Speil

Justering av utvendige speil

Trykk på knappen til det speilet du ønsker å justere (venstre eller høyre). Lyset i knappen tennes og du kan nå trykke på skiven for å flytte speilet til ønsket stilling. Gjenta for speilet på andre siden. Trykk på Lagre på berøringsskjermen hvis du blir bedt om det, for å lagre speiljusteringen i førerprofilen din.

zoomboks fra dørhåndtakknappene på førersiden, med piler som peker på den runde knappen som justerer speilet og settet med tre knapper som velger speilet

Automatisk vipping vipper speilene nedover ved rygging. Slå automatisk vipping på og av ved å berøre Kontroller > Kjøretøy > Automatisk vipping av speil. Du kan justere posisjonen for automatisk vipping ved å justere speilene mens Model S står i Reverse. Når du girer ut av Reverse, vippes speilene tilbake til normal posisjon (oppover). Når du har justert dem for rygging, vippes de imidlertid automatisk til den valgte nedoverposisjonen når du setter giret i Reverse.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av produksjonsdatoen og alternativene som er valgt på kjøpstidspunktet, er noen Model S-biler ikke utstyrt med funksjonen Automatisk vipping av speil.

Speilet på førersiden dimmer automatisk når det er mørkt, avhengig av hvor mye frontlysene til kjøretøyet bak blender (bortsett fra når bilen er i Reverse). Begge de utvendige sidespeilene har dessuten varme som slås av og på med bakruteaviseren.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av produksjonsdatoen og alternativene som er valgt ved kjøpstidspunktet, er noen Model S-biler ikke utstyrt med sidespeil som dimmes automatisk om natten, og de omfatter kanskje ikke oppvarmede sidespeil. Speiljusteringer kan heller ikke lagres i førerprofilen din.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Se Beste praksis for kaldt vær for informasjon for å sikre at speilene dine fungerer ordentlig i kaldt vær.

Innfellbare speil

Trykk på midtknappen for manuell inn- og utfelling av utvendige speil (for eksempel ved parkering i trange garasjer, trange plasser osv.). Du kan også felle inn og ut speil ved å berøre Kontroller > Fell inn/ut.

zoomboks fra dørhåndtakknappene på førersiden, med en pil som peker på knappen i midten øverst som brukes til å felle inn sidespeil

Når du feller inn speilene manuelt, forblir de innfelte til kjørehastigheten når 50 km/t (eller til du feller dem inn manuelt).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan ikke felle inn et speil når du kjører i over 50 km/t.

For å stille inn speilene slik at de foldes inn automatisk når du går ut av og låser Model S berører du Kontroller > Kjøretøy > Automatisk innfelling av speil. Speilene felles ut automatisk når du låser opp Model S.

Du kan også stille inn at speilene felles inn automatisk når du ankommer et spesifikt sted, som sparer deg for å måtte felle dem inn manuelt hver gang du ankommer et sted du drar til ofte. For å stille inn dette må du kjøre Model S ved lav hastighet (mindre enn 5 km/t (3 mph)), eller være stoppet på plasseringen du vil at bilen skal huske. Berør deretter Kontroller > Fell alltid inn speilene på dette stedet. Neste gang du nærmer deg det lagrede stedet, felles speilene inn og ut når du er innenfor 7,5 meter (25 fot) fra stedet. Hvis du vil fjerne at speilene felles inn på et lagret sted, kjører du til det lagrede stedet og berører X ved siden av Fell alltid inn speilene på dette stedet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du forlater det lagrede stedet, kan speilene felles ut når kjørehastigheten er på over 5 km/t, eller til du berører Kontroller > Fell ut speil.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Speilene kan felles inn automatisk hvis du returnerer til et lagret sted og kjører i under 50 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan når som helst overstyre automatisk inn-/utfelling av speil (for eksempel hvis Model S er tom for strøm) ved å skyve speilenheten bort fra deg for å felle ut, eller trekke den mot deg for å felle inn.

Du kan integrere automatisk innfelling av speil med HomeLink (se Smartgarasje). Gå til HomeLink > Automatisk innfelling av speil når i nærheten for å aktivere.

Bakspeil

Juster bakspeilet manuelt. Når giret er i Drive eller Neutral, dempes bakspeilet automatisk under svake lysforhold avhengig av tiden på døgnet (for eksempel når du kjører om natten).