Programvareoppdateringer

Laste ned ny programvare

Tesla oppdaterer bilens programvare trådløst, slik at du stadig får nye funksjoner. Tesla anbefaler at du installerer programvareoppdateringer for bilen så snart du har anledning. For at du skal få programvareoppdateringene på raskeste og tryggeste måte, bør du la Wi-Fi være påslått og tilkoblet så ofte som mulig. I de fleste tilfeller må bilen være koblet til Wi-Fi for å begynne oppdateringen (se Wi-Fi).

Programvareoppdateringer utføres ikke når følgende funksjoner er aktive:

  • Smart klimaanlegg
  • Hold klima på, Dog Mode og Camp-modus
  • Sentry Mode
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Etter behov sender Tesla også programvareoppdateringer med mobiltilkobling.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke prøv å bruke bilen mens programvaren oppdateres. Bilfunksjoner, inkludert noen sikkerhetssystemer og åpning og lukking av dører eller vinduer, kan være begrenset eller deaktivert mens en programvareoppdatering pågår, og du kan skade bilen.

Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises det et gult klokkeikon øverst på berøringsskjermen. Det finnes tre måter å installere programvareoppdateringer på:

  • Berør det gule klokkeikonet for å vise planleggingsskjermbildet. Du blir deretter bedt om å velge et tidspunkt for å installere oppdateringen (Angi for dette tidsp.) eller om å installere den nå (Installer nå). Når tidspunktet er fastsatt, blir det gule klokkeikonet hvitt til oppdateringen begynner. Før oppdateringen begynner, kan du når som helst berøre dette klokkeikonet for å angi et nytt tidspunkt for oppdateringen.
  • Berør Kontroller > Programvare for å finne ut om en oppdatering er tilgjengelig for bilen. Hvis tilgjengelig berører du Programvareoppdatering tilgjengelig for å navigere til planleggingsskjermbildet, som nevnt ovenfor.
  • Begynn å bruke Tesla-mobilappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Noen programvareoppdateringer kan ta inntil tre timer å fullføre. Model S må stå i park når programvaren oppdateres. For å sørge for at du får programvareoppdateringene på raskeste og tryggeste måte, bør du la Wi-Fi være påslått og tilkoblet så ofte som mulig (se Wi-Fi).

Det er to faser av en programvareoppdatering:

  • Nedlastingsfase: I denne fasen sendes den nye oppdateringen trådløst til bilen. Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig, men ikke kan lastes ned fordi bilen ikke er koblet til Wi-Fi, kan du se et gult nedlastingsikon øverst på berøringsskjermen. Oppdateringen lastes ned automatisk neste gang bilen er koblet til Wi-Fi. Når en nedlasting pågår, er nedlastingsikonet grønt. Du kan kjøre mens programvareoppdateringen lastes ned, men nedlastingen blir avbrutt hvis bilen mister tilgang til Wi-Fi. Når programvareoppdateringen er ferdig nedlastet og klar til å installeres, vises det et gult klokkeikon øverst på berøringsskjermen.
  • Installeringsfase: Under installeringsfasen er det ikke mulig å kjøre. Hvis laderen er plugget inn, blir ladingen satt på pause frem til installeringen er fullført. Når du vil starte installeringen, trykker du på det gule klokkeikonet øverst på berøringsskjermen. Trykk på Installer nå for å starte installeringen umiddelbart, eller berør Sett tidspunkt for å velge et starttidspunkt for installeringen. Hvis du velger å installere programvareoppdateringen på et senere tidspunkt, blir klokkeikonet hvitt frem til installeringen begynner. Du kan når som helst trykke på klokkeikonet for å velge et annet tidspunkt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Programvareoppdateringer kan ikke installeres hvis Keep-, Dog- eller Camp-modus er aktivert (se Hold klima på, Dog og Camping).

Preferanser for programvareoppdatering

Tesla bestemmer hvordan, når og hvor oppdateringer skal sendes til kjøretøy basert på forskjellige faktorer som er unike for hver versjon. Du kan velge hvor raskt og ofte du mottar programvareoppdateringer. For å endre preferansene berører du Kontroller > Programvare > Preferanser for programvareoppdatering og velger et av følgende alternativer:

  • Standard: Motta programvareoppdateringer ved hjelp av den normale tidsrammen for utrulling for din region og kjøretøyskonfigurasjon. Når en programvareversjon gjøres tilgjengelig, har den generelt vært i bruk på andre kundekjøretøy i en tidsperiode.
  • Avansert: Motta de nyeste programvareoppdateringene for din region og bilkonfigurasjon så snart de er tilgjengelige og du får anledning. Vær oppmerksom på at selv om du mottar oppdateringer så snart som mulig, er du kanskje ikke i den første gruppen av Tesla-eiere som mottar oppdateringen. Valg av Avansert melder ikke kjøretøyet inn i Teslas program for tidlig tilgang.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla oppdaterer ikke programvare på anmodning fra de som ønsker å motta de nyeste funksjonene og forbedringene. Den beste måten å sikre at du mottar de nyeste programvareoppdateringene, er å velge Avansert og alltid være tilkoblet Wi-Fi (se Wi-Fi).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Skjermbildet for programvareoppdatering blir stående til du installerer oppdateringen. Du må installere en programvareoppdatering så snart den blir tilgjengelig. Skader som oppstår på grunn av at en programvareoppdatering ikke installeres, dekkes ikke av bilens garanti. Hvis du lar være eller nekter å installere oppdateringer, kan det føre til at noen bilfunksjoner blir utilgjengelige, og digitale medieenheter kan bli inkompatible
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla kan oppdatere bilens programvare eller installere den på nytt som en del av den normale prosessen for diagnose, reparasjon og vedlikehold innen service.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er ikke mulig å gjenopprette tidligere programvareversjoner.

Hvis berøringsskjermen viser en melding om at programvareoppdateringen ikke ble fullført, må du kontakte Tesla.

Lading

Hvis Model S lader når programvareoppdateringen starter, stopper ladingen. Ladingen fortsetter automatisk når programvareoppdateringen er fullført. Hvis du kjører Model S på tidspunktet som er valgt for oppdateringen, avbrytes oppdateringen, og et nytt tidspunkt må angis.

Lese versjonsinformasjon

Når en programvareoppdatering er fullført, kan du lese versjonsinformasjonen på berøringsskjermen for å finne ut mer om endringer og nye funksjoner. Hvis du vil vise versjonsinformasjon om den nåværende versjonen av bilens programvare, kan du når som helst trykke på Kontroller > Programvare > Versjonsinformasjon.

Tesla anbefaler på det sterkeste at du leser all versjonsinformasjon. Den kan inneholde viktig sikkerhetsinformasjon eller instruksjoner for bruk for Model S.