Vindusviskerblader, spylerdyser og spylervæske

Fylle på spylervæske for frontrute

Den eneste beholderen du kan fylle på, er spylervæskebeholderen for frontrute, som er plassert bak bagasjerommet foran. Når nivået er lavt, vises en melding på instrumentpanelet.

Fylle på spylervæske:

 1. Åpne panseret.
 2. Rengjør rundt lokket før du åpner det, for å forhindre smuss i beholderen.
 3. Åpne lokket.
 4. Unngå å søle, og fyll på til væskenivået vises rett under halsen på beholderen.
  lokk med en zoomboks som viser den tiltenkte påfyllingsmengden
 5. Tørk opp eventuelt søl umiddelbart, og vask det tilsølte området med vann.
 6. Sett på påfyllingslokket igjen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk bare etanolbasert spylervæske for frontrute som er ment for biler. Bruk av andre stoffer, som ubehandlet vann, kan føre til bakterievekst i klimaanlegget, som fører til lukt eller potensiell skade som ikke dekkes av garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Noen nasjonale eller lokale bestemmelser begrenser bruken av flyktige organiske forbindelser (VOC). VOC brukes vanligvis som frostvæske i spylervæske. Bruk bare en spylervæske med begrenset VOC-innhold hvis den gir tilstrekkelig frysemotstand i alle klimaer der du kjører Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Lokale forskrifter forbyr bruk av metanolbasert spylervæske. Bruk etanolbasert spylervæske i stedet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke fyll på spylervæsker som inneholder vannavstøtende stoffer eller insektsmidler. Disse væskene kan forårsake striper og flekker, samt piping eller andre lyder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk en spylervæske med frostmiddel ved temperaturer under 4 °C. Bruk av spylervæske uten frostmiddel i kaldt vær, kan redusere sikten gjennom frontruten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Spylervæske kan irritere øyne og hud. Les og følg instruksjonene fra produsenten av spylervæsken.

Kontrollere og rengjøre viskerblad

Rengjør kanten på viskerbladene regelmessig, og sjekk at gummien ikke har sprekker, revner eller er ujevn. Skift ut bladet umiddelbart hvis det er skadet, for å forhindre skader på glasset og forbedre sikten.

Effektiviteten til viskerne kan bli redusert dersom det er smuss på frontruten eller på viskerbladene. Smuss omfatter is, voks, spray fra bilvask, spylervæske med insekts- og/eller vannavstøtende midler, fugleskitt, kvae og andre organiske stoffer.

Følg disse retningslinjene for rengjøring:

 • Rengjør frontruten og viskerbladene med spylervæske, isopropylalkohol (isopropanol) eller ikke-slipende glassrengjøringsmiddel som er godkjent for bruk på bilglass og -gummi. Uegnede produkter kan føre til skader eller flekker, og lage gjenskinn i frontruten.
 • Løft viskerarmen ut fra frontruten, akkurat langt nok til å få tilgang til viskerbladet. Ikke løft viskerarmen lenger enn tilsiktet posisjon.

Hvis viskerne fortsatt er ineffektive etter rengjøring, må viskerbladene skiftes.

Skifte viskerblader

Skift viskerbladene minst én gang i året for optimal ytelse. Erstatningsblader må overholde følgende kriterier:
 • Bladet på førersiden må være 650 mm langt, og bladet på passasjersiden må være 500 mm langt.
 • Sørg for at kontakten på erstatningsbladet er den samme som på det opprinnelige bladet. Andre kontakter kan hindre erstatningsbladet i å kobles til viskerarmen på bilen.

Du kan kjøpe erstatningsviskerblader i Tesla-butikken.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Monter kun blader som er identiske med originalbladene. Bruk av feil blader kan skade viskersystemet og frontruten.
Skifte viskerblader:
 1. Sett giret i Park, og slå av viskerne.
 2. Berør Kontroller > Service > Servicemodus for vindusviskere for å sette viskerne i servicestilling.
 3. Løft viskerarmen ut fra frontruten, akkurat langt nok til å få tilgang til viskerbladet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Viskerbladene låses ikke i løftet posisjon. Ikke løft viskerarmen lenger enn tilsiktet posisjon.
 4. Plasser et håndkle mellom viskerarmen og frontruten for å unngå riper på frontruten.
 5. Hold viskerarmen og trykk på låsetappen mens du skyver bladet nedover armen.
  nærbilde av blad med en pil som peker på tappen, og en annen pil som indikerer å trekke fra hverandre
 6. Monter et nytt viskerblad ved å innrette det nye bladet på viskerarmen og skyve det mot enden av armen til det låses på plass.
 7. Slå av Servicemodus for vindusviskere for å returnere viskerne til normal stilling.

Rengjøre spylerdyser

Posisjonen til frontrutespylerne er satt på fabrikken og trenger ikke justering.

Bruk en tynn ståltråd til å fjerne eventuelle blokkeringer fra dysene hvis en frontrutespyler blir tett.

åpent panser foran med zoomboks som peker på spylerdyser på innsiden av panseret
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk spylerne under rengjøring av Model S. Spylervæske kan irritere øyne og hud. Les og følg instruksjonene fra produsenten av væskene.