Talekommandoer

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I en Tesla kan du velge mellom en rekke språk som kan brukes til talekommandoer. Du velger et annet språk ved å berøre Kontroller > Skjerm > Språk for stemmegjenkjenning.
Bruk talekommandoer for enkel kontroll av innstillinger og preferanser uten å bruke berøringsskjermen. Talekommandoer er konstruert for å kunne forstå naturlige forespørsler. Følgende ikke-uttømmende liste inneholder handlinger du kan utføre med talekommandoer:
 • justering av klimapreferanser
 • innstilling av hastighet og frekvens på frontrutens vindusviskere
 • kontroller av ulike funksjoner i bilen
 • navigering til et sted
 • ringe til en kontakt
 • styring av apper og innstillinger

Når du vil starte en talekommando, berører du taleknappen på høyre side av ratt. Når du hører et lydsignal, sier du hva du vil.

pil som peker mot mikrofonknappen

Eksempler på talekommandoer

Her er en liste over eksempler på talekommandoer. Dette er ikke en uttømmende liste. Tesla jobber kontinuerlig for å forbedre talekommandoer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bilen må stå i Park for å aktivere noen talekommandoer (som Sentry Mode Dog Mode osv.).

Klimakontroller

Justering av klimapreferanser:

 • «Skru ned temperaturen»
 • «Skru opp temperaturen»
 • «Slå på/av førerens setevarmer»
 • «Kjøl ned passasjeren»
 • «Rett luftstrømmen mot ansiktet mitt»
 • «Synkroniser klima»
 • «Øk/senk viftehastigheten»
 • «Slå på/av defroster bak»
 • «Still inn temperatur/vifte ...»
 • «Skru på resirkulering»

Vindusviskere

Oppdater hastigheten og frekvensen til vindusviskerne basert på vei- og værforhold i endring:

 • «Øk viskerhastigheten»
 • «Øk/senk viskerhastigheten med ...»
 • Slå på/av viskerne»

Kjøretøykontroller

Endre ulike kontroller i bilen:

 • «Sentry Mode på/av»
 • «Hold bilen trygg»
 • «Lås / lås opp dørene»
 • «Slå på Dog Mode»
 • «Fell speilene inn/ut»
 • «Åpne/lukk ladeport»
 • «Start/stopp lading»
 • «Åpne serviceinnstillinger»
 • «Åpne hanskerommet»

Kontakter

Hvis du vil ringe eller sende melding til en kontakt på den Bluetooth-tilkoblede telefonen (se Telefon, kalender og webkonferanse), sier du følgende:

 • «Ring [kontaktnavn/telefonnummer]»
 • «Send melding til [kontaktnavn/telefonnummer]»

Media

Hør på medier og juster preferanser for avspilling:

 • «Spill [låttittel]»
 • «Øk/senk volumet»
 • «Hopp til neste»
 • «Sett sangen på pause / spill av sangen»
 • «Bytt kilde til [mediekilde]»

Hvis du vil forbedre nøyaktigheten til gjenkjenning av talekommandoer, kan du oppgi flere stikkord i kommandoen din, som artist og låt.

Apper og innstillinger

Du kan enkelt navigere gjennom apper og innstillinger::

 • «Åpne [leketøy/nettleser/kino/telefon]»
 • «Søk etter ...»
 • «Skjermen har for sterkt lys»
 • «Vis meg brukerhåndboken»

Du kan også sende inn en feilrapport ved å si « «Rapporter»», ««Tilbakemelding»» eller ««Feilrapport»».

Gå til https://www.tesla.com/support/voice-commands for mer informasjon om talekommandoer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla registrerer og behandler transkripsjoner av talekommandoer (for eksempel «still inn temperatur …») for å legge til rette for pågående kvalitetsforbedringer. Lydopptak av tale samles ikke inn, og transkripsjoner tilknyttes ikke Tesla-kontoen din eller bilens identifikasjonsnummer. For at personvernet ditt skal beskyttes ytterligere, registreres ikke talekommandoer med personopplysninger (for eksempel «naviger til ...» eller «ring til ...»).