Media

Oversikt

Media Player vises på berøringsskjermen og brukes til å spille av forskjellige typer medier. Du kan dra Media Player oppover for å utvide den (slik at du kan bla) og nedover for å minimere den slik at bare Miniplayer vises. Praktiske Miniplayer, som opptar minst plass på berøringsskjermen, viser hva som for tiden spilles, og leverer bare de grunnleggende funksjonene, forbundet med det som spilles.

Media Player viser innhold og alternativer tilknyttet appen (eller kilden) du velger fra appstarteren, eller fra nedtrekkslisten som vises på Media Player når den utvides:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Medieapper varierer avhengig av markedsregion og bilkonfigurasjon. Noen apper som er beskrevet, er kanskje ikke tilgjengelige i din markedsregion, eller kan være erstattet av andre.
Radio: Velg fra en liste over tilgjengelige radiostasjoner, eller berør det numeriske tastaturet for å stille radioen direkte til en bestemt frekvens. Trykk på de neste eller forrige pilene for å flytte fra én frekvens til den neste (eller den forrige).
Bluetooth: Spill av lyd fra en Bluetooth-tilkoblet telefon eller USB-enhet (se Avspilling av medieinnhold fra enheter).
Streaming: Spill av lydstrømmetjenesten som er tilgjengelig i din markedsregion, hvis utstyrt.
Spotify: Spill av lyd tilgjengelig på Spotify.
Apple Music: Spill av lyd tilgjengelig på Apple Music.
Mikrofon-ikon
Caraoke (hvis utstyrt): Syng med på diverse sanger (se Caraoke).
TuneIn: Spill av lyd tilgjengelig på TuneIn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan vise eller skjule alle medieapper/-kilder. Se Medieinnstillinger.

Når du lytter til nettradio eller en musikkstrømmingstjeneste, kan alternativene som er tilgjengelige via Media Player-skjermbildet variere, avhengig av hva du lytter til. Trykk på neste- eller forrige-pilene for å av spille neste (og i noen tilfeller forrige) tilgjengelig stasjon, episode eller spor. Du kan også spille av neste/forrige ved å bruke venstre rulleknapp på ratt.

Strømmetjenester er bare tilgjengelige når en datatilkobling er tilgjengelig (for eksempel Wi-Fi eller Premium-tilkobling). For noen medietjenester kan du bruke en standard Tesla-konto. For andre kan det hende du må oppgi kontoinformasjon første gang du bruker den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I stedet for å starte en annen medieapp, kan du endre kilden fra Media Player-skjermbildet ved å velge en kilde fra rullegardinlisten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan bruke talekommandoer til å justere medieinnstillinger og -preferanser, som volumkontroll, avspilling av enkeltsanger eller bytte mediekilde (se Talekommandoer).

Volumkontroller

Rull med rulleknappen på venstre side av ratt opp eller ned for å øke eller redusere volumet. Rulleknappen justerer volumet for media, talekommandoer og telefonsamtaler.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S justerer volumet automatisk basert på kjørehastighet og klimainnstillinger.

Du kan også justere volumet ved å trykke på pilene som er tilknyttet høyttalersymbolet i nedre hjørne på berøringsskjermen.

Trykk på den venstre rulleknappen for å slå av lyden. Trykk på nytt for å slå av.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Trykk på venstre rulleknapp under en telefonsamtale for å slå av både lyden og mikrofonen.

Medieinnstillinger

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Innstillingene som er tilgjengelige, varierer avhengig av markedsregion. Det kan også hende at en innstilling ikke gjelder for alle lydkilder.
ikon for medieinnstillinger
Når du viser et lydkildeskjermbilde, trykker du på innstillingsikonet i søkefeltet for å få tilgang til lydinnstillinger.

Du kan justere følgende innstillinger:

  • Tone: Dra glidebryterne for å justere subwooferen og et av de fem frekvensbåndene (Bass, Bass/Mid, Mid, Mid/Treble og Treble). Hvis bilen er utstyrt med premium-lyd, kan du justere nivået av omsluttende lyd og skape en mer engasjerende musikkopplevelse ved å dra glidebryteren for omsluttende lyd etter dine preferanser.
  • Balanse: Dra midtsirkelen til stedet i Model S der du ønsker å fokusere lyden.
  • Alternativer: Angi preferanser for valgfrie funksjoner. Du kan for eksempel slå DJ-kommentarer, Eksplisitt innhold og Tillat mobilkontroll på eller av.
  • Kilder: Alle tilgjengelige mediekilder vises, og du kan velge om du vil vise eller skjule hver kilde. Du vil kanskje skjule mediekilder du aldri bruker. Når den er skjult, vises ikke mediekilden på nedtrekkslisten i Media Player, og den vises heller ikke i appskuffen når du berører appstarteren. Du kan når som helst vise en skjult mediekilde igjen ved å gå tilbake til dette innstillingsskjermbildet.

Søke etter medieinnhold

søkeikon
Trykk på Media Players forstørrelsesglassikon for å søke etter en bestemt sang, et album, en artist, en podcast eller en stasjon. Du kan også bruke talekommandoer for å søke håndfritt (se Talekommandoer).

Caraoke

I tillegg til ulike strømmetjenester kan bilen være utstyrt med karaoke. Du får tilgang til Caraoke ved å navigere til Media Player og velge nedtrekksmenyen for å endre mediekilden til Caraoke. Du kan også legge til Caraoke som en app i appstarteren. Du kan bla gjennom forskjellige sanger og velge sangen du vil synge. Berør mikrofonikonet for å aktivere eller deaktivere sangens hovedvokaler. Hvis du deaktiverer mikrofonen, hører du bare sangens instrumentaldeler og bakgrunnsvokaler. Berør tekstikonet (ved siden av mikrofonikonet) for å aktivere og deaktivere sangens tekst.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av kjøretøykonfigurasjon og markedsregion kan det hende at Caraoke ikke er tilgjengelig for ditt kjøretøy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må aldri lese Caraoke-tekster mens du kjører. Du må alltid være oppmerksom på veien og trafikkforholdene. Når du kjører, er Caraoke-tekstene bare til bruk for passasjerer.

Nylige og Favoritter

For det meste kildeinnhold vises nylige og favoritter øverst for enkel tilgang.

favoritter-ikon, ikke valgt
For å legge til den stasjonen, podcasten eller lydfilen du hører på, i listen over favoritter, berører du Favoritter-ikonet på mediespilleren.
favoritter-ikon, valgt
Hvis du vil fjerne et element som favoritt, trykker du på det uthevede Favoritter-ikonet. Du kan også fjerne flere favoritter ved å utvide mediespilleren, for å vise alle favoritter for den aktuelle typen kildeinnhold. Deretter trykker du på og holder inne favoritten. En X vises på alle favoritter, og du kan deretter berøre X for å fjerne dem fra favorittlisten.
Nylige-ikon
Oversikten over det du nylig har spilt av, oppdateres kontinuerlig, så du trenger ikke fjerne dem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Valg du spiller på FM-radio (hvis utstyrt), er ikke inkludert i Nylig-listen.

Avspilling av medieinnhold fra enheter

Du kan spille av lydfiler fra en Bluetooth-tilkoblet enhet (som en telefon) eller en USB-tilkoblet flash-enhet. Når du kobler til en Bluetooth- (se Bluetooth) eller USB-enhet, inkluderer mediespilleren enhetene som en mediekilde.

USB-tilkoblede flash-enheter

Koble en flash-enhet til en USB-port foran (se USB-porter). Berør Media Player > USB, og berør deretter navnet på mappen som inneholder sangen du vil spille av. Når du viser innholdet i en mappe på den USB-tilkoblede flash-enheten, kan du trykke på en hvilken som helst sang i listen for å spille den. Eller bruk forrige- eller neste-ikonet i Media Player-visningen for å bla gjennom sangene. Du kan også bla til neste/forrige sang ved å bruke venstre rulleknapp på ratt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du vil spille av innholdet på en USB-tilkoblet enhet, gjenkjenner Model S kun flash-enheter. Hvis du vil spille av medieinnhold fra andre typer enheter (for eksempel en iPod), må du koble til enheten med Bluetooth (se Bluetooth-tilkoblede enheter).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Media Player støtter USB-flashenheter som er exFAT-formatert (NTFS støttes ikke for øyeblikket).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bruk en USB-port foran på midtkonsollen. USB-kontaktene på baksiden av konsollen er bare for lading.

Bluetooth-tilkoblede enheter

Hvis du har en enhet med Bluetooth-funksjonalitet, for eksempel en telefon, som er paret med og tilkoblet Model S (se Bluetooth), kan du spille av lydfiler som er lagret på denne enheten. Velg mediespillerens Telefon-kilde, berør navnet til den Bluetooth-tilkoblede enheten, og berør deretter KOBLE TIL.

Bluetooth-enheten begynner å spille av lydfilen som er aktiv på enheten din. Hvis ingen lydfil spilles av, bruker du enheten til å velge lydfilen du vil høre på. Når den valgte filen begynner å spille av, kan du deretter bruke mediespillerens neste- og forrige-ikoner (eller bruke venstre rulleknapp på ratt) for å spille av andre spor.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å spille av medier fra en Bluetooth-tilkoblet enhet må du sørge for at tilgangen til enhetens medier er slått på (se Bluetooth).