Media

Oversikt

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Medieapper varierer avhengig av markedsregion, bilkonfigurasjon, ekstrautstyr og programvareversjon. Noen apper som er beskrevet, er kanskje ikke tilgjengelige i din markedsregion, eller kan være erstattet av andre.

Mediespilleren vises på berøringsskjermen og brukes til å spille av forskjellige typer medier. Du kan dra Media Player oppover for å utvide den (slik at du kan bla) og nedover for å minimere den slik at bare Miniplayer vises. Praktiske Miniplayer, som opptar minst plass på berøringsskjermen, viser hva som for tiden spilles, og leverer bare de grunnleggende funksjonene, forbundet med det som spilles.

Strømmetjenester er bare tilgjengelige når en datatilkobling er tilgjengelig (for eksempel Wi-Fi eller Premium-tilkobling). For noen medietjenester kan du bruke en standard Tesla-konto. For andre kan det hende du må oppgi kontoinformasjon første gang du bruker den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I stedet for å starte en annen medieapp, kan du endre kilden fra Media Player-skjermbildet ved å velge en kilde fra rullegardinlisten.
Radio: Velg fra en liste over tilgjengelige radiostasjoner, eller berør det numeriske tastaturet for å stille radioen direkte til en bestemt frekvens. Trykk på de neste eller forrige pilene for å flytte fra én frekvens til den neste (eller den forrige).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Radiostasjoner sorteres alfabetisk. Du kan bestemme utvalget av stasjoner selv ved å velge favoritter (se Nylige og Favoritter).
Bluetooth: Spill av lyd fra en Bluetooth-tilkoblet telefon eller USB-enhet (se Avspilling av medieinnhold fra enheter).
Streaming: Spill av lydstrømmetjenesten som er tilgjengelig i din markedsregion, hvis utstyrt.
Spotify: Spill av lyd tilgjengelig på Spotify.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
En Spotify Premium-konto kreves for bruk.
Apple Music: Spill av lyd tilgjengelig på Apple Music.
mikrofon-ikon
Caraoke (hvis utstyrt): Syng med på diverse sanger (se Caraoke).
TuneIn: Spill av lyd tilgjengelig på TuneIn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan vise eller skjule alle medieapper/-kilder. Se Medieinnstillinger.

Når du lytter til nettradio eller en musikkstrømmingstjeneste, kan alternativene som er tilgjengelige via Media Player-skjermbildet variere, avhengig av hva du lytter til. Trykk på neste- eller forrige-pilene for å av spille neste (og i noen tilfeller forrige) tilgjengelig stasjon, episode eller spor. Du kan også spille av neste/forrige ved å bruke venstre rulleknapp på ratt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan bruke talekommandoer til å justere medieinnstillinger og -preferanser, som volumkontroll, avspilling av enkeltsanger eller bytte mediekilde (se Talekommandoer).

Volumkontroller

Volumet kan kontrolleres på følgende måter:
  • Drei rulleknappen på venstre side av ratt, opp eller ned for henholdsvis å øke eller redusere volumet. Dette justerer volumet for medier, talekommandoer og telefonsamtaler.
  • Volumet kan justeres basert på kjørehastighet og klimainnstillinger.
  • Berør pilene <> tilknyttet høyttalerikonet i nedre hjørne av berøringsskjermen.
  • Trykk på den venstre rulleknappen for å slå av lyden. Trykk på nytt for å slå av.
  • Trykk på venstre rulleknapp under en telefonsamtale for å slå av både lyden og mikrofonen.

Medieinnstillinger

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Innstillingene som er tilgjengelige, varierer avhengig av markedsregion. Det kan også hende at en innstilling ikke gjelder for alle lydkilder.
ikon for medieinnstillinger
Trykk på ikonet for innstillinger i Media Players søkefelt for å åpne lydinnstillingene.

Du kan justere følgende innstillinger:

  • Tone: Dra glidebryterne for å justere subwooferen og et av de fem frekvensbåndene (Bass, Bass/Mid, Mid, Mid/Treble og Treble). Hvis bilen er utstyrt med premium-lyd, kan du justere nivået av omsluttende lyd og skape en mer engasjerende musikkopplevelse ved å dra glidebryteren for omsluttende lyd etter dine preferanser.
  • Balanse: Dra midtsirkelen til stedet i Model S der du ønsker å fokusere lyden.
  • Alternativer: Angi preferanser for valgfrie funksjoner. Du kan for eksempel slå DJ-kommentarer, Eksplisitt innhold og Tillat mobilkontroll på eller av.
  • Kilder: Alle tilgjengelige mediekilder vises, og du kan velge om du vil vise eller skjule hver kilde. Du vil kanskje skjule mediekilder du aldri bruker. Når den er skjult, vises ikke mediekilden på nedtrekkslisten i Media Player, og den vises heller ikke i appskuffen når du berører appstarteren. Du kan når som helst vise en skjult mediekilde igjen ved å gå tilbake til dette innstillingsskjermbildet.

Søk etter medieinnhold

søkeikon
Trykk på Media Players forstørrelsesglassikon for å søke etter en bestemt sang, et album, en artist, en podcast eller en stasjon. Du kan også bruke talekommandoer for å søke håndfritt (se Talekommandoer).

Caraoke

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av bilkonfigurasjon og markedsregion kan det hende at Caraoke ikke er tilgjengelig for din bil. Caraoke krever Premium-tilkobling.

Naviger til Media Player og velg nedtrekksmenyen for å endre mediekilden til Caraoke. Du kan også legge til Caraoke som en app i appstarteren. Du kan bla gjennom forskjellige sanger og velge sangen du vil synge. Berør mikrofonikonet for å aktivere eller deaktivere sangens hovedvokaler. Hvis du deaktiverer mikrofonen, hører du bare sangens instrumentaldeler og bakgrunnsvokaler. Berør tekstikonet (ved siden av mikrofonikonet) for å aktivere og deaktivere sangens tekst.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må aldri lese Caraoke-tekster mens du kjører. Du må alltid være oppmerksom på veien og trafikkforholdene. Når du kjører, er Caraoke-tekstene bare til bruk for passasjerer.

Nylige og Favoritter

For det meste kildeinnhold vises nylige og favoritter øverst for enkel tilgang.

favoritter-ikon, ikke valgt
For å legge til den stasjonen, podcasten eller lydfilen du hører på, i listen over favoritter, berører du Favoritter-ikonet på mediespilleren.
favoritter-ikon, valgt
Hvis du vil fjerne et element som favoritt, trykker du på det uthevede Favoritter-ikonet. Du kan også fjerne flere favoritter ved å utvide mediespilleren, for å vise alle favoritter for den aktuelle typen kildeinnhold. Deretter trykker du på og holder inne favoritten. En X vises på alle favoritter, og du kan deretter berøre X for å fjerne dem fra favorittlisten.
nylige-ikon
Oversikten over det du nylig har spilt av, oppdateres kontinuerlig, så du trenger ikke fjerne dem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Valg du spiller på FM-radio (hvis utstyrt), er ikke inkludert i Nylig-listen.

Avspilling av medieinnhold fra enheter

USB-flash-enheter

Koble en flash-enhet til en USB-port foran (se USB-porter). Berør Media Player > USB, og berør deretter navnet til ønsket mappe. Hvis du vil spille av innholdet på en USB-tilkoblet enhet, gjenkjenner Model S kun flash-enheter. Hvis du vil spille av medieinnhold fra andre typer enheter (for eksempel en iPod), må du koble til enheten med Bluetooth (se Bluetooth-tilkoblede enheter).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Media Player støtter USB-flashenheter som er exFAT-formatert (NTFS støttes ikke for øyeblikket).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bruk en USB-port foran på midtkonsollen. USB-kontaktene på baksiden av konsollen er bare for lading.

Bluetooth-tilkoblede enheter

Par enheter med Bluetooth-funksjonalitet med Model S (se Bluetooth) for å spille av lagrede lydfiler. Velg Media Players Telefon-kilde, berør navnet til den Bluetooth-tilkoblede enheten, og berør deretter KOBLE TIL.