Skifte

Slik skifter du gir

Når Model S står i Park, må du trykke inn bremsepedalen for å skifte gir.

Flytt kjørehendelen opp eller ned for å skifte til forskjellige kjøremodi.

girvelger med pil, linje, pil, pillinje som peker oppover og gjentatt peking nedover

Hvis du prøver å skifte gir mens det ikke tillates i gjeldende kjørehastighet, høres et lydsignal, og kjøremodus vil ikke endres.

Reverse

Dytt kjørehendelen helt opp og slipp. Du kan kun skifte til Reverse når Model S er stoppet eller du kjører i hastigheter under 8 km/t (5 mph).

Neutral

Når Model S står i fri, kan den rulle fritt når du ikke trykker ned bremsepedalen:

  • I Park kan du skifte til Neutral ved å skyve kjørehendelen kort enten opp eller ned til første stilling.
  • I Drive kan du skifte til Neutral ved å skyve kjørehendelen kort opp til første stilling. Hvis Autostyring eller Aktiv Cruise Control (hvis utstyrt) er aktiv, må du skyve kjørehendelen opp til første stilling og holde den der i mer enn ett sekund. Når du gjør det, deaktiveres Autostyring eller Aktiv Cruise Control.
  • I Reverse kan du skifte til Neutral ved å skyve kjørehendelen kort ned til første stilling.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du må trykke på bremsepedalen for å skifte ut av Neutral hvis du kjører saktere enn ca. 8 km/t.

Hvis Model S står i Park og du bruker berøringsskjermen til å frigjøre parkeringsbremsen (Kontroller > Trygghet > Parkeringsbrems), settes Model S i Neutral (se Parkeringsbrems).

Drive

Dytt kjørehendelen helt ned og slipp. Du kan skifte til Drive når Model S står stille, kjører under 8 km/t eller er satt i Reverse.

Park

Trykk på enden av kjørehendelen mens Model S står stille.

pil som peker mot knappen på enden av hendelen

Model S girer automatisk til Park for å hindre bortrulling ved kjøring ved lav hastighet. Dette skjer hver gang du kobler til en ladekabel, løsner sikkerhetsbelte eller åpner døren i Drive eller Neutral. Forsikre deg om at ladekabelen er fjernet, fest sikkerhetsbeltet og lukk døren før du girer ut av Park.

For å gjøre det enkelt å plukke opp passasjerer kan du også låse opp alle dører og/eller felle ut dørhåndtakene når som helst ved å skifte til Park og deretter trykke enda en gang på parkeringsknappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du må trykke på bremsepedalen for å gire ut av Park.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Vilkårene ovenfor er ikke en fullstendig liste over grunner til hvorfor Model S kan sette giret automatisk i Park, og i enkelte tilfeller er det mulig at kjøretøyet setter giret i Park når bare ett av vilkårene ovenfor er oppfylt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis bremsene ikke fungerer som de skal i et nødstilfelle, trykker du på og holder inne Park-knappen på kjørehendelen for å stoppe Model S. Ikke bruk denne metoden til å stoppe bilen med mindre det er helt nødvendig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er førerens ansvar alltid å kontrollere at bilen er i Park før føreren går ut av bilen. Ikke stol på at Model S automatisk skifter til Park for deg: Det fungerer kanskje ikke under alle omstendigheter (for eksempel hvis Krype eller en helling gjør at bilen kjører fortere enn omtrent 2 km/t).