tom for strøm.
 • Model S må registrere en nøkkelfjernkontroll. Transportmodus er bare tilgjengelig når en nøkkelfjernkontroll registreres.
 • Sørg for at bilen ikke er koblet til en lader. Transportmodus er ikke tilgjengelig hvis Model S fortsatt er koblet til.

Slik aktiveres Transportmodus:

 1. Sørg for at bilen står i Park.
 2. Sett på hjulklosser, eller kontroller at Model S er festet godt.
 3. Trykk inn og hold bremsepedalen nede. Deretter berører du Kontroller > Service > Tauing. Berøringsskjermen viser en melding som minner deg på hvordan du transporterer Model S på riktig måte.
 4. Trykk på Transportmodus-knappen. Transportmodus er aktiv når denne knappen er blå. Model S ruller nå fritt og kan rulles eller vinsjes sakte (ikke fortere enn gangfart).

Når du skal avbryte Transportmodus, skifter du giret for Model S til Park.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model S mister lavspenning-strøm etter at Transportmodus aktiveres, avbrytes Transportmodus.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis det elektriske systemet ikke fungerer og du derfor ikke kan brukes berøringsskjermen til å aktivere Transportmodus, bruker du selvlastende eller vanlige hjultraller. Sjekk alltid spesifikasjonene fra produsenten samt anbefalt lastekapasitet før du gjør dette.

Trekke opp på bil med lasteplan – med slepeøye

 1. Finn slepeøyet.
 2. Fjern dekselet for slepeøyet ved å føre en liten, flat skrutrekker inn i sporet langs toppen av dekselet og deretter skyve forsiktig for å løsne dekselet fra det øvre festet.
  pil som peker på slepeøyedekselet på bilen
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Oppbevar dekselet til slepeøyet på et trygt sted, slik at du kan sette det på igjen etter at tauingen er utført.
 3. Sett slepeøyet helt inn i åpningen, og vri mot klokken til det sitter godt fast.
  slepeøye montert og en pil som viser at det er dreid mot klokken
 4. Fest vinsjkabelen til slepeøyet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Før du tauer, må du kontrollere at slepeøyet er skikkelig festet.
 5. Aktiver Transportmodus ved å berøre Kontroller > Service > Tauing.
 6. Trekk Model S langsomt opp på lasteplanet.

Trekke opp på bil med lasteplan – uten slepeøye

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå skade må du bare trekke bilen opp på en bil med lasteplan ved hjelp av et riktig installert slepeøye. Bruk av chassis-, ramme- eller opphengskomponentene til å trekke kjøretøyet, kan føre til skade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis bilen trekkes opp på lasteplanet uten slepeøye, må det kontrolleres at alle fjæringsstrammerne har riktig dreiemoment, og alle komponenter må kontrolleres visuelt med tanke på skade før bilen kjøres på nytt. Hvis en strammer er løs eller det blir funnet skade, må komponenten(e) det gjelder skiftes ut.

Det anbefales på det sterkeste at du kobler vinsjen til kjøretøyets slepeøye, som tidligere beskrevet. Hvis det imidlertid oppstår en situasjon der slepeøyet ikke er tilgjengelig (mistet, rotet bort osv.), beskriver følgende instruksjonene hvordan du fester slepestroppene.

 1. Fest slepestroppene i hver av de nedre opphengsarmene, under fronten av kjøretøyet.
  undersiden av bilen sett forfra med de nedre opphengsarmene uthevet i blått
 2. For at understellet skal beskyttes mot skade, må du plassere en beskyttelsesbarriere (f.eks. et trestykke) mellom slepestroppen og understellet.
 3. Aktiver Transportmodus ved å berøre Kontroller > Service > Tauing.
 4. Trekk Model S langsomt opp på lasteplanet.

Feste dekkene

Bilens hjul må festes på lasteplanet ved bruk av det åttepunkts festestroppsystemet.

 • Påse at eventuelle metalldeler på festestroppene ikke kommer i kontakt med lakkerte overflater eller med felgene.
 • Ikke legg festestropper over karosserideler eller gjennom hjulene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis du fester festestroppene til chassis, fjæring eller andre deler av karosseriet, kan det føre til skader.
visning av bakhjulet med festestroppene montert

Hvis bilen ikke får strøm

Hvis Model S ikke får lavspenning-strøm, må du utføre følgende trinn for å åpne panseret eller gi starthjelp til det lavspenning-batteriet.

 1. Åpne panseret. Se Åpning av panser uten strøm for mer informasjon om åpning av panseret hvis bilen ikke har strøm.
 2. Gi starthjelp til lavspenning-batteriet (se Starthjelp).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tauepersonell: Se Tom for strøm for mer informasjon om transport av bilen til en ladestasjon og forbereding til lading av bilen.