Pomoč pri parkiranju

Model S je zasnovana za zaznavanje prisotnosti predmetov. Med počasno vožnjo (na primer pri parkiranju) vas vozilo obvesti, ko v neposredni bližini vozila Model S zazna predmet. Ko vozite v prestavi za vožnjo, vas vozilo obvesti, ko so zaznani predmeti pred vozilom Model S, v vzvratni prestavi pa vas obvesti, ko so zaznani za vozilom Model S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Morda ne boste opozorjeni, če se vozilo Model S prosto pomika v nasprotni smeri (če na primer funkcija pomoči pri parkiranju ne prikaže opozorila, če se vozilo Model S pomika vzvratno navzdol po klancu, ko je vozilo v prestavi za vožnjo naprej).
sprednji in zadnji del vozila z označenimi senzorji.
pogled na vozilo od zgoraj z senzorji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ko želite med vožnjo preveriti, ali so v območju, ki se mu približujete, kakšni predmeti in/ali ljudje, se nikoli ne zanašajte na pomoč pri parkiranju. Več zunanjih dejavnikov lahko zmanjša zmogljivost pomoči pri parkiranju, kar povzroča ali nezaznavanje ali napačno zaznavanje okolice (glejte Omejitve in lažna opozorila). Če se pri ugotavljanju, ali se vozilo Model S približuje kakšni oviri, zanašate samo na pomoč pri parkiranju lahko to privede do škode na vozilu in/ali predmetih ter povzroči hude telesne poškodbe. To območje vedno preverite še z obračanjem glave. Pri vzvratni vožnji se ozirajte nazaj in uporabljajte vsa ogledala. Pomoč pri parkiranju ne zaznava otrok, pešcev, kolesarjev, živali ali predmetov, ki se premikajo oziroma štrlijo, ali predmetov, ki so previsoko oziroma prenizko od kamer ali pa so preblizu oziroma predaleč od kamer. Pomoč pri parkiranju je namenjena samo usmerjanju in ni namenjena temu, da bi nadomestila neposredno vizualno preverjanje. Funkcija ni nadomestilo za previdno vožnjo.

Vizualne in zvočne povratne informacije

Ko prestavite v prestavo za vzvratno vožnjo, se na levi strani instrumentne plošče pojavi pomoč pri parkiranju, ki prikazuje predmete, ki so v neposredni bližini sprednjega in zadnjega dela vozila Model S. Ta prikaz se zapre, ko prestavite v prestavo za vožnjo naprej, razen če je v bližini sprednjega dela vozila Model S zaznan predmet. V tem primeru se pomoč pri parkiranju samodejno zapre, ko hitrost vožnje preseže hitrost, pri kateri deluje pomoč pri parkiranju. Med vzvratno vožnjo se na zaslonu na dotik pojavijo tudi vizualni podatki (glejte Vzvratne kamere). Prikaz pomoči pri parkiranju na zaslonu na dotik lahko ročno zaprete tako, da se dotaknete znaka X.

Če vozite počasi in s prikazano aplikacijo kamere na zaslonu na dotik, lahko preklopite na prikaz pomoči pri parkiranju tako, da pritisnete gumb v zgornjem levem kotu zaslona z aplikacijo kamere. To je uporabno, če potrebujete pomoč pri bočnem parkiranju.

Če so vključeni zvočni signali (glejte Upravljanje zvočnega signala), se zasliši zvočni signal, ko se približate predmetu. Zvočni signal lahko začasno utišate z dotikom ikone zvočnika v spodnjem kotu prikaza pomoči pri parkiranju.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če pomoč pri parkiranju ne more pošiljati podatkov, se na instrumentni plošči prikaže opozorilo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
S kamer je treba očistiti umazanijo, delce, sneg in led. Izogibajte se čiščenju kamer s tlačnim čistilnikom in jih ne čistite z ostrimi ali abrazivnimi predmeti, ki lahko popraskajo ali poškodujejo površino kamere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V bližini kamer ne nameščajte dodatkov ali lepite nalepk.

Upravljanje zvočnega signala

Pomoč pri parkiranju lahko uporabljate z zvočnim signalom ali brez njega. Če želite vklopiti ali izklopiti zvočne signale, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Varnost > Zvočni signali za pomoč pri parkiranju.

Za začasno utišanje zvočnih signalov se dotaknite ikone zvočnika v spodnjem kotu prikaza pomoči pri parkiranju. Zvočni signali so začasno utišani, dokler ne prestavite ali vozite hitreje od hitrosti, pri kateri deluje pomoč pri parkiranju.

Omejitve in lažna opozorila

Pomoč pri parkiranju v teh primerih morda ne bo delovala pravilno:

 • En ali več senzorjev (dodatna oprema) ali kamer je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
 • Predmet je pod višino približno 20 cm (kot je na primer robnik ali nizka ovira).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Manjši zaznani predmeti (kot so na primer robniki ali nizke ovire) se lahko pomaknejo v mrtvi kot. Model S vas ne more opozoriti na predmet, ki je v mrtvem kotu.
 • Vremenske razmere (močan dež, sneg ali megla).
 • Predmet je tanek (kot je na primer drog znaka).
 • Delovno območje pomoči pri parkiranju je bilo preseženo.
 • Predmet vpija zvok ali pa je mehak (kot je na primer novozapadli sneg).
 • Predmet je pod kotom (kot je na primer poševna brežina).
 • Model S je bil parkiran oziroma ga vozite v izjemno vročih ali hladnih temperaturah.
 • Predmet je preblizu odbijača.
 • Odbijač ni raven oziroma je poškodovan.
 • Predmet, ki je pritrjen na vozilo Model S, vpliva na in/ali zastira pomoč pri parkiranju (kot je na primer nosilec za kolesa ali nalepka).
 • Model S se prosto pomika v izbrani smeri (če na primer funkcija pomoči pri parkiranju ne prikaže opozorila, če se vozilo Model S pomika vzvratno navzdol po klancu, ko je vozilo v prestavi za vožnjo naprej).

Ostali pripomočki pri parkiranju

Ko prestavite v prestavo za vzvratno vožnjo, se poleg pomoči pri parkiranju vključi tudi kamera za vzvratno vožnjo in prikaže območje za vozilom Model S (glejte Vzvratne kamere).