Krav til USB-stasjon for opptak av video

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Muligheten til å formatere og å lagre videoopptak på USB-stasjoner er kanskje ikke tilgjengelig i din bil, avhengig av produksjonsdato og bilens konfigurasjon.

Enkelte funksjoner krever bruk av en USB-stasjon (for eksempel Dashcam, Sentry Mode) som oppfyller følgende krav:

 • En minimum lagringskapasitet på 64 GB. Bruk en USB-stasjon med så mye tilgjengelig lagringsplass som mulig. Videoopptak kan ta mye plass.
 • En vedvarende skrivehastighet på minst 4 MB/s. Vær oppmerksom på at vedvarende skrivehastighet er forskjellig fra toppskrivehastighet.
 • USB 2.0-kompatibel. Hvis du bruker en USB 3.0-stasjon, må den også støtte USB 2.0.
 • Riktig formatert (enten automatisk eller manuelt).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I noen markedsområder kan du kjøpe anbefalte USB-stasjoner på http://www.tesla.com.

Automatisk formatering av en USB-stasjon

Sett USB-stasjonen inn i en USB-port foran som støtter formatering, lagring og visning av videoopptak (se Innvendig elektronikk), og berør Kontroller > Trygghet > Formater USB-minne. Dette formaterer USB-stasjonen automatisk som exFAT og oppretter mapper for TeslaCam. USB-stasjonen er nå klar til å ta opp og lagre video.

Formater USB-minne er bare tilgjengelig når en USB-stasjon (med én eller færre partisjoner) er satt inn i en USB-port foran. Valg av Formater USB-minne fjerner eksisterende innhold på USB-stasjonen. Før du bruker denne funksjonen, flytter du innehold som du vil beholde, til en annen enhet.

Manuell formatering av en USB-stasjon

Hvis Model S ikke kan formatere USB-stasjonen, må du formatere den med en datamaskin:

 1. Formater USB-stasjonen som exFAT, MS-DOS FAT (for Mac), ext3 eller ext4 (NTFS støttes ikke på nåværende tidspunkt).
 2. Opprett en mappe på rotnivå med navnet TeslaCam. Du kan bruke én USB-stasjon for Dashcam, Sentry Mode og lydfiler, men du må opprette separate partisjoner elle mapper på den exFAT-formaterte USB-stasjonen.
 3. Når USB-stasjonen er formatert, setter du den inn i USB-porten i hanskerommet (hvis utstyrt) eller en USB-port i midtkonsollen foran. Ikke bruk USB-porter bak, da disse bare kan lade enheter. Det kan ta noen sekunder før Model S kjenner igjen USB-stasjonen.
 4. Når den er gjenkjent, må du sjekke at ikoner for Dashcam og Sentry Mode vises øverst på berøringsskjermen . Model S er nå klar til å ta opp video.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du må kanskje først aktivere Sentry Mode (hvis utstyrt) ved å berøre Kontroller > Trygghet > Sentry Mode.

Visning av videoopptak

Hvis opptak lagres, kan du vise klippene på berøringsskjermen eller en datamaskin.

Når USB-stasjonen går tom for lagringsplass, kan ikke videoopptak lenger lagres. For at USB-stasjonen ikke skal gå tom for plass, må du regelmessig flytte lagrede videoer til en annen enhet og slette dem fra USB-stasjonen.

Når det er aktivert, tar Dashcam og Sentry Mode opp i sykluser. Opptak overskrives kontinuerlig med mindre de lagres. Du må lagre ønsket opptak for å kunne se på det. Hvis ikke blir opptaket slettet og overskrevet. Se Sentry Mode og Dashcam for informasjon om lagring av opptak. Fire videoer spilles inn for hvert lagret klipp, en fra hvert kamera (foran, bak, venstre og høyre).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Opptak fra ryggekameraet er bare tilgjengelig på biler produsert etter ca. februar 2018.

Visning på berøringsskjermen

Du kan vise videoopptak på berøringsskjermen når Model S står i Park. Berør Dashcam-ikonet i startprogrammet for apper. Fanene viser en liste over alle videoklipp, organisert etter sted og tidsstempel. Sett på pause, spol tilbake, spol forover og slett klipp etter behov. Sveip til høyre eller trykk og hold for å raskt slette bestemte klipp.

Naviger til Kontroller > Trygghet > Slett dashbordkameraklipp for å slette alle opptak fra Dashcam og Sentry Mode.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Dashcam-opptak stopper midlertidig når du starter visningen.

Visning på datamaskin

Sett USB-stasjonen inn i en datamaskin, og naviger til mappen TeslaCam.

TeslaCam-mappen inneholder følgende undermapper:

 • RecentClips: inneholder de siste 60 minuttene med opptak.
 • SavedClips: inneholder alle opptak som er lagret og har fått nytt navn, fra RecentClips-mappen.
 • SentryClips: inneholder opptak fra alle Sentry Modes sikkerhetshendelser. Hvis lagringsplassen på USB-stasjonen blir begrenset, slettes de eldste Sentry-klippene for å gi plass til nye. Når de er slettet, kan du ikke hente dem frem igjen.