Bagasjerom bak

Åpne

Når du skal åpne bagasjeromslokket bak, sikrer du at Model S står i Park før du gjør ett av følgende:

 • Berør Kontroller > Bagasjerom på berøringsskjermen.
 • Trykk to ganger på knappen for bagasjerom bak på key fob.
 • Berør knappen for bagasjerom bak på mobilappen.
 • Trykk på bryteren under det utvendige håndtaket på bakluke (en gyldig nøkkel må være oppdaget).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Passiv inngang er deaktivert, må du bruke en key fob til å låse opp Model S før du kan åpne bakluken med bryteren. Se Bruk av nøkkelfjernkontrollen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du åpner bakluke i et lukket område (som en garasje), må du sikre at åpningshøyden til bakluke er riktig justert for å unngå lave tak eller gjenstander (se Justering av baklukens åpningshøyde).

Model S må låses opp eller registrere en nøkkel før du kan bruke bryteren til å åpne bakluke.

baksiden av bilen med zoomboks som viser detalj av bryteren på det utvendige håndtaket på bagasjerommet bak
rødt ikon av bil med åpne dører

Når en dør, bagasjerommet eller bakluke er åpnet, viser instrumentpanelet indikatorlampen for åpen dør. Bildet av Model S på berøringsskjermen viser også at bagasjerommet er åpent.

Hvis du må stoppe en bakluke i bevegelse, trykker du én gang på knappen for bagasjerommet bak på key fob. Når du deretter trykker to ganger på knappen for bagasjerommet bak, settes den elektriske bakluken i bevegelse igjen, men i motsatt retning (forutsatt at den ikke var nesten helt åpen eller lukket da du stoppet den). Hvis du for eksempel trykker én gang for å stoppe bakluke under åpning, vil den lukke seg når du trykker to ganger.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I nødssituasjoner kan du overstyre en åpne- eller lukkekommando ved å ta tak i den bakluke for å stoppe den på stedet.

Hvis du skal åpne bakluke fra innsiden av kjøretøyet dersom Model S ikke har strøm, kan du se Innvendig nødutløsing for bagasjerommet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du åpner eller lukker bakluke, sjekker du området rundt (for folk og gjenstander). Du må overvåke bakluken proaktivt for å sikre at den ikke kommer borti en person eller et objekt. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til materiell skade eller personskade.

Justering av baklukens åpningshøyde

Hvis Model S er utstyrt med bakluke, kan du justere åpningens høyde for å gjøre det enklere å komme til eller unngå lave tak eller gjenstander (for eksempel en garasjeport eller en lampe):

 1. Åpne bagasjerommet, og senk eller hev bakluke manuelt til ønsket åpningshøyde.
 2. Trykk på og hold inne knappen på undersiden av bakluke i tre sekunder til du hører et bekreftende lydsignal.
  en knapp på undersiden av bakluken med bilde av en bil med åpent bagasjerom
 3. Bekreft at du har fastsatt til ønsket høyde ved å lukke bakluke, og så åpne den på nytt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Avhengig av konfigurasjon (som fjæringshøyde eller hjulvalg), kan bilens bakluke åpnes til ca. 2,3 meter høyt. Juster høyden til bakluken og hindre den i å komme i kontakt med lave tak eller andre gjenstander.

Lukke

Hvis Model S ikke har en bakluke, lukker du bagasjerommet bak ved å trekke ned bakluken og skyve den godt igjen til den er helt lukket.

Gjør ett av følgende for å lukke bakluke:

 • Berør Kontroller > Bagasjerom.
 • Trykk to ganger på knappen for bagasjerom bak på key fob.
 • Trykk på bryteren på undersiden av bakluke

Hvis bakluke registrerer en hindring under lukking, slutter den å bevege seg og avgir to varsellyder. Fjern hindringen og prøv å lukke den igjen.

Hvis bakluke mister kalibreringen når den åpnes, avgir den tre varsellyder og vil ikke bevege seg. Du gjenoppretter kalibreringen ved å trekke bakluken ned manuelt for å lukke den.

Innvendig utløsing

For å åpne bagasjerommet bak fra innsiden på en Model S utstyrt med Teslas innebygde, bakovervendte barneseter, trykker du på den innvendige utløserbryteren i bagasjerommet bak og dytter bakluken opp. Hvis Model S er låst og er utstyrt med bakluke, kan du trykke én gang for å låse opp bagasjerommet og to ganger for å åpne det.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model S ikke er utstyrt med Teslas innebygde, bakovervendte barneseter, kan bryteren finnes, men den vil være inaktiv. Du kan ikke løse ut bakluken ved å trykke på den.
innsiden av et bagasjerom bak med en zoomboks for baklukebryter på sideveggen til bagasjerommet

Dersom Model S er utstyrt med elektrisk bakluke, trenger du ikke dytte den opp. Trykk på utløserbryteren for å åpne, og dra i bryteren for å lukke.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den innvendige utløserbryteren deaktiveres når barnesikringslåsene er slått på (se Barnesikringslås), eller hvis Model S er i bevegelse.

Få tilgang til bagasjerommet

Du får tilgang til bagasjerommet bak ved å trekke i stroppen bak på bagasjeromstrekket. Du kan deretter legge sammen bagasjeromstrekket forover eller fjerne det fra Model S.

Sikre all last før du flytter Model S, og plasser tung last i nedre del av bagasjerommet.

bagasjerom bak med en pil som peker på stroppen for bagasjeromstrekk

Lastgrenser i bagasjerom bak

Fordel lastvekten så jevnt som mulig mellom fremre og bakre bagasjerom.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke plasser mer enn 80 kg i det øvre rommet i bagasjerommet bak, eller mer enn 130 kg (285 pund) i det nedre rommet. Det kan oppstå skader hvis du gjør dette.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ved lasting må du alltid ta bilens Teknisk tillatt maksimal lastet vekt (TPMLM) i betraktning (se Spesifikasjoner). TPMLM er maksimalt tillatt totalvekt for bilen, inkludert alle passasjerer, væsker og last.

Innvendig nødutløsing for bagasjerommet

En opplyst mekanisk utløsing plassert inni bagasjerommet bak gjør at du kan åpne bagasjerommet bak fra innsiden hvis Model S ikke har strøm. Denne mekaniske utløsingen gjør også at en innelåst person kan komme seg ut.

lås med ikon av bil med åpent bagasjerom og en blå pil som peker oppover; samme lås åpen med en pil som peker ut
 1. Fjern dekselet ved å dra den nedre kanten mot deg.
 2. Dra i kabelen for å løse ut luken.
 3. Skyv for å åpne bagasjerommet bak.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Knappen lyser i flere timer etter kort eksponering for omgivelseslys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke la barn leke eller bli innelåst i bagasjerommet. Et barn som ikke er sikret, kan få alvorlige skader eller dø i en kollisjon. Et barn kan få heteslag eller dø hvis det er innelåst i bilen, spesielt hvis klimaanlegget ikke er slått på.