Talekommandoer

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Talekommandoer er ikke tilgjengelig på alle språk. Når du skal velge språk for talekommandoer, berører du Kontroller > Skjerm > Språk for stemmegjenkjenning.
Bruk talekommandoer for enkel kontroll av innstillinger og preferanser uten å bruke berøringsskjermen. Talekommandoer er konstruert for å kunne forstå naturlige forespørsler. Du kan bruke dem til følgende:
 • justere klimapreferanser
 • stille inn hastighet og frekvens på frontrutens vindusviskere
 • kontrollere forskjellige funksjoner i kjøretøyet
 • navigere til et sted
 • ringe til en kontakt
 • styre apper og innstillinger

Når du vil starte en talekommando, berører du taleknappen på høyre side av ratt. Når du hører et lydsignal, sier du hva du vil, og Model S vil svare.

pil som peker mot mikrofonknappen

Eksempler på talekommandoer

Her er en liste over eksempler på talekommandoer. Dette er ikke en uttømmende liste. Tesla jobber kontinuerlig for å forbedre talekommandoer.

Klimakontroller

Juster klimapreferansene ved hjelp av talekommandoer:

 • «Skru ned temperaturen»
 • «Skru opp temperaturen»
 • «Slå på/av førerens setevarmer»
 • «Kjøl ned passasjeren»
 • «Rett luftstrømmen mot ansiktet mitt»
 • «Synkroniser klima»
 • «Øk/senk viftehastigheten»
 • «Slå på/av defroster bak»
 • «Still inn temperatur/vifte ...»
 • «Skru på resirkulering»

Vindusviskere

Oppdater hastigheten og frekvensen til vindusviskerne basert på vei- og værforhold i endring:

 • «Øk viskerhastigheten»
 • «Øk/senk viskerhastigheten med ...»
 • Slå på/av viskerne»

Kjøretøykontroller

Du kan også modifisere forskjellige kontroller i kjøretøyet ved hjelp av talekommandoer:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bilen må stå i Park for å aktivere noen talekommandoer (som Sentry Mode Dog Mode osv.).
 • «Sentry Mode på/av»
 • «Hold bilen trygg»
 • «Lås / lås opp dørene»
 • «Slå på Dog Mode»
 • «Fell speilene inn/ut»
 • «Åpne/lukk ladeport»
 • «Start/stopp lading»
 • «Åpne serviceinnstillinger»
 • «Åpne hanskerommet»

Kontakter

Hvis du vil ringe eller sende melding til en kontakt på den Bluetooth-tilkoblede telefonen (se Telefon, kalender og webkonferanse), sier du følgende:

 • «Ring [kontaktnavn/telefonnummer]»
 • «Send melding til [kontaktnavn/telefonnummer]»

Media

Hvis du vil lytte til å justere mediepreferansene dine, sier du følgende:

 • «Spill [låttittel]»
 • «Øk/senk volumet»
 • «Hopp til neste»
 • «Sett sangen på pause / spill av sangen»
 • «Bytt kilde til [mediekilde]»

Hvis du vil forbedre nøyaktigheten til gjenkjenning av talekommandoer, kan du oppgi flere stikkord i kommandoen din, som artist og låt.

Apper og innstillinger

Du kan enkelt navigere gjennom apper og innstillinger ved hjelp av talekommandoer:

 • «Åpne [leketøy/nettleser/kino/telefon]»
 • «Søk etter ...»
 • «Skjermen har for sterkt lys»
 • «Vis meg brukerhåndboken»

Noen apper og innstillinger er bare tilgjengelig i Park.

Du kan også sende inn en feilrapport ved å si « «Rapporter»», ««Tilbakemelding»» eller ««Feilrapport»».

Gå til https://www.tesla.com/support/voice-commands for mer informasjon om talekommandoer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla forbedrer kontinuerlig Model Ss evne til å kjenne igjen talekommandoer. Tesla registrerer korte taleopptak anonymt for å legge til rette for disse pågående kvalitetsforbedringene. For at personvernet skal ivaretas, blir disse korte opptakene ikke knyttet til personlig informasjon eller bilens understellsnummer. Tesla forsikrer om at det ikke er mulig å søke i noe system for et opptak tilknyttet spesifikke kunder eller biler.