Planlagt lading og Planlagt avreise

Veksle mellom Planlagt avreise og Planlagt lading ved å berøre Kontroller > Lading > Bytt til planlagt lading / planlagt avreise når Model S er i Park.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Innstillingene for Planlagt lading /Planlagt avreise er også tilgjengelige på skjermbildet for Klimakontroller og i Tesla-mobilappen.

Tenk på Planlagt lading som «Når vil jeg at ladingen skal begynne?» og tenk på Planlagt avreise Lad utenom strømtopp, som er «Når vil jeg at ladingen skal være fullført?»

Planlagt lading kan brukes sammen med Planlagt avreise Forvarming/avkjøling, men ikke med Planlagt avreise Lad utenom strømtopp.

Innstillingene for Planlagt lading / Planlagt lading lagres automatisk for hvert sted.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du kobler til Model S og både Lad utenom strømtopp og Planlagt lading ikke er valgt, lades bilen umiddelbart.

Bruk av Planlagt lading

Bruk Planlagt lading for å spesifisere et daglig tidspunkt du vil at Model S skal starte lading.

Når Planlagt lading er valgt, aktiverer du funksjonen og angir deretter et daglig tidspunkt for start av lading.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Planlagt lading begynner å lade umiddelbart hvis Model S er koblet til i inntil seks timer etter planlagt starttidspunkt. Hvis du imidlertid kobler til Model S etter mer enn seks timer av den planlagte ladetiden, begynner kanskje ikke ladingen før det planlagte tidspunktet dagen etter.

Bruk av Planlagt avreise

Bruk Planlagt avreise for å angi et daglig tidspunkt du vil at Model S skal være klar til kjøring. Model S beregner automatisk når den må starte forvarming/avkjøling og/eller lading. Dette sikrer at ladingen er fullført og/eller at kupéklimaet og batteriet er forvarmet/forkjølt innen avreisetidspunktet.

Når Planlagt avreise vises, berører du Planlegg for å angi et daglig tidspunkt du vil at Model S skal være klar til kjøring. Angi et tidspunkt, og berør deretter Innstillinger for å aktivere én eller begge av følgende avreisefunksjoner. Når du kobler til med Lad utenom strømtopp aktivert, trekker bilen strøm en kort stund (klikking kan høres) for å beregne nødvendig starttidspunkt for lading.

Når du har spesifisert ønskede innstillinger, berører du Angi. Berøringsskjermen viser tidspunkt for planlagt avreise.

 • Forvarming/avkjøling varmer batteriet for forbedret ytelse og sørger for en komfortabel kupé på ditt angitte avreisetidspunkt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når Model S ikke er koblet til, er forvarming/avkjøling i drift, men bare når batteriets ladenivå er over 20 %.
 • Lad utenom strømtopp utsetter lading og begynner den automatisk for å fullføre før tidspunkt for planlagt avreise, samtidig som den sikrer at batteriet lades utenom strømtopp, slik at energikostnadene reduseres. Berør Endre periode for lavt strømforbruk for å tilpasse når tidsrommet med lave strømkostnader slutter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Valg av Lading ved lavt strømforbruk kan redusere energikostnadene selv i markedsregioner hvor det ikke er tidsrom med lave strømkostnader. For eksempel, hvis ladingen starter så snart du plugger inn, kan ladingen fullføres mye tidligere. Dette fører til at batteriet kjøles ned til omgivelsestemperaturer og krever energi til å varme det opp igjen innen avreisetidspunktet. Så selv om tidsrom med lave strømkostnader ikke gjelder for deg, anbefales det at du stiller inn Tidsrom for lavt strømforbruk til samme tidspunkt som avreisetidspunktet for å redusere energiforbruket.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis det ikke er nok tid til å nå angitt ladenivå, starter lading umiddelbart for å lade så mye som mulig.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når lading har startet og det ikke er nok tid til å fullføre den utenom strømtopp, fortsetter ladingen til ladegrensen er nådd.

Du kan begrense Klimakontroll og Lad utenom strømtopp til hverdager.