Luftfjæring

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når Model S starter, hører du kanskje lyden av kompressoren når luftfjæringssystemets beholder fylles med luft.

Hvis Model S er utstyrt med Adaptiv luftfjæring, gir det en overlegen kjørekvalitet og lar deg velge mykere eller fastere kjøring etter behov. Når bilen er lastet, sørger systemet for at bilen er like høy foran som bak. Du kan justere kjørehøyden manuelt etter dine forhold (f.eks. heve Model S når du trenger ekstra bakkeklaring, f.eks. i bratte bakker eller på ramper, i dyp snø, over store fartshumper, kanter på parkeringsplasser osv.).

Gult ikon med konturen av en bil med piler som går opp og ned.
Hvis det blir registrert en feil på det adaptive luftfjæringssystemet, som reduserer ytelsen, lyser en gul indikatorlampe på instrumentpanelet. Ta kontakt med Tesla hvis problemet vedvarer.
Rødt ikon med konturen av en bil med piler som går opp og ned.
Hvis det blir registrert en feil som deaktiverer det adaptive luftfjæringssystemet, lyser en rød indikatorlampe på instrumentpanelet. Kontakt Tesla.

Justering av kjørehøyde

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du justerer fjæringshøyden, må du sørge for at det ikke befinner seg noen hindringer verken oppå eller under Model S.

Du kan justere kjørehøyden manuelt ved å trykke inn bremsepedalen og berøre Kontroller > Fjæring på berøringsskjermen. Innstillingene for kjørehøyde som er tilgjengelige, er avhengig av kjørehastigheten og andre forhold (fjæringen senkes for eksempel ikke hvis en dør er åpen). På berøringsskjermen vises også den omtrentlige bakkeklaringen for hver innstilling. Dra glidebryteren for å velge blant disse alternativene:

  • Svært høy – når den er satt til Svært høy, senkes fjæringen automatisk til standardinnstillingen for kjørehøyden*, som er Standard eller Lav etter å ha kjørt ca. 30 m, eller når hastigheten når 24 km/t. Hvis du vil opprettholde innstillingen Svært høy i en ubegrenset avstand til kjørehastigheten når hastighetsterskelen, berører du Vedvare til 24 km/t i innstillingen for Svært høy.
  • Høy – når den er satt til Høy, senkes fjæringen automatisk til standardinnstillingen for kjørehøyden*, som er Standard eller Lav etter å ha kjørt ca. 30 m, eller når hastigheten når 56 km/t. Hvis du vil opprettholde innstillingen Høy i en ubegrenset avstand til kjørehastigheten når hastighetsterskelen, berører du Vedvare til 56 km/t.
  • StandardStandard-innstillingen sikrer best mulig komfort og håndtering under alle lastforhold.
  • Lav – når høyden senkes, kan det bli enklere å lesse varer på og av, sette seg inn i og gå ut av bilen samt det kan forbedre kjøreegenskapene.

*Hvis innstillingen Standard kjørehøyde til lav er slått av, justeres kjørehøyden mellom Standard og Lav for å balansere kjørekomfort, kjøreegenskaper og rekkevidde. Slå på innstillingen Standard kjørehøyde til lav for å optimalisere kjøreegenskaper og rekkevidde.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Unngå aggressiv kjøring (hard akselerasjon, brå svinger osv.) når fjæringen er satt til Høy eller Svært høy. Hvis du kjører aggressivt, kan det føre til vibrasjon og øke risikoen for skade.

Adaptiv fjæringsdemping

Innstillingene knyttet til Adaptiv fjæringsdemping gir sanntidsjusteringer av fjæringssystemet for å optimalisere både kjøring og manøvrering. Velg blant følgende:

  • Komfort – gir mer forsiktig kjøring for en avslappet kjøreopplevelse.
  • Auto – tilpasser seg en rekke type veier og kjørestiler, som gir jevn og samtidig godt styrt kjøring.
  • Sport – gir stødigere og mer kontrollert kjøring, som øker førerens involvering og samhandling med veien.
  • Avansert – kan brukes til å finjustere fjæringen ved å dra individuelle glidebrytere for å justere Kjørekomfort og Kjøreegenskaper.

Berør Vis fjæringsdata for å vise detaljert informasjon om støtdemperne for hvert hjul, inkludert kjørehøyde, komprimerings- og tilbakefjæringsverdier og karosseriakselerasjoner.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når Adaptiv fjæringsdemping angis til Komfort eller Auto, kan fjæringen heves for å forbedre kjørekomforten på ujevne veier..

Bruk komfortdemping i Autopilot (hvis utstyrt) – demping settes som standard automatisk til komfortinnstillingen ved bruk av Autopilot, og går tilbake til den valgte innstillingen din når Autopilot ikke lenger er i bruk. Slå av denne innstillingen for å deaktivere denne funksjonen.

Visualisering i sanntid

Bildet av Model S på Fjæring-skjermbildet gir en visualisering i sanntid av statusen til luftfjæringssystemet. I tillegg til å vise endringer i kjørehøyden visuelt, viser den komprimerings- og tilbakefjæringslinjer som gjenspeiler hvordan fjæringssystemet kontrollerer støtdemperne for hvert hjul basert på innstillingene du har valgt, og varierende veiforhold. Begge kontrolleres samtidig. Berør Vis fjæringsdata for å vise detaljert informasjon om støtdemperne for hvert hjul, inkludert kjørehøyde, komprimerings- og tilbakefjæringsverdier og karosseriakselerasjoner.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Instrumentpanelet kan også vise en visualisering i sanntid av hvordan fjæringssystemet dynamisk justerer dempingen på hvert hjul for å ta hensyn til varierende veiforhold. For å se holder du den respektive rulleknappen på ratt kort inne til de tilgjengelige alternativene vises. Rull på rulleknappene for å utheve Fjæring, deretter trykker du på rulleknappen.

Steder for automatisk heving

Posisjonen lagres automatisk når du hever fjæringen til Høy eller Svært høy. Når du lagrer posisjonen, trenger du ikke heve fjæringen manuelt hver gang du kommer frem til et ofte brukt sted der du tidligere har hevet fjæringen. Når du kommer tilbake til det lagrede stedet, hever Model S fjæringen, og på instrumentpanelet vises en melding som indikerer at fjæringen heves.

Når posisjoner lagres, lagrer Model S også innstillingen Vedvare til XX km/t (hvis spesifisert).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du returnerer til et lagret sted og kjører fortere enn fjæringsinnstillingen Høy og Svært høy tillater, vil ikke fjæringen heves før Model S reduserer hastigheten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du forlater det lagrede stedet, senkes fjæringen automatisk. Den kan imidlertid hende at den ikke senkes før Model S når hastighets- og avstandsterskelen for når fjæringen skal senkes.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model S ankommer et lagret sted og den gjeldende innstillingen for fjæringen er høyere enn nivået som er lagret for dette stedet, justeres ikke kjørehøyden.

Fjerne et sted for automatisk heving

Hvis du ikke ønsker automatisk heving av fjæring ved en posisjon, berører du for å oppheve valg av Hev alltid på dette stedet i hurtigvinduet som vises når du ankommer en lagret posisjon.

Selvjustering

Model S utstyrt med luftfjæring justerer seg selv automatisk, selv når strømmen er slått av. For at skader når du jekker eller løfter kjøretøyet skal forhindres, må du aktivere Service-modus for å deaktivere selvjustering (trykk inn bremsepedalen, og berør Kontroller > Service > Service-modus). Se Service-modus for flere detaljer.