Sikkerhetsbelter

Bruke sikkerhetbelter

Bruk av sikkerhetsbelter og barneseter er de mest effektive tiltakene for beskyttelse av fører/passasjerer ved en eventuell kollisjon. Derfor er bruk av sikkerhetsbelte påbudt ved lov i de fleste jurisdiksjoner.

Alle setene er utstyrt med trepunktsbelter med trommel. Belter med trommel strammes automatisk slik at passasjerer kan bevege seg fritt under normale kjøreforhold.

Sikkerhetsbeltetrommelen strammes eller låses automatisk for å forhindre bevegelse dersom Model S opplever en kraft knyttet til sterk akselerasjon, bremsing, svinging, eller ved et sammenstøt i en kollisjon.

Sikkerhetsbeltepåminnelser

en rød person med festet sikkerhetsbelte
Sikkerhetsbeltepåminnelsen på instrumentpanelet varsler deg dersom føreren eller en passasjer ikke har festet sikkerhetsbeltet. Hvis alle passasjerene har festet sikkerhetsbeltet og påminnelsen fortsatt lyser, festes sikkerhetsbeltene på nytt for å sikre at de er låst riktig. Fjern også tunge gjenstander (for eksempel en koffert) fra seter uten passasjerer. Kontakt Tesla hvis påminnelsen fortsetter å lyse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikkerhetsbelte må brukes av passasjerer i alle seteposisjoner.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I regioner for forskriftene krever sikkerhetsbeltepåminnelser i bakseteposisjoner, kan ikke disse påminnelsene deaktiveres. For å avbryte påminnelsen i en ledig sete når det registreres en gjenstand, må du enten feste sikkerhetsbeltet eller fjerne gjenstanden.

Festing av sikkerhetsbelte

 1. Sørg for korrekt setestilling. Se (se Riktig kjørestilling) for informasjon om korrekt posisjonering av førersetet.
 2. Trekk sikkerhetsbeltet rett ut, og sørg for at beltet ligger flatt over hoftene, brystet og midt på kragebeinet mellom halsen og skulderen. Forsikre deg om at beltet ligger som det skal og ikke er vridd. Sitt aldri på sikkerhetsbeltet eller noen sikkerhetsbeltekomponent.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Et sikkerhetsbelte som er vridd eller ligger feil, kan forårsake skade og hindre funksjonen til sikkerhetsbeltesystemet.
 3. Sett låseplaten inn i spennen, og trykk sammen til du hører et "klikk", som indikerer at den er låst på plass.
  person som tar på seg et sikkerhetsbelte med en zoomboks som viser en pil fra låseplaten til spennen
 4. Dra i beltet for å kontrollere at det er skikkelig festet.
 5. Dra den diagonale delen av beltet mot trommelen for å stramme.

Løsne et sikkerhetsbelte

Hold beltet nær spennen for å forhindre at beltet trekkes inn for raskt, og trykk på knappen på spennen. Beltet trekkes inn automatisk. Kontroller at det ikke er noen hindringer som gjør at beltet ikke trekkes helt inn. Beltet skal ikke henge løst. Kontakt Tesla dersom et belte ikke trekkes helt inn.

Bruk av sikkerhetsbelter under graviditet

Ikke legg hofte- eller skulderdelen av sikkerhetsbeltet over mageområdet. Bruk hoftebeltet så lavt som mulig over hoftene, ikke over midjen. Plasser skulderbeltet mellom brystene og på siden av magen. Spør legen om råd.

gravid kvinne med sikkerhetsbelte plassert mellom brystene og på siden av magen
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis sikkerhetsbeltet er ukomfortabelt, må du justere setestillingen i stedet for å bruke sikkerhetsbeltet feil.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må aldri plassere noe mellom deg og sikkerhetsbeltet for å ta av for støtet ved en eventuell kollisjon.

Sikkerhetsbeltestrammere

Sikkerhetsbeltene foran har strammere som fungerer sammen med kollisjonsputene i en kollisjon. Strammerne trekker inn både det nedre sikkerhetsbeltefestet og det øvre skulderbåndet automatisk og reduserer slakket i både hoftebeltet og skulderbeltet og fører til redusert bevegelse fremover for passasjeren.

person i bilsete med sikkerhetsbelte, med piler på hoftebeltet som peker mot spennen og piler på skulderdelen som peker mot sikkerhetsbeltefestet

Hvis beltestrammerne og kollisjonsputene ikke aktiveres i et sammenstøt, betyr ikke det at de ikke fungerer. Det betyr vanligvis at styrken eller typen kraft som trengs for å aktivere dem, ikke forekom.

De ytre baksetene er utstyrt med skulderstrammere som trekker inn sikkerhetsbeltet for å redusere bevegelse forover for personen i setet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bøy, sitt på eller hindre strammerenheten. Det kan føre til skader som hindrer at sikkerhetsbeltesystemet fungerer som det skal.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis sikkerhetsbeltestrammerne har blitt aktivert, må de skiftes ut. Etter en kollisjon skal kollisjonsputene, sikkerhetsbeltestrammerne og eventuelt tilknyttede komponenter kontrolleres og, om nødvendig, skiftes.

Testing av sikkerhetsbelter

Utfør disse kontrollene på hvert sikkerhetsbelte for å bekrefte at de fungerer korrekt.

 1. Med sikkerhetsbeltet festet gir du beltet nærmest låsespennen et raskt og kraftig rykk. Beltespennen skal forbli festet.
 2. Med sikkerhetsbeltet festet gir du beltet nærmest døren et raskt og kraftig rykk. Det permanente sikkerhetsbeltefestet skal være sikkert låst. Prøv aldri å fjerne dette festet.
 3. Trekk beltet helt ut når beltet ikke er festet. Kontroller at beltet kan trekkes helt ut uten at det stopper og se etter slitasje på beltet. Slipp beltet og la det trekke seg inn. Kontroller at det trekkes inn jevnt og fullstendig.
 4. Hold i festeplaten og trekk raskt fremover når beltet er trukket halvveis ut. Mekanismen skal låse seg automatisk og hindre videre uttrekning.

Få utført reparasjon umiddelbart dersom et sikkerhetsbelte ikke består alle disse testene. Ikke la passasjerer sitte i et sete med et defekt setebelte.

Se Sikkerhetsbelter for mer informasjon om rengjøring av sikkerhetsbeltene.

Sikkerhetsbeltevarsler

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Alle personer i bilen skal til enhver tid bruke sikkerhetsbelte, selv når det kjøres svært korte avstander. Hvis dette ikke etterfølges, øker risikoen for personskade eller død i en eventuell kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikre små barn i et egnet barnesete som beskrevet i brukerhåndboken. Følg alltid instruksjonene fra produsenten ved montering av barneseter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at alle sikkerhetsbeltene brukes riktig. Hvis sikkerhetsbelter brukes feil, øker det risikoen for personskade eller død ved en eventuell kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sitt aldri på en sikkerhetsbeltekomponent. Det kan føre til skader eller feil utløsing av sikkerhetsutstyr.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk sikkerhetsbelter over harde, skjøre eller skarpe gjenstander i klær, for eksempel penner, nøkler, briller osv. Trykket fra sikkerhetsbeltet på slike gjenstander kan føre til skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikkerhetsbelter skal ikke brukes med vridde stropper.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvert sikkerhetsbelte skal kun brukes av én person. Det er farlig å feste sikkerhetsbeltet rundt et barn som sitter på fanget til en passasjer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikkerhetsbelter som er brukt i en kollisjon, må kontrolleres eller skiftes av Tesla, selv om det ikke er noen synlige skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikkerhetsbelter som viser tegn på slitasje eller har fått kutt eller andre skader, må skiftes umiddelbart.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Unngå å påføre komponentene til sikkerhetsbeltene kjemikalier, væsker, sand, smuss eller rengjøringsprodukter. Hvis et sikkerhetsbelte ikke trekker seg inn eller ikke kan settes inn i låsespennen, må det skiftes ut umiddelbart. Bruk mobilappen til å planlegge en serviceavtale.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke utfør endringer som kan forhindre at sikkerhetsbeltemekanismen strammer eller justerer slakk. Et setebelte med slakk reduserer passasjerens beskyttelse betraktelig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke utfør endringer som kan forstyrre driften av sikkerhetsbeltet, eller som kan føre til at sikkerhetsbeltet ikke fungerer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk komfortprodukter som festes på sikkerhetsbeltene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når sikkerhetsbeltene ikke er i bruk, skal de være helt trukket inn og ikke henge løst. Avtal service dersom et belte ikke trekkes helt inn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikkerhetsbeltesystemet har ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren, og kan inneholde pyrotekniske komponenter. Ikke demonter, fjern eller skift ut komponenter.