Felger og dekk

Hjulspesifikasjoner (fabrikk)

Felgtype Sted Størrelse Rundhet
19" Foran 8.0J x 19 40 mm (1,575")
19" Bak 8.0J x 19 40 mm (1,575")
19" Foran 8.5 J x 19 35 mm (1,378")
19" Bak 8.5 J x 19 35 mm (1,378")
21" Foran 8.5 J x 21 40 mm (1,575")
21" Bak 8.5 J x 21 40 mm (1,575")
21" – Performance Plus-kjøretøy Bak 9.0J x 21 40 mm (1,575")
Moment for hjulmutter 175 Nm
Åpningsstørrelse for hjulmutter 21 mm
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du trenger instruksjoner for hvordan du jekker opp / løfter Model S, kan du se Jekke opp og løfte.

Dekkspesifikasjoner (fabrikk)

Dekktype Sted Størrelse
19" felger Alle P245/45R19
21" felger

Foran
Bak

P245/35R21
P265/35R21*

*På en Performance-modell av Model S med firehjulstrekk kan bredden på bakdekkene være avhengig av produksjonsdatoen. Noen biler kan være utstyrt med P245/35R21-dekk både foran og bak.
Dekktrykk varierer, avhengig av hvilken type dekk som er montert. Se dekktrykkoversikten på informasjonsmerkingen for dekk. Denne etiketten er plassert på den midtre dørstolpen og er synlig når førerdøren er åpen (se Opprettholdelse av dekktrykk).
Vinterdekk kan kjøpes i et Tesla-servicesenter eller på Teslas nettsted.

Hva dekkmerkingen betyr

Iht. lovgivningen kreves det at dekkprodusentene oppgir standardisert informasjon på sideveggen på alle dekk. Denne informasjonen identifiserer og beskriver de grunnleggende egenskapene til dekket.

plassering av data på dekkets sidevegg
 1. Dekkategori: P angir at dekket er beregnet for personbiler.
 2. Dekkbredde: Dette tresifrede tallet er dekkets bredde (i millimeter) fra sideveggkant til sideveggkant.
 3. Størrelsesforhold: Dette tosifrede tallet beregnes som sideveggens høyde i prosent av slitebanens bredde. Hvis slitebanens bredde for eksempel er 205 mm, og størrelsesforholdet er 50, er sideveggens høyde 102 mm.
 4. Dekkonstruksjon: R angir at dekket er et radialdekk.
 5. Felgdiameter: Dette tosifrede tallet er diameteren på felgen i tommer.
 6. Lastindeks: Dette to- eller tresifrede tallet viser vekten hvert dekk kan bære. Dette nummeret står ikke alltid oppført.
 7. Hastighet: Hvis dette er angitt, viser det den maksimale hastigheten (i km/t) som dekket kan benyttes ved i lengre perioder. Q=160 km/t, R=170 km/t, S=180 km/t, T=190 km/t, U=200 km/t, H=210 km/t, V=240 km/t, W=270 km/t, Y=300 km/t, (Y)=topphastigheten til bilen (overskrider «Y»-klassifiseringen).
 8. Dekksammensetning og -materialer: Antall lag i slitebanen og sideveggområdet angir hvor mange lag med gummibelagte materiale som dekket er bygd opp av. Det finnes også informasjon om benyttede materialtyper.
 9. Maksimal dekklast: Den maksimale belastningen som dekket tåler.
 10. Høyeste tillatte lufttrykk: Dette trykket skal ikke brukes til normal kjøring.
 11. Dekkidentifikasjonsnummer (TIN) (gjelder USA): Begynner med bokstavene DOT og angir at dekket oppfyller alle amerikanske føderale standarder. De neste to sifrene/bokstavene representerer fabrikken der dekket ble produsert, og de siste fire sifrene viser uke og produksjonsår. For eksempel står tallet 1712 for 17. uke i 2012. De andre tallene er markedskoder som brukes etter produsentens eget skjønn. Denne informasjonen kan brukes til å kontakte forbrukere hvis et defekt dekk krever en tilbakekalling.
 12. Slitasjebestandighet: Dette tallet angir dekkets slitasjebestandighet. Jo høyere tallet er, jo lengre tid skal det ta før slitebanen slites ned. Et dekk med slitasjebestandighet på 400 varer for eksempel dobbelt så lenge som et dekk med slitasjebestandighet på 200.
 13. Trekkraftsklasse: Angir dekkets evne til å stoppe på våt veibane. Dekk med høyere trekkraftsklasse gjør at du kan stoppe bilen på en kortere avstand enn med dekk i en lavere klasse. Trekkraft er gradert fra høyeste til laveste som AA, A, B og C.
 14. Temperaturklasse: Dekkets varmebestandighet angitt i klasse A, B eller C, hvor A som angir størst bestandighet. Denne klassifiseringen gjelder et korrekt fylt dekk som brukes innenfor riktige hastighets- og belastningsgrenser.