Lasting av bilen

Bilmerking

Det er viktig å forstå bilens originale dekkstørrelse og -trykk, og TPMLM (teknisk tillatt maksimal lastet vekt) og TPMAM (teknisk tillatt maksimal vekt på akselen). Denne informasjonen finner du på to merker festet til Model S.

to merker på midtre dørstolpe på førersiden som angir hvor mye vekt bilen tåler
  1. Dekkinformasjonsmerke
  2. Typegodkjenningsmerke
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Overlasting av Model S har negativ effekt på bremse- og kjøreegenskaper, noe som kan påvirke sikkerheten din eller forårsake skade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Oppbevar aldri store mengder væske i Model S. Søl av mye væske kan føre til feil på elektriske komponenter.

Dekkinformasjonsmerke

Dekkinformasjonsmerket kan opplyse om følgende:

  • Det maksimale antallet sitteplasser for fører/passasjer.
  • Opprinnelige dekkdimensjoner.
  • Dekktrykk i kald tilstand for opprinnelige for- og bakdekk. Disse trykkene anbefales for å optimalisere styre- og kjøreegenskaper.

Merkeformat:

eksempel på dekkmerking

Denne merkingen må aldri modifiseres, selv om du bruker andre dekk i fremtiden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model S er lastet til full lastekapasitet, må du dobbeltsjekke alle dekk for å sikre at de er fylt opp til anbefalte trykknivåer.

Typegodkjenningsmerke

I tillegg til understellsnummer har typegodkjenningsmerket følgende informasjon:

  • TPMLM – Teknisk tillatt maksimal lastet vekt. Maksimalt tillatt totalvekt for Model S. Denne beregnes som vekten av Model S, alle passasjerer, driftsvæsker og last.
  • TPMAM – Teknisk tillatt maksimal vekt på akselen, for for- og bakakselen. TPMAM er den maksimalt fordelte vekten som hver aksel kan bære.
et eksempel på et typegodkjenningsmerke
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå skader må du aldri laste Model S slik at den er tyngre enn TPMLM eller overskrider de enkelte TPMAM-vektene.

Kjøring med tilhenger

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk Model S til tauing. Model S støtter ikke bruk av tilhengerfeste. Montering av tilhengerfeste kan medføre skade og øke risikoen for en kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk av Model S til tauing kan føre til at garantien oppheves.

Takgrind

En Model S utstyrt med glasstak, eller et panoramasoltak, kan bære opptil 75 kg (165 lbs) på en Tesla-godkjent takgrind (se Deler og tilbehør).En Model S utstyrt med massivt tak i karosserifarge er inkompatibel med takgrinder.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk takgrind eller plasser last på taket til en Model S med massivt tak i karosserifarge. Det kan føre til betydelig skade.