Trafikklys- og stoppskiltkontroll

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Trafikklys- og stoppskiltkontroll, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Trafikklys- og stoppskiltkontroll er en BETA-funksjon og fungerer best på veier som brukes mye av Tesla-kjøretøy. Trafikklys- og stoppskiltkontroll prøver å stoppe ved alle trafikklys, og kan også stoppe ved grønne lys.

Trafikklys- og stoppskiltkontroll er utformet til å gjenkjenne og reagere på trafikklys og stoppskilt og deretter senke hastigheten til Model S til full stopp når du bruker Aktiv Cruise Control og Autostyring. Denne funksjonen bruker de fremovervendte kameraene i kjøretøyet i tillegg til GPS-data og senker hastigheten for alle registrerte trafikklys, inkludert grønne og blinkende gule lys og lys som er av, i tillegg til stoppskilt og noen veimerkinger. Når Model S nærmer seg et kryss, vises det en varsling på instrumentpanel om at hastigheten kommer til å senkes. Du må bekrefte at du vil kjøre videre. Hvis ikke stopper Model S ved den røde linjen som vises på kjørevisualiseringen på instrumentpanel.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ta ALDRI noe for gitt, og forutse når og hvor Trafikklys- og stoppskiltkontroll vil stoppe eller kjøre videre gjennom et kryss eller en veimerking. Atferden til Trafikklys- og stoppskiltkontrollen kan fremstå som inkonsekvent fra førerens synspunkt. Vær alltid oppmerksom på veien, og vær forberedt på å reagere umiddelbart. Det er førerens ansvar å avgjøre om man skal stoppe eller kjøre gjennom et kryss. La aldri Trafikklys- og stoppskiltkontroll avgjøre om det er sikkert og/eller riktig å stoppe eller kjøre gjennom et kryss.

Før bruk

Før bruk av Trafikklys- og stoppskiltkontroll må du

 • forsikre deg om at forovervendte kameraer ikke er blokkert (se Rengjøring av et kamera), og at de er kalibrert (se Kjør for å kalibrere kameraer). Trafikklys- og stoppskiltkontroll er avhengig av at kameraene kan oppdage trafikklys, stoppskilt og veimerkinger.
 • Forsikre deg om at den siste versjonen av kart er lastet ned til Model S. Selv om Trafikklys- og stoppskiltkontroll primært bruker visuelle data som er mottatt fra kameraene i kjøretøyet, oppnås det høyere nøyaktighetsgrad ved bruk av de nyeste kartdataene. Når du skal sjekke hvilken kartversjon som er lastet ned, berører du Kontroller > Programvare. Du må koble deg til et Wi-Fi-nettverk for å motta oppdaterte kart (se Kartoppdateringer).
 • Aktiver funksjonen. Mens kjøretøyet er i Park, berører du Kontroller > Autopilot > Trafikklys- og stoppskiltkontroll. Når den er aktivert, fungerer Trafikklys- og stoppskiltkontrollen når Aktiv Cruise Control eller Autostyring er aktiv.

Slik fungerer det

Når Trafikklys- og stoppskiltkontroll er aktivert og du bruker Autostyring, Aktiv Cruise Control eller Selvkjørende funksjoner (kontrollert), vises en popup-melding på instrumentpanel for å informere deg om at kommende trafikklys, stoppskilt eller veimerkinger er oppdaget. Når den nærmer seg stopplasseringen, selv i et kryss med grønt lys, reduserer Model S farten, og det vises en rød linje for å indikere hvor Model S vil stoppe helt. Hvis du skal fortsette gjennom krysset, må du trekke autopilothendelen mot deg eller tråkke kort på gasspedalen for å gi bilen tillatelse til å kjøre videre, selv om trafikklyset er grønt. Når du har bekreftet at du vil kjøre videre, blir den røde stopplinjen grå, og Model S fortsetter gjennom krysset og gjenopptar kjørehastigheten du har stilt inn.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis trafikklyset skifter etter at du har trukket autopilothendelen mot deg ellertråkket en kort stund på gasspedalen for å bekrefte at du vil kjøre videre gjennom krysset (for eksempel hvis lyset skifter fra grønt til gult eller fra gult til rødt), kan Model S avgjøre at det ikke er riktig å fortsette. Derfor stopper Model S, og du må tråkke på gassen for å fortsette. Det er til enhver tid ditt ansvar å sikre at kjøretøyet stopper eller akselererer riktig og sikkert.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Trafikklys- og stoppskiltkontroll VIL IKKE svinge Model S i et kryss med mindre Selvkjørende funksjoner (kontrollert) er slått på. Når du er i et avkjøringsfelt, stopper Model S ved den røde stopplinjen. Du kan kjøre videre ved å trekke autopilothendelen mot deg ellertråkke på gasspedalen en kort stund – Model S vil fortsette rett gjennom krysset (selv i et avkjøringsfelt), så du MÅ styre Model S manuelt gjennom krysset (dette opphever Autostyring).

Trafikklys- og stopplyskontroll er kun beregnet på å fungere som beskrevet når følgende vilkår er oppfylt:

 • Autostyring, Selvkjørende funksjoner (kontrollert) eller Aktiv Cruise Control er slått på.
 • Kameraene kan oppdage kommende trafikklys, stoppskilt eller veimerkinger (kameraer er for eksempel ikke blokkert og har klar sikt til trafikklyset, stoppskiltet eller veimerkingen).
 • instrumentpanelModel S vises et kommende trafikklys i «uthevet» format. Model S tar ikke hensyn til trafikklys som vises på instrumentpanel som nedtonet. Hvis et trafikklys ikke er rett foran kameraet (det er for eksempel i en vinkel i forhold til kameraet eller befinner seg i en annen fil) vises det på instrumentpanel som nedtonet, og Model S senker ikke farten og stopper for det.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis det ikke vises en rød stopplinje i et kommende kryss på instrumentpanel, senker ikke Model S farten eller stopper. Det er førerens ansvar å være oppmerksom på kommende kryss og følge med på trafikkforholdene for å avgjøre når og om kjøretøyet skal stoppe og å reagere som nødvendig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sett aldri din lit til at Trafikklys- og stoppskiltkontroll skal avgjøre om kjøretøyet skal stoppe i eller kjøre gjennom et kryss. Kjør med oppmerksomheten på veien, og vær oppmerksom på kjørebanen, kommende kryss, trafikkforhold, gangfelt og andre trafikanter. Det er alltid førerens ansvar å avgjøre om man skal stoppe eller kjøre videre. Vær forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart. Hvis ikke kan det føre til personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
I noen situasjoner kan Trafikklys- og stoppskiltkontroll registrere et trafikklys eller et stoppskilt ved en feil slik at hastigheten til Model S reduseres uventet. Vær forberedt på å reagere straks til enhver tid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må trekke autopilothendelen mot deg ellertråkke en kort stund på gasspedalen for å bekrefte at du vil kjøre gjennom et kryss, uansett hvilken status trafikklyset har. Hvis du ikke bekrefter, stopper Model S ved den røde stopplinjen som vises på instrumentpanel, selv om det ikke er riktig. Stopping ved grønt lys kan forvirre andre førere og føre til en kollisjon, personskade eller dødsfall. Vær derfor alltid oppmerksom på kommende kryss, og vær klar til å bremse eller akselerere manuelt som reaksjon på omgivelsene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ta det aldri for gitt at hvis du kan se trafikklys, stoppskilt eller veimerkinger (spesielt i kompliserte kryss eller kryss der et trafikklys eller skilt er delvis skjult), så betyr det at Model S også kan se det og vil reagere riktig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Selv de nyeste kartdataene inkluderer ikke alle trafikklys og stoppskilt. Trafikklys- og stoppskiltkontroll er derfor svært avhengig av at kameraene registrerer trafikklys, stoppskilt, veimerkinger osv. Det er derfor mulig at Model S kan ignorere et kryss som er blokkert fra synsfeltet til kameraet (for eksempel blokkert av et tre eller stort kjøretøy eller objekt eller nær en bratt bakke eller skarp sving).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Trafikklys- og stoppskiltkontroll er ikke en erstatning for en årvåken sjåfør og god dømmekraft.

Trafikklys

Når du kjører med Autostyring eller Aktiv Cruise Control på og Trafikklys- og stoppskiltkontroll aktivert, skal Model S etter planen reagere på følgende måte når det nærmer seg kryss som reguleres av et trafikklys:

Type trafikklys Kjøretøyets tiltenkte reaksjon

grønt trafikklys

trafikklys uten lys på

Ved et grønt trafikklys eller et trafikklys som er av (ikke lyser), senkes hastigheten til Model S.

Du må bekrefte at du vil kjøre gjennom krysset, ved å trekke autopilotspaken mot deg eller tråkke kort på gasspedalen. Hvis du ikke bekrefter, stopper Model S på den røde stopplinjen som vises på instrumentpanel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S gjenopptar den innstilte kjørehastigheten når den fortsetter gjennom krysset, og tar hensyn til hastigheten til et kjøretøy foran deg.

gult trafikklys

rødt trafikklys

Model S senker farten og stopper helt ved den røde stopplinjen som vises på instrumentpanel. Når du vil kjøre gjennom krysset (for eksempel når lyset skifter til grønt igjen, eller når Model S har stoppet helt), må du trekke autopilothendelen mot deg eller tråkke gasspedalen ned en kort stund.

trafikklys som skifter fra grønt til gult

trafikklys som skifter fra gult til rødt

trafikklys som skifter fra rødt til grønt

Model S senker farten og stopper helt ved den røde stopplinjen som vises på instrumentpanel. Når du vil kjøre gjennom krysset (for eksempel når lyset skifter til grønt igjen), må du trekke autopilothendelen mot deg ellertråkke gasspedalen ned en kort stund.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis trafikklyset skifter etter at du har bekreftet at du vil kjøre videre (for eksempel hvis et grønt trafikklys blir gult), kan Model S stoppe i stedet for å kjøre videre, spesielt hvis Model S avgjør at det er trygt å stoppe før krysset.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S er ikke beregnet på å kjøre gjennom et kryss når trafikklyset er rødt, eller hvis trafikklyset blir gult i situasjoner der det er tilstrekkelig avstand til at det er trygt å stoppe før krysset.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan ta over kjøringen når som helst ved å bremse manuelt for å deaktivere Autostyring eller Aktiv Cruise Control.

blinkende grønt trafikklys

blinkende gult trafikklys

Model S senker farten. For å kjøre videre må du trekke autopilothendelen mot deg eller tråkke gasspedalen ned en kort stund. Hvis du ikke gjør det, stopper Model S ved den røde stopplinjen som vises på instrumentpanel.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du vil forhindre at Model S stopper, og redusere til et minimum hvor mye bilen senker farten når det nærmer seg, kan du bekrefte at du vil kjøre videre, ved å trekke autopilothendelen mot deg eller tråkke på gasspedalen en kort stund etter at den røde stopplinjen vises på instrumentpanel. Model S gjenopptar kjørehastigheten du har stilt inn, når du har bekreftet (avhengig av hastigheten til et kjøretøy foran deg).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Vær oppmerksom, og vær klar til å trykke på bremsepedalen for å senke farten eller stoppe.
blinkende rødt trafikklys Model S senker farten og stopper helt ved den røde stopplinjen som vises på instrumentpanel. Når du vil kjøre gjennom krysset (for eksempel når trafikkreglene og forholdene indikerer at det er sikkert og lovlig å kjøre videre), må du trekke autopilothendelen mot deg eller tråkke kort på gasspedalen.

Stoppskilt og veimerkinger

Når du kjører med Autostyring eller Aktiv Cruise Control på og Trafikklys- og stoppskiltkontroll aktivert, skal Model S etter planen reagere på følgende måte når det nærmer seg kryss som reguleres av stoppskilt, stopplinjer eller veimerkinger:

Type kryss Kjøretøyets tiltenkte reaksjon
kjøretøy som nærmer seg et fireveis kryss og fortsetter rett frem med forkjørsrett

Ingen trafikkontroll

kjøretøy som nærmer seg den rette armen på et T-kryss og fortsetter rett frem med forkjørsrett

Arm av T-kryss

Model S forutsetter forkjørsrett og fortsetter rett fram uten å senke farten eller stoppe.
kjøretøy som nærmer seg slutten av T-krysset og bremser for å stoppe

ende på T-kryss

Hvis Model S oppdager et T-kryss på grunnlag av kartdataene, senker Model S farten og stopper helt ved den røde stopplinjen som vises på instrumentpanel. Når du vil kjøre videre, må du ta over styringen og akselerasjonen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model S vil kanskje ikke stoppe i et T-kryss som ikke har stoppskilt eller stopplinje, eller hvis T-krysset ikke er inkludert i kartdataene. Kjør oppmerksomt, og vær forberedt på å stoppe (når det er nødvendig og/eller riktig).
kjøretøy som nærmer seg et fireveis kryss og stopper ved stoppskiltet

stoppskilt

kjøretøy som nærmer seg et fireveis kryss og stopper ved stoppskiltet og veimerkingen

stoppskilt og veimerking

kjøretøy som nærmer seg et fireveis kryss og stopper ved veimerkingen

veimerking

Model S senker farten og stopper helt ved den røde stopplinjen som vises på instrumentpanel. Når du vil kjøre gjennom krysset, må du trekke autopilothendelen mot deg eller tråkke gasspedalen ned en kort stund.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du bekrefter at du vil kjøre gjennom et kryss med stoppskilt ved å trekke autopilothendelen mot deg eller tråkke på gasspedalen en kort stund før Model S har stoppet, ignoreres bekreftelsen din. Model S er ikke beregnet på å kjøre forbi et stoppskilt uten å stoppe.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Selv når du bruker Autostyring, og selv om du har aktivert et blinklys, må du dreie på ratt selv (som deaktiverer Autostyring) for å svinge i et kryss.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ved gangfelt kan Model S redusere hastigheten eller stoppe avhengig av om gangfeltet reguleres av et trafikklys og om kameraene registrerer fotgjengere, syklister osv. i gangfeltet. Vær spesielt oppmerksom ved gangfelt, og vær klar til å ta over når som helst. Hvis ikke kan det føre til personskade eller død.

Begrensninger

Avhengig av mange ulike omstendigheter og omgivelsesforhold vil Trafikklys- og stoppskiltkontroll kanskje eller kanskje ikke stoppe ved:

 • jernbaneoverganger
 • områder med adgang forbudt
 • bompengestasjoner
 • rundkjøringer
 • gangfelt
 • vikepliktskilt eller midlertidige trafikklys og stoppskilt (for eksempel i anleggsområder)
 • diverse U-svingskilt, trafikklys ved sykkel- og fotgjengeroverganger, fillys osv.

Det er dessuten økt sannsynlighet for at Trafikk- og stoppskiltkontrollen ikke vil virke på riktig måte, deaktiveres eller ikke fungerer hvis ett eller flere av de følgende vilkårene er til stede:

 • Du kjører gjennom flere påfølgende lyskryss som er svært nær hverandre.
 • Det er dårlig sikt (kraftig regn, snø, tåke osv.), eller værforhold påvirker kameraene eller sensorene.
 • Kraftig lys (f.eks. direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
 • Et kamera er blokkert, tildekket, skadet eller ikke riktig kalibrert.
 • Kjøring i en bakke eller på en vei med skarpe svinger der kameraene ikke kan se kommende trafikklys eller stoppskilt.
 • Et trafikklys, stoppskilt eller veimerking er skjult (for eksempel av et tre, et stort kjøretøy osv.).
 • Model S er for nær kjøretøyet foran, som blokkerer sikten til kameraene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Begrensningene ovenfor er ikke en fullstendig liste over årsaker til at Model S kanskje ikke fungerer som forventet. Mange uforutsette omstendigheter kan forringe nøyaktig funksjon for Trafikklys- og stoppskiltkontroll. Bruk av denne funksjonen hverken reduserer eller eliminerer behovet for å kjøre oppmerksomt og ansvarlig. Du må være klar til å reagere riktig og umiddelbart til enhver tid.