Otroški varnostni sedeži

Smernice za nameščanje otrok

Dojenčke in majhne otroke lahko namestite samo na otroški varnostni sedež, ki je primeren za starost, težo in velikost otroka. V tržnih regijah, kjer je sedenje otroka na sovoznikovem sedežu legalno dovoljeno, ne smete otroka nikoli posesti na sovoznikov sedež, ko je na tem sedežu omogočena zračna blazina (glejte Zračne blazine), tudi če otrok sedi v otroškem varnostnem sedežu ali jahaču. Lahko pride do SMRTI ali HUDE TELESNE POŠKODBE otroka.

Upoštevajte naslednjo nalepko na senčnikih.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Spodnja slika je zgolj informativna in morda ni enaka nalepki v vašem vozilu.
Opozorilna nalepka za zračne blazine, ki je na senčniku, prikazuje 1) otroški sedež na sprednjem sedežu s prekrižanim rdečim krožcem, 2) sproženo zračno blazino z nazaj obrnjenim otroškim sedežem in otrokom, 3) dlan, ki kaže odprto knjigo s črko "I"

Stanje sovoznikove sprednje zračne blazine je prikazano v zgornjem kotu zaslona na dotik:

Ikona sovoznika z zračno blazino in besedilom: Sovoznikova zračna blazina izklopljena
V primeru vožnje z otrokom na sovoznikovem sedežu (če je to dovoljeno v vaši tržni regiji) vedno dvakrat preverite stanje sovoznikove sprednje zračne blazine, da se prepričate, da je IZKLOPLJENA.
Ikona otroka v otroškem sedežu s prekrižanim krožcem in besedilom: Sovoznikova zračna blazina vklopljena
Ne pozabite pozneje preveriti, ali je sovoznikova sprednja zračna blazina VKLOPLJENA, da zagotovite zaščito odrasle osebe, ki sedi na sovoznikovem sedežu.

Za podrobnosti o upravljanju sovoznikove sprednje zračne blazine glejte Zračne blazine.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabite možnosti Olajšan vstop (kot je opisano v Profili voznika) za samodejni premik voznikovega sedeža do konca nazaj, če je na zadnjem sedežu za voznikovim sedežem nameščen otroški varnostni sedež. Zaradi pomanjkanja prostora lahko s premikanjem sedeža pritisnete na otrokove noge, ga poškodujete ali premaknete sedež.

Izbira otroškega varnostnega sedeža

V naslednjih tabelah so navedene smernice za vrsto sistema za zadrževanje otrok, ki se pritrdi z varnostnim pasom, in sistema za zadrževanje otrok ISOFIX/i-Size, ki ga morate uporabiti glede na težo otroka.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Voznikova odgovornost je, da upošteva vse veljavne predpise v regijah, kjer uporablja vozilo Model S. V nekaterih regijah ni dovoljeno voziti dojenčka ali otroka na sovoznikovem sedežu.

Sistemi za zadrževanje otrok, ki se pritrdijo z varnostnim pasom

Težna skupina Sovoznikov Zadnji zunanji Zadnji sredinskiC
skupina 0 do 10 kg X U U
skupina 0+ do 13 kg LA U U
skupina I 9–18 kg UFB U, UF U, UF
skupina II 15–25 kg UFB U, UF U, UF
skupina III 22–36 kg UFB U, UF U, UF

U: univerzalni nazaj obrnjen sistem za zadrževanje otrok.

UF: univerzalni naprej obrnjen sistem za zadrževanje otrok.

L: primerno za sisteme za zadrževanje otrok Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 ali Takata Mini E4 04443717.

X: sedežno mesto ni primerno za otroke v tej težni skupini.

ASedež mora biti premaknjen v skrajni zadnji najnižji položaj.

BSedež mora biti premaknjen v skrajni zadnji najvišji položaj.

CČe je vozilo Model S opremljeno z izbirnimi zadnjimi sedeži Executive, zadnji sredinski sedež ni na voljo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Jahače pritrdite samo z uporabo varnostnih pasov (ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX/i-Size).

Sistemi za zadrževanje otrok, ki se pritrdijo s sistemom ISOFIX

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
ISOFIX/i-Size sta mednarodna standarda za pritrdišča za otroške varnostne sedeže v osebnih vozilih.
Težna skupina Velikostni razred Pritrditev Zadnji zunanji položaj ISOFIX
skupina 0 do 10 kg E R1
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Jahače pritrdite samo z uporabo varnostnih pasov (ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX).
IL
skupina 0+ do 13 kg E R1 ILA, C
D R2 ILA, C
C R3 ILA, C
skupina I 9–18 kg D R2 ILB
C R3 ILB
B F2 IUF, ILB, D
B1 F2X IUF, ILB, D
A F3 IUF, ILB, D

IL: primerno za kateri koli poluniverzalni sistem za zadrževanje otrok (kateri koli nazaj ali naprej obrnjen sistem za zadrževanje s podporno nogo).

IUF: primerno za kateri koli univerzalni sistem za zadrževanje otrok (naprej obrnjen s pritrditvenim trakom).

APriporočilo: Takata Mini E4 04443717.

BPriporočilo: Takata Midi E4 04444204.

CPriporočilo: Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517.

DPriporočilo: Maxi-cosi Pearl/Familyfix E4 043908.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Pri namestitvi sistema za zadrževanje otrok morate pripeti tudi varnostni pas, da utišate opozorilni zvočni signal za varnostne pasove.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX/i-Size s sistemi za zadrževanje otrok ali jahači z integriranim varnostnim pasom, kjer skupna teža otroka in sistema za zadrževanje otrok presega 33 kg.

Prevažanje večjih otrok

Če je otrok prevelik za sistem za zadrževanje otrok, a premajhen za varno pripenjanje z varnostnimi pasovi vozila, uporabite jahač, ki je primeren starosti in velikosti otroka. Pri uporabi in nameščanju jahača natančno upoštevajte navodila proizvajalca.

Dva načina namestitve

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Sisteme za zadrževanje otrok vedno namestite v skladu z navodili proizvajalca sistema za zadrževanje otrok.

Med številnimi različnimi izvedbami prevladujeta dve splošni vrsti sistemov za zadrževanje otrok glede na namestitev na sedež:

Nekatere sisteme za zadrževanje otrok je mogoče namestiti na oba načina. Za način namestitve, ki ga je treba uporabiti, in podrobnejša navodila glejte navodila, ki jih je zagotovil proizvajalec sistema za zadrževanje otrok.

V vozilu Model S je mogoče sisteme za zadrževanje otrok, ki se pritrdijo z varnostnim pasom, namestiti na kateri koli potniški sedež, sisteme ISOFIX/i-Size pa na enega od zadnjih zunanjih sedežev. V nadaljevanju so navedene podrobnosti o vrsti sistema za zadrževanje otrok, ki ga je mogoče uporabiti na posameznem sedežu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
ISOFIX in i-Size sta mednarodna standarda za vgrajena sidrišča, ki se v osebnih vozilih uporabljajo za pritrditev otroških varnostnih sedežev.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX/i-Size s sistemi za zadrževanje otrok ali jahači z integriranim varnostnim pasom, kjer skupna teža otroka in sistema za zadrževanje otrok presega 33 kg.

Namestitev otroških sedežev, ki se pripnejo z varnostnim pasom

Najprej poskrbite, da je otroški varnostni sedež primeren za težo, višino in starost otroka.

Izogibajte se oblačenju otroka v debela oblačila in ne vstavljajte nobenih predmetov med otroka in zadrževalni sistem.

Prilagodite pasove za vsakega otroka in na vsaki vožnji.

Vedno upoštevajte podrobna navodila proizvajalca otroškega varnostnega sedeža. Spodaj so navedene splošne smernice.

  1. Postavite otroški varnostni sedež v vozilo Model S in popolnoma izvlecite varnostni pas. Napeljite varnostni pas in ga zapnite v skladu z navodili proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.
    Otroški varnostni sedež, pripet na sedež z varnostnim pasom sedeža.
  2. Pustite, da se varnostni pas navije, in ga popolnoma napnite, pri čemer otroški varnostni sedež trdno potiskajte na sedež vozila Model S.
  3. Pritrdite zgornji pritrditveni trak oz. trakove, kot zahteva proizvajalec sistema za zadrževanje otrok (glejte Pritrditev zgornjih pritrditvenih trakov).

Namestitev otroških sedežev ISOFIX

Spodnja pritrdišča ISOFIX/i-Size so nameščena v zadnjih zunanjih sedežih. Pritrdišča so nameščena med hrbtnim naslonom sedeža in zadnjo blazino. Natančna lokacija posameznega pritrdišča je označena z identifikacijsko oznako otroškega varnostnega sedeža, ki je prikazana spodaj. Oznaka je nameščena na naslonu sedeža, neposredno nad povezanim pritrdiščem.

Ikona ISOFIX in puščice, ki prikazujejo lokacijo sidrišč ISOFIX.

V zadnji vrsti namestite otroške varnostne sedeže ISOFIX/i-Size samo na zunanja sedeža. Na sredinskem mestu uporabite samo sedež, ki se pripne z varnostnim pasom.

Zeleni kljukici na zunanjih sedežih v drugi vrsti in rdeč X na sredinskem sedežu

Če želite namestiti otroški varnostni sedež ISOFIX/i-Size, natančno preberite navodila proizvajalca sistema za zadrževanje otrok in jih upoštevajte. V teh navodilih je opisano, kako je treba namestiti sistem za zadrževanje otrok na pritrdišča, tako da se slišno zaskoči. Morda boste morali sistem za zadrževanje otrok močno pritisniti ob naslon sedeža, da zagotovite tesno prileganje.

Pravilna namestitev otroškega varnostnega sedeža na pritrdišča ISOFIX
Otroški sedež, ki se pomakne na svoje mesto, z oblačkom s klicajem, s katerim je označeno pritrdišče

Prilagajajte namestitev, dokler ni sistem za zadrževanje otrok trdno nameščen ob naslonjalo sedeža. Poskrbite, da se sistem za zadrževanje otrok tesno prilega.

Otroški sedež z roko, ki vleče varnostni pas

Preden namestite otroka, se prepričajte, da je sistem za zadrževanje otrok varno nameščen. Primite sprednji del sistema za zadrževanje otrok z eno roko na vsaki strani in poskusite:

  • obrniti sistem za zadrževanje otrok z ene strani na drugo;
  • povleči sistem za zadrževanje otrok stran od sedeža.

Če se sistem za zadrževanje otrok premakne stran od sedeža, zapaha nista popolnoma nameščena v pritrdišči sedeža. Ponovite postopek namestitve in poskusite znova. Ključnega pomena je, da sta oba zapaha na sistemu za zadrževanje otrok popolnoma nameščena.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte pritrdišč ISOFIX/i-Size s sistemi za zadrževanje otrok ali jahači z integriranim varnostnim pasom, kjer skupna teža otroka in sistema za zadrževanje otrok presega 33 kg.

Pritrditev zgornjih pritrditvenih trakov

Če je na voljo zgornji pritrditveni trak, pritrdite njegov kavelj na pritrdišče na hrbtni strani zadnjih sedežev.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Pritrdišča morda niso dobro vidna, lahko pa jih najdete tako, da poiščete prerezano mesto v materialu sedeža.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Napnite zgornje pritrditvene trakove v skladu z navodili proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
NA SREDINSKEM SEDEŽNEM MESTU UPORABLJAJTE SAMO OTROŠKE VARNOSTNE SEDEŽE, KI SE PRIPNEJO Z VARNOSTNIM PASOM.

Pri dvojnih pritrditvenih trakovih namestite trak na vsako stran vzglavnika.

Trije vzglavniki s trakovi na obeh straneh vzglavnika in puščico, ki kaže proti sidrišču na hrbtni strani sedežev
Enojni pritrditveni trak vedno napeljite po zgornji strani vzglavnika.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zgornja stran vzglavnika se deformira, kar preprečuje prečno premikanje enojnega pritrditvenega traka.

Preizkušanje otroškega varnostnega sedeža

Preden namestite otroka, se prepričajte, da otroški varnostni sedež ni ohlapno pritrjen:

  1. Držite otroški varnostni sedež na mestu poteka pasu in ga poskusite premakniti z ene strani na drugo ter naprej in nazaj.
  2. Če se sedež premakne za več kot 2,5 cm, je nameščen preohlapno. Napnite pas ali znova namestite otroški varnostni sedež, pritrjen s sistemom ISOFIX/i-Size.
  3. Če ne morete zmanjšati ohlapnosti, poskusite uporabiti drugo sedežno mesto ali drug otroški varnostni sedež.

Opozorila za otroške varnostne sedeže

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne nameščajte otroka v otroški varnostni sedež ali na jahač na sovoznikovem sedežu, če je vklopljena zračna blazina. To lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte nazaj obrnjenega sistema za zadrževanje otrok na sedežu, ki je zaščiten z vklopljeno zračno blazino. To lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali smrt. Upoštevajte opozorilno nalepko na senčniku.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Sistemi za zadrževanje otrok so zasnovani za pritrditev na sedeže vozila s trebušnimi pasovi ali trebušnim delom tritočkovnega varnostnega pasu. Če sistemi za zadrževanje otrok v vozilu niso ustrezno pritrjeni, so otroci v primeru trka lahko ogroženi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Statistični podatki o trčenjih kažejo, da so primerno nameščeni otroci varnejši na zadnjih sedežnih mestih kot na sprednjih sedežnih mestih.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte naprej obrnjenega otroškega varnostnega sedeža, če je otrok lažji od 9 kg in še ne more samostojno sedeti. Do starosti dveh let otrokova hrbtenica in vrat še nista dovolj razvita, da pri čelnem trčenju ne bi prišlo do telesnih poškodb.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Dojenčka ali otroka ni dovoljeno držati v naročju. Vsi otroci morajo biti ves čas nameščeni v ustrezen otroški varnostni sedež.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Opomnik za varnostne pasove na zaslonu na dotik ni nadomestilo za preverjanje, ali so manjši potniki ali otroški varnostni sedeži ustrezno pritrjeni. Senzorji zasedenosti sedežev morda ne bodo zaznali manjših potnikov ali otroških sedežev.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Če želite zagotoviti, da so otroci varno nameščeni, upoštevajte vsa navodila v tem dokumentu in vsa navodila proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Otroci se morajo čim dlje voziti v nazaj obrnjenem otroškem varnostnem sedežu z uporabo integriranega pettočkovnega pasu sedeža.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte podaljškov varnostnih pasov na varnostnem pasu, ki je uporabljen za namestitev otroškega varnostnega sedeža ali jahača.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pri prevažanju večjih otrok poskrbite, da je otrokova glava podprta ter da je otrokov varnostni pas pravilno nastavljen in pripet. Ramenski del pasu mora biti napeljan stran od obraza in vratu, trebušni del pa ne sme biti napeljan prek trebuha.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nikoli ne pritrdite dveh otroških varnostnih sedežev na eno pritrdišče. V primeru trčenja eno pritrdišče morda ne bo zmoglo zavarovati obeh sedežev.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pritrdišča za zadrževanje otrok so zasnovana samo za takšne obremenitve, ki jih povzročajo pravilno nameščeni sistemi za zadrževanje otrok. V nobenem primeru jih ni dovoljeno uporabljati za varnostne pasove za odrasle osebe, druge pasove ali za pritrjevanje drugih predmetov oziroma opreme na vozilo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Vedno se prepričajte, da pasovi in pritrditveni trakovi niso poškodovani ali obrabljeni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora, niti če je pripet v otroškem varnostnem sedežu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne uporabljajte otroškega varnostnega sedeža, ki je bil udeležen v trčenju. Sedež je treba pregledati ali zamenjati, kot je opisano v navodilih proizvajalca otroškega varnostnega sedeža.