Najboljše prakse v vročini

Najboljšo lastniško izkušnjo z vozilom Model S v vročini boste imeli, če boste upoštevali te najboljše praktične nasvete.

Pred vožnjo

Vozilo lahko pripravite za vožnjo na več načinov, da vam ne bo treba vstopiti v pregreto vozilo:

  • Predpripravite kabino tako, da premaknete smer pretoka zraka in vklopite ali izklopite grelnike sedežev. V mobilni aplikaciji pojdite na nastavitev Klimatska naprava in nastavite temperaturo, na katero želite ohladiti kabino.
  • Dotaknite se možnosti Načrtuj, ki jo najdete na zaslonu Polnjenje in zaslonu Upravljanje klimatske naprave, da nastavite uro, ko naj bo vaše vozilo pripravljeno na vožnjo (glejte Načrtovano polnjenje in načrtovani odhod).
  • Omogočite zaščito pred pregrevanjem kabine, ki preprečuje pregrevanje kabine v visoki vročini. Sami lahko izberete, ali želite vklopiti klimatizacijo ali samo prezračevanje, ko temperatura v potniški kabini naraste nad 40 °C (105 °F) ali pa lahko izberete temperaturo (če je na voljo).
  • Za odpiranje stekel v mobilni aplikaciji izberite Upravljalni elementi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Tesla priporoča aktivacijo nastavitev klimatske naprave vsaj 30–45 minut pred odhodom (glejte Upravljanje elementov za upravljanje klimatske naprave). Čas predpriprave je odvisen od zunanjih temperatur in drugih dejavnikov. Mobilna aplikacija vas bo obvestila, ko bo v vozilu dosežena želena temperatura.

Po vožnji

Vozilo Model S naj bo priključeno, ko ni v uporabi, predvsem če uporabljate predklimatizacijo ali zaščito pred pregrevanjem kabine. Tako bo za ohranjanje udobne temperature uporabljen polnilni sistem namesto same baterije (glejte Informacije o visokonapetostni bateriji). Poleg tega lahko vročino v kabini zmanjšate na več načinov:

  • Preden zapustite vozilo (na primer zaradi opravkov), uporabite način Dog Mode, da kabina ostane hladna za domače živali ali pokvarljivo blago. Glejte Načini stalno vklopljene klimatske naprave, Domača žival in Kampiranje za več informacij.
  • Tesla priporoča, da izklopite klimatsko napravo približno 30 sekund, preden izberete prestavo za parkiranje, da zmanjšate količino iztekle vode pod vozilom.
  • Za manjšo porabo energije in ohranjanje hladnejše temperature v kabini parkirajte v senci.
  • Če morate parkirati na soncu, uporabite senčnik (na voljo v trgovini Tesla).
  • Ko je vozilo Model S parkirano, ga priključite v elektriko in za načrtovanje polnjenja uporabite možnost Načrtuj. Vaše vozilo določi ustrezni čas za začetek polnjenja, da bo dokončano v času nižje tarife. Tudi kabina in baterija sta pripravljeni v skladu z vašim načrtovanim časom odhoda. Za več informacij glejte Načrtovano polnjenje in načrtovani odhod.

Polnjenje

Ko uporabljate Načrtovalnik poti ali navigacijo do polnilne postaje Supercharger, bo vozilo samodejno pripravilo baterijo za najučinkovitejše polnjenje. V izjemni vročini med navigacijo do polnilne postaje Supercharger morda ne prikazano sporočilo, da vozilo predpripravlja baterijo, vendar jo vseeno pripravlja za polnjenje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Družba Tesla priporoča, da za navigacijo do lokacije polnilnice uporabljate Načrtovalnik poti najmanj 30–45 minut pred prihodom, saj tako zagotovite optimalno temperaturo baterije in razmere za polnjenje. Če traja vožnja do lokacije polnilnice manj kot 30–45 minut, priporočamo, da pred vožnjo uporabite predhodno kondicioniranje baterije (glejte Pred vožnjo).

Če je možno, vozilo tudi v toplem vremenu pustite priključeno na polnilnik, ko ga ne uporabljate, predvsem če uporabljate predklimatizacijo ali zaščito pred pregrevanjem kabine.

Shranjevanje

Če pustite vozilo Model S dalj časa parkirano, ga priključite na polnilnik, saj tako preprečite izgubo običajnega dosega in vzdržujete optimalno temperaturo baterije. Vozilo je varno pustiti priključeno za neomejen čas.

Ko vozilo Model S ni v uporabi, samodejno preide v način mirovanja ter tako varčuje z energijo. Zmanjšajte pogostost preverjanja statusa vozila prek mobilne aplikacije, saj to samodejno zbudi vaše vozilo in prične se običajna poraba energije.